Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PRG_FAK_OBOR
Skupina : Studijní programy a obory
Uživatelský název : Programy a obory dle fakult
Popis : Fakultní zkratky studijních programů a oborů
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
D1 obecné otázky matematiky a informatiky 1     Platný zobrazit
D2 obecné otázky fyziky 2     Platný zobrazit
F fyzika 3     Platný zobrazit
F1 teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika 4     Platný zobrazit
F10 jaderná fyzika 5     Platný zobrazit
F11 matematické a počítačové modelování 6     Platný zobrazit
F2 fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 7     Platný zobrazit
F3 fyzika kondenzovaných látek a materiál. výzkum 8     Platný zobrazit
F4 biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 9     Platný zobrazit
F5 fyzika povrchů a rozhraní 10     Platný zobrazit
F6 kvantová optika a optoelektronika 11     Platný zobrazit
F7 geofyzika 12     Platný zobrazit
F8 meteorologie a klimatologie 13     Platný zobrazit
F9 subjaderná fyzika 14     Platný zobrazit
I1 teoreticka informatika 15     Neplatný zobrazit
I2 softwarove systemy 16     Neplatný zobrazit
I3 matematicka lingvistika 17     Neplatný zobrazit
M Matematika 18     Platný zobrazit
ME matematika - ekonomie 19     Platný zobrazit
MFIL matematika - filozofie (mezifakultní studium) 20     Platný zobrazit
MTKM teoretická matematika a mat. fyzika a teorie systémů 21     Platný zobrazit
M1 algebra, teorie čísel a matematická logika 22     Platný zobrazit
M11 vědecko-technické výpočty 23     Platný zobrazit
M12 operační výzkum 24     Platný zobrazit
M13 finanční a pojistná matematika 25     Platný zobrazit
M2 geom. a topologie, glob. analýza a obecné strukt. 26     Platný zobrazit
M3 matematická analýza 27     Platný zobrazit
M4 pravděpodobnost a matematická statistika 28     Platný zobrazit
M5 ekonometrie a operační výzkum 29     Platný zobrazit
M6 vědecko-technické výpočty 30     Platný zobrazit
M7 finanční a pojistná matematika 31     Platný zobrazit
M8 obecné otázky matematiky a informatiky 32     Platný zobrazit
M9 pravděpodobnost a matematická statistika 33     Platný zobrazit
N neurčeno 34     Platný zobrazit
UDG učitelství deskriptivni geometrie 35     Platný zobrazit
UF učitelství fyzika 36     Platný zobrazit
UFVT fyzika - výpočetní technika 37     Platný zobrazit
UFZT fyzika - základy techniky 38     Platný zobrazit
UF2 učitelství fyzika pro ZŠ 39     Platný zobrazit
UI učitelství informatika 40     Platný zobrazit
UM učitelství matematika 41     Platný zobrazit
UMD matematika - deskriptivní geometrie 42     Platný zobrazit
UMF matematika - fyzika 43     Platný zobrazit
UMF2 matematika - fyzika 44     Platný zobrazit
UMI matematika - informatika 45     Platný zobrazit
UMVT matematika - výpočetní technika 46     Platný zobrazit
UM2 učitelství matematika pro ZŠ 47     Platný zobrazit
S stáž 48     Platný zobrazit
F12 obecné otázky fyziky 49     Platný zobrazit
I4 diskretni modely a algoritmy 50     Neplatný zobrazit
FIU učitelství fyziky v komb. s druhým aprobačním oborem pro SŠ 51     Platný zobrazit
FMU učitelství fyziky v komb. s druhým aprobačním oborem pro SŠ 52     Platný zobrazit
MDU učitelství matematiky v komb. s druhým aprob. předmět.pro SŠ 53     Platný zobrazit
MIU učitelství matematiky v komb. s druhým aprob. předmět.pro SŠ 54     Platný zobrazit
MSTR matematické struktury 55     Platný zobrazit
MA matematická analýza 56     Platný zobrazit
MVM výpočtová matematika 57     Platný zobrazit
MPMSE pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie 58     Platný zobrazit
MFAPM finanční a pojistná matematika 59     Platný zobrazit
MVFT matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice 60     Platný zobrazit
MUMSSM učitelství matematiky pro SŠ v kombinaci s odbornou matemat. 61     Platný zobrazit
MPMAT pojistná matematika 62     Platný zobrazit
MBA matematika v obchodování a podnikání 63     Platný zobrazit
MAEK matematika a ekonomie 64     Platný zobrazit
MAPP matematika a počítače v praxi 65     Platný zobrazit
MOM obecná matematika 66     Platný zobrazit
FG geofyzika 67     Platný zobrazit
FMK meteorologie a klimatologie 68     Platný zobrazit
FKML fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek 69     Platný zobrazit
FPIP fyzika povrchů a ionizovaných prostředí 70     Platný zobrazit
FBCHF biofyzika a chemická fyzika 71     Platný zobrazit
FJF jaderná a subjaderná fyzika 72     Platný zobrazit
FUFSSF učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou 73     Platný zobrazit
MFMAT finanční matematika 74     Platný zobrazit
FMUZV fyzika zaměřená na vzdělávání 75     Platný zobrazit
FOF obecná fyzika 76     Platný zobrazit
FVKT vakuová a kryogenní technika 77     Platný zobrazit
FM fyzika v medicíně 78     Platný zobrazit
FBJZ bezpečnost jaderných zařízení 79     Platný zobrazit
FUMET užitá meteorologie 80     Platný zobrazit
ITI teoretická informatika 81     Platný zobrazit
IDMO diskrétní matematika a optimalizace 82     Platný zobrazit
ISS softwarové systémy 83     Platný zobrazit
IDS distribuované systémy 84     Platný zobrazit
IPFL počítačová a formální lingvistika 85     Platný zobrazit
IOI obecná informatika 86     Platný zobrazit
IAI aplikovaná informatika 87     Platný zobrazit
FMU2ZV fyzika zaměřená na vzdělávání 88     Platný zobrazit
IP programování 89     Platný zobrazit
ISPS správa počítačových systémů 90     Platný zobrazit
IM informatika s matematikou 91     Platný zobrazit
MMIB matematické metody informační bezpečnosti 92     Platný zobrazit
MDUZV matematika zaměřená na vzdělávání 93     Platný zobrazit
MFUZV matematika zaměřená na vzdělávání 94     Platný zobrazit
MIUZV matematika zaměřená na vzdělávání 95     Platný zobrazit
FKSM fyzika kondenzovaných soustav a materiálů 96     Platný zobrazit
FMPMFT matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice 97     Platný zobrazit
FMUSS učitelství fyzika - matematika pro SŠ 98     Platný zobrazit
FMU2ZS učitelství fyzika - matematika pro 2. st. ZŠ 99     Platný zobrazit
IML matematická lingvistika 100     Platný zobrazit
IDMA diskrétní modely a algoritmy 101     Platný zobrazit
MMFT matematické modelování ve fyzice a technice 102     Platný zobrazit
MNVM numerická a výpočtová matematika 103     Platný zobrazit
MDUSS učitelství matematika - deskriptivní geometrie pro SŠ 104     Platný zobrazit
MFUSS učitelství matematika - fyzika pro SŠ 105     Platný zobrazit
MIUSS učitelství matematika - informatika pro SŠ 106     Platný zobrazit
I informatika 107     Platný zobrazit
MOBMA obecná matematika 108     Platný zobrazit
FMOD matematické a počítačové modelování ve fyzice a v technice 109     Platný zobrazit
FTF teoretická fyzika 110     Platný zobrazit
FOOE optika a optoelektronika 111     Platný zobrazit
M10 ekonometrie 112     Platný zobrazit
UFI fyzika - informatika 113     Platný zobrazit
FA astronomie a astrofyzika 114     Platný zobrazit
IDI datové inženýrství 115     Platný zobrazit
IUISSI učitelství informatiky pro SŠ v komb. s odbor. informatikou 116     Platný zobrazit
II informatika 117     Platný zobrazit
DBADI Adiktologie 118     Platný zobrazit
AFR Afrikanistika 119     Platný zobrazit
AFR DKIZ Afrikanistika - dějiny a kultura islámských zemí 120     Platný zobrazit
AFR EGY Afrikanistika - egyptologie 121     Platný zobrazit
AFR ETN Afrikanistika - etnologie 122     Platný zobrazit
AFR FR Afrikanistika - francouzština 123     Platný zobrazit
AFR HIS Afrikanistika - historie 124     Platný zobrazit
AFR LF Afrikanistika - lingvistika a fonetika 125     Platný zobrazit
AFR GER Afrikanistika - němčina 126     Platný zobrazit
AFR POLT Afrikanistika - politologie 127     Platný zobrazit
AFR PORT Afrikanistika - portugalština 128     Platný zobrazit
AFR PTA Afrikanistika - PT - angličtina 129     Platný zobrazit
AFR PTN Afrikanistika - PT - němčina 130     Platný zobrazit
AFR REL Afrikanistika - religionistika 131     Platný zobrazit
AFR ROM Afrikanistika - romistika 132     Platný zobrazit
AFR SOC Afrikanistika - sociologie 133     Platný zobrazit
ALB Albánština 134     Platný zobrazit
4M1 Algebra, teorie čísel a matematická logika 135     Platný zobrazit
AS Americká studia 136     Platný zobrazit
4XANAL analytická chemie 137     Platný zobrazit
XANAL analytická chemie 138     Platný zobrazit
ANAL Analytická chemie 139     Platný zobrazit
NANALD Analytická chemie 140     Platný zobrazit
NANALT Analytická chemie 141     Platný zobrazit
XFYZRP anatomie a fyziologie rostlin 142     Platný zobrazit
XFYZR anatomie a fyziologie rostlin 143     Platný zobrazit
4XFYZRP anatomie a fyziologie rostlin 144     Platný zobrazit
NANAT Anatomie a fyziologie rostlin 145     Platný zobrazit
ANAHIST Anatomie, histologie a embryologie 146     Platný zobrazit
D_AH5112 Anatomie, histologie a embryologie 147     Platný zobrazit
ANATHIST Anatomie, histologie a embryologie 148     Platný zobrazit
51019 Anatomie, histologie a embryologie 149     Platný zobrazit
ANAHIST4 Anatomie, histologie a embryologie 150     Platný zobrazit
AANAHIST Anatomy, Histology and Embryology 151     Platný zobrazit
XAND Andragogika 152     Platný zobrazit
UAN Andragogika a personální řízení 153     Platný zobrazit
ANDR Andragogika a personální řízení 154     Platný zobrazit
ANPR Andragogika a personální řízení 155     Platný zobrazit
XANL Anglická a americká literatura 156     Platný zobrazit
XANJ Anglický jazyk 157     Platný zobrazit
B AJ Anglický jazyk - bakalářské studium 158     Platný zobrazit
AJ-BI Anglický jazyk - biologie 159     Platný zobrazit
N AJ-BI Anglický jazyk - biologie 160     Platný zobrazit
AJ-CH Anglický jazyk - chemie 161     Platný zobrazit
N AJ-CH Anglický jazyk - chemie 162     Platný zobrazit
N AJ-ČJ Anglický jazyk - český jazyk 163     Platný zobrazit
AJ-CJ Anglický jazyk - český jazyk 164     Platný zobrazit
B AJ-ČJ Anglický jazyk - český jazyk 165     Platný zobrazit
N AJ-D Anglický jazyk - dějepis 166     Platný zobrazit
B AJ-D Anglický jazyk - dějepis 167     Platný zobrazit
AJ-D Anglický jazyk - dějepis 168     Platný zobrazit
AJ-FJ Anglický jazyk - francouzský jazyk 169     Platný zobrazit
N AJ-FJ Anglický jazyk - francouzský jazyk 170     Platný zobrazit
B AJ-FJ Anglický jazyk - francouzský jazyk 171     Platný zobrazit
N AJ-NA Anglický jazyk - hra na nástroj 172     Platný zobrazit
AJ-HV Anglický jazyk - hudební výchova 173     Platný zobrazit
N AJ-HV Anglický jazyk - hudební výchova 174     Platný zobrazit
B AJ-HV Anglický jazyk - Hudební výchova 175     Platný zobrazit
B AJ-IT Anglický jazyk - informační a komunikační technologie 176     Platný zobrazit
N AJ-IT Anglický jazyk - informační a komunikační technologie 177     Platný zobrazit
B AJ-M Anglický jazyk - matematika 178     Platný zobrazit
AJ-M Anglický jazyk - matematika 179     Platný zobrazit
N AJ-M Anglický jazyk - matematika 180     Platný zobrazit
B AJ-NJ Anglický jazyk - německý jazyk 181     Platný zobrazit
AJ-NJ Anglický jazyk - německý jazyk 182     Platný zobrazit
N AJ-PG Anglický jazyk - pedagogika 183     Platný zobrazit
B AJ-PG Anglický jazyk - pedagogika 184     Platný zobrazit
AJ-PG Anglický jazyk - pedagogika 185     Platný zobrazit
R AJ SS Anglický jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 186     Platný zobrazit
B AJ-RJ anglický jazyk - ruský jazyk 187     Platný zobrazit
AJ-RJ Anglický jazyk - ruský jazyk 188     Platný zobrazit
N AJ-RJ Anglický jazyk - ruský jazyk 189     Platný zobrazit
N AJ-SBO Anglický jazyk - sbormistrovství 190     Platný zobrazit
N AJ-SPG Anglický jazyk - speciální pedagogika 191     Platný zobrazit
AJ-TIV Anglický jazyk - technická a informační výchova 192     Platný zobrazit
N AJ-TIV Anglický jazyk - technická a informační výchova 193     Platný zobrazit
N AJ-TV Anglický jazyk - tělesná výchova 194     Platný zobrazit
AJ-TV Anglický jazyk - tělesná výchova 195     Platný zobrazit
F AJ-TV Anglický jazyk - tělesná výchova - mezifakultní 196     Platný zobrazit
N AJ-VV Anglický jazyk - výtvarná výchova 197     Platný zobrazit
AJ-VV Anglický jazyk - výtvarná výchova 198     Platný zobrazit
B AJ-ZSV Anglický jazyk - základy společenských věd 199     Platný zobrazit
AJ-SV Anglický jazyk - základy společenských věd 200     Platný zobrazit
N AJ-ZSV Anglický jazyk - základy společenských věd 201     Platný zobrazit
AJ-OV Anglický jazyk - základy společenských věd 202     Platný zobrazit
N AJ Anglický jazyk pro ZŠ - následné studium 203     Platný zobrazit
R AJ Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ 204     Platný zobrazit
AK Angličtina pro mezikulturní komunikaci 205     Platný zobrazit
UAA Anglistika-amerikanistika 206     Platný zobrazit
AAA Anglistika-amerikanistika 207     Platný zobrazit
AAA AFR Anglistika-amerikanistika - afrikanistika 208     Platný zobrazit
AA AFR Anglistika-amerikanistika - afrikanistika 209     Platný zobrazit
AA ARAB Anglistika-amerikanistika - arabistika 210     Platný zobrazit
AAA ARAB Anglistika-amerikanistika - arabistika 211     Platný zobrazit
AA CJL Anglistika-amerikanistika - český jazyk a literatura 212     Platný zobrazit
UAA UBO Anglistika-amerikanistika - český jazyk a literatura 213     Platný zobrazit
AAA CJL Anglistika-amerikanistika - český jazyk a literatura 214     Platný zobrazit
AA CC Anglistika-amerikanistika - čeština pro cizince 215     Platný zobrazit
AAA DN Anglistika-amerikanistika - Dánská studia 216     Platný zobrazit
AAA DAN Anglistika-amerikanistika - dánština 217     Platný zobrazit
AA DAN Anglistika-amerikanistika - dánština 218     Platný zobrazit
AA DKIZ Anglistika-amerikanistika - dějiny a kultura islámských zemí 219     Platný zobrazit
AA DU Anglistika-amerikanistika - dějiny umění 220     Platný zobrazit
AA DV Anglistika-amerikanistika - divadelní věda 221     Platný zobrazit
AAA DV Anglistika-amerikanistika - divadelní věda 222     Platný zobrazit
AA EK Anglistika-amerikanistika - ekonomie 223     Platný zobrazit
AA EST Anglistika-amerikanistika - estetika 224     Platný zobrazit
AA ETN Anglistika-amerikanistika - etnologie 225     Platný zobrazit
AA FV Anglistika-amerikanistika - filmová věda 226     Platný zobrazit
AAA FS Anglistika-amerikanistika - filozofie 227     Platný zobrazit
AA FIL Anglistika-amerikanistika - filozofie 228     Platný zobrazit
UAA UFS Anglistika-amerikanistika - filozofie 229     Platný zobrazit
AA FIN Anglistika-amerikanistika - finština 230     Platný zobrazit
AAA FIN Anglistika-amerikanistika - finština 231     Platný zobrazit
AAA PHO Anglistika-amerikanistika - fonetika 232     Platný zobrazit
AAA FON Anglistika-amerikanistika - Fonetika 233     Platný zobrazit
AAA FF Anglistika-amerikanistika - Francouzská filologie 234     Platný zobrazit
AAA FR Anglistika-amerikanistika - francouzština 235     Platný zobrazit
UAA UFR Anglistika-amerikanistika - francouzština 236     Platný zobrazit
AA FR Anglistika-amerikanistika - francouzština 237     Platný zobrazit
AAA HEB Anglistika-amerikanistika - hebraistika 238     Platný zobrazit
AA HEB Anglistika-amerikanistika - hebraistika 239     Platný zobrazit
AA HIUR Anglistika-amerikanistika - hindština a urdština 240     Platný zobrazit
AAA HIUR Anglistika-amerikanistika - hindština a urdština 241     Platný zobrazit
AAA HP Anglistika-amerikanistika - Hispanistika 242     Platný zobrazit
AA HIS Anglistika-amerikanistika - historie 243     Platný zobrazit
UAA UHS Anglistika-amerikanistika - historie 244     Platný zobrazit
AA INDL Anglistika-amerikanistika - indologie 245     Platný zobrazit
AAA HN Anglistika-amerikanistika - Indologie se s. hindština 246     Platný zobrazit
AA BENG Anglistika-amerikanistika - indologie se spec. bengálština 247     Platný zobrazit
AA SAN Anglistika-amerikanistika - indologie se spec. sanskrt 248     Platný zobrazit
AA TAM Anglistika-amerikanistika - indologie se spec. tamilština 249     Platný zobrazit
AAA TAM Anglistika-amerikanistika - indologie se spec. tamilština 250     Platný zobrazit
AAA SAN Anglistika-amerikanistika - Indologie se specializací sanskr 251     Platný zobrazit
AAA INDN Anglistika-amerikanistika - indonésistika 252     Platný zobrazit
AA INDN Anglistika-amerikanistika - indonésistika 253     Platný zobrazit
AAA IT Anglistika-amerikanistika - italština 254     Platný zobrazit
AA IT Anglistika-amerikanistika - italština 255     Platný zobrazit
AA JAP Anglistika-amerikanistika - japanologie 256     Platný zobrazit
AAA JAP Anglistika-amerikanistika - japanologie 257     Platný zobrazit
AA ARK Anglistika-amerikanistika - klasická archeologie 258     Platný zobrazit
AAA ARK Anglistika-amerikanistika - Klasická archeologie 259     Platný zobrazit
AA KLIN Anglistika-amerikanistika - klínopis 260     Platný zobrazit
AAA KOM Anglistika-amerikanistika - komparatistika 261     Platný zobrazit
AA KOM Anglistika-amerikanistika - komparatistika 262     Platný zobrazit
AAA KOR Anglistika-amerikanistika - koreanistika 263     Platný zobrazit
AA KULT Anglistika-amerikanistika - kulturologie 264     Platný zobrazit
AAA LAT Anglistika-amerikanistika - latina 265     Platný zobrazit
AA LAT Anglistika-amerikanistika - latina 266     Platný zobrazit
AAA LT Anglistika-amerikanistika - latina 267     Platný zobrazit
AA LF Anglistika-amerikanistika - lingvistika a fonetika 268     Platný zobrazit
AAA LF Anglistika-amerikanistika - lingvistika a fonetika 269     Platný zobrazit
AA LOG Anglistika-amerikanistika - logika 270     Platný zobrazit
AA LG Anglistika-amerikanistika - logika 271     Platný zobrazit
AAA MAD Anglistika-amerikanistika - maďarština 272     Platný zobrazit
AAA KA Anglistika-amerikanistika - MK - čeština-angličtina 273     Platný zobrazit
AAA KF Anglistika-amerikanistika - MK čeština-francouzština 274     Platný zobrazit
AAA KR Anglistika-amerikanistika - MK čeština-ruština 275     Platný zobrazit
AA MONG Anglistika-amerikanistika - mongolistika 276     Platný zobrazit
UAA UDE Anglistika-amerikanistika - němčina 277     Platný zobrazit
AAA GER Anglistika-amerikanistika - němčina 278     Platný zobrazit
AA GER Anglistika-amerikanistika - němčina 279     Platný zobrazit
AAA NIZ Anglistika-amerikanistika - nizozemština 280     Platný zobrazit
AA NIZ Anglistika-amerikanistika - nizozemština 281     Platný zobrazit
AA NOR Anglistika-amerikanistika - norština 282     Platný zobrazit
AAA NOR Anglistika-amerikanistika - norština 283     Platný zobrazit
AA PED Anglistika-amerikanistika - pedagogika 284     Platný zobrazit
AA POLT Anglistika-amerikanistika - politologie 285     Platný zobrazit
AAA PO Anglistika-amerikanistika - Politologie 286     Platný zobrazit
AA PORT Anglistika-amerikanistika - portugalština 287     Platný zobrazit
AAA PORT Anglistika-amerikanistika - portugalština 288     Platný zobrazit
AA PS Anglistika-amerikanistika - psychologie 289     Platný zobrazit
AA PTN Anglistika-amerikanistika - PT - němčina 290     Platný zobrazit
AA PTS Anglistika-amerikanistika - PT - španělština 291     Platný zobrazit
AAA ROM Anglistika-amerikanistika - romistika 292     Platný zobrazit
AA ROM Anglistika-amerikanistika - romistika 293     Platný zobrazit
AA REC Anglistika-amerikanistika - řečtina 294     Platný zobrazit
AAA REC Anglistika-amerikanistika - řečtina 295     Platný zobrazit
AA JUG Anglistika-amerikanistika - serb/kroa 296     Platný zobrazit
AA SIN Anglistika-amerikanistika - sinologie 297     Platný zobrazit
AAA SIN Anglistika-amerikanistika - sinologie 298     Platný zobrazit
AA BUL Anglistika-amerikanistika - SLAS se spec. bulharistika 299     Platný zobrazit
AAA SLAV Anglistika-amerikanistika - SLAS se spec. slavistika 300     Platný zobrazit
AA SLAV Anglistika-amerikanistika - SLAS se spec. slavistika 301     Platný zobrazit
AA SLVN Anglistika-amerikanistika - SLAS se spec. slovinistika 302     Platný zobrazit
AA SORB Anglistika-amerikanistika - SLAS se spec. sorabistika 303     Platný zobrazit
AAA SLVK Anglistika-amerikanistika - slovakistika 304     Platný zobrazit
AA SOC Anglistika-amerikanistika - sociologie 305     Platný zobrazit
AAA RC Anglistika-amerikanistika - Starořečtina 306     Platný zobrazit
AA SP Anglistika-amerikanistika - španělština 307     Platný zobrazit
AAA SP Anglistika-amerikanistika - španělština 308     Platný zobrazit
AA SV Anglistika-amerikanistika - švédština 309     Platný zobrazit
AAA SV Anglistika-amerikanistika - švédština 310     Platný zobrazit
AAA TUR Anglistika-amerikanistika - turkologie 311     Platný zobrazit
AA TUR Anglistika-amerikanistika - turkologie 312     Platný zobrazit
AA LOT Anglistika-amerikanistika - VES se spec. lettonistika 313     Platný zobrazit
AAA LIT Anglistika-amerikanistika - VES se spec. lithuanistika 314     Platný zobrazit
UAA URU Anglistika-amerikanistika - VES se spec. rusistika 315     Platný zobrazit
AAA RUS Anglistika-amerikanistika - VES se spec. rusistika 316     Platný zobrazit
AA RUS Anglistika-amerikanistika - VES se spec. rusistika 317     Platný zobrazit
AA UKR Anglistika-amerikanistika - VES se spec. ukrajinistika 318     Platný zobrazit
XANOR anorganická chemie 319     Platný zobrazit
4XANOR anorganická chemie 320     Platný zobrazit
NANORD Anorganická chemie 321     Platný zobrazit
NANORT Anorganická chemie 322     Platný zobrazit
ANOR Anorganická chemie 323     Platný zobrazit
XANTR antropologie 324     Platný zobrazit
XANTRP antropologie 325     Platný zobrazit
PA antropologie 326     Platný zobrazit
XAN antropologie 327     Platný zobrazit
4XANTRP Antropologie 328     Platný zobrazit
4ANTRP Antropologie 329     Platný zobrazit
ANTR Antropologie 330     Platný zobrazit
15 Antropologie 331     Platný zobrazit
AN Antropologie 332     Platný zobrazit
P1512 ANTROPOLOGIE 333     Platný zobrazit
4XANTGP antropologie a genetika člověka 334     Platný zobrazit
XANTGP antropologie a genetika člověka 335     Platný zobrazit
NANTR Antropologie a genetika člověka 336     Platný zobrazit
XAPLEK aplikovaná a krajinná ekologie 337     Platný zobrazit
ETIK Aplikovaná etika 338     Platný zobrazit
4XGEOLAP aplikovaná geologie 339     Platný zobrazit
NAPLIKG Aplikovaná geologie 340     Platný zobrazit
XGEOLAP aplikovaná geologie se zaměřeními 341     Platný zobrazit
ARAB Arabistika 342     Platný zobrazit
ARABBYZ Arabistika - byzantologie 343     Platný zobrazit
ARABCJL Arabistika - český jazyk a literatura 344     Platný zobrazit
ARABDKIZ Arabistika - dějiny a kultura islámských zemí 345     Platný zobrazit
ARABDU Arabistika - dějiny umění 346     Platný zobrazit
ARABETN Arabistika - etnologie 347     Platný zobrazit
ARABFR Arabistika - francouzština 348     Platný zobrazit
ARABHEB Arabistika - hebraistika 349     Platný zobrazit
ARABHIUR Arabistika - hindština a urdština 350     Platný zobrazit
ARABHIS Arabistika - historie 351     Platný zobrazit
ARABHIN Arabistika - indologie se spec. hindština 352     Platný zobrazit
ARABIT Arabistika - italština 353     Platný zobrazit
ARABKLIN Arabistika - klínopis 354     Platný zobrazit
ARABLF Arabistika - Lingvistika a fonetika 355     Platný zobrazit
ARABMAD Arabistika - maďarština 356     Platný zobrazit
ARABMONG Arabistika - mongolistika 357     Platný zobrazit
ARABGER Arabistika - Němčina 358     Platný zobrazit
ARABNIZ Arabistika - nizozemština 359     Platný zobrazit
ARABPER Arabistika - perština 360     Platný zobrazit
ARABPOLT Arabistika - politologie 361     Platný zobrazit
ARABPTA Arabistika - PT - angličtina 362     Platný zobrazit
ARABTA Arabistika - PT - angličtina 363     Platný zobrazit
ARABPTF Arabistika - PT - francouzština 364     Platný zobrazit
ARABTR Arabistika - PT - ruština 365     Platný zobrazit
ARABTS Arabistika - PT - španělština 366     Platný zobrazit
ARABPTR Arabistika - PT- ruština 367     Platný zobrazit
ARABREL Arabistika - religionistika 368     Platný zobrazit
ARABRUM Arabistika - rumunština 369     Platný zobrazit
ARABSP Arabistika - španělština 370     Platný zobrazit
ARABTUR Arabistika - turkologie 371     Platný zobrazit
XARC Archeologie 372     Platný zobrazit
ARCH Archivnictví a PVH 373     Platný zobrazit
ARHP Archivnictví a PVH 374     Platný zobrazit
ARCHCJL Archivnictví a PVH - český jazyk a literatura 375     Platný zobrazit
ARHPDU Archivnictví a PVH - dějiny umění 376     Platný zobrazit
ARCHDU Archivnictví a PVH - dějiny umění 377     Platný zobrazit
ARCHEGY Archivnictví a PVH - egyptologie 378     Platný zobrazit
ARHPHIS Archivnictví a PVH - historie 379     Platný zobrazit
ARCHHIS Archivnictví a PVH - historie 380     Platný zobrazit
ARCHHV Archivnictví a PVH - hudební věda 381     Platný zobrazit
ARCHIT Archivnictví a PVH - italština 382     Platný zobrazit
ARCHLAT Archivnictví a PVH - latina 383     Platný zobrazit
ARHPLAT Archivnictví a PVH - latina 384     Platný zobrazit
ARHPGER Archivnictví a PVH - němčina 385     Platný zobrazit
ARCHGER Archivnictví a PVH - němčina 386     Platný zobrazit
ARCHPOLT Archivnictví a PVH - politologie 387     Platný zobrazit
ARHPPOLT Archivnictví a PVH - politologie 388     Platný zobrazit
ARCHARP Archivnictví a PVH - pravěká a raně středověká archeologie 389     Platný zobrazit
ARM Armenistika 390     Platný zobrazit
ARM ETN Armenistika - etnologie 391     Platný zobrazit
ARM FR Armenistika - francouzština 392     Platný zobrazit
ARM LF Armenistika - lingvistika a fonetika 393     Platný zobrazit
ARM PTR Armenistika - PT - ruština 394     Platný zobrazit
ARM RUS Armenistika - VES se spec. rusistika 395     Platný zobrazit
BAKFFA BAKFFA 396     Platný zobrazit
BAKFFF BAKFFF 397     Platný zobrazit
BAKFFN BAKFFN 398     Platný zobrazit
BAKFSA BAKFSA 399     Platný zobrazit
BAKPDA BAKPDA 400     Platný zobrazit
BAKPDF BAKPDF 401     Platný zobrazit
BAKPDN BAKPDN 402     Platný zobrazit
BAKPDS BAKPDS 403     Platný zobrazit
BS Bezpečnostní studia 404     Platný zobrazit
BT Biblická teologie 405     Platný zobrazit
XB Biblické vědy (do 2001) 406     Platný zobrazit
4XBIOCH biochemie 407     Platný zobrazit
XBIOCH biochemie 408     Platný zobrazit
NBIO Biochemie 409     Platný zobrazit
NBIOT Biochemie 410     Platný zobrazit
NBIOD Biochemie 411     Platný zobrazit
BBIO Biochemie 412     Platný zobrazit
BBIOANG Biochemie 413     Platný zobrazit
BIOCH Biochemie 414     Platný zobrazit
PBP Biochemie a patobiochemie 415     Platný zobrazit
4 Biochemie a patobiochemie 416     Platný zobrazit
D_BP1412 Biochemie a patobiochemie 417     Platný zobrazit
BICH Biochemie a patobiochemie 418     Platný zobrazit
XBICH Biochemie a patobiochemie 419     Platný zobrazit
BIOPATO Biochemie a patobiochemie 420     Platný zobrazit
P1412 BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE 421     Platný zobrazit
XBF biofyzika 422     Platný zobrazit
11 Biofyzika 423     Platný zobrazit
BIF Biofyzika 424     Platný zobrazit
4F4 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 425     Platný zobrazit
NBIOFYZT Biofyzikální chemie 426     Platný zobrazit
NBIOFYZD Biofyzikální chemie 427     Platný zobrazit
BI2 Biologie 428     Platný zobrazit
BI Biologie 429     Platný zobrazit
BBI Biologie 430     Platný zobrazit
BI-CH-2 Biologie - chemie 431     Platný zobrazit
BI-CH Biologie - chemie 432     Platný zobrazit
N BI-CH Biologie - chemie 433     Platný zobrazit
N BI-ČJ Biologie - český jazyk 434     Platný zobrazit
N BI-D Biologie - dějepis 435     Platný zobrazit
N BI-FJ Biologie - francouzský jazyk 436     Platný zobrazit
N BI-NA Biologie - hra na nástroj 437     Platný zobrazit
N BI-HV Biologie - hudební výchova 438     Platný zobrazit
N BI-IT Biologie - informační a komunikační technologie 439     Platný zobrazit
N BI-M Biologie - matematika 440     Platný zobrazit
BI-M Biologie - matematika 441     Platný zobrazit
N BI-PG Biologie - pedagogika 442     Platný zobrazit
BI-PG Biologie - pedagogika 443     Platný zobrazit
BI-RV Biologie - rodinná výchova 444     Platný zobrazit
R BI Biologie - rozšiřující 445     Platný zobrazit
N BI-RJ Biologie - ruský jazyk 446     Platný zobrazit
BI-RJ Biologie - ruský jazyk 447     Platný zobrazit
N BI-SBO Biologie - sbormistrovství 448     Platný zobrazit
N BI-SPG Biologie - speciální pedagogika 449     Platný zobrazit
BI-TIV Biologie - technická a informační výchova 450     Platný zobrazit
N BI-TIV Biologie - technická a informační výchova 451     Platný zobrazit
BI-TV Biologie - tělesná výchova 452     Platný zobrazit
N BI-TV Biologie - tělesná výchova 453     Platný zobrazit
BI-TV-2 Biologie - tělesná výchova 454     Platný zobrazit
B BI-VZ Biologie - výchova ke zdraví 455     Platný zobrazit
BI-VV Biologie - výtvarná výchova 456     Platný zobrazit
N BI-VV Biologie - výtvarná výchova 457     Platný zobrazit
BI-OV Biologie - základy společenských věd 458     Platný zobrazit
N BI-ZSV Biologie - základy společenských věd 459     Platný zobrazit
UBBZ Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání 460     Platný zobrazit
UBBM Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání 461     Platný zobrazit
PBPB biologie a patobiologie buňky 462     Platný zobrazit
XBPB biologie a patobiologie buňky 463     Platný zobrazit
2 Biologie a patologie buňky 464     Platný zobrazit
XBIO Biologie a patologie buňky 465     Platný zobrazit
BIO Biologie a patologie buňky 466     Platný zobrazit
P1516 BIOLOGIE A PATOLOGIE BUNKY 467     Platný zobrazit
B BI-CH Biologie, geologie a en. - Chemie 468     Platný zobrazit
B BI-ČJ Biologie, geologie a en. - český jazyk 469     Platný zobrazit
B BI-M Biologie, geologie a en. - matematika 470     Platný zobrazit
B BI-TVS Biologie, geologie a en. - tělesná výchova a sport 471     Platný zobrazit
B BI-D Biologie, geologie a environmentalistika - dějepis 472     Platný zobrazit
UBV Biologie se zaměřením na vzdělávání 473     Platný zobrazit
BM Biomechanika 474     Platný zobrazit
12 Biomechanika 475     Platný zobrazit
BMCH Biomechanika 476     Platný zobrazit
BMD Biomechanika 477     Platný zobrazit
XBIOM Biomedicinská informatika 478     Platný zobrazit
BIOM Biomedicínská informatika 479     Platný zobrazit
19 Biomedicínská informatika 480     Platný zobrazit
DB bioorganická chemie 481     Platný zobrazit
4XBOT botanika 482     Platný zobrazit
XBOT botanika 483     Platný zobrazit
NBOTA Botanika 484     Platný zobrazit
BV-M Branná výchova - matematika 485     Platný zobrazit
NBUNVYB Buněčná a vývojová biologie 486     Platný zobrazit
XBYZ Byzantologie 487     Platný zobrazit
BYZ Byzantologie 488     Platný zobrazit
BYZ LAT Byzantologie - latina 489     Platný zobrazit
BYZ JUG Byzantologie - serb/kroa 490     Platný zobrazit
CZV Celoživotní vzdělávání 491     Platný zobrazit
CEES Central and Eastern European Studies 492     Platný zobrazit
IAS Central and Eastern European Studies 493     Platný zobrazit
CHEM chemické obory 494     Platný zobrazit
CH Chemie 495     Platný zobrazit
N CH-IT Chemie - informační a komunikační technologie 496     Platný zobrazit
B CH-IT Chemie - informační technologie 497     Platný zobrazit
N CH-M Chemie - matematika 498     Platný zobrazit
CH-M Chemie - matematika 499     Platný zobrazit
CH-M-2 Chemie - matematika 500     Platný zobrazit
B M-CH Chemie - Matematika 501     Platný zobrazit
CH-NJ-2 Chemie - německý jazyk 502     Platný zobrazit
CH-NJ Chemie - německý jazyk 503     Platný zobrazit
B CH-NJ Chemie - německý jazyk 504     Platný zobrazit
N CH-PG Chemie - pedagogika 505     Platný zobrazit
CH-RV-2 Chemie - rodinná výchova 506     Platný zobrazit
CH-RV Chemie - rodinná výchova 507     Platný zobrazit
N CH-RJ Chemie - ruský jazyk 508     Platný zobrazit
N CH-SBO Chemie - sbormistrovství 509     Platný zobrazit
N CH-SPG Chemie - speciální pedagogika 510     Platný zobrazit
CH-TIV Chemie - technická a informační výchova 511     Platný zobrazit
CH-ZT Chemie - technická a informační výchova 512     Platný zobrazit
N CH-TIV Chemie - technická a informační výchova 513     Platný zobrazit
B CH-TIV Chemie - technická a informační výchova 514     Platný zobrazit
CH-TIV-2 Chemie - technická a informační výchova 515     Platný zobrazit
N CH-TV Chemie - tělesná výchova 516     Platný zobrazit
CH-TV Chemie - tělesná výchova 517     Platný zobrazit
CH-VV Chemie - výtvarná výchova 518     Platný zobrazit
N CH-VV Chemie - výtvarná výchova 519     Platný zobrazit
N CH-ZSV Chemie - základy společenských věd 520     Platný zobrazit
UBCHB Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání 521     Platný zobrazit
UBCHF Chemie a fyzika se zaměřením na vzdělávání 522     Platný zobrazit
UBCHM Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání 523     Platný zobrazit
UCHV Chemie se zaměřením na vzdělávání 524     Platný zobrazit
BCHPV Chemie v přírodních vědách 525     Platný zobrazit
NCHZPD Chemie životního prostředí 526     Platný zobrazit
BCHZP Chemie životního prostředí 527     Platný zobrazit
NCHZPT Chemie životního prostředí 528     Platný zobrazit
51089 Chirurgie 529     Platný zobrazit
CHIRUR4 Chirurgie 530     Platný zobrazit
CHIRURG Chirurgie 531     Platný zobrazit
CHIRUR Chirurgie 532     Platný zobrazit
D_CH5116 Chirurgie 533     Platný zobrazit
CD Církevní dějiny 534     Platný zobrazit
XH Církevní historie (do 2001) 535     Platný zobrazit
AONKOLO Clinical Oncology and Radiotherapy 536     Platný zobrazit
XCD České a československé dějiny 537     Platný zobrazit
XCDE České dějiny 538     Platný zobrazit
6702 Česko německá studia 539     Platný zobrazit
CNS Česko německá studia 540     Platný zobrazit
CJ Český jazyk 541     Platný zobrazit
XCJ Český jazyk 542     Platný zobrazit
N ČJ-CH Český jazyk - chemie 543     Platný zobrazit
CJ-D Český jazyk - dějepis 544     Platný zobrazit
N ČJ-D Český jazyk - dějepis 545     Platný zobrazit
B ČJ-D Český jazyk - dějepis 546     Platný zobrazit
N ČJ-FJ Český jazyk - francouzský jazyk 547     Platný zobrazit
CJ-FJ Český jazyk - francouzský jazyk 548     Platný zobrazit
B ČJ-FJ Český jazyk - francouzský jazyk 549     Platný zobrazit
N ČJ-NA Český jazyk - hra na nástroj 550     Platný zobrazit
N ČJ-HV Český jazyk - hudební výchova 551     Platný zobrazit
CJ-HV Český jazyk - hudební výchova 552     Platný zobrazit
B ČJ-HV Český jazyk - Hudební výchova 553     Platný zobrazit
N ČJ-IT Český jazyk - informační a komunikační technologie 554     Platný zobrazit
N ČJ-M Český jazyk - matematika 555     Platný zobrazit
CJ-M Český jazyk - matematika 556     Platný zobrazit
B ČJ-M Český jazyk - Matematika 557     Platný zobrazit
B ČJ-NJ Český jazyk - německý jazyk 558     Platný zobrazit
CJ-NJ Český jazyk - německý jazyk 559     Platný zobrazit
N ČJ-PG Český jazyk - pedagogika 560     Platný zobrazit
CJ-PG Český jazyk - pedagogika 561     Platný zobrazit
CJ-RV Český jazyk - rodinná výchova 562     Platný zobrazit
B ČJ-RJ český jazyk - ruský jazyk 563     Platný zobrazit
CJ-RJ Český jazyk - ruský jazyk 564     Platný zobrazit
N ČJ-RJ Český jazyk - ruský jazyk 565     Platný zobrazit
N ČJ-SBO Český jazyk - sbormistrovství 566     Platný zobrazit
N ČJ-SPG Český jazyk - speciální pedagogika 567     Platný zobrazit
N ČJ-TIV Český jazyk - technická a informační výchova 568     Platný zobrazit
CJ-TV Český jazyk - tělesná výchova 569     Platný zobrazit
N ČJ-TV Český jazyk - tělesná výchova 570     Platný zobrazit
I2 CJ-TV Český jazyk - tělesná výchova 571     Platný zobrazit
F CJ-TV Český jazyk - tělesná výchova - mezifakultní 572     Platný zobrazit
N ČJ-VV Český jazyk - výtvarná výchova 573     Platný zobrazit
B ČJ-VV Český jazyk - výtvarná výchova 574     Platný zobrazit
CJ-VV Český jazyk - výtvarná výchova 575     Platný zobrazit
CJ-OV Česky jazyk - základy společenských věd 576     Platný zobrazit
B ČJ-ZSV Český jazyk - základy společenských věd 577     Platný zobrazit
N ČJ-ZSV Český jazyk - základy společenských věd 578     Platný zobrazit
CJ-SV Český jazyk - základy společenských věd 579     Platný zobrazit
CJL Český jazyk a literatura 580     Platný zobrazit
UBO Český jazyk a literatura 581     Platný zobrazit
CJL CNES Český jazyk a literatura - čeština v komunikaci neslyšících 582     Platný zobrazit
CJL CN Český jazyk a literatura - čeština v komunikaci neslyšících 583     Platný zobrazit
UBO UCN Český jazyk a literatura - čeština v komunikaci neslyšících 584     Platný zobrazit
CJL DN Český jazyk a literatura - Dánská studia 585     Platný zobrazit
CJL DAN Český jazyk a literatura - dánština 586     Platný zobrazit
CJL DU Český jazyk a literatura - dějiny umění 587     Platný zobrazit
CJL DV Český jazyk a literatura - divadelní věda 588     Platný zobrazit
CJL EK Český jazyk a literatura - ekonomie 589     Platný zobrazit
CJL EST Český jazyk a literatura - estetika 590     Platný zobrazit
CJL ETN Český jazyk a literatura - etnologie 591     Platný zobrazit
CJL FV Český jazyk a literatura - filmová věda 592     Platný zobrazit
CJL FIL Český jazyk a literatura - filozofie 593     Platný zobrazit
CJL FS Český jazyk a literatura - filozofie 594     Platný zobrazit
CJL FIN Český jazyk a literatura - finština 595     Platný zobrazit
CJL PHO Český jazyk a literatura - fonetika 596     Platný zobrazit
CJL FF Český jazyk a literatura - Francouzská filologie 597     Platný zobrazit
CJL FR Český jazyk a literatura - francouzština 598     Platný zobrazit
UBO UFR Český jazyk a literatura - francouzština 599     Platný zobrazit
CJL HEB Český jazyk a literatura - hebraistika 600     Platný zobrazit
CJL HP Český jazyk a literatura - Hispanistika 601     Platný zobrazit
CJL HIS Český jazyk a literatura - historie 602     Platný zobrazit
UBO UHS Český jazyk a literatura - historie 603     Platný zobrazit
CJL HIN Český jazyk a literatura - indologie se spec. hindština 604     Platný zobrazit
CJL IT Český jazyk a literatura - italština 605     Platný zobrazit
UBO UIT Český jazyk a literatura - italština 606     Platný zobrazit
CJL JAP Český jazyk a literatura - japanologie 607     Platný zobrazit
CJL KOM Český jazyk a literatura - komparatistika 608     Platný zobrazit
CJL KOR Český jazyk a literatura - koreanistika 609     Platný zobrazit
CJL KULT Český jazyk a literatura - kulturologie 610     Platný zobrazit
CJL LAT Český jazyk a literatura - latina 611     Platný zobrazit
UBO ULT Český jazyk a literatura - latina 612     Platný zobrazit
CJL LT Český jazyk a literatura - Latina 613     Platný zobrazit
CJL LF Český jazyk a literatura - lingvistika a fonetika 614     Platný zobrazit
CJL LOG Český jazyk a literatura - logika 615     Platný zobrazit
CJL MAD Český jazyk a literatura - maďarština 616     Platný zobrazit
CJL KA Český jazyk a literatura - MK - čeština-angličtina 617     Platný zobrazit
CJL KN Český jazyk a literatura - MK - čeština-němčina 618     Platný zobrazit
CJL KS Český jazyk a literatura - MK - čeština-španělština 619     Platný zobrazit
CJL KF Český jazyk a literatura - MK čeština-francouzština 620     Platný zobrazit
CJL KR Český jazyk a literatura - MK čeština-ruština 621     Platný zobrazit
UBO UDE Český jazyk a literatura - nemčina 622     Platný zobrazit
CJL GER Český jazyk a literatura - němčina 623     Platný zobrazit
CJL NIZ Český jazyk a literatura - nizozemština 624     Platný zobrazit
CJL NOR Český jazyk a literatura - norština 625     Platný zobrazit
CLJ NR Český jazyk a literatura - Novořečtina 626     Platný zobrazit
CJL NR Český jazyk a literatura - Novořečtina 627     Platný zobrazit
UBO UPD Český jazyk a literatura - pedagogika 628     Platný zobrazit
CJL PED Český jazyk a literatura - pedagogika 629     Platný zobrazit
CJL POLT Český jazyk a literatura - politologie 630     Platný zobrazit
CJL PO Český jazyk a literatura - Politologie 631     Platný zobrazit
CJL PORT Český jazyk a literatura - portugalština 632     Platný zobrazit
CJL PS Český jazyk a literatura - psychologie 633     Platný zobrazit
UBO UTA Český jazyk a literatura - PT - angličtina 634     Platný zobrazit
CJL TA Český jazyk a literatura - PT - angličtina 635     Platný zobrazit
CJL PTA Český jazyk a literatura - PT - angličtina 636     Platný zobrazit
CJL PTF Český jazyk a literatura - PT - francouzština 637     Platný zobrazit
CJL TF Český jazyk a literatura - PT - francouzština 638     Platný zobrazit
CJL TN Český jazyk a literatura - PT - němčina 639     Platný zobrazit
CJL PTN Český jazyk a literatura - PT - němčina 640     Platný zobrazit
CJL PTR Český jazyk a literatura - PT - ruština 641     Platný zobrazit
CJL TR Český jazyk a literatura - PT - ruština 642     Platný zobrazit
CJL TS Český jazyk a literatura - PT - španělština 643     Platný zobrazit
CJL PTS Český jazyk a literatura - PT - španělština 644     Platný zobrazit
CJL REL Český jazyk a literatura - religionistika 645     Platný zobrazit
CJL ROM Český jazyk a literatura - romistika 646     Platný zobrazit
CJL RUM Český jazyk a literatura - rumunština 647     Platný zobrazit
CJL REC Český jazyk a literatura - řečtina 648     Platný zobrazit
CJL JUG Český jazyk a literatura - serb/kroa 649     Platný zobrazit
CJL SIN Český jazyk a literatura - sinologie 650     Platný zobrazit
CJL KROA Český jazyk a literatura - SLAS se spec. kroatistika 651     Platný zobrazit
CJL MAK Český jazyk a literatura - SLAS se spec. makedonistika 652     Platný zobrazit
CJL POL Český jazyk a literatura - SLAS se spec. polonistika 653     Platný zobrazit
CJL SERB Český jazyk a literatura - SLAS se spec. serbistika 654     Platný zobrazit
CJL SLAV Český jazyk a literatura - SLAS se spec. slavistika 655     Platný zobrazit
CJL SLVN Český jazyk a literatura - SLAS se spec. slovinistika 656     Platný zobrazit
CJL SORB Český jazyk a literatura - SLAS se spec. sorabistika 657     Platný zobrazit
CJL SLAS Český jazyk a literatura - slavistická studia se spec. 658     Platný zobrazit
CJL SLVK Český jazyk a literatura - slovakistika 659     Platný zobrazit
CJL SOC Český jazyk a literatura - sociologie 660     Platný zobrazit
CJL RC Český jazyk a literatura - Starořečtina 661     Platný zobrazit
CJL SP Český jazyk a literatura - španělština 662     Platný zobrazit
UBO USP Český jazyk a literatura - španělština 663     Platný zobrazit
CJL SV Český jazyk a literatura - švédština 664     Platný zobrazit
CJL LOT Český jazyk a literatura - VES se spec. lettonistika 665     Platný zobrazit
CJL LIT Český jazyk a literatura - VES se spec. lithuanistika 666     Platný zobrazit
UBO URU Český jazyk a literatura - VES se spec. rusistika 667     Platný zobrazit
CJL RUS Český jazyk a literatura - VES se spec. rusistika 668     Platný zobrazit
CJL UKR Český jazyk a literatura - VES se spec. ukrajinistika 669     Platný zobrazit
CC Čeština pro cizince 670     Platný zobrazit
CCE Čeština pro cizince 671     Platný zobrazit
CC DU Čeština pro cizince - dějiny umění 672     Platný zobrazit
CC HIS Čeština pro cizince - historie 673     Platný zobrazit
CC IT Čeština pro cizince - italština 674     Platný zobrazit
CC LF Čeština pro cizince - lingvistika a fonetika 675     Platný zobrazit
CC MAD Čeština pro cizince - maďarština 676     Platný zobrazit
CC POLT Čeština pro cizince - politologie 677     Platný zobrazit
CC PS Čeština pro cizince - psychologie 678     Platný zobrazit
CC PTN Čeština pro cizince - PT - němčina 679     Platný zobrazit
CC RUM Čeština pro cizince - rumunština 680     Platný zobrazit
CC RUS Čeština pro cizince - VES se spec. rusistika 681     Platný zobrazit
UCN Čeština v komunikaci neslyšících 682     Platný zobrazit
CN Čeština v komunikaci neslyšících 683     Platný zobrazit
CNES Čeština v komunikaci neslyšících 684     Platný zobrazit
DN Dánská studia 685     Platný zobrazit
DN KN Dánská studia - MK čeština-němčina 686     Platný zobrazit
DN ETN Dánská studia - Etnologie 687     Platný zobrazit
DN FS Dánská studia - Filozofie 688     Platný zobrazit
DN KR Dánská studia - MK čeština-ruština 689     Platný zobrazit
DN NR Dánská studia - Novořečtina 690     Platný zobrazit
DN PO Dánská studia - Politologie 691     Platný zobrazit
DN RL Dánská studia - Religionistika 692     Platný zobrazit
DN RC Dánská studia - Starořečtina 693     Platný zobrazit
DAN Dánština 694     Platný zobrazit
DAN DV Dánština - divadelní věda 695     Platný zobrazit
DAN EGY Dánština - egyptologie 696     Platný zobrazit
DAN FV Dánština - filmová věda 697     Platný zobrazit
DAN FIL Dánština - filozofie 698     Platný zobrazit
DAN FIN Dánština - finština 699     Platný zobrazit
DAN PHO Dánština - Fonetika 700     Platný zobrazit
DAN HIS Dánština - historie 701     Platný zobrazit
DAN KOM Dánština - komparatistika 702     Platný zobrazit
DAN LAT Dánština - latina 703     Platný zobrazit
DAN LF Dánština - lingvistika a fonetika 704     Platný zobrazit
DAN GER Dánština - němčina 705     Platný zobrazit
DAN NIZ Dánština - nizozemština 706     Platný zobrazit
DAN PED Dánština - pedagogika 707     Platný zobrazit
DAN PER Dánština - perština 708     Platný zobrazit
DAN POLT Dánština - politologie 709     Platný zobrazit
DAN PORT Dánština - portugalština 710     Platný zobrazit
DAN TA Dánština - PT - angličtina 711     Platný zobrazit
DAN PTA Dánština - PT - angličtina 712     Platný zobrazit
DAN TN Dánština - PT - němčina 713     Platný zobrazit
DAN PTN Dánština - PT - němčina 714     Platný zobrazit
DAN KROA Dánština - SLAS se spec. kroatistika 715     Platný zobrazit
DAN SLVK Dánština - slovakistika 716     Platný zobrazit
DAN SP Dánština - španělština 717     Platný zobrazit
DAN SV Dánština - Švédština 718     Platný zobrazit
D Dějepis 719     Platný zobrazit
N D-CH Dějepis - chemie 720     Platný zobrazit
N D-FJ Dějepis - francouzský jazyk 721     Platný zobrazit
D-FJ Dějepis - francouzský jazyk 722     Platný zobrazit
B D-FJ Dějepis - francouzský jazyk 723     Platný zobrazit
N D-NA Dějepis - hra na nástroj 724     Platný zobrazit
N D-HV Dějepis - hudební výchova 725     Platný zobrazit
N D-IT Dějepis - informační a komunikační technologie 726     Platný zobrazit
N D-M Dějepis - matematika 727     Platný zobrazit
B D-NJ Dějepis - německý jazyk 728     Platný zobrazit
D-NJ Dějepis - německý jazyk 729     Platný zobrazit
N D-PG Dějepis - pedagogika 730     Platný zobrazit
D-PG Dějepis - pedagogika 731     Platný zobrazit
R D Dějepis - rozšiřující 732     Platný zobrazit
R D SS Dějepis - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 733     Platný zobrazit
B D-RJ Dějepis - ruský jazyk 734     Platný zobrazit
D-RJ Dějepis - ruský jazyk 735     Platný zobrazit
N D-RJ Dějepis - ruský jazyk 736     Platný zobrazit
N D-SBO Dějepis - sbormistrovství 737     Platný zobrazit
N D-SPG Dějepis - speciální pedagogika 738     Platný zobrazit
N D-TIV Dějepis - technická a informační výchova 739     Platný zobrazit
N D-TV Dějepis - tělesná výchova 740     Platný zobrazit
D-VV Dějepis - výtvarná výchova 741     Platný zobrazit
N D-VV Dějepis - výtvarná výchova 742     Platný zobrazit
D-SV Dějepis - základy společenských věd 743     Platný zobrazit
B D-ZSV Dějepis - základy společenských věd 744     Platný zobrazit
N D-ZSV Dějepis - základy společenských věd 745     Platný zobrazit
D-OV Dějepis - základy společenských věd 746     Platný zobrazit
DKIZ Dějiny a kultura islámských zemí 747     Platný zobrazit
DKIZEGY Dějiny a kultura islámských zemí - egyptologie 748     Platný zobrazit
DKIZETN Dějiny a kultura islámských zemí - etnologie 749     Platný zobrazit
DKIZHEB Dějiny a kultura islámských zemí - hebraistika 750     Platný zobrazit
DKIZHIUR Dějiny a kultura islámských zemí - hindština a urdština 751     Platný zobrazit
DKIZHIS Dějiny a kultura islámských zemí - historie 752     Platný zobrazit
DKIZHIN Dějiny a kultura islámských zemí - indologie se spec. hind. 753     Platný zobrazit
DKIZIRN Dějiny a kultura islámských zemí - íránistika 754     Platný zobrazit
DKIZNIZ Dějiny a kultura islámských zemí - nizozemština 755     Platný zobrazit
DKIZPER Dějiny a kultura islámských zemí - perština 756     Platný zobrazit
DKIZPOLT Dějiny a kultura islámských zemí - politologie 757     Platný zobrazit
DKIZREL Dějiny a kultura islámských zemí - religionistika 758     Platný zobrazit
DKIZSP Dějiny a kultura islámských zemí - španělština 759     Platný zobrazit
DKIZTUR Dějiny a kultura islámských zemí - turkologie 760     Platný zobrazit
XDAA Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky 761     Platný zobrazit
XANT Dějiny antického starověku 762     Platný zobrazit
XCL Dějiny české literatury a teorie literatury 763     Platný zobrazit
MU Dějiny křesťanského umění - mgr. 764     Platný zobrazit
XUU Dějiny křesťanského umění - Ph.D. 765     Platný zobrazit
BU Dějiny křesťanského umění- bc. 766     Platný zobrazit
XDEJL Dějiny lékařství 767     Platný zobrazit
DUM Dějiny umění 768     Platný zobrazit
DU Dějiny umění 769     Platný zobrazit
DU DV Dějiny umění - divadelní věda 770     Platný zobrazit
DU EGY Dějiny umění - egyptologie 771     Platný zobrazit
DU EST Dějiny umění - estetika 772     Platný zobrazit
DU ETN Dějiny umění - etnologie 773     Platný zobrazit
DU FV Dějiny umění - filmová věda 774     Platný zobrazit
DU FR Dějiny umění - francouzština 775     Platný zobrazit
DU HIS Dějiny umění - historie 776     Platný zobrazit
DU IT Dějiny umění - italština 777     Platný zobrazit
DU JAP Dějiny umění - japanologie 778     Platný zobrazit
DU KOM Dějiny umění - komparatistika 779     Platný zobrazit
DU KULT Dějiny umění - kulturologie 780     Platný zobrazit
DU LAT Dějiny umění - latina 781     Platný zobrazit
DU GER Dějiny umění - němčina 782     Platný zobrazit
DU PED Dějiny umění - pedagogika 783     Platný zobrazit
DU PTA Dějiny umění - PT - angličtina 784     Platný zobrazit
DU PTF Dějiny umění - PT - francouzština 785     Platný zobrazit
DU SP Dějiny umění - španělština 786     Platný zobrazit
DU LIT Dějiny umění - VES se spec. lithuanistika 787     Platný zobrazit
XU Dějiny umění (do 2001) 788     Platný zobrazit
XVU Dějiny výtvarného umění 789     Platný zobrazit
XDEM demografie 790     Platný zobrazit
4XDEM demografie 791     Platný zobrazit
DEM Demografie 792     Platný zobrazit
DE Demografie s ekonomií 793     Platný zobrazit
1322M demografie s geografií 794     Platný zobrazit
DG Demografie se sociální geografií 795     Platný zobrazit
DS Demografie se sociologií 796     Platný zobrazit
BDH Dentální hygienistka 797     Platný zobrazit
ASTOMAT Dentristry 798     Platný zobrazit
D_D5144 Dermatovenerologie 799     Platný zobrazit
51149 Dermatovenerologie 800     Platný zobrazit
DIDBI Didaktika biologie 801     Platný zobrazit
DIDCHEM Didaktika chemie 802     Platný zobrazit
XDDE Didaktika dějepisu 803     Platný zobrazit
4F12 Didaktika fyziky - obecné otázky fyziky 804     Platný zobrazit
4F14 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky 805     Platný zobrazit
DIDGEOGR Didaktika geografie 806     Platný zobrazit
DIDGEOL Didaktika geologie 807     Platný zobrazit
XDKJ Didaktika konkrétního jazyka 808     Platný zobrazit
XDM Didaktika matematiky 809     Platný zobrazit
1.1.2004 diskrétní modely a algoritmy 810     Platný zobrazit
4.1.2004 Diskrétní modely a algoritmy 811     Platný zobrazit
XDV Divadelní věda 812     Platný zobrazit
DIV Divadelní věda 813     Platný zobrazit
DV Divadelní věda 814     Platný zobrazit
DV EST Divadelní věda - estetika 815     Platný zobrazit
DV ETN Divadelní věda - etnologie 816     Platný zobrazit
DV FV Divadelní věda - filmová věda 817     Platný zobrazit
DV FIL Divadelní věda - filozofie 818     Platný zobrazit
DV FIN Divadelní věda - finština 819     Platný zobrazit
DV FR Divadelní věda - francouzština 820     Platný zobrazit
DV HEB Divadelní věda - hebraistika 821     Platný zobrazit
DV HIS Divadelní věda - historie 822     Platný zobrazit
DV HV Divadelní věda - hudební věda 823     Platný zobrazit
DV IT Divadelní věda - italština 824     Platný zobrazit
DV KOM Divadelní věda - komparatistika 825     Platný zobrazit
DV KULT Divadelní věda - kulturologie 826     Platný zobrazit
DV LOG Divadelní věda - logika 827     Platný zobrazit
DV MAD Divadelní věda - maďarština 828     Platný zobrazit
DV GER Divadelní věda - němčina 829     Platný zobrazit
DV NIZ Divadelní věda - Nizozemština 830     Platný zobrazit
DV NOR Divadelní věda - norština 831     Platný zobrazit
DV PED Divadelní věda - pedagogika 832     Platný zobrazit
DV POLT Divadelní věda - politologie 833     Platný zobrazit
DV PS Divadelní věda - psychologie 834     Platný zobrazit
DV TF Divadelní věda - PT - francouzština 835     Platný zobrazit
DV PTF Divadelní věda - PT - francouzština 836     Platný zobrazit
DV REC Divadelní věda - řečtina 837     Platný zobrazit
DV SIN Divadelní věda - sinologie 838     Platný zobrazit
DV POL Divadelní věda - SLAS se spec. polonistika 839     Platný zobrazit
DV SERB Divadelní věda - SLAS se spec. serbistika 840     Platný zobrazit
DV SOC Divadelní věda - sociologie 841     Platný zobrazit
DV SP Divadelní věda - španělština 842     Platný zobrazit
DV SV Divadelní věda - švédština 843     Platný zobrazit
DV UKR Divadelní věda - VES se spec. ukrajinistika 844     Platný zobrazit
XD Dogmatická teologie (do 2001) 845     Platný zobrazit
D DPS-VA Doplňující pedag. studium 846     Platný zobrazit
D DPS-MV Doplňující pedag. studium - mistři OV a vychovatelé 847     Platný zobrazit
DPS-RSP Doplňující pedag. studium rozšířené o speciální pedagogiku 848     Platný zobrazit
D DPS-M Doplňující pedag. studium - učitelství odborného výcviku 849     Platný zobrazit
D DPS-OS Doplňující pedag. studium - učitelství odborných předmětů 850     Platný zobrazit
DPS-SPOV Doplňující pedag. studium - učitelství OV pro SŠ s SPPG 851     Platný zobrazit
D DPS-U Doplňující pedag. studium - učitelství praktického vyučování 852     Platný zobrazit
D DPS-US Doplňující pedag. studium - učitelství SUŠ a konzervatoří 853     Platný zobrazit
D DPS-VS Doplňující pedag. studium - VŠ neučit.směr 854     Platný zobrazit
D DPS-V Doplňující pedag. studium - vychovatelství 855     Platný zobrazit
DPS-RSM Doplňující pedag. studium rozšířené o speciální pedagogiku 856     Platný zobrazit
DPS-RSV Doplňující pedag. studium rozšířené o speciální pedagogiku 857     Platný zobrazit
DPS-RSO Doplňující pedag. studium rozšířené o speciální pedagogiku 858     Platný zobrazit
DPS-RSU Doplňující pedag. studium rozšířené o speciální pedagogiku 859     Platný zobrazit
D DPS-SP Doplňující pedag. studium speciální pedagogiky 860     Platný zobrazit
T-F Dvojobor evangelická teologie - filozofie 861     Platný zobrazit
T-P Dvojobor evangelická teologie - pedagogika 862     Platný zobrazit
T-R Dvojobor evangelická teologie - religionistika 863     Platný zobrazit
AE Economics 864     Platný zobrazit
S MUZIK Edukační muzikoterapie 865     Platný zobrazit
XEGY Egyptologie 866     Platný zobrazit
EGY Egyptologie 867     Platný zobrazit
EGY FIL Egyptologie - filozofie 868     Platný zobrazit
EGY HIS Egyptologie - historie 869     Platný zobrazit
EGY HIN Egyptologie - Indologie se specializací hindština 870     Platný zobrazit
EGY ARK Egyptologie - klasická archeologie 871     Platný zobrazit
EGY KLIN Egyptologie - klínopis 872     Platný zobrazit
EGY LAT Egyptologie - latina 873     Platný zobrazit
EGY LF Egyptologie - linglistika a fonetika 874     Platný zobrazit
EGY LOG Egyptologie - logika 875     Platný zobrazit
EGY REL Egyptologie - religionistika 876     Platný zobrazit
EGY SV Egyptologie - švédština 877     Platný zobrazit
EKOEVOBI Ekologická a evoluční biologie 878     Platný zobrazit
XEKOL ekologie 879     Platný zobrazit
4XEKOLP ekologie 880     Platný zobrazit
XEKOLP ekologie 881     Platný zobrazit
NEKO Ekologie 882     Platný zobrazit
4M5 Ekonometrie a operační výzkum 883     Platný zobrazit
E Ekonomie 884     Platný zobrazit
XEKO Ekonomie 885     Platný zobrazit
EK Ekonomie 886     Platný zobrazit
EK FIL Ekonomie - filozofie 887     Platný zobrazit
EK HIS Ekonomie - historie 888     Platný zobrazit
EK LOG Ekonomie - logika 889     Platný zobrazit
EK MAD Ekonomie - maďarština 890     Platný zobrazit
EK PED Ekonomie - pedagogika 891     Platný zobrazit
EK POLT Ekonomie - politologie 892     Platný zobrazit
EK PTA Ekonomie - PT - angličtina 893     Platný zobrazit
EK PTF Ekonomie - PT - francouzština 894     Platný zobrazit
EK PTN Ekonomie - PT - němčina 895     Platný zobrazit
EK PTR Ekonomie - PT - ruština 896     Platný zobrazit
EK PTS Ekonomie - PT - španělština 897     Platný zobrazit
EK SOC Ekonomie - sociologie 898     Platný zobrazit
ET Ekumenická teologie 899     Platný zobrazit
EKS Elektronická kultura a semiotika 900     Platný zobrazit
B AJ-SB English Language - Choir Conducting 901     Platný zobrazit
B AJ-NA English Language - Musical Instrument 902     Platný zobrazit
B EL - M English Language - Musical Oriented at Education 903     Platný zobrazit
ENV Environmentální studia 904     Platný zobrazit
4XENVIR Environmentální vědy 905     Platný zobrazit
XENVIR Environmentální vědy 906     Platný zobrazit
BER Ergoterapie 907     Platný zobrazit
XEST Estetika 908     Platný zobrazit
EST Estetika 909     Platný zobrazit
EST FV Estetika - filmová věda 910     Platný zobrazit
EST FIL Estetika - filozofie 911     Platný zobrazit
EST PHO Estetika - fonetika 912     Platný zobrazit
EST FR Estetika - francouzština 913     Platný zobrazit
EST HIS Estetika - historie 914     Platný zobrazit
EST HV Estetika - hudební věda 915     Platný zobrazit
EST IT Estetika - italština 916     Platný zobrazit
EST KOM Estetika - komparatistika 917     Platný zobrazit
EST KULT Estetika - kulturologie 918     Platný zobrazit
EST LAT Estetika - latina 919     Platný zobrazit
EST GER Estetika - němčina 920     Platný zobrazit
EST PED Estetika - pedagogika 921     Platný zobrazit
EST PS Estetika - psychologie 922     Platný zobrazit
EST REL Estetika - religionistika 923     Platný zobrazit
EST REC Estetika - řečtina 924     Platný zobrazit
EST SIN Estetika - sinologie 925     Platný zobrazit
EST SOC Estetika - sociologie 926     Platný zobrazit
EST VIET Estetika - vietnamistika 927     Platný zobrazit
XETN Etnologie 928     Platný zobrazit
ETN Etnologie 929     Platný zobrazit
ETN FIL Etnologie - filozofie 930     Platný zobrazit
ETN FIN Etnologie - finština 931     Platný zobrazit
ETN FR Etnologie - francouzština 932     Platný zobrazit
ETN HEB Etnologie - hebraistika 933     Platný zobrazit
ETN HIUR Etnologie - hindština a urdština 934     Platný zobrazit
ETN HIS Etnologie - historie 935     Platný zobrazit
ETN HIN Etnologie - indologie se spec. hindština 936     Platný zobrazit
ETN SAN Etnologie - indologie se spec. sanskrt 937     Platný zobrazit
ETN TAM Etnologie - indologie se spec. tamilština 938     Platný zobrazit
ETN INDN Etnologie - indonésistika 939     Platný zobrazit
ETN KLIN Etnologie - klínopis 940     Platný zobrazit
ETN KOR Etnologie - koreanistika 941     Platný zobrazit
ETN LAT Etnologie - latina 942     Platný zobrazit
ETN MAD Etnologie - maďarština 943     Platný zobrazit
ETN KN Etnologie - MK čeština-němčina 944     Platný zobrazit
ETN KR Etnologie - MK čeština-ruština 945     Platný zobrazit
ETN KS Etnologie - MK čeština-španělština 946     Platný zobrazit
ETN MONG Etnologie - mongolistika 947     Platný zobrazit
ETN GER Etnologie - němčina 948     Platný zobrazit
ETN NOR Etnologie - norština 949     Platný zobrazit
ETN NR Etnologie - Novořečtina 950     Platný zobrazit
ETN POLT Etnologie - politologie 951     Platný zobrazit
ETN PORT Etnologie - portugalština 952     Platný zobrazit
ETN PS Etnologie - psychologie 953     Platný zobrazit
ETN ROM Etnologie - romistika 954     Platný zobrazit
ETN RUM Etnologie - rumunština 955     Platný zobrazit
ETN REC Etnologie - řečtina 956     Platný zobrazit
ETN SIN Etnologie - sinologie 957     Platný zobrazit
ETN KROA Etnologie - SLAS se spec. kroatistika 958     Platný zobrazit
ETN LOT Etnologie - SLAS se spec. lettonistika 959     Platný zobrazit
ETN LIT Etnologie - SLAS se spec. lithuanistika 960     Platný zobrazit
ETN POL Etnologie - SLAS se spec. polonistika 961     Platný zobrazit
ETN SERB Etnologie - SLAS se spec. serbistika 962     Platný zobrazit
ETN SLAV Etnologie - SLAS se spec. slavistika 963     Platný zobrazit
ETN SORB Etnologie - SLAS se spec. sorabistika 964     Platný zobrazit
ETN SLAS Etnologie - slavistická studia se specializací 965     Platný zobrazit
ETN SLVK Etnologie - slovakistika 966     Platný zobrazit
ETN SOC Etnologie - sociologie 967     Platný zobrazit
ETN SP Etnologie - španělština 968     Platný zobrazit
ETN SV Etnologie - švédština 969     Platný zobrazit
ETN RUS Etnologie - VES se spec. rusistika 970     Platný zobrazit
ETN VIET Etnologie - vietnamistika 971     Platný zobrazit
ETN VES Etnologie - východoevropská studia se specializací 972     Platný zobrazit
VN Etnologie se spec. vietnamistika 973     Platný zobrazit
EVT Evangelická teologie 974     Platný zobrazit
ES Evropská studia 975     Platný zobrazit
U3V-FIL Evropské myšlenkové tradice - dějiny evropské novověké fil. 976     Platný zobrazit
PE experimentální chirurgie 977     Platný zobrazit
XECH experimentální chirurgie 978     Platný zobrazit
XEXPCH Experimentální chirurgie 979     Platný zobrazit
EXPCH Experimentální chirurgie 980     Platný zobrazit
17 Experimentální chirurgie 981     Platný zobrazit
P5105 EXPERIMENTALNI CHIRURGIE 982     Platný zobrazit
DFA Farmaceutická analýza 983     Platný zobrazit
DFCH farmaceutická chemie 984     Platný zobrazit
DFT farmaceutická technologie 985     Platný zobrazit
FAR farmacie 986     Platný zobrazit
DFG farmakognosie 987     Platný zobrazit
XFA farmakologie 988     Platný zobrazit
PFA farmakologie a toxikologie 989     Platný zobrazit
DFX farmakologie a toxikologie 990     Platný zobrazit
FAT Farmakologie a toxikologie 991     Platný zobrazit
10 Farmakologie a toxikologie 992     Platný zobrazit
XFAT Farmakologie a toxikologie 993     Platný zobrazit
P5208 FARMAKOLOGIE A TOXIKOLOGIE 994     Platný zobrazit
FIS Filmová studia 995     Platný zobrazit
FIV Filmová studia 996     Platný zobrazit
FV Filmová věda 997     Platný zobrazit
XFV Filmová věda 998     Platný zobrazit
FV HIS Filmová věda - historie 999     Platný zobrazit
FV HV Filmová věda - hudební věda 1000     Platný zobrazit
FV IT Filmová věda - italština 1001     Platný zobrazit
FV KOM Filmová věda - komparatistika 1002     Platný zobrazit
FV KULT Filmová věda - kulturologie 1003     Platný zobrazit
FV GER Filmová věda - němčina 1004     Platný zobrazit
FV KROA Filmová věda - SLAS se spec. kroatistika 1005     Platný zobrazit
FV POL Filmová věda - SLAS se spec. polonistika 1006     Platný zobrazit
FV SLAV Filmová věda - SLAS se spec. slavistika 1007     Platný zobrazit
FV VES Filmová věda - VES se spec. 1008     Platný zobrazit
FV RUS Filmová věda - VES se spec. rusistika 1009     Platný zobrazit
XFILP filosofie a dějiny přírodních věd 1010     Platný zobrazit
XFPV filosofie přírodních věd 1011     Platný zobrazit
FX filozofie 1012     Platný zobrazit
XFIL Filozofie 1013     Platný zobrazit
UFS Filozofie 1014     Platný zobrazit
FS Filozofie 1015     Platný zobrazit
FS1 Filozofie 1016     Platný zobrazit
FIL Filozofie 1017     Platný zobrazit
FIL DV Filozofie - divadelní věda 1018     Platný zobrazit
FIL FV Filozofie - filmová věda 1019     Platný zobrazit
FIL FIN Filozofie - finština 1020     Platný zobrazit
FIL FR Filozofie - francouzština 1021     Platný zobrazit
FIL HEB Filozofie - hebraistika 1022     Platný zobrazit
FS HP Filozofie - Hispanistika 1023     Platný zobrazit
UFS UHS Filozofie - historie 1024     Platný zobrazit
FIL HIS Filozofie - historie 1025     Platný zobrazit
FIL HIN Filozofie - indologie se spec. hindština 1026     Platný zobrazit
FIL SAN Filozofie - indologie se spec. sanskrt 1027     Platný zobrazit
FIL IT Filozofie - italština 1028     Platný zobrazit
FIL JAP Filozofie - japanologie 1029     Platný zobrazit
FIL KOM Filozofie - komparatistika 1030     Platný zobrazit
FIL KULT Filozofie - kulturologie 1031     Platný zobrazit
FIL LAT Filozofie - latina 1032     Platný zobrazit
UFS ULT Filozofie - latina 1033     Platný zobrazit
FIL LF Filozofie - lingvistika a fonetika 1034     Platný zobrazit
FIL LOG Filozofie - logika 1035     Platný zobrazit
FIL LG Filozofie - logika 1036     Platný zobrazit
FIL MAD Filozofie - maďarština 1037     Platný zobrazit
FS KA Filozofie - MK čeština-angličtina 1038     Platný zobrazit
FS KN Filozofie - MK čeština-němčina 1039     Platný zobrazit
FIL MONG Filozofie - mongolistika 1040     Platný zobrazit
FIL GER Filozofie - němčina 1041     Platný zobrazit
FIL PED Filozofie - pedagogika 1042     Platný zobrazit
FIL POLT Filozofie - politologie 1043     Platný zobrazit
FS PO Filozofie - Politologie 1044     Platný zobrazit
FIL PORT Filozofie - portugalština 1045     Platný zobrazit
FIL PS Filozofie - psychologie 1046     Platný zobrazit
FIL PTA Filozofie - PT - angličtina 1047     Platný zobrazit
FIL PTF Filozofie - PT - francouzština 1048     Platný zobrazit
FS RL Filozofie - religionistika 1049     Platný zobrazit
FIL REL Filozofie - religionistika 1050     Platný zobrazit
FIL ROM Filozofie - romistika 1051     Platný zobrazit
FIL REC Filozofie - řečtina 1052     Platný zobrazit
FIL SIN Filozofie - sinologie 1053     Platný zobrazit
FIL SLVK Filozofie - slovakistika 1054     Platný zobrazit
FIL SOC Filozofie - sociologie 1055     Platný zobrazit
FS RC Filozofie - Starořečtina 1056     Platný zobrazit
FIL SP Filozofie - španělština 1057     Platný zobrazit
FIL SV Filozofie - Švédština 1058     Platný zobrazit
UFS URU Filozofie - VES se spec. rusistika 1059     Platný zobrazit
FIL RUS Filozofie - VES se spec. rusistika 1060     Platný zobrazit
4XFILP filozofie a dějiny přírodních věd 1061     Platný zobrazit
XFILV Filozofie výchovy 1062     Platný zobrazit
4M7 Finanční a pojistná matematika 1063     Platný zobrazit
SUO Finská studia 1064     Platný zobrazit
FIN Finština 1065     Platný zobrazit
FIN FR Finština - francouzština 1066     Platný zobrazit
FIN HEB Finština - hebraistika 1067     Platný zobrazit
FIN HIS Finština - historie 1068     Platný zobrazit
FIN HV Finština - hudební věda 1069     Platný zobrazit
FIN KOM Finština - komparatistika 1070     Platný zobrazit
FIN LF Finština - lingvistika a fonetika 1071     Platný zobrazit
FIN MAD Finština - maďarština 1072     Platný zobrazit
FIN MONG Finština - mongolistika 1073     Platný zobrazit
FIN GER Finština - němčina 1074     Platný zobrazit
FIN NIZ Finština - nizozemština 1075     Platný zobrazit
FIN NOR Finština - norština 1076     Platný zobrazit
FIN PED Finština - pedagogika 1077     Platný zobrazit
FIN POLT Finština - politologie 1078     Platný zobrazit
FIN PTA Finština - PT - angličtina 1079     Platný zobrazit
FIN TA Finština - PT - angličtina 1080     Platný zobrazit
FIN TF Finština - PT - francouzština 1081     Platný zobrazit
FIN TN Finština - PT - němčina 1082     Platný zobrazit
FIN PTN Finština - PT - němčina 1083     Platný zobrazit
FIN TS Finština - PT - španělština 1084     Platný zobrazit
FIN REC Finština - řečtina 1085     Platný zobrazit
FIN SIN Finština - sinologie 1086     Platný zobrazit
FIN POL Finština - SLAS se spec. polonistika 1087     Platný zobrazit
FIN SP Finština - španělština 1088     Platný zobrazit
FIN SV Finština - švédština 1089     Platný zobrazit
FIN LOT Finština - VES se spec. lettonistika 1090     Platný zobrazit
FIN LIT Finština - VES se spec. lithuanistika 1091     Platný zobrazit
FIN RUS Finština - VES se spec. rusistika 1092     Platný zobrazit
FIN UKR Finština - VES se spec. ukrajinistika 1093     Platný zobrazit
FON Fonetika 1094     Platný zobrazit
PHO Fonetika 1095     Platný zobrazit
XFO Fonetika 1096     Platný zobrazit
FO Fonetika 1097     Platný zobrazit
PHO HEB Fonetika - Hebraistika 1098     Platný zobrazit
FON LG Fonetika - Logika 1099     Platný zobrazit
PHO PORT Fonetika - portugalština 1100     Platný zobrazit
PHO TA Fonetika - PT - angličtina 1101     Platný zobrazit
PHO TF Fonetika - PT - francouzština 1102     Platný zobrazit
PHO TR Fonetika - PT - ruština 1103     Platný zobrazit
PHO REC Fonetika - řečtina 1104     Platný zobrazit
PHO POL Fonetika - SLAS se spec. polonistika 1105     Platný zobrazit
PHO SERB Fonetika - SLAS se spec. serbistika 1106     Platný zobrazit
PHO SLVK Fonetika - slovakistika 1107     Platný zobrazit
PHO SV Fonetika - švédština 1108     Platný zobrazit
PHO RUS Fonetika - VES se spec. rusistika 1109     Platný zobrazit
PHO UKR Fonetika - VES se spec. ukrajinistika 1110     Platný zobrazit
FF Francouzská filologie 1111     Platný zobrazit
FF LT Francouzská filologie - Latina 1112     Platný zobrazit
FF KF Francouzská filologie - MK - čeština-francouzština 1113     Platný zobrazit
FF PO Francouzská filologie - politologie 1114     Platný zobrazit
FF SE Francouzská filologie - Středoevropská studia 1115     Platný zobrazit
FJ Francouzský jazyk 1116     Platný zobrazit
B FJ Francouzský jazyk - bakalářské studium 1117     Platný zobrazit
N FJ-CH Francouzský jazyk - chemie 1118     Platný zobrazit
N FJ-NA Francouzský jazyk - hra na nástroj 1119     Platný zobrazit
FJ-HV Francouzský jazyk - hudebni výchova 1120     Platný zobrazit
N FJ-HV Francouzský jazyk - hudební výchova 1121     Platný zobrazit
N FJ-IT Francouzský jazyk - informační a komunikační technologie 1122     Platný zobrazit
FJ-M Francouzský jazyk - matematika 1123     Platný zobrazit
N FJ-M Francouzský jazyk - matematika 1124     Platný zobrazit
B FJ-M Francouzský jazyk - Matematika 1125     Platný zobrazit
FJ-NJ Francouzský jazyk - německý jazyk 1126     Platný zobrazit
B FJ-NJ Francouzský jazyk - Německý jazyk 1127     Platný zobrazit
FJ-PG Francouzský jazyk - pedagogika 1128     Platný zobrazit
N FJ-PG Francouzský jazyk - pedagogika 1129     Platný zobrazit
B FJ-PG Francouzský jazyk - pedagogika 1130     Platný zobrazit
FJ-PS Francouzský jazyk - psychologie 1131     Platný zobrazit
R FJ Francouzský jazyk - rozšiřující 1132     Platný zobrazit
R FJ SS Francouzský jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1133     Platný zobrazit
B FJ-RJ francouzský jazyk - ruský jazyk 1134     Platný zobrazit
FJ-RJ Francouzský jazyk - ruský jazyk 1135     Platný zobrazit
N FJ-RJ Francouzský jazyk - ruský jazyk 1136     Platný zobrazit
N FJ-SBO Francouzský jazyk - sbormistrovství 1137     Platný zobrazit
N FJ-SPG Francouzský jazyk - speciální pedagogika 1138     Platný zobrazit
N FJ-TIV Francouzský jazyk - technická a informační výchova 1139     Platný zobrazit
FJ-TV Francouzský jazyk - tělesná výchova 1140     Platný zobrazit
N FJ-TV Francouzský jazyk - tělesná výchova 1141     Platný zobrazit
F FJ-TV Francouzský jazyk - tělesná výchova mezifakultni 1142     Platný zobrazit
B FJ-TVS Francouzský jazyk - tělesná výchova a sport mezifakultní 1143     Platný zobrazit
F FJ-TVM Francouzský jazyk - tělesná výchova mezifakultní 1144     Platný zobrazit
N FJ-VV Francouzský jazyk - výtvarná výchova 1145     Platný zobrazit
FJ-VV Francouzský jazyk - výtvarná výchova 1146     Platný zobrazit
N FJ-ZSV Francouzský jazyk - základy společenských věd 1147     Platný zobrazit
FJ-OV Francouzský jazyk - základy společenských věd 1148     Platný zobrazit
B FJ-ZSV Francouzský jazyk - základy společenských věd 1149     Platný zobrazit
FJ-SV Francouzský jazyk - základy společenských věd 1150     Platný zobrazit
N FJ Francouzský jazyk pro ZŠ - následné studium 1151     Platný zobrazit
FR Francouzština 1152     Platný zobrazit
UFR Francouzština 1153     Platný zobrazit
FR FV Francouzština - filmová věda 1154     Platný zobrazit
FR HEB Francouzština - hebraistika 1155     Platný zobrazit
FR HIS Francouzština - historie 1156     Platný zobrazit
FR HV Francouzština - hudební věda 1157     Platný zobrazit
FR SAN Francouzština - indologie se spec. sanskrt 1158     Platný zobrazit
FR TAM Francouzština - indologie se spec. tamilština 1159     Platný zobrazit
FR HIN Francouzština - Indologie se specializací hindština 1160     Platný zobrazit
FR INDN Francouzština - indonésistika 1161     Platný zobrazit
FR IT Francouzština - italština 1162     Platný zobrazit
UFR UIT Francouzština - italština 1163     Platný zobrazit
FR JAP Francouzština - japanologie 1164     Platný zobrazit
FR KOM Francouzština - komparatistika 1165     Platný zobrazit
FR KULT Francouzština - kulturologie 1166     Platný zobrazit
FR LAT Francouzština - latina 1167     Platný zobrazit
UFR ULT Francouzština - latina 1168     Platný zobrazit
FR LF Francouzština - lingvistika a fonetika 1169     Platný zobrazit
FR LOG Francouzština - logika 1170     Platný zobrazit
FR MAD Francouzština - maďarština 1171     Platný zobrazit
FR GER Francouzština - němčina 1172     Platný zobrazit
FR NIZ Francouzština - nizozemština 1173     Platný zobrazit
FR NOR Francouzština - norština 1174     Platný zobrazit
FR PED Francouzština - pedagogika 1175     Platný zobrazit
FR POLT Francouzština - politologie 1176     Platný zobrazit
FR PORT Francouzština - portugalština 1177     Platný zobrazit
UFR UPG Francouzština - portugalština 1178     Platný zobrazit
FR TF Francouzština - PT - francouzština 1179     Platný zobrazit
FR PTR Francouzština - PT - ruština 1180     Platný zobrazit
FR RUM Francouzština - rumunština 1181     Platný zobrazit
FR SIN Francouzština - sinologie 1182     Platný zobrazit
FR SERB Francouzština - SLAS se spec. serbistika 1183     Platný zobrazit
FR SLAV Francouzština - SLAS se spec. slavistika 1184     Platný zobrazit
FR SOC Francouzština - sociologie 1185     Platný zobrazit
UFR USP Francouzština - španělština 1186     Platný zobrazit
FR SP Francouzština - španělština 1187     Platný zobrazit
FR SV Francouzština - švédština 1188     Platný zobrazit
FR RUS Francouzština - VES se spec. rusistika 1189     Platný zobrazit
FK Francouzština pro mezikulturní komunikaci 1190     Platný zobrazit
XF Fundamentální teologie (do 2001) 1191     Platný zobrazit
FSII-VPP Funkční studium II pro vedoucí pedagogické pracovníky 1192     Platný zobrazit
FYZG fyzická geografie 1193     Platný zobrazit
XFYZG fyzická geografie 1194     Platný zobrazit
FGEOGR Fyzická geografie 1195     Platný zobrazit
XFYZGP fyzická geografie a geoekologie 1196     Platný zobrazit
4XFYZGP Fyzická geografie a geoekologie 1197     Platný zobrazit
NFGG Fyzická geografie a geoekologie 1198     Platný zobrazit
NFGGD Fyzická geografie a geoekologie 1199     Platný zobrazit
I2 FY-M Fyzika - matematika 1200     Platný zobrazit
FY-M-2 Fyzika - matematika 1201     Platný zobrazit
I2 FY-ZT Fyzika - technická a informační výchova 1202     Platný zobrazit
FY-TIV Fyzika - technická a informační výchova 1203     Platný zobrazit
I2 FY-TV Fyzika - tělesná výchova 1204     Platný zobrazit
FY-TV Fyzika - tělesná výchova 1205     Platný zobrazit
FY-ZT Fyzika - základy techniky 1206     Platný zobrazit
N FY-ZT Fyzika - základy techniky - následné studium 1207     Platný zobrazit
4F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiál. výzkum 1208     Platný zobrazit
4F13 Fyzika nanostruktur 1209     Platný zobrazit
4F2 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí 1210     Platný zobrazit
4F5 Fyzika povrchů a rozhraní 1211     Platný zobrazit
FN fyzika pro nefyziky 1212     Platný zobrazit
XFYZCH fyzikální chemie 1213     Platný zobrazit
NFYZD Fyzikální chemie 1214     Platný zobrazit
NFYZT Fyzikální chemie 1215     Platný zobrazit
4XFYZCH Fyzikální chemie 1216     Platný zobrazit
FCH Fyzikální chemie 1217     Platný zobrazit
XFY fyziologie 1218     Platný zobrazit
P5106 FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE CLOVEKA 1219     Platný zobrazit
PFY fyziologie a patofyziologie člověka 1220     Platný zobrazit
XFYZ Fyziologie a patofyziologie člověka 1221     Platný zobrazit
FYZ Fyziologie a patofyziologie člověka 1222     Platný zobrazit
5 Fyziologie a patofyziologie člověka 1223     Platný zobrazit
FYZIOLO Fyziologie a patologická fyzilogie 1224     Platný zobrazit
51029 Fyziologie a patologická fyziologie 1225     Platný zobrazit
FYZIOLO4 Fyziologie a patologická fyziologie 1226     Platný zobrazit
FYZIOLOG Fyziologie a patologická fyziologie 1227     Platný zobrazit
FPF5113 Fyziologie a patologická fyziologie 1228     Platný zobrazit
D_FP5113 Fyziologie a patologická fyziologie 1229     Platný zobrazit
FVZ Fyziologie a vývojová biologie živočichů 1230     Platný zobrazit
XFYZZ fyziologie živočichů 1231     Platný zobrazit
4XFYZZP fyziologie živočichů 1232     Platný zobrazit
XFYZZP fyziologie živočichů 1233     Platný zobrazit
NFYZZIV Fyziologie živočichů 1234     Platný zobrazit
6 Fyziologie živočichů 1235     Platný zobrazit
BF fyzioterapie 1236     Platný zobrazit
FT fyzioterapie 1237     Platný zobrazit
FYZIOC Fyzioterapie 1238     Platný zobrazit
FYZIO Fyzioterapie 1239     Platný zobrazit
FYZIOTER Fyzioterapie 1240     Platný zobrazit
FI fyzioterapie inter.civilizačních chorob následné 1241     Platný zobrazit
FRI fyzioterapie, rehabilitační inženýrství následné 1242     Platný zobrazit
FSP fyzioterapie, somatopsychoterapie následné 1243     Platný zobrazit
BGE Gemanistika (bc.) 1244     Platný zobrazit
GS Genderová studia 1245     Platný zobrazit
XGEN genetika 1246     Platný zobrazit
NGEMOVI Genetika, molekulární biologie a virologie 1247     Platný zobrazit
1206 geochemie, základní a ložisková geologie 1248     Platný zobrazit
4F7 Geofyzika 1249     Platný zobrazit
UBZANAM Geografie a anglistika-amerikanistika se zaměřením na vzdělá 1250     Platný zobrazit
UBZHIS Geografie a hispanistika se zaměřením na vzdělávání 1251     Platný zobrazit
BGEKA Geografie a kartografie 1252     Platný zobrazit
GEOGRAF Geografie a kartografie 1253     Platný zobrazit
UBZM Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání 1254     Platný zobrazit
UZV Geografie se zaměřením na vzdělávání 1255     Platný zobrazit
XGEOLV geologické vědy 1256     Platný zobrazit
4XGEOLV geologie 1257     Platný zobrazit
NGEOL Geologie 1258     Platný zobrazit
BGEOL Geologie 1259     Platný zobrazit
GEOL Geologie 1260     Platný zobrazit
UBGB Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání 1261     Platný zobrazit
UBGCH Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání 1262     Platný zobrazit
XGEOLA geologie aplikovaná 1263     Platný zobrazit
UGEOLV Geologie se zaměřením na vzdělávání 1264     Platný zobrazit
4M2 Geom. a topologie, glob. analýza a obecné strukt. 1265     Platný zobrazit
XGEJ Germánské jazyky 1266     Platný zobrazit
XGER Germánské jazyky a literatury 1267     Platný zobrazit
XGEL Germánské literatury 1268     Platný zobrazit
DGF gerontofarmacie 1269     Platný zobrazit
16 Gerontologie 1270     Platný zobrazit
XGRE Gerontologie 1271     Platný zobrazit
P5107 GERONTOLOGIE 1272     Platný zobrazit
AGYNEKO Gynaecology and Obstetrics 1273     Platný zobrazit
51109 Gynekologie a porodnictví 1274     Platný zobrazit
GYNEKO Gynekologie a porodnictví 1275     Platný zobrazit
GYNEKOL Gynekologie a porodnictví 1276     Platný zobrazit
GYNEKO4 Gynekologie a porodnictví 1277     Platný zobrazit
D_GP5114 Gynekologie a porodnictví 1278     Platný zobrazit
HEB Hebraistika 1279     Platný zobrazit
HEB HIS Hebraistika - historie 1280     Platný zobrazit
HEB SAN Hebraistika - indologie se spec. sanskrt 1281     Platný zobrazit
HEB IT Hebraistika - italština 1282     Platný zobrazit
HEB KLIN Hebraistika - klínopis 1283     Platný zobrazit
HEB KOM Hebraistika - Komparatistika 1284     Platný zobrazit
HEB KULT Hebraistika - kulturologie 1285     Platný zobrazit
HEB LAT Hebraistika - latina 1286     Platný zobrazit
HEB LF Hebraistika - lingvistika a fonetika 1287     Platný zobrazit
HEB MAD Hebraistika - maďarština 1288     Platný zobrazit
HEB PORT Hebraistika - portugalština 1289     Platný zobrazit
HEB TA Hebraistika - PT - angličtina 1290     Platný zobrazit
HEB TF Hebraistika - PT - francouzština 1291     Platný zobrazit
HEB TR Hebraistika - PT - ruština 1292     Platný zobrazit
HEB REL Hebraistika - religionistika 1293     Platný zobrazit
HEB RUM Hebraistika - rumunština 1294     Platný zobrazit
HEB REC Hebraistika - řečtina 1295     Platný zobrazit
HEB SIN Hebraistika - sinologie 1296     Platný zobrazit
HEB KROA Hebraistika - SLAS se spec. kroatistika 1297     Platný zobrazit
HEB SP Hebraistika - španělština 1298     Platný zobrazit
HEB RUS Hebraistika - VES se spec. rusistika 1299     Platný zobrazit
HIUR Hindština a urdština 1300     Platný zobrazit
HIURSAN Hindština a urdština - indologie se spec. sanskrt 1301     Platný zobrazit
HIURLF Hindština a urdština - lingvistika a fonetika 1302     Platný zobrazit
HIURREL Hindština a urdština - religionistika 1303     Platný zobrazit
HIURSLAV Hindština a urdština - SLAS se spec. slavistika 1304     Platný zobrazit
HIURSOC Hindština a urdština - sociologie 1305     Platný zobrazit
HP Hispanistika 1306     Platný zobrazit
HP KS Hispanistika - MK - čeština-španělština 1307     Platný zobrazit
HP KA Hispanistika - MK čeština-angličtina 1308     Platný zobrazit
HP KF Hispanistika - MK čeština-francouzština 1309     Platný zobrazit
SPZE Hispanistika a geografie se zaměřením na vzdělávání 1310     Platný zobrazit
B HHP Historická hudební praxe 1311     Platný zobrazit
HIT Historická teologie 1312     Platný zobrazit
HTTN Historická teologie a teologie náboženství 1313     Platný zobrazit
XHU Historické vědy - Ph.D. 1314     Platný zobrazit
HS Historie 1315     Platný zobrazit
UHS Historie 1316     Platný zobrazit
HIS Historie 1317     Platný zobrazit
HIS SAN Historie - indologie se spec. sanskrt 1318     Platný zobrazit
HIS IT Historie - italština 1319     Platný zobrazit
HIS KOM Historie - komparatistika 1320     Platný zobrazit
HIS KOR Historie - koreanistika 1321     Platný zobrazit
HIS KULT Historie - kulturologie 1322     Platný zobrazit
HIS LAT Historie - latina 1323     Platný zobrazit
UHS ULT Historie - latina 1324     Platný zobrazit
HIS LOG Historie - logika 1325     Platný zobrazit
HIS LG Historie - logika 1326     Platný zobrazit
HIS MAD Historie - maďarština 1327     Platný zobrazit
HIS NIZ Historie - nizozemština 1328     Platný zobrazit
HIS NOR Historie - norština 1329     Platný zobrazit
HIS PED Historie - pedagogika 1330     Platný zobrazit
HIS PER Historie - perština 1331     Platný zobrazit
HIS POLT Historie - politologie 1332     Platný zobrazit
HIS PORT Historie - portugalština 1333     Platný zobrazit
HIS PTF Historie - PT - francouzština 1334     Platný zobrazit
HIS PTN Historie - PT - němčina 1335     Platný zobrazit
HIS PTR Historie - PT - ruština 1336     Platný zobrazit
HIS REL Historie - religionistika 1337     Platný zobrazit
HIS ROM Historie - romistika 1338     Platný zobrazit
HIS RUM Historie - rumunština 1339     Platný zobrazit
HIS REC Historie - řečtina 1340     Platný zobrazit
HIS SIN Historie - sinologie 1341     Platný zobrazit
HIS KROA Historie - SLAS se spec. kroatistika 1342     Platný zobrazit
HIS LIT Historie - SLAS se spec. lithuanistika 1343     Platný zobrazit
HIS MAK Historie - SLAS se spec. makedonistika 1344     Platný zobrazit
HIS POL Historie - SLAS se spec. polonistika 1345     Platný zobrazit
HIS SERB Historie - SLAS se spec. serbistika 1346     Platný zobrazit
HIS SLAV Historie - SLAS se spec. slavistika 1347     Platný zobrazit
HIS SLVN Historie - SLAS se spec. slovinistika 1348     Platný zobrazit
HIS SORB Historie - SLAS se spec. sorabistika 1349     Platný zobrazit
HIS SLVK Historie - slovakistika 1350     Platný zobrazit
UHS USG Historie - sociologie 1351     Platný zobrazit
HIS SOC Historie - sociologie 1352     Platný zobrazit
HIS SP Historie - španělština 1353     Platný zobrazit
UHS USP Historie - španělština 1354     Platný zobrazit
HIS SV Historie - švédština 1355     Platný zobrazit
HIS URD Historie - urdština 1356     Platný zobrazit
HIS RUS Historie - VES se spec. rusistika 1357     Platný zobrazit
HIS UKR Historie - VES se spec. ukrajinistika 1358     Platný zobrazit
XODE Historie/obecné dějiny 1359     Platný zobrazit
HPZ Hospodaření s přírodními zdroji 1360     Platný zobrazit
HOSP Hospodaření s přírodními zdroji 1361     Platný zobrazit
XHSD Hospodářské a sociální dějiny 1362     Platný zobrazit
XHST Hospodářské a sociální dějiny / historie techniky 1363     Platný zobrazit
N NA-CH Hra na nástroj - chemie 1364     Platný zobrazit
N NA-IT Hra na nástroj - informační a komunikační technologie 1365     Platný zobrazit
N NA-M Hra na nástroj - matematika 1366     Platný zobrazit
N NA-PG Hra na nástroj - pedagogika 1367     Platný zobrazit
N NA-RJ Hra na nástroj - ruský jazyk 1368     Platný zobrazit
N NA-SBO Hra na nástroj - sbormistrovství 1369     Platný zobrazit
N NA-SPG Hra na nástroj - speciální pedagogika 1370     Platný zobrazit
N NA-TIV Hra na nástroj - technická a informační výchova 1371     Platný zobrazit
N NA-TV Hra na nástroj - tělesná výchova 1372     Platný zobrazit
N NA-VV Hra na nástroj - výtvarná výchova 1373     Platný zobrazit
N NA-ZSV Hra na nástroj - základy společenských věd 1374     Platný zobrazit
XHTP Hudební teorie a pedagogika 1375     Platný zobrazit
UHV Hudební věda 1376     Platný zobrazit
XHV Hudební věda 1377     Platný zobrazit
HV Hudební věda 1378     Platný zobrazit
HV IT Hudební věda - italština 1379     Platný zobrazit
HV SIN Hudební věda - sinologie 1380     Platný zobrazit
HUV Hudební výchova 1381     Platný zobrazit
N HV-CH Hudební výchova - chemie 1382     Platný zobrazit
N HV-NA Hudební výchova - hra na nástroj 1383     Platný zobrazit
B HV-NA Hudební výchova - Hra na nástroj 1384     Platný zobrazit
N HV-IT Hudební výchova - informační a komunikační technologie 1385     Platný zobrazit
N HV-M Hudební výchova - matematika 1386     Platný zobrazit
HV-NA Hudebni výchova - nástroj 1387     Platný zobrazit
HV-NJ Hudební výchova - německý jazyk 1388     Platný zobrazit
B HV-NJ Hudební výchova - Německý jazyk 1389     Platný zobrazit
HV-PG Hudební výchova - pedagogika 1390     Platný zobrazit
N HV-PG Hudební výchova - pedagogika 1391     Platný zobrazit
HV-PS Hudební výchova - psychologie 1392     Platný zobrazit
B HV-RJ Hudební výchova - ruský jazyk 1393     Platný zobrazit
N HV-RJ Hudební výchova - ruský jazyk 1394     Platný zobrazit
HV-RJ Hudební výchova - ruský jazyk 1395     Platný zobrazit
N HV-SBO Hudební výchova - sbormistrovství 1396     Platný zobrazit
HV-SBO Hudební výchova - sbormistrovství 1397     Platný zobrazit
B HV-SB Hudební výchova - Sbormistrovství 1398     Platný zobrazit
N HV-SPG Hudební výchova - speciální pedagogika 1399     Platný zobrazit
N HV-TIV Hudební výchova - technická a informační výchova 1400     Platný zobrazit
N HV-TV Hudební výchova - tělesná výchova 1401     Platný zobrazit
N HV-VV Hudební výchova - výtvarná výchova 1402     Platný zobrazit
N HV-ZSV Hudební výchova - základy společenských věd 1403     Platný zobrazit
XHAU Hungaristika a ugrofinistika 1404     Platný zobrazit
HT F husitská teologie - filozofie 1405     Platný zobrazit
HT JU husitská teologie - judaistika 1406     Platný zobrazit
HT PSV husitská teologie - psychosociální studia 1407     Platný zobrazit
HT R husitská teologie - religionistika 1408     Platný zobrazit
HT UC husitská teologie - učitelství 1409     Platný zobrazit
HT 2 husitská teologie dvouoborová 1410     Platný zobrazit
HT husitská teologie jednooborová 1411     Platný zobrazit
H husitská teologie jednooborová 1412     Platný zobrazit
HTD husitská teologie (PGS) 1413     Platný zobrazit
HT PSS husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studii 1414     Platný zobrazit
XHYDR hydrobiologie 1415     Platný zobrazit
HIG Hydrogeologie 1416     Platný zobrazit
HYGIEN4 Hygiena, preventivní lékařství 1417     Platný zobrazit
51249 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 1418     Platný zobrazit
D_HP5115 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 1419     Platný zobrazit
HYGIEN Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 1420     Platný zobrazit
HYGIENA Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 1421     Platný zobrazit
AHYGIEN Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology 1422     Platný zobrazit
IBR Iberoamerická kultura 1423     Platný zobrazit
XIBE Iberoamerikanistika 1424     Platný zobrazit
IBRF Iberoamerikanistika 1425     Platný zobrazit
IBRA Iberoamerikanistika - dějiny latinské Ameriky 1426     Platný zobrazit
XMU imunologie 1427     Platný zobrazit
XIM imunologie 1428     Platný zobrazit
PIN imunologie 1429     Platný zobrazit
XIMUNP imunologie 1430     Platný zobrazit
XIMUN imunologie 1431     Platný zobrazit
NIMUN Imunologie 1432     Platný zobrazit
7 Imunologie 1433     Platný zobrazit
4XIMUNP Imunologie 1434     Platný zobrazit
P1517 IMUNOLOGIE 1435     Platný zobrazit
IMUN Imunulogie 1436     Platný zobrazit
INDL Indologie 1437     Platný zobrazit
INDLSLAV Indologie - SLAS se spec. slavistika 1438     Platný zobrazit
HIND Indologie (indická filologie) se spec. hindština 1439     Platný zobrazit
HN Indologie (indická studia) se spec. hindština 1440     Platný zobrazit
SANI Indologie (indická studia) se spec. sanskrt 1441     Platný zobrazit
TAMI Indologie (indická studia) se spec. tamilština 1442     Platný zobrazit
IND Indologie (indická studia) se specializací:beng,hin,san,tam 1443     Platný zobrazit
HN SAN Indologie se s. hindština - Indologie se s. sanskrt 1444     Platný zobrazit
BENG Indologie se spec. bengálština 1445     Platný zobrazit
BENGETN Indologie se spec. bengálština - etnologie 1446     Platný zobrazit
BENGSAN Indologie se spec. bengálština - indologie se spec. sanskrt 1447     Platný zobrazit
BENGLF Indologie se spec. bengálština - lingvistika a fonetika 1448     Platný zobrazit
BENGPOLT Indologie se spec. bengálština - politologie 1449     Platný zobrazit
BENGREL Indologie se spec. bengálština - religionistika 1450     Platný zobrazit
HIN Indologie se spec. hindština 1451     Platný zobrazit
HIN HIS Indologie se spec. hindština - historie 1452     Platný zobrazit
HIN HV Indologie se spec. hindština - hudební věda 1453     Platný zobrazit
HIN SAN Indologie se spec. hindština - indologie se spec. sanskrt 1454     Platný zobrazit
HIN TAM Indologie se spec. hindština - Indologie se spec. tamilština 1455     Platný zobrazit
HIN JAP Indologie se spec. hindština - japanologie 1456     Platný zobrazit
HIN KULT Indologie se spec. hindština - kulturologie 1457     Platný zobrazit
HIN MAD Indologie se spec. hindština - maďarština 1458     Platný zobrazit
HIN POLT Indologie se spec. hindština - politologie 1459     Platný zobrazit
HIN TA Indologie se spec. hindština - PT - angličtina 1460     Platný zobrazit
HIN REL Indologie se spec. hindština - religionistika 1461     Platný zobrazit
HIN ROM Indologie se spec. hindština - romistika 1462     Platný zobrazit
HIN SIN Indologie se spec. hindština - sinologie 1463     Platný zobrazit
HIN SLAS Indologie se spec. hindština - SLAS se spec. 1464     Platný zobrazit
HIN SLAV Indologie se spec. hindština - SLAS se spec. slavistika 1465     Platný zobrazit
HIN SLVK Indologie se spec. hindština - slovakistika 1466     Platný zobrazit
SAN Indologie se spec. sanskrt 1467     Platný zobrazit
SAN TAM Indologie se spec. sanskrt - indologie se spec. tamilština 1468     Platný zobrazit
TAM Indologie se spec. tamilština 1469     Platný zobrazit
BENGHIN Indologie se spec.bengálština - indologie se spec.hindština 1470     Platný zobrazit
HIN LF Indologie se specializací hindština - Lingvistika a fonetika 1471     Platný zobrazit
HIN RUS Indologie se specializací hindština - VES se spec. rusistika 1472     Platný zobrazit
INDO Indologie(indická studia) se spec.:beng,hin,san,tam 1473     Platný zobrazit
INDN Indonésistika 1474     Platný zobrazit
INDNIT Indonésistika - italština 1475     Platný zobrazit
INDNJAP Indonésistika - japanologie 1476     Platný zobrazit
INDNPED Indonésistika - pedagogika 1477     Platný zobrazit
INDNPOLT Indonésistika - politologie 1478     Platný zobrazit
INDNRUS Indonésistika - VES se spec. rusistika 1479     Platný zobrazit
N IT-TIV Inf. a komun. technologie - technická a inf. výchova 1480     Platný zobrazit
N IT-M Informační a komunikační technologie - matematika 1481     Platný zobrazit
N IT-PG Informační a komunikační technologie - pedagogika 1482     Platný zobrazit
N IT-RJ Informační a komunikační technologie - ruský jazyk 1483     Platný zobrazit
N IT-SBO Informační a komunikační technologie - sbormistrovství 1484     Platný zobrazit
N IT-SPG Informační a komunikační technologie - speciální pedagogika 1485     Platný zobrazit
N IT-TV Informační a komunikační technologie - tělesná výchova 1486     Platný zobrazit
N IT-VV Informační a komunikační technologie - výtvarná výchova 1487     Platný zobrazit
N IT-ZSV Informační a komunikační technologie - základy spol. věd 1488     Platný zobrazit
INSK Informační studia a knihovnictví 1489     Platný zobrazit
ISV Informační studia a knihovnictví 1490     Platný zobrazit
INSKSV Informační studia a knihovnictví - švédština 1491     Platný zobrazit
B M-IT Informační technologie - Matematika 1492     Platný zobrazit
B IT-TIV Informační technologie - Technická a informační výchova 1493     Platný zobrazit
XINF Informační věda 1494     Platný zobrazit
INF LOG Informatika - logika 1495     Platný zobrazit
INF LG Informatika - logika 1496     Platný zobrazit
ISSP Integrované studium speciální pedagogiky 1497     Platný zobrazit
MIP Intenzivní péče 1498     Platný zobrazit
AINTERNA Internal Medicine 1499     Platný zobrazit
IG Inženýrská geologie 1500     Platný zobrazit
1209 inženýrská geologie a hydrogeologie 1501     Platný zobrazit
ITA Italianistika 1502     Platný zobrazit
ITA KN Italianistika - MK - čeština - němčina 1503     Platný zobrazit
ITA NR Italianistika - Novořečtina 1504     Platný zobrazit
UIT Italština 1505     Platný zobrazit
IT Italština 1506     Platný zobrazit
IT PHO Italština - fonetika 1507     Platný zobrazit
IT JAP Italština - japanologie 1508     Platný zobrazit
IT KOM Italština - komparatistika 1509     Platný zobrazit
IT LAT Italština - latina 1510     Platný zobrazit
IT LF Italština - lingvistika a fonetika 1511     Platný zobrazit
IT MAD Italština - maďarština 1512     Platný zobrazit
IT NIZ Italština - nizozemština 1513     Platný zobrazit
IT PED Italština - pedagogika 1514     Platný zobrazit
IT POLT Italština - politologie 1515     Platný zobrazit
UIT UPG Italština - portugalština 1516     Platný zobrazit
IT PORT Italština - portugalština 1517     Platný zobrazit
IT PTA Italština - PT - angličtina 1518     Platný zobrazit
IT TA Italština - PT - angličtina 1519     Platný zobrazit
IT TF Italština - PT - francouzština 1520     Platný zobrazit
IT PTF Italština - PT - francouzština 1521     Platný zobrazit
IT PTN Italština - PT - němčina 1522     Platný zobrazit
IT TN Italština - PT - němčina 1523     Platný zobrazit
IT PTR Italština - PT - ruština 1524     Platný zobrazit
IT TS Italština - PT - španělština 1525     Platný zobrazit
IT PTS Italština - PT - španělština 1526     Platný zobrazit
IT RUM Italština - rumunština 1527     Platný zobrazit
IT REC Italština - řečtina 1528     Platný zobrazit
IT SIN Italština - sinologie 1529     Platný zobrazit
IT KROA Italština - SLAS se spec. kroatistika 1530     Platný zobrazit
IT SLVK Italština - slovakistika 1531     Platný zobrazit
IT SOC Italština - sociologie 1532     Platný zobrazit
IT SP Italština - španělština 1533     Platný zobrazit
UIT USP Italština - španělština 1534     Platný zobrazit
IT SV Italština - švédština 1535     Platný zobrazit
IT RUS Italština - VES se spec. rusistika 1536     Platný zobrazit
IZV IZV 1537     Platný zobrazit
NJADD Jaderná chemie 1538     Platný zobrazit
JAD Jaderná chemie 1539     Platný zobrazit
NJADT Jaderná chemie 1540     Platný zobrazit
4F10 Jaderná fyzika 1541     Platný zobrazit
JDP Jak se dělá počasí 1542     Platný zobrazit
JAP Japanologie 1543     Platný zobrazit
JAP KOR Japanologie - koreanistika 1544     Platný zobrazit
JAP MAD Japanologie - maďarština 1545     Platný zobrazit
JAP POLT Japanologie - politologie 1546     Platný zobrazit
JAP PTA Japanologie - PT - angličtina 1547     Platný zobrazit
JAP TA Japanologie - PT - angličtina 1548     Platný zobrazit
JAP PTF Japanologie - PT - francouzština 1549     Platný zobrazit
JAP PTR Japanologie - PT - ruština 1550     Platný zobrazit
JAP SIN Japanologie - sinologie 1551     Platný zobrazit
JAP SLVK Japanologie - slovakistika 1552     Platný zobrazit
JAP RUS Japanologie - VES se spec. rusistika 1553     Platný zobrazit
JP Japonská studia 1554     Platný zobrazit
JPS Japonská studia 1555     Platný zobrazit
XJAA Jazyky zemí Asie a Afriky 1556     Platný zobrazit
JV Jihovýchodoevropská studia 1557     Platný zobrazit
JU judaistika 1558     Platný zobrazit
XK Kanonické právo (do 2001) 1559     Platný zobrazit
KARTG Kartografie a geoinformatika 1560     Platný zobrazit
NKARTGD Kartografie a geoinformatika 1561     Platný zobrazit
NKARTG Kartografie a geoinformatika 1562     Platný zobrazit
XKART kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 1563     Platný zobrazit
XKARTP kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 1564     Platný zobrazit
T Katolická teologie - mgr. 1565     Platný zobrazit
XT Katolická teologie - Th.D. 1566     Platný zobrazit
14 Kinantropologie 1567     Platný zobrazit
KIN Kinantropologie 1568     Platný zobrazit
ARK Klasická archeologie 1569     Platný zobrazit
XARK Klasická archeologie 1570     Platný zobrazit
ARK CJL Klasická archeologie - český jazyk a literatura 1571     Platný zobrazit
ARK DU Klasická archeologie - dějiny umění 1572     Platný zobrazit
ARK EGY Klasická archeologie - egyptologie 1573     Platný zobrazit
ARK ETN Klasická archeologie - etnologie 1574     Platný zobrazit
ARK FIN Klasická archeologie - finština 1575     Platný zobrazit
ARK HEB Klasická archeologie - hebraistika 1576     Platný zobrazit
ARK HIS Klasická archeologie - historie 1577     Platný zobrazit
ARK ITA Klasická archeologie - Italianistika 1578     Platný zobrazit
ARK IT Klasická archeologie - italština 1579     Platný zobrazit
ARK KLIN Klasická archeologie - klínopis 1580     Platný zobrazit
ARK LAT Klasická archeologie - latina 1581     Platný zobrazit
ARK KF Klasická archeologie - MK čeština-francouzština 1582     Platný zobrazit
ARK GER Klasická archeologie - němčina 1583     Platný zobrazit
ARK NR Klasická archeologie - Novořečtina 1584     Platný zobrazit
ARK ARP Klasická archeologie - pravěká a raně středověká archeologie 1585     Platný zobrazit
ARK RL Klasická archeologie - religionistika 1586     Platný zobrazit
ARK REC Klasická archeologie - řečtina 1587     Platný zobrazit
ARK BUL Klasická archeologie - SLAS se spec. bulharistika 1588     Platný zobrazit
ARK SLAS Klasická archeologie - slavistická studia se spec. 1589     Platný zobrazit
ARK RC Klasická archeologie - Starořečtina 1590     Platný zobrazit
XKLF Klasická filologie 1591     Platný zobrazit
KZ Klima a jeho změny 1592     Platný zobrazit
BKATA Klinická a toxikologická analýza 1593     Platný zobrazit
KATA Klinická a toxikologická analýza 1594     Platný zobrazit
NKATA Klinická a toxikologická analýza 1595     Platný zobrazit
KLBCH Klinická biochemie 1596     Platný zobrazit
DKF klinická farmacie 1597     Platný zobrazit
ONKOLOG Klinická onkologie a radioterapie 1598     Platný zobrazit
XPSK Klinická psychologie 1599     Platný zobrazit
KLIN Klínopis 1600     Platný zobrazit
KLINLAT Klínopis - latina 1601     Platný zobrazit
KLINLF Klínopis - lingvistika a fonetika 1602     Platný zobrazit
KLINREC Klínopis - řečtina 1603     Platný zobrazit
KOM Komparatistika 1604     Platný zobrazit
KOM KULT Komparatistika - kulturologie 1605     Platný zobrazit
KOM LAT Komparatistika - latina 1606     Platný zobrazit
KOM LF Komparatistika - lingvistika a fonetika 1607     Platný zobrazit
KOM MAD Komparatistika - maďarština 1608     Platný zobrazit
KOM NIZ Komparatistika - nizozemština 1609     Platný zobrazit
KOM NOR Komparatistika - norština 1610     Platný zobrazit
KOM PTA Komparatistika - PT - angličtina 1611     Platný zobrazit
KOM TA Komparatistika - PT - angličtina 1612     Platný zobrazit
KOM TF Komparatistika - PT - francouzština 1613     Platný zobrazit
KOM PTN Komparatistika - PT - němčina 1614     Platný zobrazit
KOM TN Komparatistika - PT - němčina 1615     Platný zobrazit
KOM REL Komparatistika - religionistika 1616     Platný zobrazit
KOM REC Komparatistika - řečtina 1617     Platný zobrazit
KOM SIN Komparatistika - sinologie 1618     Platný zobrazit
KOM POL Komparatistika - SLAS se spec. polonistika 1619     Platný zobrazit
KOM SLVK Komparatistika - Slovakistika 1620     Platný zobrazit
KOM SOC Komparatistika - Sociologie 1621     Platný zobrazit
KOM SP Komparatistika - španělština 1622     Platný zobrazit
KOM SV Komparatistika - švédština 1623     Platný zobrazit
KOM RUS Komparatistika - VES se spec. rusistika 1624     Platný zobrazit
S KV Komunikační výcvik 1625     Platný zobrazit
DKL kontrola chemických léčiv 1626     Platný zobrazit
KOR Koreanistika 1627     Platný zobrazit
KO Koreanistika 1628     Platný zobrazit
KOR KULT Koreanistika - kulturologie 1629     Platný zobrazit
KOR MONG Koreanistika - mongolistika 1630     Platný zobrazit
KOR POLT Koreanistika - politologie 1631     Platný zobrazit
KOR TA Koreanistika - PT - angličtina 1632     Platný zobrazit
KOR PTA Koreanistika - PT - angličtina 1633     Platný zobrazit
KOR REL Koreanistika - religionistika 1634     Platný zobrazit
KOR SIN Koreanistika - sinologie 1635     Platný zobrazit
KOR SERB Koreanistika - SLAS se spec. serbistika 1636     Platný zobrazit
KOR SLVK Koreanistika - slovakistika 1637     Platný zobrazit
KOR SP Koreanistika - španělština 1638     Platný zobrazit
KOR LOT Koreanistika - VES se spec. lettonistika 1639     Platný zobrazit
KZG kouzelná zahrada geometrie 1640     Platný zobrazit
STAZ Krátkodobé studijní pobyty cizinců 1641     Platný zobrazit
KHPP Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika 1642     Platný zobrazit
KULT Kulturologie 1643     Platný zobrazit
XKUL Kulturologie 1644     Platný zobrazit
KULTMAD Kulturologie - maďarština 1645     Platný zobrazit
KULTMONG Kulturologie - mongolistika 1646     Platný zobrazit
KULTNIZ Kulturologie - nizozemština 1647     Platný zobrazit
KULTNOR Kulturologie - norština 1648     Platný zobrazit
KULTPOLT Kulturologie - politologie 1649     Platný zobrazit
KULTPORT Kulturologie - portugalština 1650     Platný zobrazit
KULTPTF Kulturologie - PT - francouzština 1651     Platný zobrazit
KULTROM Kulturologie - romistika 1652     Platný zobrazit
KULTSIN Kulturologie - sinologie 1653     Platný zobrazit
KULTMAK Kulturologie - SLAS se spec. makedonistika 1654     Platný zobrazit
KULTSOC Kulturologie - sociologie 1655     Platný zobrazit
KULTSP Kulturologie - španělština 1656     Platný zobrazit
4F6 Kvantová optika a optoelektronika 1657     Platný zobrazit
ULT Latina 1658     Platný zobrazit
LAT Latina 1659     Platný zobrazit
LT Latina 1660     Platný zobrazit
LAT LF Latina - lingvistika a fonetika 1661     Platný zobrazit
LAT LOG Latina - logika 1662     Platný zobrazit
LAT NOR Latina - norština 1663     Platný zobrazit
LAT PED Latina - pedagogika 1664     Platný zobrazit
LAT POLT Latina - politologie 1665     Platný zobrazit
LAT PTF Latina - PT - francouzština 1666     Platný zobrazit
LAT PTR Latina - PT - ruština 1667     Platný zobrazit
LAT REL Latina - religionistika 1668     Platný zobrazit
LAT REC Latina - řečtina 1669     Platný zobrazit
LAT SIN Latina - sinologie 1670     Platný zobrazit
LAT SLAV Latina - SLAS se spec. slavistika 1671     Platný zobrazit
LT RC Latina - starořečtina 1672     Platný zobrazit
LAT SV Latina - Švédština 1673     Platný zobrazit
XLME Latinská medievalistika a novolatinská studia 1674     Platný zobrazit
LR FAF Léčivé rostliny 1675     Platný zobrazit
P5110 LEKARSKA BIOFYZIKA 1676     Platný zobrazit
PBF lékařská biofyzika 1677     Platný zobrazit
BIOFYZI Lékařská biofyzika 1678     Platný zobrazit
XLBIF Lékařská biofyzika 1679     Platný zobrazit
BIOFYZIK Lékařská biofyzika 1680     Platný zobrazit
BIOFYZI4 Lékařská biofyzika 1681     Platný zobrazit
BIOLOGI4 Lékařská biologie 1682     Platný zobrazit
BIOLOGI Lékařská biologie 1683     Platný zobrazit
BIOLOGIE Lékařská biologie 1684     Platný zobrazit
BIOCHE4 Lékařská chemie a biochemie 1685     Platný zobrazit
BIOCHEM Lékařská chemie a biochemie 1686     Platný zobrazit
LEKCHBCH Lékařská chemie a biochemie 1687     Platný zobrazit
BIOCHE Lékařská chemie a biochemie 1688     Platný zobrazit
XLE Lékařská etika 1689     Platný zobrazit
FARMAKO Lékařská farmakologie 1690     Platný zobrazit
51049 Lékařská farmakologie 1691     Platný zobrazit
FARMAK Lékařská farmakologie 1692     Platný zobrazit
D_LF5118 Lékařská farmakologie 1693     Platný zobrazit
FARMAKO4 Lékařská farmakologie 1694     Platný zobrazit
IMUNO Lékařská imunologie 1695     Platný zobrazit
IMUNOL Lékařská imunologie 1696     Platný zobrazit
IMUNO4 Lékařská imunologie 1697     Platný zobrazit
MIKROBI Lékařská mikrobilogie 1698     Platný zobrazit
PMB lékařská mikrobiologie 1699     Platný zobrazit
MIKROBIO Lékařská mikrobiologie 1700     Platný zobrazit
D_LM5122 Lékařská mikrobiologie 1701     Platný zobrazit
MIKROBI4 Lékařská mikrobiologie 1702     Platný zobrazit
XLMIK Lékařská mikrobiologie 1703     Platný zobrazit
15109 Lékařská mikrobiologie 1704     Platný zobrazit
P5122 LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE 1705     Platný zobrazit
P1518 LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE 1706     Platný zobrazit
LF Lingvistika a fonetika 1707     Platný zobrazit
LF PHO Lingvistika a fonetika - Fonetika 1708     Platný zobrazit
LF LOG Lingvistika a fonetika - logika 1709     Platný zobrazit
LF MAD Lingvistika a fonetika - maďarština 1710     Platný zobrazit
LF NIZ Lingvistika a fonetika - nizozemština 1711     Platný zobrazit
LF NOR Lingvistika a fonetika - Norština 1712     Platný zobrazit
LF PORT Lingvistika a fonetika - portugalština 1713     Platný zobrazit
LF TA Lingvistika a fonetika - PT - angličtina 1714     Platný zobrazit
LF PTA Lingvistika a fonetika - PT - angličtina 1715     Platný zobrazit
LF TF Lingvistika a fonetika - PT - francouzština 1716     Platný zobrazit
LF PTF Lingvistika a fonetika - PT - francouzština 1717     Platný zobrazit
LF PTN Lingvistika a fonetika - PT - němčina 1718     Platný zobrazit
LF PTR Lingvistika a fonetika - PT - ruština 1719     Platný zobrazit
LF PTS Lingvistika a fonetika - PT - španělština 1720     Platný zobrazit
LF ROM Lingvistika a fonetika - romistika 1721     Platný zobrazit
LF REC Lingvistika a fonetika - řečtina 1722     Platný zobrazit
LF SIN Lingvistika a fonetika - sinologie 1723     Platný zobrazit
LF POL Lingvistika a fonetika - SLAS se spec. polonistika 1724     Platný zobrazit
LF SLAV Lingvistika a fonetika - SLAS se spec. slavistika 1725     Platný zobrazit
LF SOC Lingvistika a fonetika - sociologie 1726     Platný zobrazit
LF SP Lingvistika a fonetika - španělština 1727     Platný zobrazit
LF SV Lingvistika a fonetika - švédština 1728     Platný zobrazit
LF TUR Lingvistika a fonetika - turkologie 1729     Platný zobrazit
LF LOT Lingvistika a fonetika - VES se spec. lettonistika 1730     Platný zobrazit
LF RUS Lingvistika a fonetika - VES se spec. rusistika 1731     Platný zobrazit
LF UKR Lingvistika a fonetika - VES se spec. ukrajinistika 1732     Platný zobrazit
XL Liturgie (do 2001) 1733     Platný zobrazit
LOG Logika 1734     Platný zobrazit
LG Logika 1735     Platný zobrazit
XLG Logika 1736     Platný zobrazit
XLOG Logika 1737     Platný zobrazit
ULG Logika 1738     Platný zobrazit
LG PHO Logika - Fonetika 1739     Platný zobrazit
LG PO Logika - Politologie 1740     Platný zobrazit
LOG PS Logika - psychologie 1741     Platný zobrazit
ULG USG Logika - sociologie 1742     Platný zobrazit
LOG SOC Logika - sociologie 1743     Platný zobrazit
S LOGO Logopedie 1744     Platný zobrazit
MAD Maďarština 1745     Platný zobrazit
MAD PHO Maďarština - Fonetika 1746     Platný zobrazit
MAD POLT Maďarština - politologie 1747     Platný zobrazit
MAD PTN Maďarština - PT - němčina 1748     Platný zobrazit
MAD TN Maďarština - PT - němčina 1749     Platný zobrazit
MAD TS Maďarština - PT - španělština 1750     Platný zobrazit
MAD PTS Maďarština - PT - španělština 1751     Platný zobrazit
MAD ROM Maďarština - romistika 1752     Platný zobrazit
MAD RUM Maďarština - rumunština 1753     Platný zobrazit
MAD SIN Maďarština - sinologie 1754     Platný zobrazit
MAD SLAS Maďarština - SLAS se spec. 1755     Platný zobrazit
MAD KROA Maďarština - SLAS se spec. kroatistika 1756     Platný zobrazit
MAD POL Maďarština - SLAS se spec. polonistika 1757     Platný zobrazit
MAD SERB Maďarština - SLAS se spec. serbistika 1758     Platný zobrazit
MAD SLVN Maďarština - SLAS se spec. slovinistika 1759     Platný zobrazit
MAD SLVK Maďarština - slovakistika 1760     Platný zobrazit
MAD SOC Maďarština - sociologie 1761     Platný zobrazit
MAD SP Maďarština - španělština 1762     Platný zobrazit
XMCHE makromolekulární chemie 1763     Platný zobrazit
NMAKCHT Makromolekulární chemie 1764     Platný zobrazit
NMAKCHD Makromolekulární chemie 1765     Platný zobrazit
4XMCHE makromolekulární chenie 1766     Platný zobrazit
MTV management tělesné výchovy a sportu 1767     Platný zobrazit
MNG management tělesné výchovy a sportu 1768     Platný zobrazit
FS-MPS Manažerské přípravné studium 1769     Platný zobrazit
FSII-MPS Manažerské přípravné studium 1770     Platný zobrazit
MKPR Marketingová komunikace a public relations 1771     Platný zobrazit
MK masová komunikace 1772     Platný zobrazit
MKZ masová komunikace a žurnalistika s odb.zaměřením 1773     Platný zobrazit
4M3 Matematická analýza 1774     Platný zobrazit
1.1.2003 matematická lingvistika 1775     Platný zobrazit
XMLI Matematická lingvistika 1776     Platný zobrazit
4.1.2003 Matematická lingvistika 1777     Platný zobrazit
4F11 Matematické a počítačové modelování 1778     Platný zobrazit
MAT matematika 1779     Platný zobrazit
B M-HV Matematika - hudební výchova 1780     Platný zobrazit
M-NJ Matematika - německý jazyk 1781     Platný zobrazit
B M-NJ Matematika - Německý jazyk 1782     Platný zobrazit
N M-PG Matematika - pedagogika 1783     Platný zobrazit
M-PG Matematika - pedagogika 1784     Platný zobrazit
B M-PG Matematika - Pedagogika 1785     Platný zobrazit
M-RJ Matematika - ruský jazyk 1786     Platný zobrazit
N M-RJ Matematika - ruský jazyk 1787     Platný zobrazit
N M-SBO Matematika - sbormistrovství 1788     Platný zobrazit
N M-SPG Matematika - speciální pedagogika 1789     Platný zobrazit
N M-TIV Matematika - technická a informační výchova 1790     Platný zobrazit
M-ZT Matematika - technická a informační výchova 1791     Platný zobrazit
M-TIV Matematika - technická a informační výchova 1792     Platný zobrazit
B M-TIV Matematika - Technická a informační výchova 1793     Platný zobrazit
M-TV-2 Matematika - tělesná výchova 1794     Platný zobrazit
M-TV Matematika - tělesná výchova 1795     Platný zobrazit
N M-TV Matematika - tělesná výchova 1796     Platný zobrazit
I2 M-TV Matematika - tělesná výchova 1797     Platný zobrazit
B M-TVS Matematika - tělesná výchova a sport 1798     Platný zobrazit
N M-VV Matematika - výtvarná výchova 1799     Platný zobrazit
M-VV Matematika - výtvarná výchova 1800     Platný zobrazit
M-OV Matematika - základy společenských věd 1801     Platný zobrazit
N M-ZSV Matematika - základy společenských věd 1802     Platný zobrazit
MKD Matematika pro každý den 1803     Platný zobrazit
MJ Mechanika jinak 1804     Platný zobrazit
XMS mediální studia 1805     Platný zobrazit
MS Mediální studia 1806     Platný zobrazit
MSK Mediální studia kombinované studium 1807     Platný zobrazit
MSO Mediální studia otevřené pětisemestrální studium 1808     Platný zobrazit
MSP Mediální studia pokračující čtyřsemestrál. studium 1809     Platný zobrazit
ABIOLOG Medical biology 1810     Platný zobrazit
ABIOFYZ Medical Biophysics 1811     Platný zobrazit
ABIOCHE Medical Chemistry and Biochemistry 1812     Platný zobrazit
AIMUNO Medical Immunology 1813     Platný zobrazit
AMIKROBI Medical Mikrobiology 1814     Platný zobrazit
AFARMAK Medical Pharmacology 1815     Platný zobrazit
4F8 Meteorologie a klimatologie 1816     Platný zobrazit
KA Mezikulturní komunikace - čeština - angličtina 1817     Platný zobrazit
KF Mezikulturní komunikace - čeština - francouzština 1818     Platný zobrazit
KN Mezikulturní komunikace - čeština - němčina 1819     Platný zobrazit
KR Mezikulturní komunikace - čeština - ruština 1820     Platný zobrazit
KS Mezikulturní komunikace - čeština - španělština 1821     Platný zobrazit
CCR Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština 1822     Platný zobrazit
IEPS mezinárodní ekonomická a politická studia 1823     Platný zobrazit
MTS Mezinárodní teritoriální studia 1824     Platný zobrazit
MV Mezinárodní vztahy 1825     Platný zobrazit
4XMIKR mikrobiologie 1826     Platný zobrazit
XMIKR mikrobiologie 1827     Platný zobrazit
XMB mikrobiologie 1828     Platný zobrazit
8 Mikrobiologie 1829     Platný zobrazit
MIK Mikrobiologie 1830     Platný zobrazit
NMIKRO Mikrobiologie 1831     Platný zobrazit
DOPBI Mimořádné studium-pedag. způsobilost pro vyučování biologie 1832     Platný zobrazit
DOPCHE Mimořádné studium-pedag. způsobilost pro vyučování chemie 1833     Platný zobrazit
DOPZE Mimořádné studium-pedag. způsobilost pro vyučování geografie 1834     Platný zobrazit
DOPGEOL Mimořádné studium-pedag. způsobilost pro vyučování geologie 1835     Platný zobrazit
KS HP MK - čeština - španělština - hispanistika 1836     Platný zobrazit
KA KF MK - čeština-angličtina - MK - čeština-francouzština 1837     Platný zobrazit
KA KN MK - čeština-angličtina - MK - čeština-němčina 1838     Platný zobrazit
KA KR MK - čeština-angličtina - MK - čeština-ruština 1839     Platný zobrazit
KA KS MK - čeština-angličtina - MK - čeština-španělština 1840     Platný zobrazit
KF KS MK - čeština-francouzština - MK - čestina-španělština 1841     Platný zobrazit
KF KN MK - čeština-francouzština - MK - čeština - němčina 1842     Platný zobrazit
KF KR MK - čeština-francouzština - MK - čeština-ruština 1843     Platný zobrazit
KN KR MK - čeština-němčina - MK - čeština-ruština 1844     Platný zobrazit
KN KS MK - čeština-němčina - MK - čeština-španělština 1845     Platný zobrazit
KR KS MK - čeština-ruština - MK - čeština-španělština 1846     Platný zobrazit
KA PO MK čeština-angličtina - Politologie 1847     Platný zobrazit
KF LT MK čeština-francouzština - Latina 1848     Platný zobrazit
KF PO MK čeština-francouzština - Politologie 1849     Platný zobrazit
KN LT MK čeština-němčina - Latina 1850     Platný zobrazit
KN PO MK čeština-němčina - Politologie 1851     Platný zobrazit
KN RC MK čeština-němčina - Starořečtina 1852     Platný zobrazit
KS LT MK čeština-španělština - Latina 1853     Platný zobrazit
KS PO MK čeština-španělština - Politologie 1854     Platný zobrazit
XMOCHEVL modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 1855     Platný zobrazit
4XMOCHEV modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 1856     Platný zobrazit
NMOCHEVL Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 1857     Platný zobrazit
XMBGV molekuární biologie, genetika a virologie 1858     Platný zobrazit
P1519 MOLEKULARNI A BUNECNA BIOLOGIE, GENETIKA A VIROLOGIE 1859     Platný zobrazit
XMOL molekulární a buněčná biologie 1860     Platný zobrazit
XMGVP molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1861     Platný zobrazit
4XMGVP molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1862     Platný zobrazit
XMBG Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1863     Platný zobrazit
MBG Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1864     Platný zobrazit
1 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 1865     Platný zobrazit
BMOBIBO Molekulární biologie a biochemie organismů 1866     Platný zobrazit
PMBGV molekulární biologie, genetika a virologie 1867     Platný zobrazit
MO Mongolistika 1868     Platný zobrazit
MONG Mongolistika 1869     Platný zobrazit
MONGPTR Mongolistika - PT - ruština 1870     Platný zobrazit
MONGREL Mongolistika - religionistika 1871     Platný zobrazit
MONGSIN Mongolistika - sinologie 1872     Platný zobrazit
MONGRUS Mongolistika - VES se spec. rusistika 1873     Platný zobrazit
XM Morální teologie (do 2001) 1874     Platný zobrazit
B MU-CHO Musical Oriented at Edu. - Choir conducting Oriented at Edu. 1875     Platný zobrazit
B MU-IN Musical Oriented at Edu. - M. Instrument Oriented at Edu. 1876     Platný zobrazit
NB Náboženské nauky - bc. (do r. 2006) 1877     Platný zobrazit
NM Náboženské nauky - mgr. (do r. 2006) 1878     Platný zobrazit
NN Náboženské nauky (do 2001) 1879     Platný zobrazit
U Náboženské nauky (U)(do 2001) 1880     Platný zobrazit
NAB Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání 1881     Platný zobrazit
NA Nástroj 1882     Platný zobrazit
UDE Němčina 1883     Platný zobrazit
GER Němčina 1884     Platný zobrazit
GER PHO Němčina - fonetika 1885     Platný zobrazit
GER HEB Němčina - hebraistika 1886     Platný zobrazit
GER HIS Němčina - historie 1887     Platný zobrazit
UDE UHS Němčina - historie 1888     Platný zobrazit
GER HV Němčina - hudební věda 1889     Platný zobrazit
GER HIN Němčina - Indologie se specializací hindština 1890     Platný zobrazit
GER IT Němčina - italština 1891     Platný zobrazit
UDE UIT Němčina - italština 1892     Platný zobrazit
GER KLIN Němčina - klínopis 1893     Platný zobrazit
GER KOM Němčina - komparatistika 1894     Platný zobrazit
GER KOR Němčina - koreanistika 1895     Platný zobrazit
GER KULT Němčina - kulturologie 1896     Platný zobrazit
GER LAT Němčina - latina 1897     Platný zobrazit
GER LF Němčina - lingvistika a fonetika 1898     Platný zobrazit
GER LG Němčina - logika 1899     Platný zobrazit
GER LOG Němčina - logika 1900     Platný zobrazit
GER MAD Němčina - maďarština 1901     Platný zobrazit
GER NIZ Němčina - nizozemština 1902     Platný zobrazit
GER NOR Němčina - norština 1903     Platný zobrazit
GER PED Němčina - pedagogika 1904     Platný zobrazit
UDE UPD Němčina - pedagogika 1905     Platný zobrazit
GER POLT Němčina - politologie 1906     Platný zobrazit
GER PORT Němčina - portugalština 1907     Platný zobrazit
GER PS Němčina - psychologie 1908     Platný zobrazit
GER PTF Němčina - PT - francouzština 1909     Platný zobrazit
GER PTN Němčina - PT - němčina 1910     Platný zobrazit
GER TN Němčina - PT - němčina 1911     Platný zobrazit
GER TS Němčina - PT - španělština 1912     Platný zobrazit
GER REL Němčina - religionistika 1913     Platný zobrazit
GER JUG Němčina - serb/kroa 1914     Platný zobrazit
GER SIN Němčina - sinologie 1915     Platný zobrazit
GER SLAS Němčina - SLAS se spec. 1916     Platný zobrazit
GER POL Němčina - SLAS se spec. polonistika 1917     Platný zobrazit
GER SERB Němčina - SLAS se spec. serbistika 1918     Platný zobrazit
GER SLAV Němčina - SLAS se spec. slavistika 1919     Platný zobrazit
GER SLVN Němčina - SLAS se spec. slovinistika 1920     Platný zobrazit
GER SORB Němčina - SLAS se spec. sorabistika 1921     Platný zobrazit
GER SLVK Němčina - slovakistika 1922     Platný zobrazit
GER SOC Němčina - sociologie 1923     Platný zobrazit
GER SP Němčina - španělština 1924     Platný zobrazit
GER SV Němčina - švédština 1925     Platný zobrazit
GER TUR Němčina - turkologie 1926     Platný zobrazit
GER VES Němčina - VES se spec. 1927     Platný zobrazit
GER RUS Němčina - VES se spec. rusistika 1928     Platný zobrazit
UDE URU Němčina - VES se spec. rusistika 1929     Platný zobrazit
GER UKR Němčina - VES se spec. ukrajinistika 1930     Platný zobrazit
NK Němčina pro mezikulturní komunikaci 1931     Platný zobrazit
NRS Německá a rakouská studia 1932     Platný zobrazit
NJ Německý jazyk 1933     Platný zobrazit
B NJ Německý jazyk - bakalářské studium 1934     Platný zobrazit
B NJ-IT Německý jazyk - Informační technologie 1935     Platný zobrazit
NJ-PG Německý jazyk - pedagogika 1936     Platný zobrazit
R NJ Německý jazyk - rozšiřující 1937     Platný zobrazit
R NJ SS Německý jazyk - rozšiřující pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 1938     Platný zobrazit
B NJ-RJ německý jazyk - ruský jazyk 1939     Platný zobrazit
NJ-RJ Německý jazyk - ruský jazyk 1940     Platný zobrazit
NJ-ZT Německý jazyk - technická a informační výchova 1941     Platný zobrazit
NJ-TV Německý jazyk - tělesná výchova 1942     Platný zobrazit
B NJ-ZSV Německý jazyk - základy společenských věd 1943     Platný zobrazit
NJ-SV Německý jazyk - základy společenských věd 1944     Platný zobrazit
NJL Německý jazyk a literatura 1945     Platný zobrazit
N NJ Německý jazyk pro ZŠ - následné studium 1946     Platný zobrazit
NEURO Neurologie 1947     Platný zobrazit
NEUROL Neurologie 1948     Platný zobrazit
51129 Neurologie 1949     Platný zobrazit
D_NP5143 Neurologie a psychiatrie 1950     Platný zobrazit
51369 Neurologie a psychiatrie 1951     Platný zobrazit
PN neurovědy 1952     Platný zobrazit
XN neurovědy 1953     Platný zobrazit
XNE Neurovědy 1954     Platný zobrazit
NE Neurovědy 1955     Platný zobrazit
9 Neurovědy 1956     Platný zobrazit
P5108 NEUROVEDY 1957     Platný zobrazit
NIZ Nizozemština 1958     Platný zobrazit
NIZ NOR Nizozemština - norština 1959     Platný zobrazit
NIZ PED Nizozemština - pedagogika 1960     Platný zobrazit
NIZ POLT Nizozemština - politologie 1961     Platný zobrazit
NIZ TA Nizozemština - PT - angličtina 1962     Platný zobrazit
NIZ PTA Nizozemština - PT - angličtina 1963     Platný zobrazit
NIZ TF Nizozemština - PT - francouzština 1964     Platný zobrazit
NIZ TN Nizozemština - PT - němčina 1965     Platný zobrazit
NIZ PTN Nizozemština - PT - němčina 1966     Platný zobrazit
NIZ PTR Nizozemština - PT - ruština 1967     Platný zobrazit
NIZ TS Nizozemština - PT - španělština 1968     Platný zobrazit
NIZ PTS Nizozemština - PT - španělština 1969     Platný zobrazit
NIZ SLVN Nizozemština - SLAS se spec. slovinistika 1970     Platný zobrazit
NIZ SP Nizozemština - španělština 1971     Platný zobrazit
NIZ SV Nizozemština - švédština 1972     Platný zobrazit
NO Norská studia 1973     Platný zobrazit
NOR Norština 1974     Platný zobrazit
NOR PHO Norština - fonetika 1975     Platný zobrazit
NOR PED Norština - pedagogika 1976     Platný zobrazit
NOR POLT Norština - politologie 1977     Platný zobrazit
NOR PTA Norština - PT - angličtina 1978     Platný zobrazit
NOR TA Norština - PT - angličtina 1979     Platný zobrazit
NOR TN Norština - PT - němčina 1980     Platný zobrazit
NOR PTN Norština - PT - němčina 1981     Platný zobrazit
NOR POL Norština - SLAS se spec. polonistika 1982     Platný zobrazit
NOR SLAV Norština - SLAS se spec. slavistika 1983     Platný zobrazit
NOR SOC Norština - sociologie 1984     Platný zobrazit
NOR SP Norština - španělština 1985     Platný zobrazit
XNRJ Novořecký jazyk a literatura 1986     Platný zobrazit
NR Novořečtina 1987     Platný zobrazit
NR PO Novořečtina - Politologie 1988     Platný zobrazit
NR RC Novořečtina - Starořečtina 1989     Platný zobrazit
NZ Nový zákon 1990     Platný zobrazit
BNT Nutriční terapeut 1991     Platný zobrazit
OS Občanský sektor 1992     Platný zobrazit
XKOM Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) 1993     Platný zobrazit
OA3 Obecná antropologie - integrální studium člověka 1994     Platný zobrazit
OA Obecná antropologie - integrální studium člověka 1995     Platný zobrazit
XOBL Obecná lingvistika 1996     Platný zobrazit
XPSO Obecná psychologie 1997     Platný zobrazit
4XOTAZG Obecné otázky geografie 1998     Platný zobrazit
4M8 Obecné otázky matematiky a informatiky 1999     Platný zobrazit
OZP Ochrana a tvorba životního prostředí 2000     Platný zobrazit
NOZP Ochrana životního prostředí 2001     Platný zobrazit
BOZP Ochrana životního prostředí 2002     Platný zobrazit
OCNI Oční lékařství 2003     Platný zobrazit
OCNII Oční lékařství 2004     Platný zobrazit
OCNI4 Oční lékařství 2005     Platný zobrazit
U3V-PP Od předškolní výchovyy ke školnímu humanitnímu vzdělávání 2006     Platný zobrazit
OPLM Odborný pracovník v laboratorních metodách 2007     Platný zobrazit
AOCNI Opthalmology 2008     Platný zobrazit
OPT Optika a optometrie 2009     Platný zobrazit
OHSD Orální historie - soudobé dějiny 2010     Platný zobrazit
4XORG organická chemie 2011     Platný zobrazit
XORG organická chemie 2012     Platný zobrazit
NORGT Organická chemie 2013     Platný zobrazit
NORGD Organická chemie 2014     Platný zobrazit
ORG Organická chemie 2015     Platný zobrazit
ORTOT Ortotik - protetik 2016     Platný zobrazit
ORTOTIK Ortotik - protetik 2017     Platný zobrazit
BO ošetřovatelství 2018     Platný zobrazit
OSE Ošetřovatelství 2019     Platný zobrazit
OSETR Ošetřovatelství 2020     Platný zobrazit
BOS Ošetřovatelství 2021     Platný zobrazit
OSETRP Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví 2022     Platný zobrazit
D_O5137 Otorhinolaryngologie 2023     Platný zobrazit
ORLL Otorhinolaryngologie 2024     Platný zobrazit
51159 Otorhinolaryngologie 2025     Platný zobrazit
ORL Otorhinolaryngologie 2026     Platný zobrazit
APEDIAT Paediatrics 2027     Platný zobrazit
PAR parazitologie 2028     Platný zobrazit
PRZ parazitologie 2029     Platný zobrazit
XPAR2 parazitologie 2030     Platný zobrazit
XPARP parazitologie 2031     Platný zobrazit
4XPARP parazitologie 2032     Platný zobrazit
NPARA Parazitologie 2033     Platný zobrazit
XPAR Parazitologie 2034     Platný