Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PER_POVOLANI
Skupina : Personalistika
Uživatelský název : Povolání dle Réva/Oliva
Popis : Povolání
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
Od data:
Do data:
Od verze:
Do verze:
Pro zobrazení nedistribovaných změn (bez verze) nechte políčko "Do verze" prázdné.
Pokud chcete zobrazit pouze položky, které nebyly distribuovány, zadejte do políčka "Od verze" číslo větší než je verze zobrazeného číselníku a políčko "Do verze" nechte nevyplněné.
Datum změny Třídit vzestupněTřídit sestupně
Kod Třídit vzestupněTřídit sestupně
Hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
Verze Třídit vzestupněTřídit sestupně
Druh změny Detaily změny Zrušit změny
18.10.2006 14:57:58     1 Distribuce verze číselníku Datum distribuce: 18.10.2006 14:57:58
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5080 Pracovník pořizování dat 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Pořizování dat a údajů na nosná média, provádění jejich změn a následné kontroly s požadavky na přesnost, svědomitost, intenzitu a využívání pracovního času.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5080 Pracovník pořizování dat 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5080
Hodnota: Pracovník pořizování dat
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 18
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5079 Technický pracovník 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Stanovování hardwarového zajištění a směrů jeho dalšího vývoje. Řešeni konkrétních požadavků a projektováni hardware podle podmínek programového vybaveni a potřeb uživatelů. Instalace hardware a jeho uvádění do provozu. Řešení poruch a závad, jejich analýza, lokalizace a odstraňování vlastními silami nebo dodavatelsky.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5079 Technik výpočetní techniky 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5079
Hodnota: Technik výpočetní techniky
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 17
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání informací a dat. Obsluha počítačů a periferních zařízení používaných pro záznam, ukládáni, přenos a zpracovávání digitálních dat a jejich zobrazování na obrazovce, papíru nebo filmu. Zajišťování sběru vstupních dat, vkládání dat do databáze a její zpětné využívání. Distribuce vstupních dat včetně zajišťování zálohování dat. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech podle provozní dokumentace. Instalace magnetických pásků a disků podle potřeby zpracovávání a záznamů dat. Vedeni knihoven disků a pásků. Vedeni záznamů o počítačových operacích. Prováděni drobných oprav a seřizováni.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5078 Operátor výpočetní techniky 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5078
Hodnota: Operátor výpočetní techniky
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 16
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti počítačových sítí (souboru komunikačních zařízení). Monitorování a diagnostika chodu a zatížení sítí, detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů. Optimalizace sítí a zajišťováni modifikace parametrů a způsobů uspořádání sítí. Definování a přidělováni adres uživatelům. Propojování na další sítě.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5077 Správce sítě 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5077
Hodnota: Správce sítě
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 15
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování bezpečnosti dat před zničením nebo poškozením a zajišťováni integrity dat a jejich evidence a dokumentace a optimalizace výkonnosti databází. Vytváření nových modulů a verzí v databázích. Poskytováni služeb uživatelům.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5076 Správce databáze 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5076
Hodnota: Správce databáze
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 14
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5075 Systémový inženýr 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 2.p. j.č.
Hodnota: Navrhování a realizace systémů ochrany dat, přidělování přístupových práv a zajišťování bezpečnosti přístupových hesel. Kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti software.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5075 Systémový inženýr 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování správné funkce a chodu jakýchkoli aplikací systémů výpočetní techniky ve vymezených uživatelských úsecích (např. operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů komunikačních systémů, informačních systémů. systémů pro řízení báze dat. vědeckých, vědeckotechnických, technických. inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, síti. databázi apod.). Stanovováni a zajišťováni realizace všech vztahů uživatelů aplikace k systému výpočetní techniky. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikace mezi uživateli a správou operačního systému, databází nebo sítí a aplikacemi ostatních uživatelů. Stanovování harmonogramů prací, jejich organizování (načasovávání vstupů a výstupů a zpracovávání sestav) a zajišťování nestandardních výstupů pro uživatele. Správa všech modulů aplikace. Řešení havarijních situací.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5075 Systémový inženýr, správce aplikace 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5075
Hodnota: Systémový inženýr, správce aplikace
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 13
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5074 Správce operačního sysrému 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 2.p. j.č.
Hodnota: chyb. Definice způsobů tisku a front. Stanovování způsobů zálohování a zálohování dat. Kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti software.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5074 Správce operačního sysrému 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí, optimalizace využíváni jejich technických a programových prostředků a instalování nových prvků a modulů systémů výpočetní techniky (např. operačních systémů a jejich nadstaveb, vývojových nástrojů a programovacích jazyků, systémů pro řízení bází dat, informačních systémů, komunikačních systémů. multimediálních systémů, vědeckých, technických, inženýrských. kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele apod.). Aplikace operačních systémů na národní prostředí a na konkrétní uživatelská prostředí. Zajišťováni komunikace a organizace vztahů počítačů (aplikaci) uživatelů, serverů a správy databází počítačových síti. Vymezováni databází. rozsahů diskových kapacit, typů hardware apod. Stanovování způsobů a rozsahů ochrany dat a přidělování přístupových práv podle věcné příslušnosti uživatelů. Monitorování a diagnostika operačních systémů a řešení a odstraňováni vad a
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5074 Správce operačního systému 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5074
Hodnota: Správce operačního systému
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 12
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5221 Knihovník 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vykonávání knihovnických a informačních prací ve veřejných knihovnách, např. výběr a adjustace knihovního fondu, výpůjční služby a budování informačního systému knihovny. Vykonávání odborných bibliografických prací a rešerší. Vedení specializovaných a odborných knihoven.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5221 Knihovník 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5221
Hodnota: Knihovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 11
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Výzkum principů a funkcí počítačů a počítačových systémů při přenosu informací a jejich zpracovávání a při vývoji a údržbě počítačového programového vybaveni. Provádění rozborů a matematických analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databázi a jejich ochrany a údržby. Zajišťování integrace s existujícími systémy. Navrhování a zavádění komunikačních sítí. Zapisováni programových specifikací. Příprava technických zpráv a návodů k obsluze určujících způsoby ob sluhy a údržby technického vybavení a programového vybavení počítačů.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5073 Matematik -analytik, projektant výpočetních systémů 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5073
Hodnota: Matematik -analytik, projektant výpočetních systémů
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 10
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5072 Programátor 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vytváření uživatelských aplikací podle požadavků uživatelů na výstup, povahu a zdroj vstupu dat a vnitřní kontrolu včetně stanovování posloupnosti při vstupu dat a počítačovém zpracovávání. Vedení dokumentace počítačových programů ve strojovém kódu a prováděni testovacích programů pro odstraňováni chyb. Údržba počítačových programů a jejich dokumentace, zahrnující změny vstupů, výstupů nebo konfigurace technického vybavení. Údržba datových slovníků a správa systémů bází dat pro zajišťování platnosti a bezpečnosti dat.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5072 Programátor výpočetních systémů 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5072
Hodnota: Programátor výpočetních systémů
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 9
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5022 Studjjni referent 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zpracovávání studijních zpráv, rešerší a odborných posudků. Shromažďování informací podle různých hledisek a postupů a jejich třídění, ukládání a poskytování k dalšímu využíváni.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5022 Studjjni referent 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5022
Hodnota: Studjjni referent
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 8
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5013 Mzdový referent, platový referent 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vytváření mzdových systémů. Tvorba vnitřních mzdových nebo platových předpisů nebo mzdových částí kolektivních smluv. Stanovování zásad rozdělováni, mzdové stimulace, dodržování mzdových nákladů a optimalizace sociální funkce mzdy. Stanovováni mezd a platů podle obecně závazných právních předpisů, vnitřních mzdových předpisů nebo kolektivních smluv. Provádění rozborů efektivnosti vynakládáni mzdových prostředků a účinnosti mzdových forem.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5013 Mzdový referent, platový referent 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5013
Hodnota: Mzdový referent, platový referent
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 7
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5012 Personalista 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vytváření a zajišťování personální politiky organizace. Vyřizování pracovněprávních záležitostí spojených se vznikem, průběhem a ukončováním pracovního poměru včetně provádění náboru a připrav konkurzních řízení. Vedení personální evidence. Ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců při přijímání a vykonávání práce za spolupráce s podnikovým psychologem, sociologem a ergonomem. Zajišťování výchovy a vzdělávání zaměstnanců a jejich rekvalifikace. Stanovování kvalifikačních předpokladů pro vykonávání prací a hodnocení jejich plnění. Zajišťování sociální politiky organizace. Spolupráce se správou důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění, úřady práce apod.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5012 Personalista 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5012
Hodnota: Personalista
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 6
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5011 Organizačně-technický pracovnik 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Stanovování způsobů organizačně-technického zajišťování chodu organizace. Navrhovaní uspořádání informačních toků a organizačních struktur. Provádění technicko-ekonomických rozborů záměrů organizací. Analýza technických podmínek, technologických postupů, právních náležitostí podmínek trhu, investiční a provozní náročnosti, územních specifik a podmínek. možnosti financování, množství a kvality pracovních zdrojů, úrovně infrastruktury apod. Stanovování zásadních způsobů realizace podnikatelských nebo jiných záměrů a úrovní vstupů, provádění procesů a optirnalizace výstupů. Koordinace spolupráce s dalšími účastníky přípravy (např. s marketingem, výzkumem, vývojem, financováním, se subjekty kapitálové účasti apod.).
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5011 Organizačně-technický pracovnik 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5011
Hodnota: Organizačně-technický pracovnik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 5
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5005 Asistent/asistentka 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování organizačních vztahů jednotlivých složek a útvarů organizace s programem statutárních orgánů, vlastníků, dozorčí a správní rady nebo jiných orgánů organizace, příprava programů jednání orgánů organizace po organizační stránce, koordinace zpracovávání stanovisek sekretariátů po formální, organizační, popř. odborné stránce, zajišťování informačních, organizačních a evidenčních prací sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání ředitele s příslušnými orgány organizace, popř. kontrola a vyhodnocování plnění závěrů a usnesení a organizační koordinace mezinárodních styků organizace.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5005 Sekretář 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5005
Hodnota: Sekretář
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 4
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:42 5004 Sekretář/sekretářka 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování administrativní agendy vedoucího Obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, popř.používáni výpočetní techniky. Stenografování pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací. Vyřizování korespondencí vedoucího (i cizojazyčných) podle přesných pokynů. Vedení evidencí úkolů a sledování termínů jejich plnění. Sestavování a zajišťování plnění denních harmonogramů aktivit vedoucího podle jeho dispozic a organizace průběhu návštěv a konání porad, popř. řízení dalších pracovníků sekretariátu.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:41 5004 Sekretářka (vedoucí sekretariátu) 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5004
Hodnota: Sekretářka (vedoucí sekretariátu)
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 3
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:41 5001 Administrativní a spisový pracovník 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vyřizování jednoduchých korespondencí podle pokynů, třídění a zaprotokolovávání písemností a došlé pošty organizace, zprostředkovávání oběhu spisů a tiskovin v rámci úseku včetně vedení provozní evidence a obsluha kancelářských strojů
Není povoleno
18.10.2006 14:41:41 5001 Administrativní pracovník 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5001
Hodnota: Administrativní pracovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 2
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
18.10.2006 14:41:41 1604 Akademický pracovník, lektor 1 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti a jejich aplikace ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků. Přednášení, vedení přednášek a publikační a posuzovatelská činnost.
Není povoleno
18.10.2006 14:41:41 1604 Učitel vysoké školy 1 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1604
Hodnota: Učitel vysoké školy
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 1
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5027 Referent BOZP 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5027
Hodnota: Referent BOZP
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 53
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5024 Referent požární ochrany 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5024
Hodnota: Referent požární ochrany
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 52
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5023 Referent zahraničních vztahů 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5023
Hodnota: Referent zahraničních vztahů
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 51
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5020 Vedoucí správy budov 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5020
Hodnota: Vedoucí správy budov
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 50
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5018 Referent majetkové správy 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5018
Hodnota: Referent majetkové správy
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 49
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5017 Interní kontrolor 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5017
Hodnota: Interní kontrolor
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 48
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5016 Právník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5016
Hodnota: Právník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 47
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5014 Psycholog 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5014
Hodnota: Psycholog
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 46
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5013 Mzdový referent, platový referent 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Mzdový referent, platový referent
Nová hodnota: Mzdový referent, platový referent
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5010
Hodnota: Analytik informačních a komunikačních technologíí
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 45
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5009 Vědecký pracovník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5009
Hodnota: Vědecký pracovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 44
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5007 Telefonista 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5007
Hodnota: Telefonista
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 43
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5006 Organizační pracovník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5006
Hodnota: Organizační pracovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 42
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5005 Asistent/asistentka 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Sekretář
Nová hodnota: Asistent/asistentka
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5004 Sekretář/sekretářka 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Sekretářka (vedoucí sekretariátu)
Nová hodnota: Sekretář/sekretářka
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5001 Administrativní a spisový pracovník 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Administrativní pracovník
Nová hodnota: Administrativní a spisový pracovník
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 3444
Hodnota: Vedoucí (ředitel) botanické zahrady
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 41
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 3443 Botanik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 3443
Hodnota: Botanik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 40
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 3412 Zahradní technik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 3412
Hodnota: Zahradní technik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 39
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 3271 Sociální pracovník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 3271
Hodnota: Sociální pracovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 38
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 3250 Laborant 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 3250
Hodnota: Laborant
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 37
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2605 Vedoucí stravovacího provozu 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2605
Hodnota: Vedoucí stravovacího provozu
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 36
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2604 Referent ubytovacího zařízení 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2604
Hodnota: Referent ubytovacího zařízení
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 35
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2603 Vedoucí technického oddělení 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2603
Hodnota: Vedoucí technického oddělení
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 34
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2602 Provozář kolejí a menz 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2602
Hodnota: Provozář kolejí a menz
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 33
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2601
Hodnota: Vedoucí provozu kolejí a menz
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 32
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2553 Vrátný 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2553
Hodnota: Vrátný
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 31
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2503 Uklízeč/uklízečka 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2503
Hodnota: Uklízeč/uklízečka
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 30
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 2006
Hodnota: Organizační pracovník celoživotního vzdělávání
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 29
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1913 Tiskař 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1913
Hodnota: Tiskař
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 28
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1909 Fotodokumentátor 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1909
Hodnota: Fotodokumentátor
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 27
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1902 Knihař 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1902
Hodnota: Knihař
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 26
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1617 Metodik pro vzdělávání 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1617
Hodnota: Metodik pro vzdělávání
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 25
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1616 Kongresový pracovník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1616
Hodnota: Kongresový pracovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 24
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1615
Hodnota: Pracovník pro organizační a publikační činnost
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 23
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1614
Hodnota: Vedoucí oddělení zahraničních vztahů
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 22
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1613 Vedoucí poradenského centra 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1613
Hodnota: Vedoucí poradenského centra
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 21
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1608 Průvodce handicapovaných osob 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 1608
Hodnota: Průvodce handicapovaných osob
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 20
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 1604 Akademický pracovník, lektor 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Učitel vysoké školy
Nová hodnota: Akademický pracovník, lektor
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 0233 Řidič silničních motorových vozidel 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 0233
Hodnota: Řidič silničních motorových vozidel
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 19
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 3250 Laborant 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování přípravy a provozu praktických cvičení.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2605 Vedoucí stravovacího provozu 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování stravování studentů a zaměstnanců UK.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2604 Referent ubytovacího zařízení 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zabezpečování plynulého provozu střediska, stravování a ubytování.Vedení agendy spojené s provozem ubytovacích zařízení.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2603 Vedoucí technického oddělení 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zpracovávání koncepcí, plánů a harmonogramů technické správy, údržby a obnovy budov a podkladů pro jejich financování.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2602 Provozář kolejí a menz 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečování plynulého provozu menzy, resp.kolejí.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řízení, zabezpečování a kontrola hospodářského a správního chodu KaM. Organizace a zabezpečování činností při zpracovávání vnitřních předpisů KaM.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2553 Vrátný 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků, poskytování informací, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích a ve svěřených objektech.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2503 Uklízeč/uklízečka 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Úklidové práce v běžných interiérech i historických objektech.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní organizační zajišťování realizace vzdělávacích projektů
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1913 Tiskař 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Příprava tiskových forem, seřizování polygrafických strojů a různé typy tisku.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1909 Fotodokumentátor 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Provádění fotografické a makrofotografické dokumentace, zhotovování digitálních fotografií, videozáznamů a jejich zpracovávání.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1902 Knihař 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vykonávání odborných knihařských prací, vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1617 Metodik pro vzdělávání 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1616 Kongresový pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Organizace kongresů, konferencí a sympozií
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Příprava a realizace tiskových materiálů o UK, i cizojazyčně.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní zabezpečování vyjíždějících studentů, organizace odborných stáží a akcí pro zahraniční studenty. Aktualizace databáze studijních a výzkumných možností v zahraničí.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1613 Vedoucí poradenského centra 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní řízení a organizace práce střediska pro pomoc handicapovaným studentům. Koordinace studijně-profesní a psychologické části poradenského centra.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1608 Průvodce handicapovaných osob 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování doprovodu a asistence pro handicapovaného. Technické a organizační zajišťování bezbariérovosti školních budov.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 1604 Akademický pracovník, lektor 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti, aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 0233 Řidič silničních motorových vozidel 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel.
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5080 Pracovník pořizování dat 2 Změna záznamu Předchozí stav: Platný
Nový stav: Neplatný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5022 Studjjni referent 2 Změna záznamu Předchozí stav: Platný
Nový stav: Neplatný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5011 Organizačně-technický pracovnik 2 Změna záznamu Předchozí stav: Platný
Nový stav: Neplatný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5252 Tlumočník znakové řeči 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5252
Hodnota: Tlumočník znakové řeči
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 86
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5223 Archivář 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5223
Hodnota: Archivář
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 85
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5153 Energetik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5153
Hodnota: Energetik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 84
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5120 Grafik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5120
Hodnota: Grafik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 83
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5118 Investiční referent 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5118
Hodnota: Investiční referent
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 82
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5117 Vedoucí personálního oddělení 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5117
Hodnota: Vedoucí personálního oddělení
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 81
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5115 Kreslič 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5115
Hodnota: Kreslič
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 80
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5113
Hodnota: Vedoucí technicko-provozního útvaru
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 79
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5106 Referent pro výzkum a vývoj 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5106
Hodnota: Referent pro výzkum a vývoj
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 78
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5105
Hodnota: Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 77
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5104 Technik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5104
Hodnota: Technik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 76
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5103 Odborný pracovník ve vědě 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5103
Hodnota: Odborný pracovník ve vědě
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 75
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5101
Hodnota: Výzkumný a vývojový pracovník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 74
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5079 Technický pracovník 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Technik výpočetní techniky
Nová hodnota: Technický pracovník
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Operátor výpočetní techniky
Nová hodnota: Operátor informačních a komunikačních technologíí
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Správce sítě
Nová hodnota: Vedoucí centra (oddělení) ICT
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Správce databáze
Nová hodnota: Správce informačních a komunikačních technologií
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5075 Systémový inženýr 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Systémový inženýr, správce aplikace
Nová hodnota: Systémový inženýr
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5074 Správce operačního sysrému 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Správce operačního systému
Nová hodnota: Správce operačního sysrému
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Matematik -analytik, projektant výpočetních systémů
Nová hodnota: Projektant informačních a komunikčních systémů
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5072 Programátor 2 Změna záznamu Předchozí hodnota: Programátor výpočetních systémů
Nová hodnota: Programátor
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5071
Hodnota: Vývojový pracovník systému výpočetní techniky
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 73
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5070 Systémový analytik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5070
Hodnota: Systémový analytik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 72
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5069 Analytik 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5069
Hodnota: Analytik
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 71
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5068 Specialista systémového řízení 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5068
Hodnota: Specialista systémového řízení
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 70
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5067 Operátor 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5067
Hodnota: Operátor
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 69
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5054 Editor textu pro zrakově postižené 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5054
Hodnota: Editor textu pro zrakově postižené
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 68
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5053 Referent marketingu 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5053
Hodnota: Referent marketingu
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 67
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5050 Ediční referent 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5050
Hodnota: Ediční referent
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 66
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5047 Tajemník fakulty 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5047
Hodnota: Tajemník fakulty
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 65
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5046 Kancléř 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5046
Hodnota: Kancléř
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 64
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5045 Kvestor 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5045
Hodnota: Kvestor
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 63
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5044
Hodnota: Ředitel celouniverzitního pracoviště
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 62
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5042 Rozpočtář 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5042
Hodnota: Rozpočtář
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 61
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5040 Pokladník 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5040
Hodnota: Pokladník
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 60
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5034 Finanční referent 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5034
Hodnota: Finanční referent
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 59
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5048 Ekonom 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5048
Hodnota: Ekonom
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 58
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5032 Účetní 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5032
Hodnota: Účetní
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 57
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5031 Metodik informační soustavy 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5031
Hodnota: Metodik informační soustavy
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 56
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5030 Studijní referent 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5030
Hodnota: Studijní referent
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 55
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 17:33:23 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 2 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 5028
Hodnota: Pracovník vztahů k veřejnosti
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 54
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
15.07.2007 19:07:45     2 Distribuce verze číselníku Datum distribuce předchozí verze: 18.10.2006 14:57:58
Datum distribuce: 15.07.2007 19:07:45
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5252 Tlumočník znakové řeči 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: prázdná
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5223 Archivář 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: prázdná
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5221 Knihovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování chodu knihovny, profilování fondů v knihovnách, knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5153 Energetik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby energií na UK. Zpracovávání vnitřních předpisů v oblasti energetického hospodářství
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5120 Grafik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky různých druhů tiskovin, například knih, merkantilní grafiky, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží, tvorba výtvarných projektů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5118 Investiční referent 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Příprava a realizace investiční výstavby, zpracovávání investičních záměrů, odborných stanovisek a posudků.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5117 Vedoucí personálního oddělení 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování agendy vzniku, změn a ukončování pracovních poměrů a jiných pracovně-právních vztahů. Koncepce personálního rozvoje a péče o lidské zdroje.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5115 Kreslič 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Provádění polohopisných a výškopisných měření a dokumentace.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zpracovávání zásad a metodické usměrňování hospodaření s majetkem UK, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu, pojištění apod
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5106 Referent pro výzkum a vývoj 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Organizační a administrativní zajišťování habilitačních a profesorských řízení.Vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní řízení a organizace práce oddělení. Příprava programů vědeckých rad. Agenda vynálezů, patentů a licencí.Sledování národních a mezinárodních grantových soutěží
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5104 Technik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování provozuschopnosti přístrojové techniky.Zajišťování servisních oprav.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5103 Odborný pracovník ve vědě 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vysoce specializované odborné práce v jednotlivých vědních oborech pro výuku i výzkum a vývoj.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, tvůrčí koordinace projektů s celostátním nebo mezinárodním významem včetně vedení výzkumného týmu.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5079 Technický pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně řídících.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní řízení centra. Poskytování konzultační a poradenské služby v oblasti počítačových sítí, informačních systémů, hardware a software.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat, vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, poskytování podpory uživatelům.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5075 Systémový inženýr 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5074 Správce operačního sysrému 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů, zpracovávání komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení a informačních služeb.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5072 Programátor 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Analýza a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5070 Systémový analytik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování a koordinace činností a vazeb mezi různými prvky základního technického a programového vybavení.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5069 Analytik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Koncipování, koordinace vývoje a realizace komplexních IS.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5068 Specialista systémového řízení 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Správa datových zdrojů pro potřeby vrcholového managementu UK.Koordinace zpracovávání vnitřních předpisů UK.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5067 Operátor 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování provozu systémů ICT
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5054 Editor textu pro zrakově postižené 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Konvertování běžných elektronických formátů textu do formátu sledovatelného hmatově nebo sluchově.Vytváření digitální černobílé grafiky.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5053 Referent marketingu 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Marketingová koordinace činností UK. Koncepční příprava prezentačních akcí UK, kongresů, konferencí a sympozií.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5050 Ediční referent 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Organizace práce vydavatelství, sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5047 Tajemník fakulty 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zabezpečování a kontrola hospodářského a správního chodu fakulty. Zpracovávání návrhu rozpočtu fakulty.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5046 Kancléř 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zabezpečování výkonu funkce rektora ve vymezené působnosti, zabezpečování činnosti užšího vedení a kolegia rektora.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5045 Kvestor 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řízení hospodaření a vnitřní správy UK v rozsahu stanoveném Organizačním řádem UK.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zabezpečování hospodářského a správního chodu pracoviště.Zpracovávání návrhu rozpočtu pracoviště a sledování jeho plnění.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5042 Rozpočtář 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Sestavování rozpočtů pro celky s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace nebo orgánu.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5040 Pokladník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Pokladní manipulace s peněžní hotovostí. Zajišťování pokladních služeb pro zaměstnance UK.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5034 Finanční referent 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování financování organizace. Zajišťování úvěrové politiky organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5048 Ekonom 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Příprava pravidel hospodaření UK na běžný rok. Zpracovávání návrhu rozpočtu UK. Koordinace činností při zpracovávání výroční zprávy o hospodaření UK.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5032 Účetní 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5031 Metodik informační soustavy 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Metodické řízení oblasti účtování o majetku. Metodika pořizování, evidence a vyřazování movitého majetku.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5030 Studijní referent 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vedení agendy osobních spisů studentů ve všech formách studia.Vyřizování agendy zkoušek a zápočtů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5027 Referent BOZP 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vedení evidence a vyšetřování pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání. Zajišťování vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5024 Referent požární ochrany 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní zajišťování požární ochrany na určených pracovištích.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5023 Referent zahraničních vztahů 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest). Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky UK spojené se zahraničními cestami zaměstnanců.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5020 Vedoucí správy budov 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zpracovávání koncepcí, plánů a harmonogramů technické správy, údržby a obnovy budov. Zabezpečování terénních úprav a údržby pozemků.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5018 Referent majetkové správy 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování majetkové správy UK (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice). Vedení inventarizačních prací. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů a potřeb.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5017 Interní kontrolor 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Provádění kontrol správnosti vystavených dokladů, hlášení, úředních dokumentů, apod.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5016 Právník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vyřizování právní agendy, zastupování UK při právních jednáních a soudních sporech, poskytování kvalifikovaných právních konzultací.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5014 Psycholog 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Provádění psychologických vyšetření a odborných analýz.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5013 Mzdový referent, platový referent 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Výpočet a zúčtování platu, náhrad platu, případně dalších náhrad, dávek nemocenského pojištění, zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků), včetně systematického vedení a archivování těchto údajů a souvisejících údajů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5012 Personalista 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5009 Vědecký pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Řešení vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových nebo uměleckých úkolů v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje. Práce ve výzkumném týmu.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5007 Telefonista 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů, obsluha vybraných tranzitních telefonních ústředen, koordinace a kontrola provozu na pracovištích tranzitních telefonních ústředen.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5006 Organizační pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní protokolární a organizační zajišťování výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky, státních návštěv v České republice, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů. Vedení organizačně technické agendy jednání orgánů územních samosprávných celků.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5005 Asistent/asistentka 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend a zpracovávání komplexních analýz pro potřeby ústavních činitelů, zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5004 Sekretář/sekretářka 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Vyřizování administrativní agendy a korespondence vedoucího, sestavování a koordinace průběhu jeho denních plánů.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 5001 Administrativní a spisový pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti. Zajišťování chodu podatelny a výpravny. Zajišťování skartačního řízení příslušných předpisů. Rozmnožování písemností.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Komplexní řízení a organizování provozu Botanické zahrady.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 3443 Botanik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Určování pracovních a pěstebních postupů. Evidování pěstovaných druhů rostlin.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 3412 Zahradní technik 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování péče o zeleň v areálu Botanické zahrady.
Není povoleno
15.07.2007 17:37:22 3271 Sociální pracovník 2 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Popis
Hodnota: Zajišťování sociálních agend v péči o rodinu a děti. Analyzování zdravotnických dat.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1909 Fotodokumentátor 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Provádění fotografické a makrofotografické dokumentace, zhotovování digitálních fotografií, videozáznamů a jejich zpracovávání.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1902 Knihař 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vykonávání odborných knihařských prací, vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1617 Metodik pro vzdělávání 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1616 Kongresový pracovník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Organizace kongresů, konferencí a sympozií
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Příprava a realizace tiskových materiálů o UK, i cizojazyčně.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní zabezpečování vyjíždějících studentů, organizace odborných stáží a akcí pro zahraniční studenty. Aktualizace databáze studijních a výzkumných možností v zahraničí.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1613 Vedoucí poradenského centra 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní řízení a organizace práce střediska pro pomoc handicapovaným studentům. Koordinace studijně-profesní a psychologické části poradenského centra.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1608 Průvodce handicapovaných osob 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování doprovodu a asistence pro handicapovaného. Technické a organizační zajišťování bezbariérovosti školních budov.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 233 Řidič silničních motorových vozidel 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 233 Řidič silničních motorových vozidel 3 Vytvoření záznamu Kód záznamu: 233
Hodnota: Řidič silničních motorových vozidel
Nadhodnota: prázdná
Pořadí: 19
Platnost od: prázdná
Platnost do: prázdná
Stav: Platný
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5079 Technický pracovník 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Stanovování hardwarového zajištění a směrů jeho dalšího vývoje. Řešeni konkrétních požadavků a projektováni hardware podle podmínek programového vybaveni a potřeb uživatelů. Instalace hardware a jeho uvádění do provozu. Řešení poruch a závad, jejich analýza, lokalizace a odstraňování vlastními silami nebo dodavatelsky.
Nová hodnota: Zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových prostředků včetně diagnostických zařízení na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní sítě.Vrchní stavební dozor nad veřejnými pracemi. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení včetně řídících.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání informací a dat. Obsluha počítačů a periferních zařízení používaných pro záznam, ukládáni, přenos a zpracovávání digitálních dat a jejich zobrazování na obrazovce, papíru nebo filmu. Zajišťování sběru vstupních dat, vkládání dat do databáze a její zpětné využívání. Distribuce vstupních dat včetně zajišťování zálohování dat. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech podle provozní dokumentace. Instalace magnetických pásků a disků podle potřeby zpracovávání a záznamů dat. Vedeni knihoven disků a pásků. Vedeni záznamů o počítačových operacích. Prováděni drobných oprav a seřizováni.
Nová hodnota: Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti počítačových sítí (souboru komunikačních zařízení). Monitorování a diagnostika chodu a zatížení sítí, detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů. Optimalizace sítí a zajišťováni modifikace parametrů a způsobů uspořádání sítí. Definování a přidělováni adres uživatelům. Propojování na další sítě.
Nová hodnota: Komplexní řízení centra. Poskytování konzultační a poradenské služby v oblasti počítačových sítí, informačních systémů, hardware a software.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování bezpečnosti dat před zničením nebo poškozením a zajišťováni integrity dat a jejich evidence a dokumentace a optimalizace výkonnosti databází. Vytváření nových modulů a verzí v databázích. Poskytováni služeb uživatelům.
Nová hodnota: Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat, vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, poskytování podpory uživatelům.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5075 Systémový inženýr 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování správné funkce a chodu jakýchkoli aplikací systémů výpočetní techniky ve vymezených uživatelských úsecích (např. operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů komunikačních systémů, informačních systémů. systémů pro řízení báze dat. vědeckých, vědeckotechnických, technických. inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, síti. databázi apod.). Stanovováni a zajišťováni realizace všech vztahů uživatelů aplikace k systému výpočetní techniky. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikace mezi uživateli a správou operačního systému, databází nebo sítí a aplikacemi ostatních uživatelů. Stanovování harmonogramů prací, jejich organizování (načasovávání vstupů a výstupů a zpracovávání sestav) a zajišťování nestandardních výstupů pro uživatele. Správa všech modulů aplikace. Řešení havarijních situací.
Nová hodnota: Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5074 Správce operačního sysrému 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů počítačů a počítačových sítí, optimalizace využíváni jejich technických a programových prostředků a instalování nových prvků a modulů systémů výpočetní techniky (např. operačních systémů a jejich nadstaveb, vývojových nástrojů a programovacích jazyků, systémů pro řízení bází dat, informačních systémů, komunikačních systémů. multimediálních systémů, vědeckých, technických, inženýrských. kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele apod.). Aplikace operačních systémů na národní prostředí a na konkrétní uživatelská prostředí. Zajišťováni komunikace a organizace vztahů počítačů (aplikaci) uživatelů, serverů a správy databází počítačových síti. Vymezováni databází. rozsahů diskových kapacit, typů hardware apod. Stanovování způsobů a rozsahů ochrany dat a přidělování přístupových práv podle věcné příslušnosti uživatelů. Monitorování a diagnostika operačních systémů a řešení a odstraňováni vad a
Nová hodnota: Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5221 Knihovník 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vykonávání knihovnických a informačních prací ve veřejných knihovnách, např. výběr a adjustace knihovního fondu, výpůjční služby a budování informačního systému knihovny. Vykonávání odborných bibliografických prací a rešerší. Vedení specializovaných a odborných knihoven.
Nová hodnota: Zajišťování chodu knihovny, profilování fondů v knihovnách, knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Výzkum principů a funkcí počítačů a počítačových systémů při přenosu informací a jejich zpracovávání a při vývoji a údržbě počítačového programového vybaveni. Provádění rozborů a matematických analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databázi a jejich ochrany a údržby. Zajišťování integrace s existujícími systémy. Navrhování a zavádění komunikačních sítí. Zapisováni programových specifikací. Příprava technických zpráv a návodů k obsluze určujících způsoby ob sluhy a údržby technického vybavení a programového vybavení počítačů.
Nová hodnota: Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů, zpracovávání komplexních projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení a informačních služeb.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5072 Programátor 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vytváření uživatelských aplikací podle požadavků uživatelů na výstup, povahu a zdroj vstupu dat a vnitřní kontrolu včetně stanovování posloupnosti při vstupu dat a počítačovém zpracovávání. Vedení dokumentace počítačových programů ve strojovém kódu a prováděni testovacích programů pro odstraňováni chyb. Údržba počítačových programů a jejich dokumentace, zahrnující změny vstupů, výstupů nebo konfigurace technického vybavení. Údržba datových slovníků a správa systémů bází dat pro zajišťování platnosti a bezpečnosti dat.
Nová hodnota: Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5013 Mzdový referent, platový referent 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vytváření mzdových systémů. Tvorba vnitřních mzdových nebo platových předpisů nebo mzdových částí kolektivních smluv. Stanovování zásad rozdělováni, mzdové stimulace, dodržování mzdových nákladů a optimalizace sociální funkce mzdy. Stanovováni mezd a platů podle obecně závazných právních předpisů, vnitřních mzdových předpisů nebo kolektivních smluv. Provádění rozborů efektivnosti vynakládáni mzdových prostředků a účinnosti mzdových forem.
Nová hodnota: Výpočet a zúčtování platu, náhrad platu, případně dalších náhrad, dávek nemocenského pojištění, zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků), včetně systematického vedení a archivování těchto údajů a souvisejících údajů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5012 Personalista 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vytváření a zajišťování personální politiky organizace. Vyřizování pracovněprávních záležitostí spojených se vznikem, průběhem a ukončováním pracovního poměru včetně provádění náboru a připrav konkurzních řízení. Vedení personální evidence. Ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců při přijímání a vykonávání práce za spolupráce s podnikovým psychologem, sociologem a ergonomem. Zajišťování výchovy a vzdělávání zaměstnanců a jejich rekvalifikace. Stanovování kvalifikačních předpokladů pro vykonávání prací a hodnocení jejich plnění. Zajišťování sociální politiky organizace. Spolupráce se správou důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění, úřady práce apod.
Nová hodnota: Zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.Stanovování zásad a kritérií výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5005 Asistent/asistentka 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování organizačních vztahů jednotlivých složek a útvarů organizace s programem statutárních orgánů, vlastníků, dozorčí a správní rady nebo jiných orgánů organizace, příprava programů jednání orgánů organizace po organizační stránce, koordinace zpracovávání stanovisek sekretariátů po formální, organizační, popř. odborné stránce, zajišťování informačních, organizačních a evidenčních prací sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání ředitele s příslušnými orgány organizace, popř. kontrola a vyhodnocování plnění závěrů a usnesení a organizační koordinace mezinárodních styků organizace.
Nová hodnota: Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend a zpracovávání komplexních analýz pro potřeby ústavních činitelů, zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ústavních činitelů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5004 Sekretář/sekretářka 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování administrativní agendy vedoucího Obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, popř.používáni výpočetní techniky. Stenografování pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací. Vyřizování korespondencí vedoucího (i cizojazyčných) podle přesných pokynů. Vedení evidencí úkolů a sledování termínů jejich plnění. Sestavování a zajišťování plnění denních harmonogramů aktivit vedoucího podle jeho dispozic a organizace průběhu návštěv a konání porad, popř. řízení dalších pracovníků sekretariátu.
Nová hodnota: Vyřizování administrativní agendy a korespondence vedoucího, sestavování a koordinace průběhu jeho denních plánů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5001 Administrativní a spisový pracovník 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vyřizování jednoduchých korespondencí podle pokynů, třídění a zaprotokolovávání písemností a došlé pošty organizace, zprostředkovávání oběhu spisů a tiskovin v rámci úseku včetně vedení provozní evidence a obsluha kancelářských strojů
Nová hodnota: Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti. Zajišťování chodu podatelny a výpravny. Zajišťování skartačního řízení příslušných předpisů. Rozmnožování písemností.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1604 Akademický pracovník, lektor 3 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti a jejich aplikace ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků. Přednášení, vedení přednášek a publikační a posuzovatelská činnost.
Nová hodnota: Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti, aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 22
Nové pořadí: 23
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1613 Vedoucí poradenského centra 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 21
Nové pořadí: 22
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1608 Průvodce handicapovaných osob 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 20
Nové pořadí: 21
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 0233 Řidič silničních motorových vozidel 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 19
Nové pořadí: 20
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 0233 Řidič silničních motorových vozidel 3 Změna záznamu Předchozí stav: Platný
Nový stav: Neplatný
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5252 Tlumočník znakové řeči 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: prázdná
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5223 Archivář 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: prázdná
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5153 Energetik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby energií na UK. Zpracovávání vnitřních předpisů v oblasti energetického hospodářství
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5120 Grafik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky různých druhů tiskovin, například knih, merkantilní grafiky, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží, tvorba výtvarných projektů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5118 Investiční referent 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Příprava a realizace investiční výstavby, zpracovávání investičních záměrů, odborných stanovisek a posudků.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5117 Vedoucí personálního oddělení 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování agendy vzniku, změn a ukončování pracovních poměrů a jiných pracovně-právních vztahů. Koncepce personálního rozvoje a péče o lidské zdroje.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5115 Kreslič 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Provádění polohopisných a výškopisných měření a dokumentace.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zpracovávání zásad a metodické usměrňování hospodaření s majetkem UK, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu, pojištění apod
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5106 Referent pro výzkum a vývoj 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Organizační a administrativní zajišťování habilitačních a profesorských řízení.Vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní řízení a organizace práce oddělení. Příprava programů vědeckých rad. Agenda vynálezů, patentů a licencí.Sledování národních a mezinárodních grantových soutěží
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5104 Technik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování provozuschopnosti přístrojové techniky.Zajišťování servisních oprav.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5103 Odborný pracovník ve vědě 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vysoce specializované odborné práce v jednotlivých vědních oborech pro výuku i výzkum a vývoj.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, tvůrčí koordinace projektů s celostátním nebo mezinárodním významem včetně vedení výzkumného týmu.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Analýza a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5070 Systémový analytik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování a koordinace činností a vazeb mezi různými prvky základního technického a programového vybavení.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5069 Analytik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Koncipování, koordinace vývoje a realizace komplexních IS.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5068 Specialista systémového řízení 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Správa datových zdrojů pro potřeby vrcholového managementu UK.Koordinace zpracovávání vnitřních předpisů UK.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5067 Operátor 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování provozu systémů ICT
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5054 Editor textu pro zrakově postižené 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Konvertování běžných elektronických formátů textu do formátu sledovatelného hmatově nebo sluchově.Vytváření digitální černobílé grafiky.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5053 Referent marketingu 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Marketingová koordinace činností UK. Koncepční příprava prezentačních akcí UK, kongresů, konferencí a sympozií.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5050 Ediční referent 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Organizace práce vydavatelství, sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5047 Tajemník fakulty 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zabezpečování a kontrola hospodářského a správního chodu fakulty. Zpracovávání návrhu rozpočtu fakulty.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5046 Kancléř 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zabezpečování výkonu funkce rektora ve vymezené působnosti, zabezpečování činnosti užšího vedení a kolegia rektora.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5045 Kvestor 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řízení hospodaření a vnitřní správy UK v rozsahu stanoveném Organizačním řádem UK.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zabezpečování hospodářského a správního chodu pracoviště.Zpracovávání návrhu rozpočtu pracoviště a sledování jeho plnění.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5042 Rozpočtář 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Sestavování rozpočtů pro celky s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace nebo orgánu.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5040 Pokladník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Pokladní manipulace s peněžní hotovostí. Zajišťování pokladních služeb pro zaměstnance UK.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5034 Finanční referent 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování financování organizace. Zajišťování úvěrové politiky organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5048 Ekonom 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Příprava pravidel hospodaření UK na běžný rok. Zpracovávání návrhu rozpočtu UK. Koordinace činností při zpracovávání výroční zprávy o hospodaření UK.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5032 Účetní 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5031 Metodik informační soustavy 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Metodické řízení oblasti účtování o majetku. Metodika pořizování, evidence a vyřazování movitého majetku.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5030 Studijní referent 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vedení agendy osobních spisů studentů ve všech formách studia.Vyřizování agendy zkoušek a zápočtů.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5027 Referent BOZP 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vedení evidence a vyšetřování pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání. Zajišťování vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5024 Referent požární ochrany 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní zajišťování požární ochrany na určených pracovištích.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5023 Referent zahraničních vztahů 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest). Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky UK spojené se zahraničními cestami zaměstnanců.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5020 Vedoucí správy budov 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zpracovávání koncepcí, plánů a harmonogramů technické správy, údržby a obnovy budov. Zabezpečování terénních úprav a údržby pozemků.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5018 Referent majetkové správy 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování majetkové správy UK (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice). Vedení inventarizačních prací. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů a potřeb.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5017 Interní kontrolor 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Provádění kontrol správnosti vystavených dokladů, hlášení, úředních dokumentů, apod.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5016 Právník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Vyřizování právní agendy, zastupování UK při právních jednáních a soudních sporech, poskytování kvalifikovaných právních konzultací.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5014 Psycholog 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Provádění psychologických vyšetření a odborných analýz.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5009 Vědecký pracovník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řešení vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových nebo uměleckých úkolů v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje. Práce ve výzkumném týmu.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5007 Telefonista 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů, obsluha vybraných tranzitních telefonních ústředen, koordinace a kontrola provozu na pracovištích tranzitních telefonních ústředen.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 5006 Organizační pracovník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní protokolární a organizační zajišťování výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky, státních návštěv v České republice, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů. Vedení organizačně technické agendy jednání orgánů územních samosprávných celků.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní řízení a organizování provozu Botanické zahrady.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 3443 Botanik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Určování pracovních a pěstebních postupů. Evidování pěstovaných druhů rostlin.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 3412 Zahradní technik 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování péče o zeleň v areálu Botanické zahrady.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 3271 Sociální pracovník 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování sociálních agend v péči o rodinu a děti. Analyzování zdravotnických dat.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 3250 Laborant 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování přípravy a provozu praktických cvičení.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2605 Vedoucí stravovacího provozu 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zajišťování stravování studentů a zaměstnanců UK.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2604 Referent ubytovacího zařízení 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zabezpečování plynulého provozu střediska, stravování a ubytování.Vedení agendy spojené s provozem ubytovacích zařízení.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2603 Vedoucí technického oddělení 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Zpracovávání koncepcí, plánů a harmonogramů technické správy, údržby a obnovy budov a podkladů pro jejich financování.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2602 Provozář kolejí a menz 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řízení a organizace pracovníků a činností k zabezpečování plynulého provozu menzy, resp.kolejí.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řízení, zabezpečování a kontrola hospodářského a správního chodu KaM. Organizace a zabezpečování činností při zpracovávání vnitřních předpisů KaM.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2553 Vrátný 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků, poskytování informací, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích a ve svěřených objektech.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2503 Uklízeč/uklízečka 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Úklidové práce v běžných interiérech i historických objektech.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Komplexní organizační zajišťování realizace vzdělávacích projektů
Není povoleno
23.09.2008 16:45:01 1913 Tiskař 3 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Příprava tiskových forem, seřizování polygrafických strojů a různé typy tisku.
Není povoleno
23.09.2008 16:45:42     3 Distribuce verze číselníku Datum distribuce předchozí verze: 15.07.2007 19:07:45
Datum distribuce: 23.09.2008 16:45:42
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5223 Archivář 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 87
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5153 Energetik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5120 Grafik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5118 Investiční referent 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5117 Vedoucí personálního oddělení 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5115 Kreslič 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5106 Referent pro výzkum a vývoj 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5104 Technik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5103 Odborný pracovník ve vědě 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5070 Systémový analytik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5069 Analytik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5068 Specialista systémového řízení 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5067 Operátor 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5054 Editor textu pro zrakově postižené 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5053 Referent marketingu 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5050 Ediční referent 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5047 Tajemník fakulty 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5046 Kancléř 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5045 Kvestor 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5042 Rozpočtář 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5040 Pokladník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5034 Finanční referent 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5048 Ekonom 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5032 Účetní 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5031 Metodik informační soustavy 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5030 Studijní referent 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5027 Referent BOZP 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5024 Referent požární ochrany 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5023 Referent zahraničních vztahů 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5020 Vedoucí správy budov 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5018 Referent majetkové správy 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5017 Interní kontrolor 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5016 Právník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5014 Psycholog 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5009 Vědecký pracovník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5007 Telefonista 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 5006 Organizační pracovník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 3443 Botanik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 3412 Zahradní technik 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 3271 Sociální pracovník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 3250 Laborant 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2605 Vedoucí stravovacího provozu 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2604 Referent ubytovacího zařízení 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2603 Vedoucí technického oddělení 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2602 Provozář kolejí a menz 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 34
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 33
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2553 Vrátný 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 32
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2503 Uklízeč/uklízečka 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 31
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 30
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1913 Tiskař 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 29
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1909 Fotodokumentátor 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 27
Nové pořadí: 28
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1902 Knihař 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 26
Nové pořadí: 27
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1617 Metodik pro vzdělávání 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 25
Nové pořadí: 26
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1616 Kongresový pracovník 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 24
Nové pořadí: 25
Není povoleno
23.09.2008 16:45:02 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 3 Změna záznamu Předchozí pořadí: 23
Nové pořadí: 24
Není povoleno
11.11.2008 16:27:13     4 Distribuce verze číselníku Datum distribuce předchozí verze: 23.09.2008 16:45:42
Datum distribuce: 11.11.2008 16:27:13
Není povoleno
11.11.2008 16:26:35 5022 Studjjni referent 4 Změna záznamu Předchozí stav: Neplatný
Nový stav: Zapsaný omylem
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5032 Účetní 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 57
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5031 Metodik informační soustavy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 56
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5030 Studijní referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 55
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 54
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5027 Referent BOZP 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 53
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5024 Referent požární ochrany 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 52
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5023 Referent zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 51
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5020 Vedoucí správy budov 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 50
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5018 Referent majetkové správy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 49
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5017 Interní kontrolor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 48
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5016 Právník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 47
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5014 Psycholog 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 46
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 45
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5009 Vědecký pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 44
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5007 Telefonista 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 43
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5006 Organizační pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 42
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 41
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 3443 Botanik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 40
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 3412 Zahradní technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 39
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 3271 Sociální pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 38
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 3250 Laborant 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 37
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2605 Vedoucí stravovacího provozu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 36
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2604 Referent ubytovacího zařízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 35
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2603 Vedoucí technického oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 34
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2602 Provozář kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 33
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 32
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2553 Vrátný 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 31
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2503 Uklízeč/uklízečka 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 30
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 29
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1913 Tiskař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 28
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1909 Fotodokumentátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 27
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1902 Knihař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 27
Nové pořadí: 26
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1617 Metodik pro vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 26
Nové pořadí: 25
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1616 Kongresový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 25
Nové pořadí: 24
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 24
Nové pořadí: 23
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 23
Nové pořadí: 22
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1613 Vedoucí poradenského centra 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 22
Nové pořadí: 21
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 1608 Průvodce handicapovaných osob 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 21
Nové pořadí: 20
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 0233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 20
Nové pořadí: 19
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 19
Nové pořadí: 18
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5080 Pracovník pořizování dat 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 18
Nové pořadí: 17
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5079 Technický pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 17
Nové pořadí: 16
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 16
Nové pořadí: 15
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 15
Nové pořadí: 14
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 14
Nové pořadí: 13
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5075 Systémový inženýr 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 13
Nové pořadí: 12
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5074 Správce operačního sysrému 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 12
Nové pořadí: 11
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5221 Knihovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 11
Nové pořadí: 10
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 10
Nové pořadí: 9
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5072 Programátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 9
Nové pořadí: 8
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5022 Studjjni referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 8
Nové pořadí: 7
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5013 Mzdový referent, platový referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 7
Nové pořadí: 6
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5012 Personalista 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 6
Nové pořadí: 5
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 40
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 3443 Botanik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 39
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 3412 Zahradní technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 38
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 3271 Sociální pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 37
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 3250 Laborant 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 36
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2605 Vedoucí stravovacího provozu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 35
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2604 Referent ubytovacího zařízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 34
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2603 Vedoucí technického oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 33
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2602 Provozář kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 32
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 31
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2553 Vrátný 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 30
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2503 Uklízeč/uklízečka 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 29
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 28
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1913 Tiskař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 27
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1909 Fotodokumentátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 27
Nové pořadí: 26
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1902 Knihař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 26
Nové pořadí: 25
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1617 Metodik pro vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 25
Nové pořadí: 24
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1616 Kongresový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 24
Nové pořadí: 23
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 23
Nové pořadí: 22
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 22
Nové pořadí: 21
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1613 Vedoucí poradenského centra 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 21
Nové pořadí: 20
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 1608 Průvodce handicapovaných osob 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 20
Nové pořadí: 19
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 0233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 19
Nové pořadí: 18
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 18
Nové pořadí: 17
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5080 Pracovník pořizování dat 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 17
Nové pořadí: 16
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5079 Technický pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 16
Nové pořadí: 15
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 15
Nové pořadí: 14
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 14
Nové pořadí: 13
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 13
Nové pořadí: 12
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5075 Systémový inženýr 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 12
Nové pořadí: 11
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5074 Správce operačního sysrému 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 11
Nové pořadí: 10
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5221 Knihovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 10
Nové pořadí: 9
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 9
Nové pořadí: 8
Není povoleno
21.11.2008 14:08:16 5072 Programátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 8
Nové pořadí: 7
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5011 Organizačně-technický pracovnik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 5
Nové pořadí: 87
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5223 Archivář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 87
Nové pořadí: 86
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5252 Tlumočník znakové řeči 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 85
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5153 Energetik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 84
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5120 Grafik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 83
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5118 Investiční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 82
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5117 Vedoucí personálního oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 81
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5115 Kreslič 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 80
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 79
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5106 Referent pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 78
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 77
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5104 Technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 76
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5103 Odborný pracovník ve vědě 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 75
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 74
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 73
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5070 Systémový analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 72
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5069 Analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 71
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5068 Specialista systémového řízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 70
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5067 Operátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 69
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5054 Editor textu pro zrakově postižené 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 68
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5053 Referent marketingu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 67
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5050 Ediční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 66
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5047 Tajemník fakulty 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 65
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5046 Kancléř 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 64
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5045 Kvestor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 63
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 62
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5042 Rozpočtář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 61
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5040 Pokladník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 60
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5034 Finanční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 59
Není povoleno
21.11.2008 14:08:02 5048 Ekonom 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 58
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2603 Vedoucí technického oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 32
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2602 Provozář kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 31
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 30
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2553 Vrátný 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 29
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2503 Uklízeč/uklízečka 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 28
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 27
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1913 Tiskař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 27
Nové pořadí: 26
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1909 Fotodokumentátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 26
Nové pořadí: 25
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1902 Knihař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 25
Nové pořadí: 24
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1617 Metodik pro vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 24
Nové pořadí: 23
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1616 Kongresový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 23
Nové pořadí: 22
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 22
Nové pořadí: 21
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 21
Nové pořadí: 20
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1613 Vedoucí poradenského centra 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 20
Nové pořadí: 19
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 1608 Průvodce handicapovaných osob 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 19
Nové pořadí: 18
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 0233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 18
Nové pořadí: 17
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 17
Nové pořadí: 16
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5022 Studjjni referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 7
Nové pořadí: 87
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5011 Organizačně-technický pracovnik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 87
Nové pořadí: 86
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5223 Archivář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 85
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5252 Tlumočník znakové řeči 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 84
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5153 Energetik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 83
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5120 Grafik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 82
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5118 Investiční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 81
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5117 Vedoucí personálního oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 80
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5115 Kreslič 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 79
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 78
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5106 Referent pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 77
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 76
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5104 Technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 75
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5103 Odborný pracovník ve vědě 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 74
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 73
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 72
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5070 Systémový analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 71
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5069 Analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 70
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5068 Specialista systémového řízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 69
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5067 Operátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 68
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5054 Editor textu pro zrakově postižené 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 67
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5053 Referent marketingu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 66
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5050 Ediční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 65
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5047 Tajemník fakulty 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 64
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5046 Kancléř 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 63
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5045 Kvestor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 62
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 61
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5042 Rozpočtář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 60
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5040 Pokladník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 59
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5034 Finanční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 58
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5048 Ekonom 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 57
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5032 Účetní 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 56
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5031 Metodik informační soustavy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 55
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5030 Studijní referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 54
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 53
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5027 Referent BOZP 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 52
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5024 Referent požární ochrany 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 51
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5023 Referent zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 50
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5020 Vedoucí správy budov 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 49
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5018 Referent majetkové správy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 48
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5017 Interní kontrolor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 47
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5016 Právník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 46
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5014 Psycholog 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 45
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 44
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5009 Vědecký pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 43
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5007 Telefonista 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 42
Není povoleno
21.11.2008 14:08:17 5006 Organizační pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 41
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1913 Tiskař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 26
Nové pořadí: 25
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1909 Fotodokumentátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 25
Nové pořadí: 24
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1902 Knihař 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 24
Nové pořadí: 23
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1617 Metodik pro vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 23
Nové pořadí: 22
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1616 Kongresový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 22
Nové pořadí: 21
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 21
Nové pořadí: 20
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 20
Nové pořadí: 19
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1613 Vedoucí poradenského centra 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 19
Nové pořadí: 18
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 1608 Průvodce handicapovaných osob 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 18
Nové pořadí: 17
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5080 Pracovník pořizování dat 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 16
Nové pořadí: 87
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5022 Studjjni referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 87
Nové pořadí: 86
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5011 Organizačně-technický pracovnik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 85
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5223 Archivář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 84
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5252 Tlumočník znakové řeči 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 83
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5153 Energetik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 82
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5120 Grafik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 81
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5118 Investiční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 80
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5117 Vedoucí personálního oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 79
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5115 Kreslič 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 78
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 77
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5106 Referent pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 76
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 75
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5104 Technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 74
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5103 Odborný pracovník ve vědě 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 73
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 72
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 71
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5070 Systémový analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 70
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5069 Analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 69
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5068 Specialista systémového řízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 68
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5067 Operátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 67
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5054 Editor textu pro zrakově postižené 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 66
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5053 Referent marketingu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 65
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5050 Ediční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 64
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5047 Tajemník fakulty 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 63
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5046 Kancléř 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 62
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5045 Kvestor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 61
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 60
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5042 Rozpočtář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 59
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5040 Pokladník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 58
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5034 Finanční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 57
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5048 Ekonom 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 56
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5032 Účetní 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 55
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5031 Metodik informační soustavy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 54
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5030 Studijní referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 53
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 52
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5027 Referent BOZP 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 51
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5024 Referent požární ochrany 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 50
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5023 Referent zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 49
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5020 Vedoucí správy budov 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 48
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5018 Referent majetkové správy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 47
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5017 Interní kontrolor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 46
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5016 Právník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 45
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5014 Psycholog 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 44
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 43
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5009 Vědecký pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 42
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5007 Telefonista 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 41
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 5006 Organizační pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 40
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 39
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 3443 Botanik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 38
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 3412 Zahradní technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 37
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 3271 Sociální pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 36
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 3250 Laborant 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 35
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2605 Vedoucí stravovacího provozu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 34
Není povoleno
21.11.2008 14:08:29 2604 Referent ubytovacího zařízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 33
Není povoleno
21.11.2008 14:10:24     5 Distribuce verze číselníku Datum distribuce předchozí verze: 11.11.2008 16:27:13
Datum distribuce: 21.11.2008 14:10:24
Není povoleno
21.11.2008 14:08:51 0233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Vytvoření rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Hodnota: Řidič silničních motorových vozidel
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 0233 Řidič silničních motorových vozidel 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 17
Nové pořadí: 87
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5080 Pracovník pořizování dat 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 87
Nové pořadí: 86
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5022 Studjjni referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 85
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5011 Organizačně-technický pracovnik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 84
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5223 Archivář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 83
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5252 Tlumočník znakové řeči 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 82
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5153 Energetik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 81
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5120 Grafik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 80
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5118 Investiční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 79
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5117 Vedoucí personálního oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 78
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5115 Kreslič 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 77
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 76
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5106 Referent pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 75
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 74
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5104 Technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 73
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5103 Odborný pracovník ve vědě 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 72
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 71
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 70
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5070 Systémový analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 69
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5069 Analytik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 68
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5068 Specialista systémového řízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 67
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5067 Operátor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 66
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5054 Editor textu pro zrakově postižené 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 65
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5053 Referent marketingu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 64
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5050 Ediční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 63
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5047 Tajemník fakulty 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 62
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5046 Kancléř 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 61
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5045 Kvestor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 60
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 59
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5042 Rozpočtář 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 58
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5040 Pokladník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 57
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5034 Finanční referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 56
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5048 Ekonom 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 55
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5032 Účetní 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 54
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5031 Metodik informační soustavy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 53
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5030 Studijní referent 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 52
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 51
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5027 Referent BOZP 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 50
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5024 Referent požární ochrany 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 49
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5023 Referent zahraničních vztahů 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 48
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5020 Vedoucí správy budov 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 47
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5018 Referent majetkové správy 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 46
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5017 Interní kontrolor 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 45
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5016 Právník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 44
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5014 Psycholog 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 43
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 42
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5009 Vědecký pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 41
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5007 Telefonista 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 40
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 5006 Organizační pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 39
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 38
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 3443 Botanik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 37
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 3412 Zahradní technik 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 36
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 3271 Sociální pracovník 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 35
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 3250 Laborant 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 34
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2605 Vedoucí stravovacího provozu 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 33
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2604 Referent ubytovacího zařízení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 32
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2603 Vedoucí technického oddělení 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 31
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2602 Provozář kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 30
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 29
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2553 Vrátný 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 28
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2503 Uklízeč/uklízečka 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 27
Není povoleno
21.11.2008 14:08:50 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 5 Změna záznamu Předchozí pořadí: 27
Nové pořadí: 26
Není povoleno
07.01.2009 12:18:31     6 Distribuce verze číselníku Datum distribuce předchozí verze: 21.11.2008 14:10:24
Datum distribuce: 07.01.2009 12:18:31
Není povoleno
07.01.2009 12:17:46 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:17:46 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5067 Operátor 6 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování provozu systémů ICT
Nová hodnota: Zajišťování provozu systémů ICT
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 28
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5117 Vedoucí personálního oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5252 Tlumočník znakové řeči 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5104 Technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5004 Sekretář/sekretářka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 0233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5106 Referent pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5053 Referent marketingu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5080 Pracovník pořizování dat 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5040 Pokladník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5012 Personalista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 33
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 32
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5006 Organizační pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 31
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5011 Organizačně-technický pracovnik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 30
Není povoleno
07.01.2009 12:17:03 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 29
Není povoleno
07.01.2009 12:16:25 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:16:25 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:16:25 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:16:25 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:15:58 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:15:46 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:15:29 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:15:29 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:15:12 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:15:12 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:15:12 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:15:12 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:15:12 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:14:47 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:14:47 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5117 Vedoucí personálního oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:14:26 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:14:08 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:14:08 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:13:57 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:13:57 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:13:46 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:13:14 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:12:48 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:12:48 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:12:48 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:12:48 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 5032 Účetní 6 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
Nová hodnota: Sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:12:23 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5252 Tlumočník znakové řeči 6 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: prázdná
Nová hodnota: Tlumočník znakové řeči
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5252 Tlumočník znakové řeči 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5117 Vedoucí personálního oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:12:04 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:11:33 1913 Tiskař 6 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Příprava tiskových forem, seřizování polygrafických strojů a různé typy tisku.
Nová hodnota: Příprava tiskových forem, seřizování polygrafických strojů a různé typy tisku.
Není povoleno
07.01.2009 12:11:33 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:11:33 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:11:33 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:11:33 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:11:18 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5104 Technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:11:02 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:10:29 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:10:29 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:10:29 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:10:06 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:09:46 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:09:46 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:09:31 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:09:05 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:08:20 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:08:20 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:08:09 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:08:09 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:08:09 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:08:09 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:07:34 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:07:17 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:07:04 5004 Sekretář/sekretářka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:07:04 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5004 Sekretář/sekretářka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 28
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 0233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5106 Referent pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5053 Referent marketingu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5080 Pracovník pořizování dat 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5040 Pokladník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 33
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5012 Personalista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 32
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 31
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5006 Organizační pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 30
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5011 Organizačně-technický pracovnik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 29
Není povoleno
07.01.2009 12:06:52 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 28
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 0233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 87
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5022 Studjjni referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 87
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5252 Tlumočník znakové řeči 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5117 Vedoucí personálního oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5104 Technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:06:10 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:05:41 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:05:18 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:05:18 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:05:08 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:04:54 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest). Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky UK spojené se zahraničními cestami zaměstnanců.
Nová hodnota: Zajišťování zahraničních služebních styků (návštěv a cest). Zajišťování hospodaření s devizovými prostředky UK spojené se zahraničními cestami zaměstnanců.
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:04:35 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:04:17 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5106 Referent pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5104 Technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:03:26 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:03:06 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5053 Referent marketingu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:02:53 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:02:44 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5027 Referent BOZP 6 Změna rozšiřujícího atributu Popis atributu: Hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č.
Předchozí hodnota: Vedení evidence a vyšetřování pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání. Zajišťování vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nová hodnota: Vedení evidence a vyšetřování pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání. Zajišťování vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:02:33 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:02:17 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:01:57 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:01:23 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 12:01:01 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:59:54 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 11:59:37 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:59:36 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:59:19 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5080 Pracovník pořizování dat 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 86
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5022 Studjjni referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 85
Nové pořadí: 86
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5252 Tlumočník znakové řeči 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 85
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5117 Vedoucí personálního oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5106 Referent pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5104 Technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5053 Referent marketingu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:59:06 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5040 Pokladník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:58:49 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 32
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 11:58:24 5012 Personalista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 33
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5006 Organizační pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 31
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 33
Není povoleno
07.01.2009 11:58:02 5012 Personalista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 32
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5011 Organizačně-technický pracovnik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 84
Nové pořadí: 30
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5252 Tlumočník znakové řeči 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 83
Nové pořadí: 84
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5117 Vedoucí personálního oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 82
Nové pořadí: 83
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5113 Vedoucí technicko-provozního útvaru 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 81
Nové pořadí: 82
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5106 Referent pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 80
Nové pořadí: 81
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5105 Vedoucí útvaru pro výzkum a vývoj 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 79
Nové pořadí: 80
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5104 Technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 78
Nové pořadí: 79
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 78
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5053 Referent marketingu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5040 Pokladník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5016 Právník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5014 Psycholog 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 58
Nové pořadí: 59
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5009 Vědecký pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 57
Nové pořadí: 58
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5007 Telefonista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 56
Nové pořadí: 57
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5006 Organizační pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 55
Nové pořadí: 56
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 3444 Vedoucí (ředitel) botanické zahrady 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 54
Nové pořadí: 55
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 3412 Zahradní technik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 53
Nové pořadí: 54
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 3271 Sociální pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 52
Nové pořadí: 53
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2605 Vedoucí stravovacího provozu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 51
Nové pořadí: 52
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2604 Referent ubytovacího zařízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 50
Nové pořadí: 51
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2603 Vedoucí technického oddělení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 49
Nové pořadí: 50
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2602 Provozář kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 48
Nové pořadí: 49
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2601 Vedoucí provozu kolejí a menz 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 47
Nové pořadí: 48
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2553 Vrátný 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 46
Nové pořadí: 47
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2503 Uklízeč/uklízečka 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 45
Nové pořadí: 46
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 2006 Organizační pracovník celoživotního vzdělávání 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 44
Nové pořadí: 45
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 1913 Tiskař 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 43
Nové pořadí: 44
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 1615 Pracovník pro organizační a publikační činnost 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 42
Nové pořadí: 43
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 1614 Vedoucí oddělení zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 41
Nové pořadí: 42
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 1613 Vedoucí poradenského centra 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 40
Nové pořadí: 41
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 1608 Průvodce handicapovaných osob 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 39
Nové pořadí: 40
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 233 Řidič silničních motorových vozidel 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 38
Nové pořadí: 39
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5079 Technický pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 37
Nové pořadí: 38
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 37
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 33
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 32
Není povoleno
07.01.2009 11:57:09 5012 Personalista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 31
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5078 Operátor informačních a komunikačních technologíí 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 36
Nové pořadí: 29
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5077 Vedoucí centra (oddělení) ICT 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 35
Nové pořadí: 36
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5076 Správce informačních a komunikačních technologií 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 34
Nové pořadí: 35
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5075 Systémový inženýr 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 33
Nové pořadí: 34
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5074 Správce operačního sysrému 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 32
Nové pořadí: 33
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5073 Projektant informačních a komunikčních systémů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 31
Nové pořadí: 32
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5072 Programátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 30
Nové pořadí: 31
Není povoleno
07.01.2009 11:56:12 5012 Personalista 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 29
Nové pořadí: 30
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5103 Odborný pracovník ve vědě 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 77
Nové pořadí: 27
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5101 Výzkumný a vývojový pracovník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 76
Nové pořadí: 77
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5071 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 75
Nové pořadí: 76
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5070 Systémový analytik 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 74
Nové pořadí: 75
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5068 Specialista systémového řízení 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 73
Nové pořadí: 74
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5067 Operátor 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 72
Nové pořadí: 73
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5053 Referent marketingu 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 71
Nové pořadí: 72
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5047 Tajemník fakulty 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 70
Nové pořadí: 71
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5044 Ředitel celouniverzitního pracoviště 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 69
Nové pořadí: 70
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5042 Rozpočtář 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 68
Nové pořadí: 69
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5040 Pokladník 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 67
Nové pořadí: 68
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5032 Účetní 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 66
Nové pořadí: 67
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5030 Studijní referent 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 65
Nové pořadí: 66
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5028 Pracovník vztahů k veřejnosti 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 64
Nové pořadí: 65
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5027 Referent BOZP 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 63
Nové pořadí: 64
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5024 Referent požární ochrany 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 62
Nové pořadí: 63
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5023 Referent zahraničních vztahů 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 61
Nové pořadí: 62
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5020 Vedoucí správy budov 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 60
Nové pořadí: 61
Není povoleno
07.01.2009 11:55:24 5018 Referent majetkové správy 6 Změna záznamu Předchozí pořadí: 59
Nové pořadí: 60
Není povoleno