Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PER_POVOLANI
Skupina : Personalistika
Uživatelský název : Povolání dle Réva/Oliva
Popis : Povolání
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
Od data:
Do data:
Od verze:
Do verze:
Pro zobrazení nedistribovaných změn (bez verze) nechte políčko "Do verze" prázdné.
Pokud chcete zobrazit pouze položky, které nebyly distribuovány, zadejte do políčka "Od verze" číslo větší než je verze zobrazeného číselníku a políčko "Do verze" nechte nevyplněné.
Datum změny Třídit vzestupněTřídit sestupně
Kod Třídit vzestupněTřídit sestupně
Hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
Verze Třídit vzestupněTřídit sestupně
Druh změny Detaily změny Zrušit změny
18.10.2006 14:57:58     1 Distribuce verze číselníku Datum distribuce: 18.10.2006 14:57:58
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5080 Pracovník pořizování dat 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Pořizování dat a údajů na nosná média, provádění jejich změn a následné kontroly s požadavky na přesnost, svědomitost, intenzitu a využívání pracovního času.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5080 Pracovník pořizování dat 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5080
Hodnota: Pracovník pořizování dat
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 18
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5079 Technický pracovník 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Stanovování hardwarového zajištění a směrů jeho dalšího vývoje. Řešeni konkrétních požadavků a projektováni hardware podle podmínek programového vybaveni a potřeb uživatelů. Instalace hardware a jeho uvádění do provozu. Řešení poruch a závad, jejich analýza, lokalizace a odstraňování vlastními silami nebo dodavatelsky.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5079 Technik výpočetní techniky 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5079
Hodnota: Technik výpočetní techniky
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 17
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání informací a dat. Obsluha počítačů a periferních zařízení používaných pro záznam, ukládáni, přenos a zpracovávání digitálních dat a jejich zobrazování na obrazovce, papíru nebo filmu. Zajišťování sběru vstupních dat, vkládání dat do databáze a její zpětné využívání. Distribuce vstupních dat včetně zajišťování zálohování dat. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech podle provozní dokumentace. Instalace magnetických pásků a disků podle potřeby zpracovávání a záznamů dat. Vedeni knihoven disků a pásků. Vedeni záznamů o počítačových operacích. Prováděni drobných oprav a seřizováni.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5078 Operátor výpočetní techniky 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5078
Hodnota: Operátor výpočetní techniky
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 16
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti počítačových sítí (souboru komunikačních zařízení). Monitorování a diagnostika chodu a zatížení sítí, detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů. Optimalizace sítí a zajišťováni modifikace parametrů a způsobů uspořádání sítí. Definování a přidělováni adres uživatelům. Propojování na další sítě.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5077 Správce sítě 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5077
Hodnota: Správce sítě
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 15
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování bezpečnosti dat před zničením nebo poškozením a zajišťováni integrity dat a jejich evidence a dokumentace a optimalizace výkonnosti databází. Vytváření nových modulů a verzí v databázích. Poskytováni služeb uživatelům.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5076 Správce databáze 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5076
Hodnota: Správce databáze
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 14
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5075 Systémový inženýr 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 2.p. j.č.
Hodnota: Navrhování a realizace systémů ochrany dat, přidělování přístupových práv a zajišťování bezpečnosti přístupových hesel. Kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti software.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5075 Systémový inženýr 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování správné funkce a chodu jakýchkoli aplikací systémů výpočetní techniky ve vymezených uživatelských úsecích (např. operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů komunikačních systémů, informačních systémů. systémů pro řízení báze dat. vědeckých, vědeckotechnických, technických. inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, síti. databázi apod.). Stanovováni a zajišťováni realizace všech vztahů uživatelů aplikace k systému výpočetní techniky. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikace mezi uživateli a správou operačního systému, databází nebo sítí a aplikacemi ostatních uživatelů. Stanovování harmonogramů prací, jejich organizování (načasovávání vstupů a výstupů a zpracovávání sestav) a zajišťování nestandardních výstupů pro uživatele. Správa všech modulů aplikace. Řešení havarijních situací.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5075 Systémový inženýr, správce aplikace 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5075
Hodnota: Systémový inženýr, správce aplikace
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 13
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5074 Správce operačního sysrému 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 2.p. j.č.
Hodnota: chyb. Definice způsobů tisku a front. Stanovování způsobů zálohování a zálohování dat. Kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti software.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5074 Správce operačního sysrému 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí, optimalizace využíváni jejich technických a programových prostředků a instalování nových prvků a modulů systémů výpočetní techniky (např. operačních systémů a jejich nadstaveb, vývojových nástrojů a programovacích jazyků, systémů pro řízení bází dat, informačních systémů, komunikačních systémů. multimediálních systémů, vědeckých, technických, inženýrských. kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele apod.). Aplikace operačních systémů na národní prostředí a na konkrétní uživatelská prostředí. Zajišťováni komunikace a organizace vztahů počítačů (aplikaci) uživatelů, serverů a správy databází počítačových síti. Vymezováni databází. rozsahů diskových kapacit, typů hardware apod. Stanovování způsobů a rozsahů ochrany dat a přidělování přístupových práv podle věcné příslušnosti uživatelů. Monitorování a diagnostika operačních systémů a řešení a odstraňováni vad a
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5074 Správce operačního systému 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5074
Hodnota: Správce operačního systému
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 12
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5221 Knihovník 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vykonávání knihovnických a informačních prací ve veřejných knihovnách, např. výběr a adjustace knihovního fondu, výpůjční služby a budování informačního systému knihovny. Vykonávání odborných bibliografických prací a rešerší. Vedení specializovaných a odborných knihoven.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5221 Knihovník 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5221
Hodnota: Knihovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 11
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Výzkum principů a funkcí počítačů a počítačových systémů při přenosu informací a jejich zpracovávání a při vývoji a údržbě počítačového programového vybaveni. Provádění rozborů a matematických analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databázi a jejich ochrany a údržby. Zajišťování integrace s existujícími systémy. Navrhování a zavádění komunikačních sítí. Zapisováni programových specifikací. Příprava technických zpráv a návodů k obsluze určujících způsoby ob sluhy a údržby technického vybavení a programového vybavení počítačů.
Není povoleno
Záznamy 1 - 20 z 3062. << (1-20) | < (1-20) | Všechny (1-3062) | > (21-40) | >> (3061-3062)
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto