Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PRED_SUBJ_AREA_CODE
Skupina : Předměty a zkoušky
Uživatelský název : Subject area code
Popis : Číselník EU předmětů
Nadčíselník : PRED_SUBJ_AREA_CODE
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
nadhodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
15.1 15 - komunikační a informační vědy žurnalistika 126     Platný zobrazit
7.2 7 - zeměpis, geologie životní prostředí, ekologie 58     Platný zobrazit
12.3 12 - zdravotní vědy zubní lékařství 98     Platný zobrazit
6.6 6 - strojírenství, technologie způsoby návrhu ( včetně CAD, CAM, CAE) 52     Platný zobrazit
7   zeměpis, geologie 56     Platný zobrazit
7.1 7 - zeměpis, geologie zeměpis 57     Platný zobrazit
1.1 1 - zemědělské vědy zemědělství 2     Platný zobrazit
1   zemědělské vědy 1     Platný zobrazit
1.2 1 - zemědělské vědy zemědělská ekonomika 3     Platný zobrazit
12.8 12 - zdravotní vědy zdravotnická technika 103     Platný zobrazit
12   zdravotní vědy 95     Platný zobrazit
5.2 5 - vzdělávání, výchova učitelů základní školy 38     Platný zobrazit
1.4 1 - zemědělské vědy zahradnictví 5     Platný zobrazit
5   vzdělávání, výchova učitelů 36     Platný zobrazit
5.5 5 - vzdělávání, výchova učitelů vzdělávání dospělých 41     Platný zobrazit
3.1 3 - umění a design výtvarné umění (malířství, sochařství, tiskařství) 20     Platný zobrazit
5.1 5 - vzdělávání, výchova učitelů výchova učitelů 37     Platný zobrazit
12.7 12 - zdravotní vědy všeobecné lékařství s preventivním zaměřením 102     Platný zobrazit
12.4 12 - zdravotní vědy veterinární lékařství 99     Platný zobrazit
10.6 10 - práva veřejná správa 85     Platný zobrazit
2.4 2 - architektura, územní plánování měst a regionů územní plánování regionů 15     Platný zobrazit
2.3 2 - architektura, územní plánování měst a regionů územní plánování měst 14     Platný zobrazit
10.5 10 - práva ústavní právo , veřejné právo 84     Platný zobrazit
3   umění a design 19     Platný zobrazit
11.4 11 - matematika, informatika umělá inteligence 92     Platný zobrazit
4.3 4 - obchod a marketing účetnictví a finance 30     Platný zobrazit
4.4 4 - obchod a marketing turistický ruch, zásobování a řízení hotelů 31     Platný zobrazit
1.8 1 - zemědělské vědy tropické a subtropické zemědělství 9     Platný zobrazit
10.4 10 - práva trestní právo, kriminalogie 83     Platný zobrazit
8.2 8 - humanitní studia teologie 66     Platný zobrazit
16.1 16 - ostatní oblasti studia tělesná výchova, sportovní výchova 134     Platný zobrazit
14.8 14 - společenské vědy studium vývojových trendů 123     Platný zobrazit
16.2 16 - ostatní oblasti studia studium trávení volného času 135     Platný zobrazit
2.6 2 - architektura, územní plánování měst a regionů studia dopravní 17     Platný zobrazit
5.3 5 - vzdělávání, výchova učitelů střední školy 39     Platný zobrazit
6   strojírenství, technologie 46     Platný zobrazit
6.4 6 - strojírenství, technologie stavitelství 50     Platný zobrazit
11.2 11 - matematika, informatika statistika 90     Platný zobrazit
10.1 10 - práva srovnávací právo, právo a jazyky 80     Platný zobrazit
14   společenské vědy 115     Platný zobrazit
5.6 5 - vzdělávání, výchova učitelů specielní pedagogika 42     Platný zobrazit
14.2 14 - společenské vědy sociologie 117     Platný zobrazit
14.5 14 - společenské vědy sociální péče 120     Platný zobrazit
4.7 4 - obchod a marketing řízení obchodu 34     Platný zobrazit
1.5 1 - zemědělské vědy rybářství 6     Platný zobrazit
15.2 15 - komunikační a informační vědy radio, vysílání TV 127     Platný zobrazit
15.3 15 - komunikační a informační vědy Public Relations, propagace, reklama 128     Platný zobrazit
14.4 14 - společenské vědy psychologie a veda o poruchách chování 119     Platný zobrazit
12.2 12 - zdravotní vědy psychiatrie a klinická psychologie 97     Platný zobrazit
13   přírodní vědy 105     Platný zobrazit
5.4 5 - vzdělávání, výchova učitelů příprava na zaměstnání a odborná příprava 40     Platný zobrazit
9.4 9 - jazyky a filologické vědy překladatelství, tlumočení 74     Platný zobrazit
10   práva 79     Platný zobrazit
1.3 1 - zemědělské vědy potravinářství a potravinářská technologie 4     Platný zobrazit
14.1 14 - společenské vědy politické vědy 116     Platný zobrazit
11.5 11 - matematika, informatika pojistná matematika 93     Platný zobrazit
4.5 4 - obchod a marketing podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů 32     Platný zobrazit
7.4 7 - zeměpis, geologie pedologie ( půdoznalství) a hydrologie 60     Platný zobrazit
5.7 5 - vzdělávání, výchova učitelů pedagogika, porovnání vzdělání 43     Platný zobrazit
5.8 5 - vzdělávání, výchova učitelů pedagogická a školní psychologie 44     Platný zobrazit
12.6 12 - zdravotní vědy ošetřovatelství, porodnictví, fyzioterapie 101     Platný zobrazit
1.9 1 - zemědělské vědy ostatní zemědělské vědy 10     Platný zobrazit
12.9 12 - zdravotní vědy ostatní zdravotní vědy 104     Platný zobrazit
5.9 5 - vzdělávání, výchova učitelů ostatní vzdělávání, výchova učitelů 45     Platný zobrazit
16.9 16 - ostatní oblasti studia ostatní v ostatní ch oblastech studia 138     Platný zobrazit
3.9 3 - umění a design ostatní umění a design 26     Platný zobrazit
6.9 6 - strojírenství, technologie ostatní strojírenství 55     Platný zobrazit
14.9 14 - společenské vědy ostatní společenské vědy 124     Platný zobrazit
13.9 13 - přírodní vědy ostatní přírodní vědy 114     Platný zobrazit
10.9 10 - práva ostatní práva 87     Platný zobrazit
16   ostatní oblasti studia 133     Platný zobrazit
4.9 4 - obchod a marketing ostatní obchod a managament 35     Platný zobrazit
11.9 11 - matematika, informatika ostatní matematika, informatika 94     Platný zobrazit
15.9 15 - komunikační a informační vědy ostatní komunikační a informační vědy 132     Platný zobrazit
9.9 9 - jazyky a filologické vědy ostatní jazyky a filologické vědy 78     Platný zobrazit
8.9 8 - humanitní studia ostatní humanitní studia 69     Platný zobrazit
2.9 2 - architektura, územní plánování měst a regionů ostatní architektura, územní plánování měst a regionů 18     Platný zobrazit
13.8 13 - přírodní vědy oceánografie 113     Platný zobrazit
4.2 4 - obchod a marketing obchod a technologie výroby 29     Platný zobrazit
4   obchod a marketing 27     Platný zobrazit
4.1 4 - obchod a marketing obchod a jazyky 28     Platný zobrazit
9.2 9 - jazyky a filologické vědy obecná a komparativní literatura 72     Platný zobrazit
10.3 10 - práva občanské právo 82     Platný zobrazit
9.6 9 - jazyky a filologické vědy ne EC jazyky 76     Platný zobrazit
2.2 2 - architektura, územní plánování měst a regionů návrhy interiorů 13     Platný zobrazit
6.7 6 - strojírenství, technologie nauka o materiálu 53     Platný zobrazit
3.3 3 - umění a design múzická umění 22     Platný zobrazit
15.6 15 - komunikační a informační vědy muzeologie, konzervátorství 131     Platný zobrazit
9.1 9 - jazyky a filologické vědy moderní EC jazyky 71     Platný zobrazit
13.4 13 - přírodní vědy mikrobiologie a biotechnologie 109     Platný zobrazit
14.6 14 - společenské vědy mezinárodní vztahy, evropské studie 121     Platný zobrazit
10.2 10 - práva mezinárodní právo 81     Platný zobrazit
7.7 7 - zeměpis, geologie meterologie 62     Platný zobrazit
6.1 6 - strojírenství, technologie (mechanické) strojírenství 47     Platný zobrazit
12.1 12 - zdravotní vědy medicína 96     Platný zobrazit
11   matematika, informatika 88     Platný zobrazit
11.1 11 - matematika, informatika matematika 89     Platný zobrazit
9.8 9 - jazyky a filologické vědy málo vyučované jazyky 77     Platný zobrazit
16.4 16 - ostatní oblasti studia lodnictví, mořeplavectví 137     Platný zobrazit
9.3 9 - jazyky a filologické vědy lingvistika 73     Platný zobrazit
6.8 6 - strojírenství, technologie letectví 54     Platný zobrazit
1.6 1 - zemědělské vědy lesnictví 7     Platný zobrazit
2.5 2 - architektura, územní plánování měst a regionů krajinná architektura 16     Platný zobrazit
15   komunikační a informační vědy 125     Platný zobrazit
15.4 15 - komunikační a informační vědy knihovnictví 129     Platný zobrazit
9.5 9 - jazyky a filologické vědy klasická filologie 75     Platný zobrazit
9   jazyky a filologické vědy 70     Platný zobrazit
13.5 13 - přírodní vědy jaderná fyzika 110     Platný zobrazit
1.7 1 - zemědělské vědy chov zvířat 8     Platný zobrazit
13.3 13 - přírodní vědy chemie 108     Platný zobrazit
6.3 6 - strojírenství, technologie chemické strojírenství 49     Platný zobrazit
8   humanitní studia 64     Platný zobrazit
3.2 3 - umění a design hudba a hudební věda 21     Platný zobrazit
3.6 3 - umění a design historie umění 25     Platný zobrazit
8.3 8 - humanitní studia historie 67     Platný zobrazit
7.3 7 - zeměpis, geologie geologie 59     Platný zobrazit
7.6 7 - zeměpis, geologie geodézie, kartografie, 61     Platný zobrazit
13.2 13 - přírodní vědy fyzika 107     Platný zobrazit
3.4 3 - umění a design fotografie, kinematografie 23     Platný zobrazit
8.1 8 - humanitní studia filosofie 65     Platný zobrazit
12.5 12 - zdravotní vědy farmacie 100     Platný zobrazit
10.7 10 - práva evropské společenství, EU právo 86     Platný zobrazit
6.5 6 - strojírenství, technologie elektrotechnika,telekomunikace 51     Platný zobrazit
6.2 6 - strojírenství, technologie elektrotechnika 48     Platný zobrazit
14.3 14 - společenské vědy ekonomika 118     Platný zobrazit
16.3 16 - ostatní oblasti studia domácí ekonomika, výživa 136     Platný zobrazit
15.5 15 - komunikační a informační vědy dokumentaristika , archivace 130     Platný zobrazit
3.5 3 - umění a design design (grafický, průmyslový design, móda, textilní ) 24     Platný zobrazit
13.1 13 - přírodní vědy biologie 106     Platný zobrazit
13.6 13 - přírodní vědy biochemie 111     Platný zobrazit
13.7 13 - přírodní vědy astronomie, astrofyzika 112     Platný zobrazit
2   architektura, územní plánování měst a regionů 11     Platný zobrazit
2.1 2 - architektura, územní plánování měst a regionů architektura 12     Platný zobrazit
8.4 8 - humanitní studia archeologie 68     Platný zobrazit
14.7 14 - společenské vědy antropologie 122     Platný zobrazit
4.6 4 - obchod a marketing administrativa 33     Platný zobrazit
7.9 7 - zeměpis, geologie ostatní zeměpis, geologie 63     Platný zobrazit
11.3 11 - matematika, informatika informatika, počítačové vědy 91     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 138 z 138. Omez na 20 záznamů.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto