Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : SIMS_UKONCENI_STUDIA
Skupina : Sdružené informace matrik studentů
Uživatelský název : Ukončení studia
Popis : Číselník kódů ukončení studia
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
Kód : 3
Hodnota : nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu(par. 56, odst.1, písm. b)
Pořadí : 3
Platnost od :
Platnost do :
Stav : Platný
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto