Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : STAV_PODTYP_HIST
Skupina : Studijní stavy
Uživatelský název : Podtypy studijních stavů v historii studia
Popis :
Nadčíselník : STAV_TYP_HIST
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
nadhodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
A- A - Přijímací řízení Přijímací řízení 1     Platný zobrazit
E+ E - Změna ve výsledku zkoušek Nová zkouška 2     Platný zobrazit
E- E - Změna ve výsledku zkoušek Smazaná zkouška 3     Platný zobrazit
EB E - Změna ve výsledku zkoušek Oprava bodů 4     Platný zobrazit
EU E - Změna ve výsledku zkoušek Oprava uznání 5     Platný zobrazit
EZ E - Změna ve výsledku zkoušek Oprava výsledku 6     Platný zobrazit
I1 I - ISP Nadaný student 7     Platný zobrazit
I2 I - ISP Souběžné studium 8     Platný zobrazit
I3 I - ISP Reprezentant 9     Platný zobrazit
I4 I - ISP Umělecké soutěže 10     Platný zobrazit
I5 I - ISP Společenské funkce 11     Platný zobrazit
I6 I - ISP Péče o dítě 12     Platný zobrazit
I7 I - ISP Dlouhodobá nemoc 13     Platný zobrazit
I8 I - ISP Jiný důvod 14     Platný zobrazit
I9 I - ISP Studium v cizině 15     Platný zobrazit
J+ J - Zdravotní pojištění Přihlášen k VZP 16     Platný zobrazit
J- J - Zdravotní pojištění Odhlášen z VZP 17     Platný zobrazit
K- K - Platba Platba 18     Platný zobrazit
MF M - Matriční údaje Formy studia 19     Platný zobrazit
MO M - Matriční údaje Obor 20     Platný zobrazit
MN M - Matriční údaje Financování 21     Platný zobrazit
MM M - Matriční údaje Místo výuky 22     Platný zobrazit
MS M - Matriční údaje Občanství 23     Platný zobrazit
MQ M - Matriční údaje Kvalifikátor občanství 24     Platný zobrazit
MT M - Matriční údaje Trvalého pobyt v ČR 25     Platný zobrazit
ND N - Matriční identifikační údaje Druh studia 26     Platný zobrazit
NK N - Matriční identifikační údaje Fakulta 27     Platný zobrazit
NP N - Matriční identifikační údaje Studijní program 28     Platný zobrazit
NR N - Matriční identifikační údaje Rodné číslo 29     Platný zobrazit
PD P - Údaje spočtené při postupu Splnil pro podmíněný zápis 30     Platný zobrazit
PN P - Údaje spočtené při postupu Nesplnil 31     Platný zobrazit
PO P - Údaje spočtené při postupu Splnil pro opakování ročníku 32     Platný zobrazit
PS P - Údaje spočtené při postupu Splnil 33     Platný zobrazit
PU P - Údaje spočtené při postupu Splnil pro ukončení studia 34     Platný zobrazit
RB R - Odebrání studentské práce Bakalářská práce 35     Platný zobrazit
RD R - Odebrání studentské práce Diplomová práce 36     Platný zobrazit
RG R - Odebrání studentské práce Rigorózní práce 37     Platný zobrazit
RI R - Odebrání studentské práce Dizertační práce 38     Platný zobrazit
RP R - Odebrání studentské práce Projekt 39     Platný zobrazit
RR R - Odebrání studentské práce Ročníková práce 40     Platný zobrazit
RK R - Odebrání studentské práce Publikace 41     Platný zobrazit
SA S - Studijní stavy Absolvoval 42     Platný zobrazit
SB S - Studijní stavy Bude opakovat 43     Platný zobrazit
SD S - Studijní stavy Podmíněný zápis 44     Platný zobrazit
SO S - Studijní stavy Opakuje 45     Platný zobrazit
SP S - Studijní stavy Přerušeno 46     Platný zobrazit
SR S - Studijní stavy Rozložený ročník 47     Platný zobrazit
SS S - Studijní stavy Studuje 48     Platný zobrazit
SU S - Studijní stavy Uzavřel studium 49     Platný zobrazit
SZ S - Studijní stavy Zanechal 50     Platný zobrazit
ZR Z - Změny ostatních významných údajů Referent 51     Platný zobrazit
ZU Z - Změny ostatních významných údajů Banka a účet 52     Platný zobrazit
*- * - Poznámka Poznámka 53     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 53 z 53. Omez na 20 záznamů.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto