Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : ORG_VYSKOLA
Skupina : Organizační členění
Uživatelský název : Vysoká škola
Popis : Vysoká škola
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
zkratka krátká Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v anglickém jazyce Třídit vzestupněTřídit sestupně
typ vysoké školy Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
7A00 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. ZMVŠ Westmoravian College Třebíč S 48 28.02.2003   Platný zobrazit
2300 Západočeská univerzita v Plzni ZČU University of West Bohemia in Pilsen V 76 01.01.1900   Platný zobrazit
2600 Vysoké učení technické v Brně VUT Brno University of Technology V 75 01.01.1900   Platný zobrazit
6S00 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. VŠZ College of Health S 47 14.09.2004   Platný zobrazit
5300 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze VŠUP Academy of Arts, Architecture and Design, Prague V 74 01.01.1900   Platný zobrazit
6P00 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. VŠTVS College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. S 46 19.12.2003   Platný zobrazit
5600 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VŠTE Institute of Technology and Business in České Budějovice V 73 26.04.2006   Platný zobrazit
7J00 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. VŠSS   S 45 01.01.2008   Platný zobrazit
6M00 Vysoká škola regionálního rozvoje VŠRR College of Regional Development, Ltd. S 44 08.12.2003   Platný zobrazit
6J00 Academia Rerum civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. VŠPSV Academia Rerum Civilium S 43 23.09.2003   Platný zobrazit
7S00 Vysoká škola podnikání a práva, a.s. VŠPP Praha   S 82 01.06.2015   Platný zobrazit
6C00 Vysoká škola v Plzni, o.p.s. VŠPL The College of Pilsen S 42 01.02.2002   Platný zobrazit
5500 Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ College of Polytechnics in Jihlava V 72 03.06.2004   Platný zobrazit
6800 Vysoká škola podnikání, a.s. VŠP Business School Ostrava, plc S 41 01.10.2000   Platný zobrazit
7G00 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. VŠOH College of Tourism and Hotel Management S 40 24.02.2007   Platný zobrazit
7200 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VŠO College of Business Studies in Prague S 39 04.04.2001   Platný zobrazit
6F00 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. VŠMVV School of International and Public Relations, Prague S 38 09.05.2002   Platný zobrazit
6E00 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. VŠMIE College of Managerial Informatics and Economics, plc S 37 01.02.2002   Platný zobrazit
6R00 Vysoká škola logistiky o.p.s. VŠL The College of Logistics, Přerov S 36 15.04.2004   Platný zobrazit
6500 Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. VŠKV College Karlovy Vary S 35 17.10.2000   Platný zobrazit
Záznamy 1 - 20 z 84. << (1-20) | < (1-20) | Všechny (1-84) | > (21-40) | >> (81-84)
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto