Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PRED_SUBJ_AREA_CODE
Skupina : Předměty a zkoušky
Uživatelský název : Subject area code
Popis : Číselník EU předmětů
Nadčíselník : PRED_SUBJ_AREA_CODE
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
nadhodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
1   zemědělské vědy 1     Platný zobrazit
1.1 1 - zemědělské vědy zemědělství 2     Platný zobrazit
1.2 1 - zemědělské vědy zemědělská ekonomika 3     Platný zobrazit
1.3 1 - zemědělské vědy potravinářství a potravinářská technologie 4     Platný zobrazit
1.4 1 - zemědělské vědy zahradnictví 5     Platný zobrazit
1.5 1 - zemědělské vědy rybářství 6     Platný zobrazit
1.6 1 - zemědělské vědy lesnictví 7     Platný zobrazit
1.7 1 - zemědělské vědy chov zvířat 8     Platný zobrazit
1.8 1 - zemědělské vědy tropické a subtropické zemědělství 9     Platný zobrazit
1.9 1 - zemědělské vědy ostatní zemědělské vědy 10     Platný zobrazit
2   architektura, územní plánování měst a regionů 11     Platný zobrazit
2.1 2 - architektura, územní plánování měst a regionů architektura 12     Platný zobrazit
2.2 2 - architektura, územní plánování měst a regionů návrhy interiorů 13     Platný zobrazit
2.3 2 - architektura, územní plánování měst a regionů územní plánování měst 14     Platný zobrazit
2.4 2 - architektura, územní plánování měst a regionů územní plánování regionů 15     Platný zobrazit
2.5 2 - architektura, územní plánování měst a regionů krajinná architektura 16     Platný zobrazit
2.6 2 - architektura, územní plánování měst a regionů studia dopravní 17     Platný zobrazit
2.9 2 - architektura, územní plánování měst a regionů ostatní architektura, územní plánování měst a regionů 18     Platný zobrazit
3   umění a design 19     Platný zobrazit
3.1 3 - umění a design výtvarné umění (malířství, sochařství, tiskařství) 20     Platný zobrazit
3.2 3 - umění a design hudba a hudební věda 21     Platný zobrazit
3.3 3 - umění a design múzická umění 22     Platný zobrazit
3.4 3 - umění a design fotografie, kinematografie 23     Platný zobrazit
3.5 3 - umění a design design (grafický, průmyslový design, móda, textilní ) 24     Platný zobrazit
3.6 3 - umění a design historie umění 25     Platný zobrazit
3.9 3 - umění a design ostatní umění a design 26     Platný zobrazit
4   obchod a marketing 27     Platný zobrazit
4.1 4 - obchod a marketing obchod a jazyky 28     Platný zobrazit
4.2 4 - obchod a marketing obchod a technologie výroby 29     Platný zobrazit
4.3 4 - obchod a marketing účetnictví a finance 30     Platný zobrazit
4.4 4 - obchod a marketing turistický ruch, zásobování a řízení hotelů 31     Platný zobrazit
4.5 4 - obchod a marketing podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů 32     Platný zobrazit
4.6 4 - obchod a marketing administrativa 33     Platný zobrazit
4.7 4 - obchod a marketing řízení obchodu 34     Platný zobrazit
4.9 4 - obchod a marketing ostatní obchod a managament 35     Platný zobrazit
5   vzdělávání, výchova učitelů 36     Platný zobrazit
5.1 5 - vzdělávání, výchova učitelů výchova učitelů 37     Platný zobrazit
5.2 5 - vzdělávání, výchova učitelů základní školy 38     Platný zobrazit
5.3 5 - vzdělávání, výchova učitelů střední školy 39     Platný zobrazit
5.4 5 - vzdělávání, výchova učitelů příprava na zaměstnání a odborná příprava 40     Platný zobrazit
5.5 5 - vzdělávání, výchova učitelů vzdělávání dospělých 41     Platný zobrazit
5.6 5 - vzdělávání, výchova učitelů specielní pedagogika 42     Platný zobrazit
5.7 5 - vzdělávání, výchova učitelů pedagogika, porovnání vzdělání 43     Platný zobrazit
5.8 5 - vzdělávání, výchova učitelů pedagogická a školní psychologie 44     Platný zobrazit
5.9 5 - vzdělávání, výchova učitelů ostatní vzdělávání, výchova učitelů 45     Platný zobrazit
6   strojírenství, technologie 46     Platný zobrazit
6.1 6 - strojírenství, technologie (mechanické) strojírenství 47     Platný zobrazit
6.2 6 - strojírenství, technologie elektrotechnika 48     Platný zobrazit
6.3 6 - strojírenství, technologie chemické strojírenství 49     Platný zobrazit
6.4 6 - strojírenství, technologie stavitelství 50     Platný zobrazit
6.5 6 - strojírenství, technologie elektrotechnika,telekomunikace 51     Platný zobrazit
6.6 6 - strojírenství, technologie způsoby návrhu ( včetně CAD, CAM, CAE) 52     Platný zobrazit
6.7 6 - strojírenství, technologie nauka o materiálu 53     Platný zobrazit
6.8 6 - strojírenství, technologie letectví 54     Platný zobrazit
6.9 6 - strojírenství, technologie ostatní strojírenství 55     Platný zobrazit
7   zeměpis, geologie 56     Platný zobrazit
7.1 7 - zeměpis, geologie zeměpis 57     Platný zobrazit
7.2 7 - zeměpis, geologie životní prostředí, ekologie 58     Platný zobrazit
7.3 7 - zeměpis, geologie geologie 59     Platný zobrazit
7.4 7 - zeměpis, geologie pedologie ( půdoznalství) a hydrologie 60     Platný zobrazit
7.6 7 - zeměpis, geologie geodézie, kartografie, 61     Platný zobrazit
7.7 7 - zeměpis, geologie meterologie 62     Platný zobrazit
7.9 7 - zeměpis, geologie ostatní zeměpis, geologie 63     Platný zobrazit
8   humanitní studia 64     Platný zobrazit
8.1 8 - humanitní studia filosofie 65     Platný zobrazit
8.2 8 - humanitní studia teologie 66     Platný zobrazit
8.3 8 - humanitní studia historie 67     Platný zobrazit
8.4 8 - humanitní studia archeologie 68     Platný zobrazit
8.9 8 - humanitní studia ostatní humanitní studia 69     Platný zobrazit
9   jazyky a filologické vědy 70     Platný zobrazit
9.1 9 - jazyky a filologické vědy moderní EC jazyky 71     Platný zobrazit
9.2 9 - jazyky a filologické vědy obecná a komparativní literatura 72     Platný zobrazit
9.3 9 - jazyky a filologické vědy lingvistika 73     Platný zobrazit
9.4 9 - jazyky a filologické vědy překladatelství, tlumočení 74     Platný zobrazit
9.5 9 - jazyky a filologické vědy klasická filologie 75     Platný zobrazit
9.6 9 - jazyky a filologické vědy ne EC jazyky 76     Platný zobrazit
9.8 9 - jazyky a filologické vědy málo vyučované jazyky 77     Platný zobrazit
9.9 9 - jazyky a filologické vědy ostatní jazyky a filologické vědy 78     Platný zobrazit
10   práva 79     Platný zobrazit
10.1 10 - práva srovnávací právo, právo a jazyky 80     Platný zobrazit
10.2 10 - práva mezinárodní právo 81     Platný zobrazit
10.3 10 - práva občanské právo 82     Platný zobrazit
10.4 10 - práva trestní právo, kriminalogie 83     Platný zobrazit
10.5 10 - práva ústavní právo , veřejné právo 84     Platný zobrazit
10.6 10 - práva veřejná správa 85     Platný zobrazit
10.7 10 - práva evropské společenství, EU právo 86     Platný zobrazit
10.9 10 - práva ostatní práva 87     Platný zobrazit
11   matematika, informatika 88     Platný zobrazit
11.1 11 - matematika, informatika matematika 89     Platný zobrazit
11.2 11 - matematika, informatika statistika 90     Platný zobrazit
11.3 11 - matematika, informatika informatika, počítačové vědy 91     Platný zobrazit
11.4 11 - matematika, informatika umělá inteligence 92     Platný zobrazit
11.5 11 - matematika, informatika pojistná matematika 93     Platný zobrazit
11.9 11 - matematika, informatika ostatní matematika, informatika 94     Platný zobrazit
12   zdravotní vědy 95     Platný zobrazit
12.1 12 - zdravotní vědy medicína 96     Platný zobrazit
12.2 12 - zdravotní vědy psychiatrie a klinická psychologie 97     Platný zobrazit
12.3 12 - zdravotní vědy zubní lékařství 98     Platný zobrazit
12.4 12 - zdravotní vědy veterinární lékařství 99     Platný zobrazit
12.5 12 - zdravotní vědy farmacie 100     Platný zobrazit
12.6 12 - zdravotní vědy ošetřovatelství, porodnictví, fyzioterapie 101     Platný zobrazit
12.7 12 - zdravotní vědy všeobecné lékařství s preventivním zaměřením 102     Platný zobrazit
12.8 12 - zdravotní vědy zdravotnická technika 103     Platný zobrazit
12.9 12 - zdravotní vědy ostatní zdravotní vědy 104     Platný zobrazit
13   přírodní vědy 105     Platný zobrazit
13.1 13 - přírodní vědy biologie 106     Platný zobrazit
13.2 13 - přírodní vědy fyzika 107     Platný zobrazit
13.3 13 - přírodní vědy chemie 108     Platný zobrazit
13.4 13 - přírodní vědy mikrobiologie a biotechnologie 109     Platný zobrazit
13.5 13 - přírodní vědy jaderná fyzika 110     Platný zobrazit
13.6 13 - přírodní vědy biochemie 111     Platný zobrazit
13.7 13 - přírodní vědy astronomie, astrofyzika 112     Platný zobrazit
13.8 13 - přírodní vědy oceánografie 113     Platný zobrazit
13.9 13 - přírodní vědy ostatní přírodní vědy 114     Platný zobrazit
14   společenské vědy 115     Platný zobrazit
14.1 14 - společenské vědy politické vědy 116     Platný zobrazit
14.2 14 - společenské vědy sociologie 117     Platný zobrazit
14.3 14 - společenské vědy ekonomika 118     Platný zobrazit
14.4 14 - společenské vědy psychologie a veda o poruchách chování 119     Platný zobrazit
14.5 14 - společenské vědy sociální péče 120     Platný zobrazit
14.6 14 - společenské vědy mezinárodní vztahy, evropské studie 121     Platný zobrazit
14.7 14 - společenské vědy antropologie 122     Platný zobrazit
14.8 14 - společenské vědy studium vývojových trendů 123     Platný zobrazit
14.9 14 - společenské vědy ostatní společenské vědy 124     Platný zobrazit
15   komunikační a informační vědy 125     Platný zobrazit
15.1 15 - komunikační a informační vědy žurnalistika 126     Platný zobrazit
15.2 15 - komunikační a informační vědy radio, vysílání TV 127     Platný zobrazit
15.3 15 - komunikační a informační vědy Public Relations, propagace, reklama 128     Platný zobrazit
15.4 15 - komunikační a informační vědy knihovnictví 129     Platný zobrazit
15.5 15 - komunikační a informační vědy dokumentaristika , archivace 130     Platný zobrazit
15.6 15 - komunikační a informační vědy muzeologie, konzervátorství 131     Platný zobrazit
15.9 15 - komunikační a informační vědy ostatní komunikační a informační vědy 132     Platný zobrazit
16   ostatní oblasti studia 133     Platný zobrazit
16.1 16 - ostatní oblasti studia tělesná výchova, sportovní výchova 134     Platný zobrazit
16.2 16 - ostatní oblasti studia studium trávení volného času 135     Platný zobrazit
16.3 16 - ostatní oblasti studia domácí ekonomika, výživa 136     Platný zobrazit
16.4 16 - ostatní oblasti studia lodnictví, mořeplavectví 137     Platný zobrazit
16.9 16 - ostatní oblasti studia ostatní v ostatní ch oblastech studia 138     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 138 z 138. Omez na 20 záznamů.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto