Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PRED_KLAS
Skupina : Předměty a zkoušky
Uživatelský název : Klasifikace předmětů ECTS
Popis : Klasifikace předmětů ECTS
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v anglickém jazyce Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
ARS Mezinárodní teritoriální studia Area Studies 313     Platný zobrazit
ARSAMS Americká studia American Studies 1     Platný zobrazit
ARSEXT Předměty širšího základu External Subjects 2     Platný zobrazit
ARSGAS Německá a rakouská studia German and Austrian Studies 3     Platný zobrazit
ARSGEN Předměty obecného základu General Subjects 4     Platný zobrazit
ARSRES Ruská a východoevropská studia Russian and East E. Studies 5     Platný zobrazit
ARSWES Západoevropská studia West European Studies 6     Platný zobrazit
ART Umění Arts 314     Platný zobrazit
ARTAPL Aplikovaná umění Applied Arts 7     Platný zobrazit
ARTCOM Umění a masmédia Arts and Mass Media 8     Platný zobrazit
ARTEXT Předměty širšího základu External Subjects 9     Platný zobrazit
ARTFIC Krásná literatura literární tvorba Fiction 10     Platný zobrazit
ARTFIN Výtvarná umění Fine Arts 11     Platný zobrazit
ARTGEN Předměty obecného základu General Subjects 12     Platný zobrazit
ARTHIS Dějiny umění Art History 13     Platný zobrazit
ARTPER Múzická umění kromě hudby Performing Arts 14     Platný zobrazit
BIO Biologie Biology 315     Platný zobrazit
BIOANT Antropologie Anthropology 15     Platný zobrazit
BIOCPB Buněčná fyziologie a biochemie Cell Physiology and BioChemistry 16     Platný zobrazit
BIODEV Vývojová biologie Developmental Biology 17     Platný zobrazit
BIODID Didaktika biologie Didactics of Biology 18     Platný zobrazit
BIOENT Entomologie Entomology 19     Platný zobrazit
BIOENV Ekologie a přírodní prostředí Ecology and Environmentalism 20     Platný zobrazit
BIOETH Ekologie a etologie Ecology and Ethology 21     Platný zobrazit
BIOEXT Předměty širšího základu External Subjects 22     Platný zobrazit
BIOGEN Předměty obecného základu General Subjects 23     Platný zobrazit
BIOGEO Geobotanika Geobotany 24     Platný zobrazit
BIOGNT Genetika Genetics 25     Platný zobrazit
BIOHAP Lidská a živočišná fyziologie Human and Animal Physiology 26     Platný zobrazit
BIOHYD Hydrobiologie Hydrobiology 27     Platný zobrazit
BIOIMU Imunologie Immunology 28     Platný zobrazit
BIOMIC Mikrobiologie Microbiology 29     Platný zobrazit
BIOMOL Molekulární biologie Molecular biology 30     Platný zobrazit
BIONEU Neurobiologie Neurobiology 31     Platný zobrazit
BIONPB Botanika nižších rostlin Non-Vascular Plant Botany 32     Platný zobrazit
BIONZV Zoologie bezobratlých Non-Vertebrates Zoology 33     Platný zobrazit
BIOPAP Anatomie a fyziologie rostlin Plant Anatomy and Physiology 34     Platný zobrazit
BIOPAR Parazitologie Parasitology 35     Platný zobrazit
BIOPMB Molekulární biologie rostlin Plant molecular Biology 36     Platný zobrazit
BIOTHE Teoretická biologie Theoretical Biology 37     Platný zobrazit
BIOVER Zoologie obratlovců Vertebratology 38     Platný zobrazit
BIOVIR Virologie Virology 39     Platný zobrazit
BIOVPB Botanika vyšších rostlin Vascular Plant Botany 40     Platný zobrazit
COM Žurnalistika Masová komunikace Communication Journalism 317     Platný zobrazit
COMCLM Jazyk a média Language and Media 52     Platný zobrazit
COMCST Sociální komunikace Social Communication 53     Platný zobrazit
COMEXT Předměty širšího základu External Subjects 54     Platný zobrazit
COMGEN Předměty obecného základu General Subjects 55     Platný zobrazit
COMJJS Žurnalistické dovednosti Journalistic Skills 56     Platný zobrazit
COMJTE Technologie Technology 57     Platný zobrazit
COMMMH Dějiny médií Media History 58     Platný zobrazit
COMMMT Teorie médií Media Theory 59     Platný zobrazit
COMSOC Sociologie Sociology 60     Platný zobrazit
DEM Demografie Demography 318     Platný zobrazit
DEMAPL Aplikovaná demografie Applied Demography 61     Platný zobrazit
DEMBAS Předměty demografie pro nedemografy Courses of Basic Demography for Nondemographs 62     Platný zobrazit
DEMDAT Zdroje dat v demografii Data Sources 63     Platný zobrazit
DEMEXT Předměty širšího základu External Subjects 64     Platný zobrazit
DEMFOR Základy demografie Principles of Demography 65     Platný zobrazit
DEMGEN Předměty obecného základu General Subjects 66     Platný zobrazit
DEMMOD Modelování v demografii Demographic Modelling 67     Platný zobrazit
DEMPOL Populační politika Population Policies 68     Platný zobrazit
DEMPRO Populační vývoj Population Forecasting 69     Platný zobrazit
DEMREG Regionální demografie Regional Demography 70     Platný zobrazit
DEMTHE Populační teorie Population Theories 71     Platný zobrazit
ECO Ekonomie Economics 319     Platný zobrazit
ECOEUS Evropská ekonom. integrace European Econ. Integration 72     Platný zobrazit
ECOEXT Předměty širšího základu External Subjects 73     Platný zobrazit
ECOFIN Finanční ekonomie Financial Economics 74     Platný zobrazit
ECOGEN Předměty obecného základu General Subjects 75     Platný zobrazit
ECOHIS Dějiny ekonomických teorií History of Economic Theory 76     Platný zobrazit
ECOMAT Ekonomická matematika Mathematics 77     Platný zobrazit
ECOPLS Politologie a mezinárodní vztahy Politics and International Relations 78     Platný zobrazit
ECOSOC Komparativní ekonomické systémy Comparative Economic Systems 79     Platný zobrazit
ECOSPE Ekonomie Economy 80     Platný zobrazit
ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí Environmental Sciences 320     Platný zobrazit
ENVECO Ekonomické aspekty životního prostředí Environmental Economy 81     Platný zobrazit
ENVENG Ekologické aspekty technologií Environmental Engineering 82     Platný zobrazit
ENVEXT Předměty širšího základu External Subjects 83     Platný zobrazit
ENVGEN Předměty obecného základu General Subjects 84     Platný zobrazit
ENVHUM Ekologie člověka Human Ecology 85     Platný zobrazit
ENVLAW Právo ochrany životního prostředí Environmental Law 86     Platný zobrazit
ENVPRO Ochrana životního prosředí Environmental Protection and cons. 87     Platný zobrazit
GEG Geografie Geography 321     Platný zobrazit
GEGCAR Kartografie Cartography 88     Platný zobrazit
GEGCOM Masová média Communications and Mass Media 89     Platný zobrazit
GEGDID Didaktika geografie Didactics of Geography 90     Platný zobrazit
GEGECL Geoekologie GeoEcology 91     Platný zobrazit
GEGENV Ekologie a přírodní prostředí Ecology and Environmentalism 92     Platný zobrazit
GEGEXT Předměty širšího základu External Subjects 93     Platný zobrazit
GEGGEN Předměty obecného základu General Subjects 94     Platný zobrazit
GEGGIN Geoinformatika GeoInformatics 95     Platný zobrazit
GEGPHG Fyzická geografie Physical Geography 96     Platný zobrazit
GEGRPG Regionální a politická geografie Regional and Political Geography 97     Platný zobrazit
GEGSOC Sociální geografie a regionální rozvoj Social Geography and Regional Development 98     Platný zobrazit
GEL Geologie Geology 322     Platný zobrazit
GELAPL Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 99     Platný zobrazit
GELDID Didaktika geologie Didactics of Geology 100     Platný zobrazit
GELEXT Předměty širšího základu External Subjects 101     Platný zobrazit
GELGEN Předměty obecného základu General Subjects 102     Platný zobrazit
HLC Zdravotnické obory Health Care 323     Platný zobrazit
HLCACX Doplňkové předměty Auxiliary Subjects 103     Platný zobrazit
HLCBSX Teoretické předměty Basic Sciences 104     Platný zobrazit
HLCCDX Klinické předměty Clinical Disciplines 105     Platný zobrazit
HLCCOX Klinické souborné předměty Clinical Overview 106     Platný zobrazit
HLCIMX Zdraví informatika Informatics 107     Platný zobrazit
HLCPTX Praktická cvičení Practical Training 108     Platný zobrazit
HLCTMX Teorie a metodologie Theory and Methodology 109     Platný zobrazit
HLCTSX Technické předměty a technologie Tech. Discipl. and Technology 110     Platný zobrazit
CHE Chemie Chemistry 316     Platný zobrazit
CHEANG Anorganická chemie Inorganic Chemistry 41     Platný zobrazit
CHEANL Analytická chemie Analytical Chemistry 42     Platný zobrazit
CHEBCH Biochemie Biochemistry 43     Platný zobrazit
CHECAT Klinická a toxikologická analýza Clinical and Toxicology Analysis 44     Platný zobrazit
CHEDID Didaktika chemie Didactics of Chemistry 45     Platný zobrazit
CHEENV Ekologie a ochrana životního prostředí Environmental Chemistry 46     Platný zobrazit
CHEEXT Předměty širšího základu External Subjects 47     Platný zobrazit
CHEGEN Předměty obecného základu General Subjects 48     Platný zobrazit
CHENUC Nukleární chemie Nuclear Chemistry 49     Platný zobrazit
CHEORG Organická chemie Organic Chemistry 50     Platný zobrazit
CHEPHY Fyzikální chemie Physical Chemistry 51     Platný zobrazit
INF Informatika Informatics 324     Platný zobrazit
INFAPL Aplikační software Software Applications 111     Platný zobrazit
INFCGR Počítačová grafika a geometrie Computer Graphics and Geometry 112     Platný zobrazit
INFDBS Databázové systémy Database Systems 113     Platný zobrazit
INFDID Didaktika informatiky Didactics of Informatics 114     Platný zobrazit
INFDIS Diskrétní matematika Discrete Mathematics 115     Platný zobrazit
INFEXT Předměty širšího základu External Subjects 116     Platný zobrazit
INFGEN Předměty obecného základu General Subjects 117     Platný zobrazit
INFLNG Počítačová a formální lingvistika Computer and Formal Linguistics 118     Platný zobrazit
INFOPT Optimalizace Optimalization 119     Platný zobrazit
INFPRG Programování Programming 120     Platný zobrazit
INFSWE Softwarové inženýrství Software Engineering 121     Platný zobrazit
INFTCS Teoretická informatika Theoretical Computer Science 122     Platný zobrazit
LAW Právo Law 325     Platný zobrazit
LAWADM Správní právo Administrative Law 123     Platný zobrazit
LAWBUS Obchodní právo Business Law 124     Platný zobrazit
LAWCIV Občanské pravo Civil Law 125     Platný zobrazit
LAWCON Ústavní právo Constitutional Law 126     Platný zobrazit
LAWCRI Trestní právo Criminal Law 127     Platný zobrazit
LAWECO Teorie národního hospodářství Theory of National Economy 128     Platný zobrazit
LAWENV Právo životního prostředí Environmental Law 129     Platný zobrazit
LAWEUR Evropské právo European Law 130     Platný zobrazit
LAWEXT Předměty širšího základu External Subjects 131     Platný zobrazit
LAWFIN Finanční právo Financial Law 132     Platný zobrazit
LAWGEN Předměty obecného základu General Subjects 133     Platný zobrazit
LAWHIS Dějiny práva Legal History 134     Platný zobrazit
LAWINT Mezinárodní právo veřejné Public International Law 135     Platný zobrazit
LAWIPR Mezinárodní právo soukromé Private International Law 136     Platný zobrazit
LAWLAB Pracovní právo a sociální zabezpečení Labour Law and Social Security 137     Platný zobrazit
LAWLAN Cizí jazyky pro právníky Foreign Languages for Lawyers 138     Platný zobrazit
LAWROM Římské právo Roman Law 139     Platný zobrazit
LAWTHE Teorie práva Theory of Law 140     Platný zobrazit
MAT Matematika Mathematics 326     Platný zobrazit
MATALG Algebra Algebra 141     Platný zobrazit
MATDEQ Diferenciální rovnice a teorie potenciálu Differential Equations and Potential Theory 142     Platný zobrazit
MATDID Didaktika matematiky Didactics of Mathematics 143     Platný zobrazit
MATDIS Diskrétní matematika Discrete Mathematics 144     Platný zobrazit
MATECO Matematická ekonomie a ekonometrie Math. Econ. and Econometrics 145     Platný zobrazit
MATEXT Předměty širšího základu External Subjects 146     Platný zobrazit
MATFIN Finanční a pojistná matematika Financial and Insurance Math. 147     Platný zobrazit
MATFNC Funkční analýza Functional Analysis 148     Platný zobrazit
MATGEM Geometrie Geometry 149     Platný zobrazit
MATGEN Předměty obecného základu General Subjects 150     Platný zobrazit
MATMAA Reálná a komplexní analýza Real and Complex Analysis 151     Platný zobrazit
MATMAT Matematika Mathematics General 152     Platný zobrazit
MATMOD Matematické modelování ve fyzice Mathematical Modeling in Physics 153     Platný zobrazit
MATNUM Numerická analýza Numerical Analysis 154     Platný zobrazit
MATOPT Optimalizace Optimization 155     Platný zobrazit
MATSTP Pravděpodobnost a statistika Probability and Statistics 156     Platný zobrazit
MATTOP Topologie a kategorie Topology and Category 157     Platný zobrazit
MED Lékařství Medicine 327     Platný zobrazit
MEDACX Pomocné předměty Auxiliary Subjects 158     Platný zobrazit
MEDBSX Teoretické předměty Basic Sciences 159     Platný zobrazit
MEDCDX Klinické předměty Clinical Disciplines 160     Platný zobrazit
MEDCOX Klinický přehled Clinical Overview 161     Platný zobrazit
MEDEXT Předměty širšího základu External Subjects 162     Platný zobrazit
MEDGEN Předměty obecného základu General Subjects 163     Platný zobrazit
MEDIMX Informatika Informatics 164     Platný zobrazit
MEDPTX Praktická cvičení Practical Training 165     Platný zobrazit
MEDTMX Teorie a metodologie Theory and Methodology 166     Platný zobrazit
MEDTSX Technické předměty a technologie Technical Disciplines and Technology 167     Platný zobrazit
PED Pedagogika Pedagogy 328     Platný zobrazit
PEDEXT Předměty širšího základu External Subjects 168     Platný zobrazit
PEDGEN Předměty obecného základu General Subjects 169     Platný zobrazit
PEDSPE Speciální pedagogika Special Pedagogy 170     Platný zobrazit
PEDTEA Pedagogika a psychologie pro učitele Pedagogy and Psychology for Teachers 171     Platný zobrazit
PHL Filologie Philology 329     Platný zobrazit
PHLAAL Asijské a africké jazyky Asian and African Languages 172     Platný zobrazit
PHLAAT Asijská a africká literatura Asian and African Literatures and Literacy Theorie 173     Platný zobrazit
PHLALB Albánština Albanian 174     Platný zobrazit
PHLARM Arménština Armenian 175     Platný zobrazit
PHLCPH Klasická filologie Classical Philology 176     Platný zobrazit
PHLCPL Komparativní literatura Comparative Literature 177     Platný zobrazit
PHLDAN Dánština Danish 178     Platný zobrazit
PHLDUT Nizozemština Dutch 179     Platný zobrazit
PHLEAS Anglistika a amerikanistika English and American Studies 180     Platný zobrazit
PHLEXT Předměty širšího základu External Subjects 181     Platný zobrazit
PHLFIN Finština Finnish 182     Platný zobrazit
PHLFRE Francouzština French 183     Platný zobrazit
PHLGEN Předměty obecného základu General Subjects 184     Platný zobrazit
PHLGER Němčina German 185     Platný zobrazit
PHLGLG Germánské jazyky Germanic Languages 186     Platný zobrazit
PHLGRK Řečtina Greek 187     Platný zobrazit
PHLHUN Maďarština Hungarian 188     Platný zobrazit
PHLICL Islandština Icelandic 189     Platný zobrazit
PHLITL Italština Italian 190     Platný zobrazit
PHLLAT Latina Latin 191     Platný zobrazit
PHLLPH Lingvistika a fonetika Linguistics and Phonetics 192     Platný zobrazit
PHLLTH Litevština Lithuanian 193     Platný zobrazit
PHLLTN Lotyština Latvian 194     Platný zobrazit
PHLNGR Novořečtina New Greek 195     Platný zobrazit
PHLNOR Norština Norwegian 196     Platný zobrazit
PHLPHO Fonetika Phonetics 197     Platný zobrazit
PHLPOR Portugalština Portuguese 198     Platný zobrazit
PHLRLG Románské jazyky Romance Languages 199     Platný zobrazit
PHLRLT Románská literatura Romance Literatures 200     Platný zobrazit
PHLRUM Rumunština Rumanian 201     Platný zobrazit
PHLSPA Španělština Spanish 202     Platný zobrazit
PHLSPH Slovanská filologie Slavonic Philology 203     Platný zobrazit
PHLSWE Švédština Swedish 204     Platný zobrazit
PHLTHL Literární teorie Literary Theory 205     Platný zobrazit
PHLTLS Translatologie Translation Studies 206     Platný zobrazit
PHLTSE Překladatelství angličtina Translation Studies - English 207     Platný zobrazit
PHLTSF Překladatelství francouzština Translation Studies - French 208     Platný zobrazit
PHLTSG Překladatelství němčina Translation Studies - German 209     Platný zobrazit
PHLTSR Překladatelství ruština Translation Studies - Russian 210     Platný zobrazit
PHLTSS Překladatelství španělština Translation Studies - Spanish 211     Platný zobrazit
PHS Filosofie Philosophy 330     Platný zobrazit
PHSEXT Předměty širšího základu External Subjects 212     Platný zobrazit
PHSGEN Předměty obecného základu General Subjects 213     Platný zobrazit
PHSLOG Logika Logic 214     Platný zobrazit
PHSREL Religionistika Religion Studies 215     Platný zobrazit
PHSSPE Filozofie Philosophy 216     Platný zobrazit
PHY Fyzika Physics 331     Platný zobrazit
PHYAST Astronomie a astrofyzika Astronomy and Astrophysics 217     Platný zobrazit
PHYBPH Biofyzika a chemická fyzika Biophysics and Chemical Physics 218     Platný zobrazit
PHYENV Ekologie a životní prostředí Ecology and Environmentalism 219     Platný zobrazit
PHYEXT Předměty širšího základu External Subjects 220     Platný zobrazit
PHYGEN Předměty obecného základu General Subjects 221     Platný zobrazit
PHYGEO Geofyzika Geophysics 222     Platný zobrazit
PHYMAT Matematika pro fyziky Mathematics for Physicists 223     Platný zobrazit
PHYMET Meterologie a klimatologie Meteorology and Climatology 224     Platný zobrazit
PHYMOD Matematické a počítačové modelování ve fyzice Mathematical and Computing Modelling in Physics 225     Platný zobrazit
PHYNUC Jaderná a subjaderná fyzika Nuclear and Subnuclear Physics 226     Platný zobrazit
PHYOPT Optika a optoelektronika Optics and Optoelectronics 227     Platný zobrazit
PHYSOL Fyzika pevných látek Solid State Physics 228     Platný zobrazit
PHYSUR Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí Surface Physics and P. of Ion.M. 229     Platný zobrazit
PHYTEA Učitelství fyziky Teaching 230     Platný zobrazit
PHYTHM Teoretická a matematická fyzika Theoretical and Math. Physics 231     Platný zobrazit
PLS Politologie Political Sciences 332     Platný zobrazit
PLSCPS Komparativní analýza politických systémů Comparative Political Studies 232     Platný zobrazit
PLSCZP Česká politika Czech Politics 233     Platný zobrazit
PLSECO Ekonomie Economy 234     Platný zobrazit
PLSEUS Evropská studia European Studies 235     Platný zobrazit
PLSEXT Předměty širšího základu External Subjects 236     Platný zobrazit
PLSGEN Předměty obecného základu General Subjects 237     Platný zobrazit
PLSHIS Historie History 238     Platný zobrazit
PLSIRE Mezinárodní vztahy International Relations 239     Platný zobrazit
PLSLAW Právo Law 240     Platný zobrazit
PLSPGG Politická geografie a geopolitika Political Geography and Geopolitics 241     Platný zobrazit
PLSPGV Vládní politika Politics of Government 242     Platný zobrazit
PLSPPT Politická filozofie Political Philosophy 243     Platný zobrazit
PMC Farmacie Pharmacy 333     Platný zobrazit
PMCEXT Předměty širšího základu External Subjects 244     Platný zobrazit
PMCGEN Předměty obecného základu General Subjects 245     Platný zobrazit
PMCSPE Předměty farmacie speciální Special Core Subjects 246     Platný zobrazit
PSY Psychologie Psychology 334     Platný zobrazit
PSYCDX Klinická psychologie Clinical Psychology 247     Platný zobrazit
PSYCOM Komunikace Communication 248     Platný zobrazit
PSYEXT Předměty širšího základu External Subjects 249     Platný zobrazit
PSYFOP Základy psychologie Foundations of Psychology 250     Platný zobrazit
PSYGEN Předměty obecného základu General Subjects 251     Platný zobrazit
PSYPAP Semináře Seminars and Student Papers 252     Platný zobrazit
PSYPED Psychologie výchovy Educational Psychology 253     Platný zobrazit
PSYPRT Praktická cvičení Practice and Practical Training 254     Platný zobrazit
PSYPWO Psychologie práce a organizace Psychology of Work and Organization 255     Platný zobrazit
PSYSFP Speciální otázky psychologie Special Fields of Psychology 256     Platný zobrazit
PSYSOC Sociální psychologie Social Psychology 257     Platný zobrazit
PSYSUC Doplňující předměty Supplementary Courses 258     Platný zobrazit
SOC Sociologie Sociology 335     Platný zobrazit
SOCAPP Aplikované sociologické discipliny Applied Sociology 259     Platný zobrazit
SOCCUL Sociologie kultury a životního stylu Sociology of Culture and Life Style 261     Platný zobrazit
SOCDEV Sociologie deviantního jednání Social Deviance 262     Platný zobrazit
SOCEXT Předměty širšího základu External Subjects 263     Platný zobrazit
SOCGEN Předměty obecného základu General Subjects 264     Platný zobrazit
SOCCHA Sociologie globalizace sociologie procesů 260     Platný zobrazit
SOCMAS Sociologie masové komunikace MassMedia Research 267     Platný zobrazit
SOCMET Metodologie a techniky výzkumu Methodology 268     Platný zobrazit
SOCORW Sociologie organizace práce Sociology of Organization and of Work 269     Platný zobrazit
SOCPOP Soc veřejného mínění trhu reklamy politiky Public Opinion Research 270     Platný zobrazit
SOCPRT Praktika semináře Practical Training 271     Platný zobrazit
SOCSPE Předměty odborného základu Special Core Subjects 339     Platný zobrazit
SOCSPO Sociální a veřejná politika Social Policy 340     Platný zobrazit
SOCSTR Stratifikace sociologie rodiny 272     Platný zobrazit
SOCSWO Sociální práce Social Work 273     Platný zobrazit
SOCHIS Dějiny sociologie History of Sociology 265     Platný zobrazit
SOCHLC Sociologie zdravotní péče Sociology of Health Care 266     Platný zobrazit
SPO Sport Sport and Physical Education 336     Platný zobrazit
SPOBMS Předměty biomedicínského základu Biomedicine Subjects 274     Platný zobrazit
SPODIS Tělesná a pracovní výchova pro postižené Physical and Labour Education for Disabled 275     Platný zobrazit
SPOEXT Předměty širšího základu External Subjects 276     Platný zobrazit
SPOGEN Předměty obecného základu General Subjects 277     Platný zobrazit
SPOMNG Management Management 278     Platný zobrazit
SPOREH Rehabilitace Rehabilitation 279     Platný zobrazit
SPOSOC Předměty společenského základu Social Subjects 280     Platný zobrazit
SPOSPE Předměty odborného základu Special Core Subjects 281     Platný zobrazit
TEA Učitelství Teaching 337     Platný zobrazit
TEAART Výtvarná výchova Art Education 282     Platný zobrazit
TEABIO Biologie Biology 283     Platný zobrazit
TEABOH Bohemistika Bohemian Studies 284     Platný zobrazit
TEABSC Základy pedagogiky Basics of Pedagogics 285     Platný zobrazit
TEACAT Učitelství katolické teologie Teaching Catholic Theology 286     Platný zobrazit
TEADRA Dramatická výchova Drama Education 288     Platný zobrazit
TEAENG Angličtina English 289     Platný zobrazit
TEAEXT Předměty širšího základu External Subjects 290     Platný zobrazit
TEAFRA Francouzština French 291     Platný zobrazit
TEAGEN Předměty obecného základu General Subjects 292     Platný zobrazit
TEAGEO Deskriptivní geometrie Descriptive Geometry 293     Platný zobrazit
TEAGER Němčina German 294     Platný zobrazit
TEAHIS Dějepis History 295     Platný zobrazit
TEAHUS Učitelství husitské teologie Teaching of Hussite Theology 296     Platný zobrazit
TEACHE Chemie Chemistry 287     Platný zobrazit
TEAINF Informatika Informatics 297     Platný zobrazit
TEAMAT Matematika Mathematics 298     Platný zobrazit
TEAMUS Hudební výchova Music Education 299     Platný zobrazit
TEAOVY Občanská výchova Civic Education 300     Platný zobrazit
TEAPED Pedagogika Pedagogy 301     Platný zobrazit
TEAPHY Fyzika Physics 302     Platný zobrazit
TEAPSY Psychologie Psychology 303     Platný zobrazit
TEARUS Ruština Russian 304     Platný zobrazit
TEARVY Rodinná výchova Family Education 305     Platný zobrazit
TEASPO Tělesná výchova Physical Education 306     Platný zobrazit
TEATEC Základy techniky Basics of Technology 307     Platný zobrazit
THE Teologie Theology 338     Platný zobrazit
THECAT Katolická teologie Catholic Theology 308     Platný zobrazit
THEEXT Předměty širšího základu External Subjects 309     Platný zobrazit
THEGEN Předměty obecného základu General Subjects 310     Platný zobrazit
THEHUS Husitská teologie Hussite Theology 311     Platný zobrazit
THEPRO Evangelická teologie pastorální a socialní práce Protestant Theology Pastoral and Social Work 312     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 340 z 340. Omez na 20 záznamů.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto