Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PRG_STUD_OBOR
Skupina : Studijní programy a obory
Uživatelský název : Studijní obor
Popis : Informace o studijním programu, vazba na číselník SIMS
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v anglickém jazyce Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
7504T203 Učitelství informatiky v kombinaci s druhým aprobačním oborem pro střední školy   1 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T204 Učitelství matematika - deskriptivní geometrie pro střední školy   2 01.01.2003   Platný zobrazit
7504T205 Učitelství matematika - fyzika pro střední školy   3 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T206 Učitelství matematika - informatika pro střední školy   4 01.01.2003   Platný zobrazit
7504T207 Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s jiným aprobačním předmětem   5 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T208 Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou Program for future teachers of mathematics for high schools in combination with professional mathematics 6 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T209 Učitelství matematiky v kombinaci s deskriptivní geometrií   7 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T210 Učitelství matematiky v kombinaci s druhým aprobačním předmětem pro střed. školy Program for future teachers of mathematics in combination with another subject for high schools 8 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T211 Učitelství matematiky v kombinaci s informatikou   9 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T213 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - English 10 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T214 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - biologie Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Biology 11 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T215 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - český jazyk Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Czech 12 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T216 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - dějepis Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - History 13 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T217 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - francouzský jazyk Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - French 14 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T218 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - hra na nástroj Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Music-Instrument Playing 15 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T219 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - hudební výchova Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Music 16 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T220 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - chemie Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Chemistry 17 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T221 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - matematika Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics 18 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T222 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - německý jazyk Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - German 19 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T223 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - pedagogika Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Pedagogy 20 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T224 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - rodinná výchova Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Domestic Science 21 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T225 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Russian 22 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T226 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - sbormistrovství Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Music-Conducting 23 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T227 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - technická a informační výchova Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Information Technology 24 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T228 Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - výtvarná výchova Teaching Degree for Lower and Higher Secondary Schools - Art 25 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T237 Hlasová výchova   26 01.07.2003   Platný zobrazit
7504T238 Hudební výchova   27 01.07.2003   Platný zobrazit
7504T239 Vizuální tvorba   28 01.07.2003   Platný zobrazit
7504T240 Výtvarná výchova   29 01.07.2003   Platný zobrazit
7504T241 Základy společenských věd   30 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T242 Učitelství biologie   31 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T243 Učitelství českého jazyka a literatury   32 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T244 Učitelství dějepisu   33 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T245 Učitelství fyziky   34 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T246 Učitelství chemie   35 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T247 Učitelství matematiky   36 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T248 Učitelství německého jazyka   37 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T249 Učitelství tělesné výchovy   38 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T250 Učitelství výpočetní techniky   39 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T251 Učitelství angličtiny pro střední školy   40 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T252 Učitelství němčiny pro střední školy   41 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T254 Učitelství pro střední školy - biologie   42 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T255 Učitelství pro střední školy - český jazyk   43 02.01.1900   Platný zobrazit
7504T256 Učitelství pro střední školy - dějepis   44 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T257 Učitelství pro střední školy - fyzika   45 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T258 Učitelství pro střední školy - hra na nástroj   46 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T259 Učitelství pro střední školy - hudební výchova   47 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T260 Učitelství pro střední školy - chemie   48 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T261 Učitelství pro střední školy - informatika   49 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T262 Učitelství pro střední školy - matematika   50 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T263 Učitelství pro střední školy - sólový zpěv   51 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T264 Učitelství pro střední školy - sbormistrovství   52 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T265 Učitelství pro střední školy - tělesná výchova Secondary School Teacher Education - Physical Education 53 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T266 Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova   54 01.04.2004   Platný zobrazit
7504T267 Učitelství pro střední školy - základy společenských věd   55 01.04.2004   Platný zobrazit
7505R001 Pedagog volného času   56 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R002 Pedagogika - vychovatelství   57 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R003 Pedagogika specifických činností ve volném čase   58 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R004 Pedagogika volného času   59 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R005 Pedagogika volného času - hudební   60 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R006 Pedagogika volného času - tělovýchovné   61 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R007 Pedagogika volného času - výtvarné   62 02.01.1900   Platný zobrazit
7505R008 Vychovatelství Education 63 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T001 Pedagog volného času   64 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T004 Pedagogika volného času   65 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T008 Vychovatelství   66 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T009 Vychovatelství pro osoby vyžadující zvláštní péči   67 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T010 Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením   68 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T011 Vychovatelství se speciální pedagogikou   69 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T012 Vychovatelství se zaměřením na etopedii   70 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T013 Vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu a sport   71 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T014 Vychovatelství pro speciální zařízení   72 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T015 Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii   73 02.01.1900   Platný zobrazit
7505T016 Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport   74 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R002 Speciální pedagogika Special Pedagogy 75 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R003 Speciální pedagogika - vychovatelství   76 01.01.2003   Platný zobrazit
7506R006 Speciální pedagogika pro mateřské školy   77 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R007 Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči   78 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R008 Speciální pedagogika pro nápravná zařízení   79 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R009 Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení   80 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R010 Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky   81 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R011 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky   82 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R012 Speciální pedagogika předškolního věku   83 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R013 Speciální výchova zdravotně postižených   84 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R019 Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči   85 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R025 Výchovná práce ve speciálních zařízeních   86 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R028 Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání   87 01.07.2003   Platný zobrazit
7506R029 Speciální pedagogika pro vychovatele   88 01.04.2004   Platný zobrazit
7506R031 Logopedie - surdopedie   89 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R032 Psychopedie - etopedie   90 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R033 Psychopedie - somatopedie   91 02.01.1900   Platný zobrazit
7506R035 Speciální pedagogika - komunikační techniky   92 05.10.2004   Platný zobrazit
7506R036 Speciálně pedagogická andragogika   93 05.10.2004   Platný zobrazit
7506T001 Logopedie   94 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T002 Speciální pedagogika Special Education 95 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T003 Speciální pedagogika - vychovatelství   96 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T004 Speciální pedagogika a psychologie   97 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T005 Speciální pedagogika a psychologie edukativní a školní   98 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T007 Speciální pedagogika pro mládež vyžadující zvláštní péči   99 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T014 Učitelství na speciálních školách Teacher Training for Special Schools 100 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T015 Učitelství pro 1. stupeň speciálních škol   101 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T016 Učitelství pro 2. stupeň speciálních škol   102 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T017 Učitelství pro 2. stupeň speciálních ZŠ a ZŠ   103 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T018 Učitelství pro speciální školy   104 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T019 Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči   105 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T020 Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň speciálních ZŠ   106 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T021 Učitelství pro zvláštní školy a 1. stupeň ZŠ   107 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T022 Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy   108 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T023 Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy   109 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T024 Učitelství tělesné a pracovní výchovy pro zdravotně postižené   110 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T026 Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika   111 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T027 Učitelství pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika   112 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T030 Edukace jedinců s více vadami   113 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T031 Logopedie - surdopedie   114 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T032 Psychopedie - etopedie   115 02.01.1900   Platný zobrazit
7506T034 Speciální pedagogika rehabilitační a humanitární činnosti   116 11.03.2003   Platný zobrazit
7506T036 Speciálně pedagogická andragogika   117 05.10.2004   Platný zobrazit
7506V002 Speciální pedagogika Special Education 118 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R001 Informační technologie ve vzdělávání   119 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R003 Prezentační a didaktická média   120 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R004 Uměleckopedagogické studium   121 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R005 Uměleckopedagogické studium - hudební zaměření   122 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R006 Uměleckopedagogické studium - textilní tvorba   123 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R007 Uměleckopedagogické studium - zaměření hudební   124 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R008 Uměleckopedagogické studium - zaměření výtvarné   125 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R009 Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy   126 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R010 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy   127 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R011 Pedagogické asistentství chemie pro základní školy   128 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R012 Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy   129 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R013 Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy   130 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R014 Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy   131 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R015 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy   132 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R016 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy   133 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R017 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy   134 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R018 Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy   135 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R019 Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy   136 01.07.2003   Platný zobrazit
7507R020 Náboženská výchova   137 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R021 Uměleckořemeslné textilní disciplíny   138 01.04.2004   Platný zobrazit
7507R022 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy   139 01.05.2004   Platný zobrazit
7507R023 Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy   140 01.05.2004   Platný zobrazit
7507R024 Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy   141 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R025 Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy   142 02.01.1900   Platný zobrazit
7507R026 Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy   143 01.05.2004   Platný zobrazit
7507R027 Pedagogické asistentství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy   144 15.06.2004   Platný zobrazit
7507T002 Pedagogika a psychologie   145 02.01.1900   Platný zobrazit
7507T003 Prezentační a didaktická média   146 02.01.1900   Platný zobrazit
7507T005 Uměleckopedagogické studium - hudební zaměření   147 02.01.1900   Platný zobrazit
7531R001 Učitelství pro mateřské školy Teacher Training for Nursery Schools 148 02.01.1900   Platný zobrazit
7531T001 Učitelství pro mateřské školy   149 02.01.1900   Platný zobrazit
7701R005 Psychologie   150 02.01.1900   Platný zobrazit
7701R006 Psychologie (v kombinaci)   151 01.01.2003   Platný zobrazit
7701R012 Arteterapie   152 02.01.1900   Platný zobrazit
7701T004 Psychologické a sociální vědy   153 02.01.1900   Platný zobrazit
7701T005 Psychologie /Psychology/ Psychlogy 154 02.01.1900   Platný zobrazit
7701T006 Psychologie (v kombinaci)   155 02.01.1900   Platný zobrazit
7701T009 Psychosociální vědy   156 02.01.1900   Platný zobrazit
7701T013 Psychologie a speciální pedagogika Psychology and Special Pedagogy 157 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V001 Klinická psychologie Clinical Psychology 158 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V002 Obecná psychologie Theory of Psychology 159 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V003 Pedagogická psychologie Pedagogical Psychology 160 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V005 Psychologie   161 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V007 Psychologie práce   162 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V008 Psychologie práce a organizace Psychology of Work and Organisation 163 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V010 Sociální psychologie Social Psychology 164 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V011 Vývojová psychologie   165 02.01.1900   Platný zobrazit
7701V014 Lékařská psychologie a psychopatologie Medical Psychology and Psychopathology 166 01.01.2003   Platný zobrazit
8101R002 Dějiny výtvarných umění   167 01.01.2003   Platný zobrazit
8101T002 Dějiny výtvarných umění   168 02.01.1900   Platný zobrazit
8101T005 Věda o výtvarném umění   169 02.01.1900   Platný zobrazit
8101V001 Dějiny výtvarného umění History and Visual Arts 170 02.01.1900   Platný zobrazit
8101V003 Teorie a dějiny výtvarných umění   171 02.01.1900   Platný zobrazit
8101V004 Teorie výtvarné tvorby blíže nespecifikovaných oborů   172 02.01.1900   Platný zobrazit
8101V006 Kurátor a kritik designu a intermédií   173 15.06.2004   Platný zobrazit
8102R001 Hudební teorie   174 02.01.1900   Platný zobrazit
8102R002 Hudební umění - hudební teorie   175 02.01.1900   Platný zobrazit
8102R003 Hudební věda Musicology 176 02.01.1900   Platný zobrazit
8102R005 Muzikologie   177 02.01.1900   Platný zobrazit
8102R008 Teorie a provozovací praxe staré hudby   178 02.01.1900   Platný zobrazit
8102T001 Hudební teorie   179 02.01.1900   Platný zobrazit
8102T002 Hudební umění - hudební teorie   180 02.01.1900   Platný zobrazit
8102T003 Hudební věda Music Studies 181 02.01.1900   Platný zobrazit
8102T005 Muzikologie   182 02.01.1900   Platný zobrazit
8102T007 Teorie a dějiny hudby   183 02.01.1900   Platný zobrazit
8102T010 Věda o hudebním umění   184 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V001 Hudební teorie   185 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V003 Hudební věda Musicology 186 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V004 Interpretace a teorie interpretace   187 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V006 Skladba a teorie skladby   188 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V007 Teorie a dějiny hudby   189 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V009 Teorie hudební tvorby   190 02.01.1900   Platný zobrazit
8102V010 Věda o hudebním umění   191 02.01.1900   Platný zobrazit
8103R002 Taneční věda   192 02.01.1900   Platný zobrazit
8103T001 Taneční umění - teorie tance   193 02.01.1900   Platný zobrazit
8103T002 Taneční věda   194 02.01.1900   Platný zobrazit
8103T003 Teorie tance   195 02.01.1900   Platný zobrazit
8103V002 Taneční věda   196 02.01.1900   Platný zobrazit
8104R001 Divadelní věda Theatre Studies 197 02.01.1900   Platný zobrazit
8104R002 Dramatické umění - teorie a kritika   198 02.01.1900   Platný zobrazit
8104R003 Filmová věda   199 01.01.2003   Platný zobrazit
8104R005 Teorie a dějiny divadla   200 02.01.1900   Platný zobrazit
8104R008 Teorie a dějiny dramatických umění   201 01.01.2003   Platný zobrazit
8104R009 Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury   202 02.01.1900   Platný zobrazit
8104R011 Teorie a kritika   203 02.01.1900   Platný zobrazit
8104R014 Teorie interaktivních médií   204 01.01.2003   Platný zobrazit
8104T001 Divadelní věda Theatre Studies 205 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T002 Dramatické umění - teorie a kritika   206 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T003 Filmová věda Cinema Studies 207 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T004 Filmová věda (v kombinaci)   208 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T005 Teorie a dějiny divadla   209 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T008 Teorie a dějiny dramatických umění   210 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T009 Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury   211 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T010 Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   212 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T011 Teorie a kritika   213 02.01.1900   Platný zobrazit
8104T014 Teorie interaktivních médií   214 01.01.2003   Platný zobrazit
8104T015 Věda o divadelním, filmovém a televizním umění   215 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V001 Divadelní věda Theatre Studies 216 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V003 Filmová věda Cinema Studies 217 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V006 Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury   218 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V007 Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize   219 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V010 Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu   220 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V012 Teorie divadelní tvorby   221 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V013 Teorie filmové a multimediální tvorby   222 02.01.1900   Platný zobrazit
8104V016 Teorie a dějiny divadelní tvorby   223 02.01.1900   Platný zobrazit
8106R003 Literární věda a dokumentace literatury   224 02.01.1900   Platný zobrazit
8106T003 Literární věda a dokumentace literatury   225 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V001 Dějiny novější české literatury   226 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V002 Literární komparatistika   227 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V004 Teorie a dějiny české literatury   228 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V005 Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Literatures of Asia and Africa 229 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V006 Teorie a dějiny slovanských literatur   230 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V007 Teorie literatury   231 02.01.1900   Platný zobrazit
8106V008 Teorie literatury a dějiny konkrétních národních literatur   232 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R001 Dějiny křesťanského umění History of Christian Arts 233 01.01.2003   Platný zobrazit
8109R002 Dějiny umění History of Art 234 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R004 Dějiny umění a péče o kulturní dědictví   235 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R005 Estetika Aesthetics 236 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R007 Komparatistika   237 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R008 Kulturologie Cultural Studies 238 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R011 Sdružená uměnovědná studia   239 02.01.1900   Platný zobrazit
8109R016 Dějiny umění se zam.na památkovou péči a techn.památky   240 01.01.2003   Platný zobrazit
8109T001 Dějiny křesťanského umění History of Christian Arts 241 01.01.2003   Platný zobrazit
8109T002 Dějiny umění History of Art 242 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T003 Dějiny umění (v kombinaci)   243 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T005 Estetika Aesthetics 244 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T006 Estetika (v kombinaci)   245 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T007 Komparatistika Comparative Literature 246 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T008 Kulturologie Cultural Studies 247 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T009 Kulturologie (v kombinaci)   248 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T010 Marxisticko-leninská estetika   249 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T013 Teorie a řízení kultury   250 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T014 Komparatistika (dvouoborová)   251 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T015 Komparatistika (jednooborová)   252 02.01.1900   Platný zobrazit
8109T017 Dějiny a teorie designu a nových médií   253 15.06.2004   Platný zobrazit
8109V005 Estetika Aesthetics 254 02.01.1900   Platný zobrazit
8109V007 Komparatistika   255 02.01.1900   Platný zobrazit
8109V008 Kulturologie Cultural Studies 256 02.01.1900   Platný zobrazit
8109V010 Marxisticko-leninská estetika   257 02.01.1900   Platný zobrazit
8109V012 Teorie a dějiny umění   258 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R001 Bicí nástroje   259 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R003 Cembalo   260 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R004 Cembalo (hra na cembalo)   261 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R005 Dirigování   262 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R006 Dirigování (dirigování orchestru)   263 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R007 Dirigování orchestru   264 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R008 Dirigování sboru   265 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R009 Duchovní hudba   266 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R010 Fagot   267 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R012 Flétna   268 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R014 Harfa   269 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R015 Hoboj   270 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R017 Housle   271 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R019 Hra na bicí nástroje   272 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R020 Hra na cembalo   273 01.04.2004   Platný zobrazit
8201R021 Hra na fagot   274 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R022 Hra na flétnu   275 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R023 Hra na hoboj   276 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R024 Hra na housle   277 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R025 Hra na klarinet   278 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R026 Hra na klavír   279 01.04.2004   Platný zobrazit
8201R027 Hra na kontrabas   280 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R028 Hra na lesní roh   281 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R029 Hra na trombon   282 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R030 Hra na trubku   283 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R031 Hra na varhany   284 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R032 Hra na violoncello   285 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R033 Hra na violu   286 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R034 Hudba   287 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R035 Hudebně dramatické umění   288 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R036 Hudební management   289 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R037 Hudební manažerství   290 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R038 Hudební režie   291 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R039 Hudební umění   292 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R043 Hudební umění - duchovní hudba   293 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R049 Hudební umění - hudební management   294 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R066 Klarinet   295 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R068 Klavír   296 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R069 Klavír (hra na klavír)   297 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R070 Kompozice   298 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R071 Kontrabas   299 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R073 Kytara   300 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R074 Lesní roh   301 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R076 Operní režie   302 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R077 Pozoun   303 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R079 Sbormistrovství chrámové hudby Sacred Music Conducting 304 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R080 Skladba   305 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R081 Trubka   306 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R083 Tuba   307 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R084 Varhany   308 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R085 Varhany (hra na varhany)   309 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R086 Viola   310 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R088 Violoncello   311 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R090 Zpěv   312 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R092 Zvuková tvorba   313 01.01.2003   Platný zobrazit
8201R095 Hudební teorie   314 02.01.1900   Platný zobrazit
8201R097 Hra na kytaru   315 01.01.2003   Platný zobrazit
8201T000 Kmenový obor: Hudební umění   316 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T001 Bicí nástroje   317 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T002 Bicí nástroje (hra na bicí nástroje)   318 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T003 Cembalo   319 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T007 Dirigování orchestru   320 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T008 Dirigování sboru   321 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T010 Fagot   322 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T011 Fagot (hra na fagot)   323 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T012 Flétna   324 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T013 Flétna (hra na flétnu)   325 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T014 Harfa   326 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T015 Hoboj   327 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T016 Hoboj (hra na hoboj)   328 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T017 Housle   329 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T018 Housle (hra na housle)   330 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T019 Hra na bicí nástroje   331 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T020 Hra na cembalo   332 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T021 Hra na fagot   333 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T022 Hra na flétnu   334 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T023 Hra na hoboj   335 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T024 Hra na housle   336 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T025 Hra na klarinet   337 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T026 Hra na klavír   338 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T027 Hra na kontrabas   339 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T028 Hra na lesní roh   340 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T029 Hra na trombon   341 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T030 Hra na trubku   342 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T031 Hra na varhany   343 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T032 Hra na violoncello   344 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T033 Hra na violu   345 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T036 Hudební management   346 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T037 Hudební manažerství   347 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T038 Hudební režie   348 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T039 Hudební umění   349 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T040 Hudební umění - bicí nástroje   350 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T041 Hudební umění - cembalo   351 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T042 Hudební umění - dirigování   352 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T044 Hudební umění - fagot   353 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T045 Hudební umění - flétna   354 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T046 Hudební umění - harfa   355 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T047 Hudební umění - hoboj   356 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T048 Hudební umění - housle   357 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T049 Hudební umění - hudební management   358 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T050 Hudební umění - hudební režie   359 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T051 Hudební umění - klarinet   360 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T052 Hudební umění - klavír   361 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T053 Hudební umění - kontrabas   362 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T054 Hudební umění - kytara   363 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T055 Hudební umění - lesní roh   364 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T056 Hudební umění - operní režie   365 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T057 Hudební umění - pozoun   366 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T058 Hudební umění - skladba   367 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T059 Hudební umění - trubka   368 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T060 Hudební umění - tuba   369 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T061 Hudební umění - varhany   370 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T062 Hudební umění - viola   371 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T063 Hudební umění - violoncello   372 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T064 Hudební umění - zpěv   373 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T065 Hudební umění - zvuková tvorba   374 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T066 Klarinet   375 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T067 Klarinet (hra na klarinet)   376 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T068 Klavír   377 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T069 Klavír (hra na klavír)   378 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T070 Kompozice   379 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T071 Kontrabas   380 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T072 Kontrabas (hra na kontrabas)   381 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T073 Kytara   382 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T074 Lesní roh   383 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T075 Lesní roh (hra na lesní roh)   384 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T076 Operní režie   385 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T077 Pozoun   386 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T078 Sbormistrovství   387 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T080 Skladba   388 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T081 Trubka   389 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T082 Trubka (hra na trubku)   390 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T083 Tuba   391 01.01.2003   Platný zobrazit
8201T084 Varhany   392 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T085 Varhany (hra na varhany)   393 01.01.2003   Platný zobrazit
8201T086 Viola   394 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T087 Viola (hra na violu)   395 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T088 Violoncello   396 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T089 Violoncello (hra na violoncello)   397 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T090 Zpěv   398 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T091 Zvuková režie   399 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T092 Zvuková tvorba   400 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T095 Hudební teorie   401 02.01.1900   Platný zobrazit
8201V039 Hudební umění   402 02.01.1900   Platný zobrazit
8201V092 Zvuková tvorba   403 01.01.2003   Platný zobrazit
8201V093 Interpretace a teorie interpretace   404 01.01.2003   Platný zobrazit
8201V094 Kompozice a teorie kompozice   405 01.01.2003   Platný zobrazit
8201V095 Hudební teorie   406 02.01.1900   Platný zobrazit
8201V096 Skladba a teorie skladby   407 01.01.2003   Platný zobrazit
8202R001 Choreografie   408 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R002 Nonverbální a komediální divadlo   409 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R003 Pedagogika tance   410 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R005 Tanec   411 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R006 Tanec - tanec klasický   412 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R007 Tanec - tanec moderní   413 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R008 Tanec klasický   414 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R009 Tanec moderní   415 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R010 Taneční umění   416 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R013 Taneční umění - taneční pedagogika   417 02.01.1900   Platný zobrazit
8202R015 Taneční věda   418 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T001 Choreografie   419 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T002 Nonverbální a komediální divadlo   420 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T003 Pedagogika tance   421 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T004 Pedagogika tance (taneční pedagogika)   422 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T010 Taneční umění   423 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T011 Taneční umění - choreografie   424 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T012 Taneční umění - nonverbální a komediální divadlo   425 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T013 Taneční umění - taneční pedagogika   426 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T014 Taneční umění - zvuková režie   427 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T015 Taneční věda   428 02.01.1900   Platný zobrazit
8202T018 Taneční pedagogika   429 01.04.2004   Platný zobrazit
8202V015 Taneční věda   430 02.01.1900   Platný zobrazit
8202V016 Choreografie a teorie choreografie   431 01.01.2003   Platný zobrazit
8202V017 Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla   432 01.01.2003   Platný zobrazit
8203R001 Činoherní herectví   433 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R002 Činoherní režie   434 01.01.2003   Platný zobrazit
8203R004 Divadelní dramaturgie   435 01.01.2003   Platný zobrazit
8203R005 Divadelní manažerství   436 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R007 Dramatická výchova   437 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R009 Dramatické umění   438 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R010 Dramatické umění - činoherní herectví   439 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R011 Dramatické umění - činoherní režie   440 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R012 Dramatické umění - divadelní dramaturgie   441 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R013 Dramatické umění - divadelní manažerství   442 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R017 Dramatické umění - herectví alternativního a loutkového divadla   443 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R018 Dramatické umění - herectví činoherního divadla   444 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R019 Dramatické umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku   445 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R021 Dramatické umění - loutkoherectví   446 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R023 Dramatické umění - muzikálové herectví   447 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R025 Dramatické umění - produkce   448 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R027 Dramatické umění - režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla   449 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R028 Dramatické umění - režie a dramaturgie se specif. loutkových a alternat. forem   450 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R031 Dramatické umění - scénografie   451 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R032 Dramatické umění - scénografie - film a televize   452 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R033 Dramatické umění - scénografie - kostým a maska   453 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R035 Dramatické umění - scénografie alternativního a loutkového divadla   454 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R036 Dramatické umění - výchovná dramatika   455 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R037 Dramatické umění - výchovná dramatika pro neslyšící   456 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R038 Dramatické umění a moderování   457 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R043 Herectví alternativního a loutkového divadla   458 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R044 Herectví činoherního divadla   459 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R045 Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku   460 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R046 Integrační program kreativity pro tělesně postižené   461 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T004 Cembalo (hra na cembalo)   462 02.01.1900   Platný zobrazit
8201T005 Dirigování   463 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R047 Jevištní technologie   464 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R048 Loutkoherectví   465 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R050 Muzikálové herectví   466 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R051 Produkce   467 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R053 Režie - dramaturgie alternativního a loutkového divadla   468 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R054 Režie a dramaturgie se specifikou loutkářských a alternatiních forem   469 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R057 Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika   470 01.01.2003   Platný zobrazit
8203R058 Scénografie   471 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R059 Scénografie - film a televize   472 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R060 Scénografie - kostým a maska   473 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R062 Scénografie alternativního a loutkového divadla   474 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R063 Textové komunikace   475 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R064 Výchovná dramatika   476 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R065 Výchovná dramatika pro Neslyšící   477 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R066 Režie - dramaturgie činoherního divadla   478 02.01.1900   Platný zobrazit
8203R069 Teorie a kritika   479 01.01.2003   Platný zobrazit
8203R072 Klaunská scénická a filmová tvorba   480 01.09.2003   Platný zobrazit
8203T001 Činoherní herectví   481 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T002 Činoherní režie   482 01.01.2003   Platný zobrazit
8203T003 Divadelní antropologie   483 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T004 Divadelní dramaturgie   484 01.01.2003   Platný zobrazit
8203T005 Divadelní manažerství   485 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T006 Divadlo a výchova   486 01.01.2003   Platný zobrazit
8203T007 Dramatická výchova   487 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T008 Dramatická výchova, český jazyk a literatura   488 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T009 Dramatické umění   489 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T010 Dramatické umění - činoherní herectví   490 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T014 Dramatické umění - dramatická výchova   491 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T015 Dramatické umění - dramaturgie   492 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T016 Dramatické umění - dramaturgie činoherního divadla   493 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T017 Dramatické umění - herectví alternativního a loutkového divadla   494 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T018 Dramatické umění - herectví činoherního divadla   495 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T019 Dramatické umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku   496 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T020 Dramatické umění - choreografie   497 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T021 Dramatické umění - loutkoherectví   498 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T022 Dramatické umění - loutky - výtvarnictví   499 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T023 Dramatické umění - muzikálové herectví   500 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T024 Dramatické umění - organizace a řízeni   501 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T025 Dramatické umění - produkce   502 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T026 Dramatické umění - režie   503 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T027 Dramatické umění - režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla   504 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T028 Dramatické umění - režie a dramaturgie se specif. loutkových a alternat. forem   505 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T029 Dramatické umění - režie činoherního divadla   506 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T030 Dramatické umění - rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika   507 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T031 Dramatické umění - scenografie   508 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T034 Dramatické umění - scenografie - multimediální tvorba   509 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T035 Dramatické umění - scenografie alternativního a loutkového divadla   510 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T036 Dramatické umění - výchovná dramatika   511 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T039 Dramaturgie   512 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T041 Dramaturgie činoherního divadla (divadelní dramaturgie)   513 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T043 Herectví alternativního a loutkového divadla   514 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T044 Herectví činoherního divadla   515 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T045 Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku   516 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T046 Integrační program kreativity pro tělesně postižené   517 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T048 Loutkoherectví   518 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T049 Loutky - výtvarnictví   519 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T050 Muzikálové herectví   520 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T051 Produkce   521 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T052 Režie   522 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T053 Režie - dramaturgie alternativního a loutkového divadla   523 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T055 Režie činoherního divadla   524 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T057 Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika   525 01.01.2003   Platný zobrazit
8203T058 Scénografie   526 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T059 Scénografie - film a televize   527 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T060 Scénografie - kostým a maska   528 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T061 Scénografie - multimediální tvorba   529 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T062 Scénografie alternativního a loutkového divadla   530 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T063 Textové komunikace   531 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T064 Výchovná dramatika   532 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T067 Dramaturgie alternativního a loutkového divadla   533 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T068 Režie alternativního a loutkového divadla /Directing of Devised, Object Theatre/   534 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T069 Teorie a kritika   535 02.01.1900   Platný zobrazit
8203T070 Dramaturgie činoherního divadla   536 02.01.1900   Platný zobrazit
8203V005 Divadelní manažerství   537 02.01.1900   Platný zobrazit
8203V006 Divadlo a výchova   538 01.01.2003   Platný zobrazit
8203V040 Dramaturgie a autorská tvorba   539 01.01.2003   Platný zobrazit
8203V042 Herecká tvorba   540 01.01.2003   Platný zobrazit
8203V056 Režijní tvorba   541 01.01.2003   Platný zobrazit
8203V058 Scénografie   542 01.01.2003   Platný zobrazit
8203V071 Teorie divadelní tvorby   543 02.01.1900   Platný zobrazit
8203V073 Alternativní a loutková tvorba a její teorie   544 15.06.2004   Platný zobrazit
8203V074 Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky   545 15.06.2004   Platný zobrazit
8203V075 Scénická tvorba a teorie scenické tvorby   546 15.06.2004   Platný zobrazit
8203V076 Teorie a praxe divadelní tvorby   547 01.12.2004   Platný zobrazit
8204R001 Animovaná a multimediální tvorba   548 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R002 Animovaná tvorba   549 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R003 Animovaný film   550 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R004 Dokumentární tvorba   551 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R005 Filmové a televizní umění   552 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R006 Filmové a televizní umění - animovaná tvorba   553 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R007 Filmové a televizní umění - dokumentární tvorba   554 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R008 Filmové a televizní umění - dramaturgie a scenáristika   555 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R009 Filmové a televizní umění - fotografická tvorba   556 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R010 Filmové a televizní umění - fotografie   557 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R011 Filmové a televizní umění - kamera   558 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R012 Filmové a televizní umění - produkce   559 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R013 Filmové a televizní umění - režie   560 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R014 Filmové a televizní umění - střihová skladba   561 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R015 Filmové a televizní umění - zvuková tvorba   562 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R016 Fotografie   563 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R017 Fotografie   564 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R019 Kamera   565 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R020 Obraz a zvuk ve filmové a televizní tvorbě   566 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R021 Obraz a zvuk ve filmové, televizní a rozhlasové tvorbě   567 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R022 Organizace filmové, televizní a rozhlasové tvorby   568 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R023 Organizace výroby AVD   569 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R024 Produkce   570 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R025 Režie   571 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R026 Scenáristika   572 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R027 Scenáristika a dramaturgie   573 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R029 Střihová skladba   574 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R031 Tvůrčí fotografie   575 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R032 Videoreportér, producent   576 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R034 Výtvarné zpracování animovaného filmu   577 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R035 Zvuková tvorba   578 02.01.1900   Platný zobrazit
8204R038 Audiovizuální tvorba   579 01.09.2003   Platný zobrazit
8204R039 Organizace a řízení audiovizuální tvorby   580 01.09.2003   Platný zobrazit
8204R040 Obraz, střih a zvuk v audiovizuální tvorbě   581 01.09.2003   Platný zobrazit
8204T001 Animovaná a multimediální tvorba   582 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T004 Dokumentární tvorba   583 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T005 Filmové a televizní umění   584 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T006 Filmové a televizní umění - animovaná tvorba   585 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T007 Filmové a televizní umění - dokumentární tvorba   586 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T008 Filmové a televizní umění - dramaturgie a scenáristika   587 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T010 Filmové a televizní umění - fotografie   588 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T011 Filmové a televizní umění - kamera   589 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T012 Filmové a televizní umění - produkce   590 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T013 Filmové a televizní umění - režie   591 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T014 Filmové a televizní umění - střihová skladba   592 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T015 Filmové a televizní umění - zvuková tvorba   593 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T016 Fotografie   594 01.01.2003   Platný zobrazit
8204T017 Fotografie   595 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T018 Fotografie   596 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T019 Kamera   597 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T024 Produkce   598 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T025 Režie   599 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T027 Scenáristika a dramaturgie   600 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T028 Scénografie - film a televize   601 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T029 Střihová skladba /Montage/   602 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T030 Televizní a filmové umění - filmová a televizní scenografie   603 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T031 Tvůrčí fotografie   604 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T033 Výtvarné umění - fotografie   605 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T035 Zvuková tvorba   606 02.01.1900   Platný zobrazit
8204T036 Zvuková tvorba   607 02.01.1900   Platný zobrazit
8204V037 Teorie filmové a multimediální tvorby   608 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R009 Design herních předmětů   609 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R016 Grafický design   610 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R017 Grafický design a realizace tiskovin   611 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R019 Grafika   612 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R022 Intermediální umění   613 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R024 Knižní a propagační grafika   614 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R025 Knižní grafika   615 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R026 Knižní kultura   616 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R028 Konceptuální tendence   617 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R029 Konzervace a restaurování kamene   618 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R030 Konzervace a restaurování nástěnné malby   619 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R031 Konzervace a restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů   620 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R034 Malba   621 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R036 Malířství - volná tvorba   622 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R037 Marketingové komunikace   623 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R039 Obalový a grafický design   624 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R040 Oděvní návrhářství   625 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R041 Oděvní výtvarnictví   626 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R042 Propagační a reklamní tvorba   627 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R043 Průmyslový design   628 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R044 Ražená medaile a mince   629 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R045 Reklamní a agenturní služby   630 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R046 Reklamní tvorba   631 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R047 Restaurátorství textilií   632 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů   633 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita   634 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů   635 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R051 Řezbářství a restaurování dřeva   636 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R054 Sklo ve výrobní práci   637 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R057 Sochařství - volná tvorba   638 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R058 Sochařství a restaurování kamene   639 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R059 Textilní tvorba   640 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R060 Textilní výtvarník   641 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R062 Tvorba uměleckého skla   642 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R063 Užitá malba   643 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R064 Užité umění   644 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R065 Užité umění v oborech sklo, keramika, textil   645 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R066 Video - multimedia - performance   646 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R067 Vizuální komunikace   647 01.01.2003   Platný zobrazit
8206R068 Výtvarné umění   648 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R074 Výtvarné umění - grafický design   649 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R075 Výtvarné umění - grafika   650 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R080 Výtvarné umění - konceptuální tendence   651 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R086 Výtvarné umění - malířství - volná tvorba   652 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R088 Výtvarné umění - oděvní výtvarnictví   653 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R094 Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba   654 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R096 Výtvarné umění - textilní tvorba   655 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R099 Výtvarné umění - video-multimedia-performance   656 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R100 Design   657 01.01.2003   Platný zobrazit
8206R101 Mediální a didaktická ilustrace   658 01.01.2003   Platný zobrazit
8206R102 Multimedia a design   659 02.01.1900   Platný zobrazit
8206R103 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech   660 25.07.2003   Platný zobrazit
8206R109 Keramický design   661 15.06.2004   Platný zobrazit
8206R110 Multimediální design   662 15.06.2004   Platný zobrazit
8206T001 Architektonická tvorba   663 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T002 Architektonická tvorba - architektura a design   664 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T003 Architektonická tvorba - architektura, interiér a nábytková tvorba   665 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T004 Architektonická tvorba - architektura, interiér, scénografie, výstavnictví   666 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T005 Architektonická tvorba - architektura, životní a pracovní prostředí   667 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T006 Architektonická tvorba - rekonstrukce architektonických památek   668 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T007 Architektura   669 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T008 Architektura a design   670 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T010 Design obuvi a oděvních doplňků   671 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T011 Design pracovního prostředí   672 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T012 Design výrobků   673 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T013 Design výrobků a dopravních prostředků   674 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T014 Filmová a televizní grafika   675 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T015 Glyptika   676 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T016 Grafický design   677 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T018 Grafický design a vizuální komunikace   678 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T019 Grafika   679 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T020 Ilustrace a grafika   680 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T021 Intermediální tvorba   681 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T022 Intermediální umění   682 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T023 Keramika a porcelán   683 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T027 Knižní kultura a písmo   684 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T032 Kov a šperk   685 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T033 Kresba, grafika   686 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T034 Malba   687 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T035 Malířství - restaurování výtvarných děl malířských   688 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T036 Malířství - volná tvorba   689 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T037 Marketingové komunikace   690 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T038 Nová média   691 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T041 Oděvní výtvarnictví   692 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T043 Průmyslový design   693 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T046 Reklamní tvorba   694 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T052 Sklo   695 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T053 Sklo v architektuře   696 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T055 Sochařství   697 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T056 Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských   698 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T057 Sochařství - volná tvorba   699 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T059 Textilní tvorba   700 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T061 Tvorba konceptuální a intermediální   701 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T064 Užité umění   702 01.01.2003   Platný zobrazit
8206T066 Video - multimedia - performance   703 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T068 Výtvarné umění   704 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T069 Výtvarné umění - design obuvi   705 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T070 Výtvarné umění - design výrobků   706 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T071 Výtvarné umění - design výrobků a dopravních prostředků   707 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T072 Výtvarné umění - filmová a televizní grafika   708 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T073 Výtvarné umění - glyptika   709 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T074 Výtvarné umění - grafický design   710 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T075 Výtvarné umění - grafika   711 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T076 Výtvarné umění - ilustrace a užitá grafika   712 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T077 Výtvarné umění - intermediální tvorba   713 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T078 Výtvarné umění - keramika a porcelán   714 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T079 Výtvarné umění - knižní kultura a písmo   715 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T080 Výtvarné umění - konceptuální tendence   716 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T081 Výtvarné umění - kostým   717 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T082 Výtvarné umění - kov a šperk   718 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T083 Výtvarné umění - kresba a grafika   719 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T084 Výtvarné umění - malba   720 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T085 Výtvarné umění - malířství - restaurátorství   721 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T086 Výtvarné umění - malířství - volná tvorba   722 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T087 Výtvarné umění - nová média   723 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T088 Výtvarné umění - oděvní výtvarnictví   724 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T089 Výtvarné umění - propagační tvorba a plakát   725 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T090 Výtvarné umění - prostorová tvorba textilu a alternativních technik   726 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T091 Výtvarné umění - sklářské výtvarnictví   727 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T092 Výtvarné umění - sklo v architektuře   728 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T093 Výtvarné umění - sochařství - restaurátorství   729 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T094 Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba   730 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T095 Výtvarné umění - strojírenský design a pracovní prostředí   731 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T096 Výtvarné umění - textilní tvorba   732 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T097 Výtvarné umění - užitá malba   733 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T098 Výtvarné umění - užité sochařství   734 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T099 Výtvarné umění - video-multimedia-performance   735 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T102 Multimedia a design   736 02.01.1900   Platný zobrazit
8206T104 Písmo a typografie   737 02.01.1900   Platný zobrazit
8206V001 Architektonická tvorba   738 01.01.2003   Platný zobrazit
8206V008 Architektura a design   739 02.01.1900   Platný zobrazit
8206V067 Vizuální komunikace   740 01.01.2003   Platný zobrazit
8206V105 Restaurování výtvarných děl   741 01.04.2004   Platný zobrazit
8206V106 Grafika a vizuální komunikace   742 02.01.1900   Platný zobrazit
8206V107 Volné a užité umění   743 02.01.1900   Platný zobrazit
8206V108 Výtvarná tvorba   744 01.01.2003   Platný zobrazit
8207R001 Tvůrčí psaní   745 02.01.1900   Platný zobrazit
8207T001 Tvůrčí psaní   746 01.01.2003   Platný zobrazit
8207T002 Tvůrčí psaní - interaktivní média   747 02.01.1900   Platný zobrazit
8207T003 Tvůrčí psaní - mediální komunikace   748 02.01.1900   Platný zobrazit
8207T004 Tvůrčí psaní - redakční práce   749 02.01.1900   Platný zobrazit
9101R002 Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk   750 02.01.1900   Platný zobrazit
9101R003 Řízení obrany státu   751 02.01.1900   Platný zobrazit
9101R005 Řízení spojení a bezpečnosti informací   752 02.01.1900   Platný zobrazit
9101T002 Řízení mobilizace a mírové doplňování vojsk   753 02.01.1900   Platný zobrazit
9101T003 Řízení obrany státu   754 02.01.1900   Platný zobrazit
9101T005 Řízení spojení a bezpečnosti informací   755 02.01.1900   Platný zobrazit
9101V001 Řízení a použití druhů vojsk   756 02.01.1900   Platný zobrazit
9101V003 Řízení obrany státu   757 02.01.1900   Platný zobrazit
9101V004 Vševojskové problémy vojenského umění   758 02.01.1900   Platný zobrazit
9107R001 Geodézie a kartografie   759 02.01.1900   Platný zobrazit
9107R002 Vojenská geodézie a kartografie   760 02.01.1900   Platný zobrazit
9107T001 Geodézie a kartografie   761 02.01.1900   Platný zobrazit
9107V002 Vojenská geodézie a kartografie   762 02.01.1900   Platný zobrazit
9108R005 Vojenská doprava a ubytovací služba   763 02.01.1900   Platný zobrazit
9108T003 Řízení a technologie vojenské automobilové dopravy   764 02.01.1900   Platný zobrazit
9108T004 Vojenská doprava   765 02.01.1900   Platný zobrazit
9108T005 Vojenská doprava a ubytovací služba   766 02.01.1900   Platný zobrazit
9108V001 Logistika vzdušných sil   767 02.01.1900   Platný zobrazit
9108V002 Použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení   768 02.01.1900   Platný zobrazit
9108V006 Vojenská logistika   769 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R004 Procesní manažer   770 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R010 Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer   771 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R011 Velitel chemických jednotek - manažer   772 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R012 Velitel jednotek vojska územní obrany - manažer   773 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R013 Velitel logistických jednotek - manažer   774 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R014 Velitel mechanizovaných jednotek - manažer   775 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R017 Velitel průzkumných jednotek - manažer   776 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R018 Velitel ženijních jednotek - manažer   777 02.01.1900   Platný zobrazit
9109R029 Velitel jednotek územní obrany - manažer   778 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T001 Inženýrsko-štábní   779 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T002 Manažerství a velení vojenským jednotkám   780 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T003 Motostřelecký   781 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T004 Procesní manažer   782 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T005 Průzkumný   783 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T006 Raketového vojska a dělostřelectva   784 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T007 Tankový   785 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T010 Velitel dělostřeleckých jednotek - manažer   786 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T011 Velitel chemických jednotek - manažer   787 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T012 Velitel jednotek vojska územní obrany - manažer   788 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T015 Velitel mechanizovaných jednotek - manažer   789 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T016 Velitel mechanizovaných jednotek - manažer   790 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T017 Velitel průzkumných jednotek - manažer   791 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T018 Velitel ženijních jednotek - manažer   792 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T019 Velitelsko-štábní   793 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T020 Vojenský výcvik, zpravodajství a výchova velitelů   794 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T021 Vojska protivzdušné obrany   795 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T022 Ženijní   796 02.01.1900   Platný zobrazit
9109T029 Velitel jednotek územní obrany - manažer   797 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V008 Teorie řízení a použití jednotek druhů vojsk   798 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V009 Teorie řízení a použití jednotek mechanizovaného vojska   799 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V023 Teorie řízení a použití jednotek a útvarů mechaniz.vojska a sil územní obrany   800 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V024 Teorie řízení a použití jednotek a útvarů dělostřelectva   801 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V025 Teorie řízení a použití jednotek a útvarů chemického vojska   802 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V026 Teorie řízení a použití jednotek a útvarů logistiky Armády České republiky   803 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V027 Teorie řízení a použití jednotek a útvarů ženijního vojska   804 02.01.1900   Platný zobrazit
9109V028 Teorie řízení a využití institucionální působnosti v součinnosti s Armádou ČR   805 02.01.1900   Platný zobrazit
9111V001 Modelování a simulace procesu OVO   806 01.01.2003   Platný zobrazit
9111V002 Ochrana obyvatel   807 01.01.2003   Platný zobrazit
9111V003 Zbraně hromadného ničení, ochrana proti nim   808 02.01.1900   Platný zobrazit
9111V004 ZHN, škodliviny a ochrana proti nim   809 01.01.2003   Platný zobrazit
9115R003 Meteorologické zabezpečení   811 02.01.1900   Platný zobrazit
9115R006 Vojenská spisová a archivní služba   812 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T001 Ekonomika armády   813 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T003 Meteorologické zabezpečení   815 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T004 Organizátorsko-ekonomický   816 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T005 Vojenská povětrnostní služba   817 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T006 Vojenská spisová a archivní služba   818 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T007 Vojenskopedagogický   819 02.01.1900   Platný zobrazit
9115T008 Vojenskopolitický   820 02.01.1900   Platný zobrazit
9507R001 Vojenský zdravotnický management   822 02.01.1900   Platný zobrazit
9507R002 Zdravotnický management   823 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R018 Ionizující záření   824 01.01.2003   Platný zobrazit
1701R025 Metrologie   825 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R026 Obecná fyzika General physics 826 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R027 Obecná fyzika a matematická fyzika   827 01.01.2003   Platný zobrazit
1701R029 Optika a optoelektronika   828 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R030 Přístrojová fyzika   829 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R032 Přístrojová optika   830 01.01.2003   Platný zobrazit
1701R035 Teoretická fyzika a astrofyzika   831 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R039 Bezpečnost jaderných zařízení   832 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R044 Užitá meteorologie   833 02.01.1900   Platný zobrazit
1701R045 Vakuová a kryogenní technika   834 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T003 Fyzika   835 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T005 Fyzika kondenzovaných látek   836 01.01.2003   Platný zobrazit
1701T008 Fyzika mezních oborů   837 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T010 Fyzika pevných látek   838 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T011 Fyzika plazmatu   839 01.01.2003   Platný zobrazit
1701T015 Fyzikální elektronika a mikroelektronika   840 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T017 Geofyzika Geophysics 841 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T019 Jaderná a subjaderná fyzika Nuclear and subnuclear physics 842 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T020 Jaderná fyzika   843 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T024 Meteorologie a klimatologie Meteorology and climatology 844 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T026 Obecná fyzika   845 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T027 Obecná fyzika a matematická fyzika   846 01.01.2003   Platný zobrazit
1701T029 Optika a optoelektronika Optics and optoelectronics 847 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T034 Teoretická fyzika Theoretical physics 848 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T035 Teoretická fyzika a astrofyzika   849 01.01.2003   Platný zobrazit
1701T038 Astronomie a astrofyzika Astronomy and astrophysics 850 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T040 Fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek Physics of condensed and macromolecular matter 851 02.01.1900   Platný zobrazit
1701T041 Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů Physics of Condensed Matter and Materials 852 01.01.2003   Platný zobrazit
1701T042 Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí Physics of surfaces and ionized media 853 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V001 Astrofyzika   854 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V002 Astronomie   855 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V005 Fyzika kondenzovaných látek   856 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V006 Fyzika kondenzovaných látek a akustika   857 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V007 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Physics of Condensed Matter and Material Research 858 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V009 Fyzika molekulárních a biologických struktur   859 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V010 Fyzika pevných látek   860 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V011 Fyzika plazmatu   861 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V012 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Physics of Plasma and Ionized Media 862 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V013 Fyzika plazmatu a tenkých vrstev   863 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V016 Fyzikální elektronika a vakuová fyzika   864 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V017 Geofyzika Geophysics 865 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V019 Jaderná a subjaderná fyzika   866 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V020 Jaderná fyzika Nuclear Physics 867 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V021 Kvantová elektronika a optika   868 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V022 Kvantová optika a optoelektronika Quantum Optics and Optoelectronics 869 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V023 Mechanické vlastnosti pevných látek   870 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V024 Meteorologie a klimatologie Meteorology and Climatology 871 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V026 Obecná fyzika   872 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V027 Obecná fyzika a matematická fyzika   873 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V028 Obecné otázky fyziky General aspects of physics 874 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V029 Optika a optoelektronika   875 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V031 Přístrojová fyzika a metrologie   876 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V033 Subjaderná fyzika Subnuclear Physics 877 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V035 Teoretická fyzika a astrofyzika   878 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V036 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics 879 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V037 Vlnová a částicová optika   880 02.01.1900   Platný zobrazit
1701V043 Fyzika povrchů a rozhraní Physics of Surfaces and Interfaces 881 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R001 Aplikovaná fyzika   882 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R002 Aplikovaná fyzika - fyzikální a technická měření   883 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R003 Aplikovaná fyzika - fyzikální metrologie   884 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R004 Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii   885 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R005 Biofyzika   886 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R006 Biofyzika - diagnostika vlivu ŽP na živé systémy   887 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R007 Biofyzika a chemická fyzika   888 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R008 Biofyzika a chemická fyzika - biofyzikální diagnostika   889 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R009 Biofyzika a chemická fyzika - fyzikální diagnostika   890 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R010 Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika   891 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R012 Lékařská fyzika   892 01.01.2003   Platný zobrazit
1702R013 Užitá fyzika   893 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R014 Měření a počítačová prezentace dat   894 01.01.2003   Platný zobrazit
1702R015 Aplikovaná radiobiologie a toxikologie   895 01.01.2003   Platný zobrazit
1702R016 Biofyzika a zdravotnická technika   896 01.01.2003   Platný zobrazit
1702R017 Krizová radiobiologie a toxikologie   897 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R018 Fyzika v medicíně   898 02.01.1900   Platný zobrazit
1702R020 Fyzika se zaměřením na vzdělávání   899 06.04.2004   Platný zobrazit
1702T001 Aplikovaná fyzika   900 01.01.2003   Platný zobrazit
1702T004 Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii   901 02.01.1900   Platný zobrazit
1702T005 Biofyzika   902 02.01.1900   Platný zobrazit
1702T007 Biofyzika a chemická fyzika Biophysics and chemical physics 903 02.01.1900   Platný zobrazit
1702T017 Krizová radiobiologie a toxikologie   904 01.01.2003   Platný zobrazit
1702V001 Aplikovaná fyzika   905 02.01.1900   Platný zobrazit
1702V005 Biofyzika   906 02.01.1900   Platný zobrazit
1702V011 Chemická fyzika   907 02.01.1900   Platný zobrazit
1702V019 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics 908 02.01.1900   Platný zobrazit
1801R001 Informatika   909 02.01.1900   Platný zobrazit
1801R003 Informatika a výpočetní technika - informatika   910 02.01.1900   Platný zobrazit
1801R004 Informatika a výpočetní technika - obecná informatika   911 02.01.1900   Platný zobrazit
1801R008 Obecná informatika General computer science 912 02.01.1900   Platný zobrazit
1801R011 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů   913 02.01.1900   Platný zobrazit
1801R013 Matematické metody informační bezpečnosti Mathematical methods of information security 914 01.01.2003   Platný zobrazit
1801R015 Informatika s matematikou Computer science - mathematics 915 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T001 Informatika Computer Science 916 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T003 Informatika a výpočetní technika - informatika   917 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T004 Informatika a výpočetní technika - obecná informatika   918 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T006 Matematická informatika   919 01.01.2003   Platný zobrazit
1801T007 Matematická informatika a teoretická kybernetika   920 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T009 Teoretická a aplikovaná kybernetika   921 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T010 Teoretická informatika Theoretical computer science 922 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T011 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů   923 02.01.1900   Platný zobrazit
1801T013 Matematické metody informační bezpečnosti Mathematical methods of information security 924 01.01.2003   Platný zobrazit
1801T014 Diskrétní modely a algoritmy Discrete models and algorithms 925 01.01.2003   Platný zobrazit
1801T016 Počítačová a formální lingvistika Computational and Formal Linguistics 926 01.01.2003   Platný zobrazit
1801T017 Datové inženýrství Data Engineering 927 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V001 Informatika   928 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V002 Informatika a aplikovaná matematika   929 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V005 Kybernetika   930 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V006 Matematická informatika   931 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V007 Matematická informatika a teoretická kybernetika   932 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V010 Teoretická informatika Theoretical Computer Science 933 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V012 Zpracování dat a matematické modelování   934 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V014 Diskrétní modely a algoritmy Discrete Models and Algorithms 935 02.01.1900   Platný zobrazit
1801V018 Informační systémy   936 15.06.2004   Platný zobrazit
1802R001 Aplikovaná informatika   937 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R006 Informační systémy   938 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R007 Informační technologie   939 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R008 Informatika - angličtina   940 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R009 Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika   941 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R010 Informatika a výpočetní technika - informační systémy   942 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R013 Počítačová technika a její aplikace   943 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R014 Počítačové modelování ve fyzice a technice   944 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R019 Výpočetní technika   945 02.01.1900   Platný zobrazit
1802R021 Aplikovaná informatika v dopravě   946 01.01.2004   Platný zobrazit
1802R022 Informatika a logistika   947 01.01.2004   Platný zobrazit
1802R023 Informatika se zaměřením na vzdělávání   948 06.04.2004   Platný zobrazit
1802T001 Aplikovaná informatika   949 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T003 Informační a finanční management v aplikovaných vědách   950 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T004 Informační a řídicí systémy v aplikovaných vědách   951 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T005 Informační a znalostní inženýrství   952 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T006 Informační systémy   953 01.01.2003   Platný zobrazit
1802T007 Informační technologie /Information Technology/   954 01.01.2003   Platný zobrazit
1802T010 Informatika a výpočetní technika - informační systémy   955 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T011 Počítačová grafika a multimedia   956 01.01.2003   Platný zobrazit
1802T012 Počítačová grafika a výpočetní systémy   957 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T014 Počítačové modelování ve fyzice a technice   958 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T017 Počítačové modelování ve vědě a technice   959 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T018 Informační systémy a technologie   960 02.01.1900   Platný zobrazit
1802T021 Aplikovaná informatika v dopravě   961 01.01.2004   Platný zobrazit
1802V000 Kmenový obor: Aplikovaná informatika   962 02.01.1900   Platný zobrazit
1802V002 Biomedicínská informatika /Biomedical Informatics   963 02.01.1900   Platný zobrazit
1802V006 Informační systémy   964 02.01.1900   Platný zobrazit
1802V007 Informační technologie   965 02.01.1900   Platný zobrazit
1802V015 Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Data handling and mathematics modeling in sciences 966 02.01.1900   Platný zobrazit
1802V016 Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství   967 02.01.1900   Platný zobrazit
1802V020 Počítačové metody ve vědě a technice   968 01.09.2003   Platný zobrazit
2101R003 Geologické inženýrství   969 02.01.1900   Platný zobrazit
2101R004 Geovědní a montánní turismus   970 02.01.1900   Platný zobrazit
2101R005 Hlubinné dobývání ložisek nerostů   971 02.01.1900   Platný zobrazit
2101R008 Hornické inženýrství   972 01.01.2003   Platný zobrazit
2101R010 Lomové dobývání ložisek nerostů   973 02.01.1900   Platný zobrazit
2101R011 Výstavba dolů a geotechnika   974 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T002 Ekonomika a řízení hornictví   975 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T003 Geologické inženýrství   976 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T005 Hlubinné dobývání ložisek nerostů   977 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T006 Hornická geologie a geologický průzkum   978 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T008 Hornické inženýrství   979 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T010 Lomové dobývání ložisek nerostů   980 02.01.1900   Platný zobrazit
2101T011 Výstavba dolů a geotechnika   981 01.01.2003   Platný zobrazit
2101V001 Dobývání ložisek   982 02.01.1900   Platný zobrazit
2101V003 Geologické inženýrství   983 02.01.1900   Platný zobrazit
2101V007 Hornická geomechanika   984 02.01.1900   Platný zobrazit
2101V009 Hornictví   985 02.01.1900   Platný zobrazit
2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin   986 01.01.2003   Platný zobrazit
2102R003 Komerční inženýrství v oblasti surovin   987 01.01.2003   Platný zobrazit
2102R004 Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerostných surovin   988 01.01.2003   Platný zobrazit
2102R005 Provoz, ekonomika a management v technickém dobývání nerostných surovin   989 02.01.1900   Platný zobrazit
2102R006 Technologie a hospodaření s vodou   990 01.01.2003   Platný zobrazit
2102R012 Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin   991 02.01.1900   Platný zobrazit
2102R013 Úprava surovin a recyklace   992 01.01.2003   Platný zobrazit
2102T001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin   993 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T003 Komerční inženýrství v oblasti surovin   994 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T006 Technologie a hospodaření s vodou   995 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T007 Těžba a zpracování stavebních nerostných surovin   996 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T008 Úprava nerostných surovin   997 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T009 Úpravnictví   998 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T010 Úpravnictví a ekotechnologie   999 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T011 Úpravnictví a technologie vody   1000 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T012 Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin   1001 02.01.1900   Platný zobrazit
2102T013 Úprava surovin a recyklace   1002 01.01.2003   Platný zobrazit
2102V002 Horninové inženýrství   1003 02.01.1900   Platný zobrazit
2102V009 Úpravnictví   1004 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R001 Ekonomika a management v metalurgii   1005 01.01.2003   Platný zobrazit
2109R009 Metalurgie   1006 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R010 Metalurgie - metalurgie neželezných kovů   1007 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R011 Metalurgie - ocelářství   1008 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R014 Metalurgie - železářství a koksárenství   1009 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R015 Metalurgie neželezných kovů   1010 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R017 Nauka o kovech   1011 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R019 Ocelářství   1012 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R022 Slévárenství   1013 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R029 Tváření   1014 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R030 Tváření materiálu   1015 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R031 Umělecké slévárenství   1016 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R032 Železářství a koksárenství   1017 02.01.1900   Platný zobrazit
2109R033 Slévárenské technologie   1018 01.04.2004   Platný zobrazit
2109R034 Technologie tváření a úpravy materiálu   1019 01.04.2004   Platný zobrazit
2109R035 Technologie výroby kovů   1020 01.04.2004   Platný zobrazit
2109T001 Ekonomika a management v metalurgii   1021 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T002 Ekonomika a management v metalurgii - ekonomika podniku   1022 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T003 Ekonomika a management v metalurgii - podnikový management   1023 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T004 Ekonomika a řízení hutnictví   1024 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T006 Hutnictví neželezných kovů   1025 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T007 Hutnictví železa   1026 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T008 Metalurgické inženýrství   1027 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T009 Metalurgie   1028 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T010 Metalurgie - metalurgie neželezných kovů   1029 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T011 Metalurgie - ocelářství   1030 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T012 Metalurgie - slévárenství   1031 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T013 Metalurgie - tváření materiálů   1032 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T014 Metalurgie - železářství a koksárenství   1033 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T016 Metalurgie železa a oceli   1034 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T018 Nauka o kovech a tváření kovů   1035 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T020 Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály   1036 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T022 Slévárenství   1037 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T024 Tepelná technika   1038 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T025 Tepelná technika a průmyslová keramika   1039 01.01.2003   Platný zobrazit
2109T026 Tepelná technika a průmyslová keramika - průmyslová keramika   1040 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T027 Tepelná technika a průmyslová keramika - tepelná technika   1041 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T030 Tváření materiálu   1042 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T032 Železářství a koksárenství   1043 02.01.1900   Platný zobrazit
2109T033 Slévárenské technologie   1044 01.04.2004   Platný zobrazit
2109T034 Technologie tváření a úpravy materiálu   1045 01.04.2004   Platný zobrazit
2109T035 Technologie výroby kovů   1046 01.04.2004   Platný zobrazit
2109V005 Hutnictví kovů   1047 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V009 Metalurgie   1048 01.01.2003   Platný zobrazit
2109V021 Řízení a ekonomika podniku   1049 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V022 Slévárenství   1050 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V023 Technologie kovů a slitin   1051 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V028 Tepelná technika v průmyslu   1052 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V029 Tváření   1053 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V030 Tváření materiálu   1054 02.01.1900   Platný zobrazit
2109V036 Metalurgická technologie   1055 01.04.2004   Platný zobrazit
2109V037 Tepelná technika a paliva v průmyslu   1056 01.04.2004   Platný zobrazit
2301R001 Dopravní a manipulační technika   1057 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R002 Dopravní technika   1058 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R006 Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení   1059 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R008 Průmyslový design ve strojírenství   1060 01.01.2003   Platný zobrazit
2301R011 Příprava výroby a výrobní management   1061 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R013 Robotika   1062 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R016 Strojní inženýrství   1063 01.01.2003   Platný zobrazit
2301R023 Technická diagnostika, opravy a udržování   1064 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R029 Výrobní a řídicí systémy podniku   1065 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R030 Výrobní systémy   1066 02.01.1900   Platný zobrazit
2301R033 Výrobní technika   1067 01.01.2003   Platný zobrazit
2301T001 Dopravní a manipulační technika   1068 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T002 Dopravní technika   1069 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T003 Dopravní technika a technologie   1070 01.01.2003   Platný zobrazit
2301T004 Letadlová technika   1071 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T007 Průmyslové inženýrství a management   1072 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T008 Průmyslový design ve strojírenství   1073 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T009 Přesná mechanika   1074 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T010 Přesná mechanika a optika   1075 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T012 Přístrojová, regulační a automatizační technika   1076 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T013 Robotika   1077 01.01.2003   Platný zobrazit
2301T014 Slévárenská technologie   1078 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T015 Stavba mořských lodí   1079 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T016 Strojní inženýrství   1080 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T017 Strojní inženýrství - aplikovaná mechanika   1081 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T018 Strojní inženýrství - dopravní technika   1082 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T019 Strojní inženýrství - ekotechnika   1083 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T020 Strojní inženýrství - letadlová technika   1084 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T021 Strojní inženýrství - přesná mechanika a optika   1085 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T022 Strojní inženýrství - technika životního prostředí   1086 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T023 Technická diagnostika, opravy a udržování   1087 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T024 Technika prostředí   1088 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T025 Technika prostředí - technika životního prostředí   1089 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T026 Technika životního prostředí   1090 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T030 Výrobní systémy /Produktionssysteme/   1091 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T032 Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory   1092 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T034 Přístrojová a řídící technika   1093 02.01.1900   Platný zobrazit
2301T035 Energetické inženýrství   1094 01.01.2003   Platný zobrazit
2301T036 Fluidní inženýrství   1095 01.01.2003   Platný zobrazit
2301T037 Konstrukční inženýrství   1096 05.10.2004   Platný zobrazit
2301V001 Dopravní a manipulační technika   1097 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V003 Dopravní technika a technologie   1098 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V005 Počítačově integrovaná výroba   1099 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V007 Průmyslové inženýrství a management   1100 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V009 Přesná mechanika   1101 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V010 Přesná mechanika a optika   1102 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V024 Technika prostředí   1103 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V027 Textilní technika   1104 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V028 Transportní a manipulační technika   1105 02.01.1900   Platný zobrazit
2301V031 Výrobní systémy a procesy   1106 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R003 Dopravní stroje a manipulace s materiálem   1107 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R005 Energetická a procesní zařízení   1108 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení   1109 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R009 Konstrukce strojů   1110 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R010 Konstrukce strojů a zařízení   1111 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R016 Stavba strojů a zařízení   1112 02.01.1900   Platný zobrazit
2302R022 Stroje a zařízení   1113 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T006 Energetické stroje a zařízení   1114 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení   1115 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T008 Konstrukce a provoz strojů pro dopravní stavitelství   1116 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T010 Konstrukce strojů a zařízení   1117 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T011 Počítačové konstruování strojů a zařízení   1118 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T013 Stavba energetických strojů a zařízení   1119 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T014 Stavba energetických strojů a zařízení - tepelně energetická zařízení   1120 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T018 Stavba výrobních strojů   1121 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T019 Stavba výrobních strojů a zařízení   1122 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T021 Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje a zařízení   1123 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T023 Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl   1124 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T024 Stroje a zařízení pro chladicí techniku, stlačování a dopravu tekutin   1125 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T025 Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu   1126 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T026 Strojní inženýrství - hydraulické a pneumatické stroje a zařízení   1127 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T027 Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chem., potravin. a spotř. průmysl   1128 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T028 Strojní inženýrství - stroje a zařízení pro chlad. tech.,stlač. a dopr. tekutin   1129 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T029 Strojní inženýrství - tepelně energetická zařízení   1130 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T030 Strojní inženýrství - transportní, stavební a zemědělské stroje   1131 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T031 Strojní inženýrství - výrobní stroje a zařízení   1132 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T032 Strojní zařízení dolů   1133 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T033 Strojní zařízení dolů a hutí   1134 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T034 Strojní zařízení hutí   1135 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T035 Strojní zařízení pro stavebnictví, úpravárenství a zemědělství   1136 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T036 Tepelné a jaderné stroje a zařízení   1137 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T037 Tepelně energetická zařízení   1138 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T038 Transportní, stavební a zemědělské stroje   1139 02.01.1900   Platný zobrazit
2302T039 Výrobní stroje a zařízení   1140 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V001 Části a mechanismy strojů   1141 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V002 Části strojů a mechanismů   1142 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V004 Dopravní stroje a zařízení   1143 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V006 Energetické stroje a zařízení   1144 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení   1145 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V010 Konstrukce strojů a zařízení   1146 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V012 Stavba dopravních strojů a zařízení   1147 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V013 Stavba energetických strojů a zařízení   1148 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V015 Stavba jaderných zařízení   1149 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V017 Stavba tepelně energetických zařízení   1150 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V019 Stavba výrobních strojů a zařízení   1151 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V020 Stavba výrobních strojů a zařízení - výrobní stroje   1152 02.01.1900   Platný zobrazit
2302V039 Výrobní stroje a zařízení   1153 02.01.1900   Platný zobrazit
2303R001 Optimalizace strojírenských technologií   1154 02.01.1900   Platný zobrazit
2303R002 Strojírenská technologie   1155 02.01.1900   Platný zobrazit
2303R007 Výrobní technologie ve strojírenství   1156 02.01.1900   Platný zobrazit
2303R008 Řízení výroby   1157 02.01.1900   Platný zobrazit
2303R009 Strojírenská technologie a management   1158 02.01.1900   Platný zobrazit
2303T002 Strojírenská technologie   1159 02.01.1900   Platný zobrazit
2303T003 Strojírenská technologie - průmyslový management   1160 02.01.1900   Platný zobrazit
2303T004 Strojírenská technologie - technologie obrábění   1161 02.01.1900   Platný zobrazit
2303T005 Strojírenská technologie a průmyslový management   1162 02.01.1900   Platný zobrazit
2303T006 Strojní inženýrství - strojírenská technologie   1163 02.01.1900   Platný zobrazit
2303T010 Výrobní technologie a průmyslový management   1164 01.07.2003   Platný zobrazit
2303V002 Strojírenská technologie   1165 02.01.1900   Platný zobrazit
2303V004 Strojírenská technologie - technologie obrábění   1166 02.01.1900   Platný zobrazit
2304R002 Materiálové a technologické inženýrství   1167 02.01.1900   Platný zobrazit
2304R003 Přístrojová a automatizační technika výzbroje   1168 02.01.1900   Platný zobrazit
2304R010 Zbraně a munice   1169 01.01.2003   Platný zobrazit
2304R012 Ženijní a stavební stroje   1170 02.01.1900   Platný zobrazit
2304R014 Mechanizace ženijních a stavebních prací   1171 02.01.1900   Platný zobrazit
2304R015 Mobilní vojenská technika   1172 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T001 Hydraulické a pneumatické mechanismy vojenské techniky   1173 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T002 Materiálové a technologické inženýrství   1174 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T003 Přístrojová a automatizační technika výzbroje   1175 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T004 Tankový a automobilní   1176 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T005 Velitelsko-inženýrská dělostřelecká   1177 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T006 Velitelsko-inženýrská ženijní   1178 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T009 Výzbrojně technický   1179 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T010 Zbraně a munice   1180 01.01.2003   Platný zobrazit
2304T011 Zbraňové systémy   1181 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T012 Ženijní a stavební stroje   1182 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T013 Ženijní strojní   1183 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T014 Mechanizace ženijních a stavebních prací   1184 02.01.1900   Platný zobrazit
2304T015 Mobilní vojenská technika   1185 02.01.1900   Platný zobrazit
2304V002 Materiálové a technologické inženýrství   1186 02.01.1900   Platný zobrazit
2304V007 Vojenská technika   1187 02.01.1900   Platný zobrazit
2304V008 Vojenská technika, zbraně a munice   1188 01.01.2003   Platný zobrazit
2305R001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby   1189 02.01.1900   Platný zobrazit
2305R002 Ekonomika a řízení strojírenské výroby - technicko-manažerské studium   1190 02.01.1900   Platný zobrazit
2305R004 Řízení výroby   1191 02.01.1900   Platný zobrazit
2305R005 Strojírenský management   1192 02.01.1900   Platný zobrazit
2305R006 Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení   1193 02.01.1900   Platný zobrazit
2305R008 Technologický management   1194 02.01.1900   Platný zobrazit
2305T001 Ekonomika a řízení strojírenské výroby   1195 02.01.1900   Platný zobrazit
2305T003 Řízení a ekonomika podniku   1196 02.01.1900   Platný zobrazit
2305T007 Strojní inženýrství - ekonomika a řízení strojírenské výroby   1197 02.01.1900   Platný zobrazit
2305V003 Řízení a ekonomika podniku   1198 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R002 Letecká technika   1199 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R004 Letecké technické a provozní zabezpečení   1200 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R008 Letecký štábní   1201 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R009 Letištní technické zabezpečení   1202 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R010 Letový provoz   1203 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R011 Pilot vojenského letadla   1204 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R012 Raketová technika   1205 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R016 Letecká technika a raketové systémy   1206 02.01.1900   Platný zobrazit
2306R017 Letový provoz a řízení letectva   1207 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T002 Letecká technika   1208 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T004 Letecké technické a provozní zabezpečení   1209 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T005 Letecký   1210 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T006 Letecký pilotní   1211 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T007 Letecký strojní   1212 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T008 Letecký štábní   1213 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T009 Letištní technické zabezpečení   1214 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T010 Letový provoz   1215 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T011 Pilot vojenského letadla   1216 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T012 Raketová technika   1217 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T014 Systémy vojska protivzdušné obrany státu   1218 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T015 Vojska PVO státu   1219 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T016 Letecká technika a raketové systémy   1220 02.01.1900   Platný zobrazit
2306T017 Letový provoz a řízení letectva   1221 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V001 Aerodynamika a mechanika letu   1222 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V003 Letecké a speciální vozidlové motory   1223 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V010 Letový provoz   1224 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V012 Raketová technika   1225 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V013 Stavba a provoz letadel   1226 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V016 Letecká technika a raketové systémy   1227 02.01.1900   Platný zobrazit
2306V017 Letový provoz a řízení letectva   1228 01.01.2003   Platný zobrazit
2341R001 Strojírenství   1229 02.01.1900   Platný zobrazit
2341R002 Strojírenství se zaměřením na počítače a CNC techniku   1230 02.01.1900   Platný zobrazit
2601R004 Měřicí a řídicí technika   1231 01.01.2003   Platný zobrazit
2601R006 Měřicí technika   1233 02.01.1900   Platný zobrazit
2601R009 Obrazová a zvuková technika   1234 02.01.1900   Platný zobrazit
2601R012 Slaboproudá elektrotechnika   1235 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T003 Měření a přístrojová technika   1236 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T004 Měřicí a řídicí technika   1237 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T006 Měřicí technika   1238 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T007 Měřicí technika v chemickém a potravinářském průmyslu   1239 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T008 Nová média   1240 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T010 Radioelektronika   1241 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T012 Slaboproudá elektrotechnika   1242 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T013 Telekomunikační technika   1243 02.01.1900   Platný zobrazit
2601T014 Telekomunikace a radiotechnika   1244 01.01.2003   Platný zobrazit
2601V001 Elektronika, měřicí a sdělovací technika   1245 02.01.1900   Platný zobrazit
2601V002 Elektrotechnika, měřicí a sdělovací technika   1246 02.01.1900   Platný zobrazit
2601V006 Měřicí technika   1247 02.01.1900   Platný zobrazit
2601V010 Radioelektronika   1248 02.01.1900   Platný zobrazit
2601V011 Sdělovací technika po vedeních   1249 02.01.1900   Platný zobrazit
2601V013 Telekomunikační technika   1250 02.01.1900   Platný zobrazit
2602R001 Aplikovaná elektrotechnika   1251 01.01.2003   Platný zobrazit
2602R002 Elektrotechnická a elektronická technologie   1252 02.01.1900   Platný zobrazit
2602R005 Elektrotechnická výroba a management   1253 02.01.1900   Platný zobrazit
2602R006 Elektrotechnika   1254 02.01.1900   Platný zobrazit
2602R007 Elektrotechnika a energetika   1255 02.01.1900   Platný zobrazit
2602R008 Elektrotechnologie   1256 02.01.1900   Platný zobrazit
2602R010 Komerční elektrotechnika   1257 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T001 Aplikovaná elektrotechnika   1258 01.01.2003   Platný zobrazit
2602T002 Elektrotechnická a elektronická technologie   1259 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T003 Elektrotechnická výroba   1260 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T004 Elektrotechnická výroba - elektrotechnická výroba a management   1261 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T005 Elektrotechnická výroba a management   1262 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T006 Elektrotechnika   1263 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T008 Elektrotechnologie   1264 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T010 Komerční elektrotechnika   1265 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T011 Procesní inženýrství - elektrotechnická výroba a management   1266 02.01.1900   Platný zobrazit
2602T012 Technologické systémy   1267 02.01.1900   Platný zobrazit
2602V002 Elektrotechnická a elektronická technologie   1268 02.01.1900   Platný zobrazit
2602V006 Elektrotechnika   1269 02.01.1900   Platný zobrazit
2602V008 Elektrotechnologie   1270 02.01.1900   Platný zobrazit
2602V009 Elektrotechnologie a materiály   1271 02.01.1900   Platný zobrazit
2602V013 Teoretická elektrotechnika   1272 02.01.1900   Platný zobrazit
2608R002 Management elektrotechniky   1273 02.01.1900   Platný zobrazit
2608R004 Komerční elektrotechnika   1274 01.01.2004   Platný zobrazit
2608T001 Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky   1275 02.01.1900   Platný zobrazit
2608V003 Řízení a ekonomika podniku   1276 02.01.1900   Platný zobrazit
2609R003 Lékařská elektronika   1277 02.01.1900   Platný zobrazit
2609R006 Optoelektronika   1278 01.01.2003   Platný zobrazit
2609T004 Mikroelektronika   1279 01.01.2003   Platný zobrazit
2609T006 Optoelektronika   1280 02.01.1900   Platný zobrazit
2609V001 Akustika   1281 02.01.1900   Platný zobrazit
2609V002 Elektroakustika   1282 02.01.1900   Platný zobrazit
2609V005 Mikroelektronika teoretická   1283 02.01.1900   Platný zobrazit
2609V006 Optoelektronika   1284 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R003 Automatizované systémy velení a řízení VzS   1285 01.01.2003   Platný zobrazit
2611R005 Elektrické a speciální vybavení letadel   1286 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R008 Naváděcí a řidící systémy raket   1287 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R012 Radiolokační systémy   1288 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R013 Radiotechnické systémy elektronického boje   1289 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R014 Radiotechnické vybavení letadel   1290 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R015 Radiotechnické zabezpečení letectva   1291 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R019 Speciální komunikační systémy   1292 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R020 Speciální radiokomunikační systémy   1293 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R022 Speciální telekomunikační systémy   1294 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R024 Systémy výzbroje letadel   1295 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R025 Vojenská robotika a kybernetika   1296 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R027 Výstavba, údržba a bezpečnost ASV   1297 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R029 Meteorologické zabezpečení   1298 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R030 Navádění a řízení raket   1299 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R031 Radiolokační a radiotechnické systémy   1300 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R032 Speciální informační technologie   1301 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R033 Systémy velení a řízení   1302 02.01.1900   Platný zobrazit
2611R037 Avionické systémy   1303 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T001 Automatizace velení - elektronické počítače   1304 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T002 Automatizované systémy velení   1305 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T003 Automatizované systémy velení a řízení VzS   1306 01.01.2003   Platný zobrazit
6208T062 Marketing a obchod   1307 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T065 Obchod a podnikání s technikou   1308 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T068 Obchodně podnikatelský obor   1309 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T069 Obchodní činnost a finanční podnikání   1310 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T070 Obchodní podnikání   1311 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T076 Podnikání a administrativa   1312 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T080 Podnikání a mnohosektorová ekonomika   1313 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T084 Podnikatelství a management   1314 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T085 Podniková ekonomika   1315 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T086 Podniková ekonomika a management   1316 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T090 Podnikové finance a obchod   1317 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T091 Podnikové hospodářství   1318 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T094 Provoz a ekonomika   1319 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T095 Provoz a ekonomika zemědělství   1320 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T097 Řízení a ekonomika podniku   1321 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T099 Řízení podniku a podnikové finance   1322 01.01.2003   Platný zobrazit
6208T108 Vojenský management   1323 01.01.2003   Platný zobrazit
6208T109 Ekonomika obrany státu   1324 01.04.2003   Platný zobrazit
6208T110 Agricultural Economics and Management   1325 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T111 Agrarökonomie   1326 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T115 Management a marketing   1327 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T116 Průmyslové inženýrství   1328 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T117 Účetnictví a finanční řízení podniku   1329 02.01.1900   Platný zobrazit
6208T123 Ekonomika a management v průmyslu   1330 01.04.2004   Platný zobrazit
6208V006 Ekonomika a hygiena výživy   1331 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V007 Ekonomika a management   1332 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V012 Ekonomika a řízení průmyslu   1333 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V013 Ekonomika a řízení průmyslu - ekonomika průmyslu   1334 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V037 Management   1335 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V038 Management a ekonomika   1336 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V083 Podnikatelství   1337 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V086 Podniková ekonomika a management   1338 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V097 Řízení a ekonomika podniku /Business Economics and Management/   1339 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V104 Vrcholové řízení a rozhodování   1340 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V107 Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů   1341 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V108 Vojenský management   1342 01.01.2003   Platný zobrazit
6208V109 Ekonomika obrany státu   1343 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V112 Podniková a odvětvová ekonomika   1344 02.01.1900   Platný zobrazit
6208V119 Organizace a řízení podniků   1345 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R001 Aplikovaná informatika   1346 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R003 Ekonomická informatika   1347 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R006 Ekonomická informatika - informatika v ekonomii a správě   1348 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R007 Ekonomická informatika - manažerské informační systémy   1349 01.01.2003   Platný zobrazit
6209R008 Ekonomická informatika - podnikatelská informatika   1350 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R009 Ekonomická informatika - územní informatika   1351 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R011 Ekonomické informační systémy   1352 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R012 Informační a komunikační management   1353 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R013 Informační a systémový management   1354 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R014 Informační a znalostní management   1355 01.01.2003   Platný zobrazit
6209R015 Informační management   1356 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R016 Informační management (aplikov.)   1357 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R018 Informatika ve státní správě   1358 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R019 Informatika ve veřejné správě   1359 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R020 Knihovnický management   1360 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R021 Manažerská informatika   1361 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R022 Počítačové zpracování ekonomických informací   1362 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R023 Podnikatelská informatika   1363 01.01.2003   Platný zobrazit
6209R024 Systémové inženýrství   1364 01.01.2003   Platný zobrazit
6209R026 Výpočetní technika v ekonomii   1365 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R027 Podnikové informační systémy   1366 02.01.1900   Platný zobrazit
6209R028 Regionální a informační management   1367 01.01.2003   Platný zobrazit
6209R029 Informační a bezpečnostní systémy   1368 01.04.2004   Platný zobrazit
6209T002 Automatizované systémy řízení v ekonomice   1369 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T003 Ekonomická informatika   1370 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T010 Ekonomické informace a kontrola   1371 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T015 Informační management   1372 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T017 Informatika v ekonomice   1373 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T019 Informatika ve veřejné správě   1374 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T021 Manažerská informatika   1375 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T024 Systémové inženýrství   1376 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T025 Systémové inženýrství a informatika   1377 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T026 Výpočetní technika v ekonomii   1378 02.01.1900   Platný zobrazit
6209T028 Regionální a informační management   1379 01.01.2003   Platný zobrazit
6209V003 Ekonomická informatika   1380 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V004 Ekonomická informatika - informatika   1381 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V005 Ekonomická informatika - informatika v ekonomice   1382 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V014 Informační a znalostní management   1383 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V015 Informační management   1384 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V017 Informatika v ekonomice   1385 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V019 Informatika ve veřejné správě   1386 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V021 Manažerská informatika   1387 02.01.1900   Platný zobrazit
6209V024 Systémové inženýrství   1388 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R001 Ekonomika a zahraniční obchod   1389 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R002 Ekonomika mezinárodního hospodářství   1390 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R004 Eurospráva   1391 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R005 Evropská integrace   1392 15.06.2004   Platný zobrazit
6210R006 Evropská unie   1393 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R007 Management a marketing zahraničního obchodu   1394 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R008 Mezinárodní a evropská ekonomická studia   1395 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R010 Mezinárodní obchod   1396 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R011 Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství   1397 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R012 Mezinárodní obchodní styk   1398 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R014 Zahraniční obchod   1399 02.01.1900   Platný zobrazit
6210R015 Ekonomika a management mezinárodního obchodu   1400 01.01.2003   Platný zobrazit
6210R017 Cestovní ruch a regionální rozvoj   1401 02.01.1900   Platný zobrazit
6210T003 Ekonomika zahraničního obchodu   1402 02.01.1900   Platný zobrazit
6210T004 Eurospráva   1403 02.01.1900   Platný zobrazit
6210T005 Evropská integrace   1404 02.01.1900   Platný zobrazit
6210T006 Evropská unie   1405 02.01.1900   Platný zobrazit
6210T010 Mezinárodní obchod   1406 02.01.1900   Platný zobrazit
6210T016 International Business in a Global context with an Emphasis on Central Europe   1407 02.01.1900   Platný zobrazit
6210V009 Mezinárodní ekonomické vztahy /International Economic Relations/   1408 02.01.1900   Platný zobrazit
6210V013 Světová ekonomika   1409 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R001 Cestovní ruch   1410 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R002 Cestovní ruch a rekreace   1411 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R003 Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - anglický jazyk, ruský jazyk   1412 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R004 Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - francouz. jazyk, ruský jazyk   1413 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R005 Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou - německý jazyk, ruský jazyk   1414 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R006 Ekonomika cestovního ruchu   1415 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R007 Ekonomika služeb a cestovního ruchu   1416 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R008 Ekonomika v obchodě a službách - ekonomika cestovního ruchu   1417 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R009 Gastronomie a služby cestovního ruchu   1418 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R010 Hotelnictví /Hospitality Management/   1419 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R011 Management a ekonomika - management cestovního ruchu, rekreace   1420 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R012 Management cestovního ruchu   1421 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R014 Management hotelových služeb   1422 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R015 Management hotelů, gastronomických zařízení a lázeňství   1423 01.01.2003   Platný zobrazit
6501R016 Management lázeňských služeb   1424 01.01.2003   Platný zobrazit
6501R017 Management v cestovním ruchu   1425 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R018 Manažerství cestovního ruchu   1426 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R019 Rozvoj a řízení regionální turistiky   1427 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R020 Řízení hotelnictví a turistických služeb   1428 02.01.1900   Platný zobrazit
6501R021 Management destinace cestovního ruchu   1429 01.04.2004   Platný zobrazit
6501T001 Cestovní ruch   1430 02.01.1900   Platný zobrazit
6501T002 Cestovní ruch a rekreace   1431 02.01.1900   Platný zobrazit
6501T006 Ekonomika cestovního ruchu   1432 02.01.1900   Platný zobrazit
6501T007 Ekonomika služeb a cestovního ruchu   1433 02.01.1900   Platný zobrazit
6501T013 Management hotelnictví a lázeňství /Hospitality and Spa Management/   1434 02.01.1900   Platný zobrazit
6701R005 Mezinárodní vztahy   1435 01.01.2003   Platný zobrazit
6701R006 Mezinárodní vztahy a diplomacie   1436 02.01.1900   Platný zobrazit
6701R007 Politické vědy   1437 02.01.1900   Platný zobrazit
6701R008 Politologie /Political Science/ Political Science 1438 02.01.1900   Platný zobrazit
6701R010 Politologie a evropská studia   1439 01.01.2003   Platný zobrazit
6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy Political Science and International Relations 1440 02.01.1900   Platný zobrazit
6701R014 Bezpečnostní a strategická studia   1441 15.06.2004   Platný zobrazit
6701T000 Kmenový obor: Politologie   1442 02.01.1900   Neplatný zobrazit
6701T001 Mezinárodní a evropská studia - diplomacie   1443 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T003 Mezinárodní politika   1444 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T004 Mezinárodní politika a diplomacie   1445 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T005 Mezinárodní vztahy International Relations 1446 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T008 Politologie Political Science 1447 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T009 Politologie (se společenskovědním oborem)   1448 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T010 Politologie a evropská studia   1449 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T012 International Economic and Political Studies International Economic and Political Studies 1450 01.01.2003   Platný zobrazit
6701T013 Politické teorie a mezinárodní vztahy   1451 02.01.1900   Platný zobrazit
6701T015 European Politics   1452 11.02.2004   Platný zobrazit
6701V002 Mezinárodní politické vztahy   1453 02.01.1900   Platný zobrazit
6701V005 Mezinárodní vztahy International Relations 1454 02.01.1900   Platný zobrazit
6701V008 Politologie Political Science 1455 02.01.1900   Platný zobrazit
6702R002 Evropská studia   1456 01.01.2003   Platný zobrazit
6702R004 Mezinárodní rozvojová studia   1457 01.01.2003   Platný zobrazit
6702R005 Mezinárodní teritoriální studia International Area Studies 1458 02.01.1900   Platný zobrazit
6702R006 Mezinárodní teritoriální studium   1459 02.01.1900   Platný zobrazit
6702R007 Mezinárodní vztahy a evropská studia   1460 02.01.1900   Platný zobrazit
6702R013 Blízkovýchodní studia   1461 01.01.2003   Platný zobrazit
6702R014 Regionální studia   1462 01.01.2003   Platný zobrazit
6702T001 Americká studia American Studies 1463 02.01.1900   Platný zobrazit
6702T002 Evropská studia European Studies 1464 02.01.1900   Platný zobrazit
6702T003 Kulturní antropologie Předního východu   1465 02.01.1900   Platný zobrazit
6702T005 Mezinárodní teritoriální studia   1466 01.01.2003   Platný zobrazit
6702T006 Mezinárodní teritoriální studium   1467 02.01.1900   Platný zobrazit
6702T007 Mezinárodní vztahy a evropská studia   1468 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T005 Elektrické a speciální vybavení letadel   1469 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T006 Inženýrská služba protiletadlové techniky   1470 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T007 Letecký elektrotechnický   1471 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T008 Naváděcí a řidící systémy raket   1472 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T009 Prostředky automatizovaného řízení a velení   1473 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T010 Radiolokace   1474 01.01.2003   Platný zobrazit
2611T012 Radiolokační systémy   1475 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T013 Radiotechnické systémy elektronického boje   1476 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T014 Radiotechnické vybavení letadel   1477 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T015 Radiotechnické zabezpečení letectva   1478 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T016 Radiotechnický   1479 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T017 Radiová a radiotechnická zařízení   1480 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T018 Řídicí a naváděcí systémy zbraní   1481 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T019 Speciální komunikační systémy   1482 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T020 Speciální radiokomunikační systémy   1483 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T021 Speciální radiolokační a radiotechnické systémy   1484 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T022 Speciální telekomunikační systémy   1485 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T023 Spojovací systémy   1486 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T024 Systémy výzbroje letadel   1487 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T025 Vojenská robotika a kybernetika   1488 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T026 Vojenská spojovací technika   1489 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T027 Výstavba, údržba a bezpečnost ASV   1490 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T028 Výzbrojně elektrotechnický   1491 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T029 Meteorologické zabezpečení   1492 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T030 Navádění a řízení raket   1493 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T031 Radiolokační a radiotechnické systémy   1494 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T032 Speciální informační technologie   1495 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T033 Systémy velení a řízení   1496 02.01.1900   Platný zobrazit
2611T037 Avionické systémy   1497 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V003 Automatizované systémy velení a řízení VzS   1498 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V004 Avionika a výzbroj letadel   1499 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V008 Naváděcí a řidící systémy raket   1500 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V011 Radiolokační a navigační technika   1501 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V019 Speciální komunikační systémy   1502 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V034 Elektronické a zbraňové systémy   1503 01.01.2003   Platný zobrazit
2611V035 Speciální elektrotechnické a komunikační systémy   1504 02.01.1900   Platný zobrazit
2611V036 Velení a řízení, informatika a robotika   1505 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R001 Aplikace automatizační a výpočetní techniky   1506 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R002 Aplikace výpočetní techniky   1507 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R004 Automatizace a informatika   1508 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R006 Automatizační a měřicí technika   1509 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R007 Automatizační technika   1510 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R008 Automatizované systémy   1511 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R011 Elektronické informační a řídící systémy   1512 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R012 Elektronické počítače   1513 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R013 Elektronické počítačové systémy   1514 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R014 Elektronické součástky a systémy   1515 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R015 Elektronika   1516 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R018 Elektronika a sdělovací technika   1517 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R019 Elektronika a telekomunikace   1518 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R020 Elektronika a telekomunikační technika   1519 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R022 Informační a automatizační technika   1520 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R023 Informační a řídicí technika   1521 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R024 Informatika a kybernetika   1522 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R025 Informatika a výpočetní technika   1523 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R029 Kybernetika a měření   1524 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R030 Kybernetika, automatizace a měření   1525 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R032 Mikroelektronika a technologie   1526 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R033 Počítačová grafika v elektrotechnice   1527 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R034 Počítačové systémy   1528 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R036 Počítačové systémy elektronické   1529 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R037 Počítačové zpracování informací   1530 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R041 Řídicí a informační systémy   1531 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R044 Systémy informační   1532 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R045 Technická kybernetika   1533 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R046 Teleinformatika   1534 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R049 Užití počítačů   1535 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R050 Výpočetní systémy   1536 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R051 Výpočetní technika   1537 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R052 Výpočetní technika a informatika   1538 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R053 Výpočetní technika a základy programování   1539 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R054 Programování Programming 1540 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R055 Správa počítačových systémů Administration of computer systems 1541 01.01.2003   Platný zobrazit
2612R057 Měřicí a výpočetní technika   1542 02.01.1900   Platný zobrazit
2612R059 Mobilní technologie   1543 01.01.2004   Platný zobrazit
2612R060 Komunikační a mikroprocesorová technika   1544 01.04.2004   Platný zobrazit
2612T009 Číslicové systémy   1545 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T010 Distribuované systémy a počítačové sítě   1546 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T012 Elektronické počítače   1547 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T014 Elektronické součástky a systémy   1548 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T015 Elektronika /Electronics/   1549 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T016 Elektronika a aplikovaná informatika   1550 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T017 Elektronika a rádiová komunikace   1551 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T018 Elektronika a sdělovací technika   1552 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T020 Elektronika a telekomunikační technika   1553 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T021 Elektronika a vakuová technika   1554 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T024 Informatika a kybernetika   1555 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T025 Informatika a výpočetní technika   1556 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T026 Inteligentní počítačové systémy   1557 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T027 Inteligentní systémy   1558 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T029 Kybernetika a měření   1559 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T030 Kybernetika, automatizace a měření   1560 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T031 Letecké informační a řídicí systémy   1561 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T035 Počítačové systémy a sítě   1562 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T038 Průmyslová elektronika   1563 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T039 Průmyslová elektronika a elektromechanika   1564 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T041 Řídicí a informační systémy   1565 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T043 Softwarové systémy Software systems 1566 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T045 Technická kybernetika   1567 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T047 Telekomunikační a informační technika   1568 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T048 Telekomunikační a multimediální systémy   1569 01.01.2003   Platný zobrazit
2612T051 Výpočetní technika   1570 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T052 Výpočetní technika a informatika   1571 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T056 Distribuované systémy Distributed systems 1572 02.01.1900   Platný zobrazit
2612T058 Aplikovaná měřicí a výpočetní technika   1573 01.01.2004   Platný zobrazit
2612T061 Elektronické stroje, přístroje a pohony   1574 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V003 Aplikovaná elektronika   1575 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V005 Automatizace a robotizace   1576 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V015 Elektronika   1577 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V018 Elektronika a sdělovací technika   1578 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V021 Elektronika a vakuová technika   1579 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V025 Informatika a výpočetní technika   1580 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V028 Kybernetika a informatika   1581 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V030 Kybernetika, automatizace a měření   1582 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V032 Mikroelektronika a technologie   1583 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V038 Průmyslová elektronika   1584 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V040 Robotické systémy   1585 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V042 Řídicí technika a robotika   1586 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V043 Softwarové systémy Software Systems 1587 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V045 Technická kybernetika   1588 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V046 Teleinformatika   1589 02.01.1900   Platný zobrazit
2612V051 Výpočetní technika   1590 02.01.1900   Platný zobrazit
2642R004 Elektrické stroje, přístroje a pohony   1591 01.01.2003   Platný zobrazit
2642R005 Silnoproudá elektrotechnika   1592 02.01.1900   Platný zobrazit
2642R007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika   1593 02.01.1900   Platný zobrazit
2642T001 Dopravní elektroinženýrství   1594 02.01.1900   Platný zobrazit
2642T003 Elektrické stroje a přístroje   1595 02.01.1900   Platný zobrazit
2642T004 Elektrické stroje, přístroje a pohony   1596 02.01.1900   Platný zobrazit
2642T005 Silnoproudá elektrotechnika   1597 01.01.2003   Platný zobrazit
2642T007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika   1598 02.01.1900   Platný zobrazit
2642T008 Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika   1599 01.01.2003   Platný zobrazit
2642V002 Elektrická trakce a elektrické pohony   1600 02.01.1900   Platný zobrazit
2642V003 Elektrické stroje a přístroje   1601 02.01.1900   Platný zobrazit
2642V004 Elektrické stroje, přístroje a pohony   1602 02.01.1900   Platný zobrazit
2642V007 Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika   1603 02.01.1900   Platný zobrazit
2642V009 Výkonová elektrotechnika   1604 02.01.1900   Platný zobrazit
2642V010 Výkonové polovodičové systémy   1605 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R001 Anorganická technologie   1606 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R002 Chemická technologie papíru a celulózy   1607 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R004 Praktická chemie   1608 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R008 Technologie organických výrob   1609 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R009 Technologie výroby a zpracování polymerů   1610 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R010 Teorie a technologie výbušin   1611 02.01.1900   Platný zobrazit
2801R013 Chemie a chemické technologie   1612 01.01.2003   Platný zobrazit
2801T001 Anorganická technologie   1613 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T002 Chemická technologie papíru a celulózy   1614 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T005 Technologie anorganických látek   1615 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T006 Technologie organických látek   1616 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T007 Technologie organických specialit   1617 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů   1618 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T010 Teorie a technologie výbušin   1619 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T011 Teorie a technologie výbušin - bezpečnostní inženýrství   1620 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T012 Teorie a technologie výbušin - technologie výbušin   1621 02.01.1900   Platný zobrazit
2801T014 Základní a speciální anorganické technologie   1622 01.01.2003   Platný zobrazit
2801T015 Technologie organických látek a chemické speciality   1623 01.01.2003   Platný zobrazit
2801V001 Anorganická technologie   1624 02.01.1900   Platný zobrazit
2801V003 Organická technologie   1625 02.01.1900   Platný zobrazit
2802R004 Technická fyzikální a analytická chemie   1626 01.01.2003   Platný zobrazit
2802R005 Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie   1627 02.01.1900   Platný zobrazit
2802R006 Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie   1628 02.01.1900   Platný zobrazit
2802R007 Technická chemie   1629 02.01.1900   Platný zobrazit
2802R011 Chemie a technická chemie   1630 01.01.2004   Platný zobrazit
2802T002 Fyzikální chemie   1631 01.01.2003   Platný zobrazit
2802T003 Organická chemie   1632 02.01.1900   Platný zobrazit
2802T004 Technická fyzikální a analytická chemie   1633 02.01.1900   Platný zobrazit
2802T005 Technická fyzikální a analytická chemie - analytická chemie   1634 02.01.1900   Platný zobrazit
2802T006 Technická fyzikální a analytická chemie - fyzikální chemie   1635 02.01.1900   Platný zobrazit
2802T008 Analytická chemie a jakostní inženýrství   1636 01.01.2003   Platný zobrazit
2802T009 Molekulární inženýrství   1637 01.01.2003   Platný zobrazit
2802T010 Technická fyzikální chemie   1638 01.01.2004   Platný zobrazit
2802V001 Analytická chemie   1639 02.01.1900   Platný zobrazit
2802V002 Fyzikální chemie   1640 02.01.1900   Platný zobrazit
2804R001 Vojenská chemie   1641 01.01.2003   Platný zobrazit
2804T001 Vojenská chemie   1642 02.01.1900   Platný zobrazit
2805R001 Chemie a technologie ochrany prostředí   1643 02.01.1900   Platný zobrazit
2805R002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí   1644 01.01.2003   Platný zobrazit
2805R003 Chemie životního prostředí Environmetal Chemistry 1645 02.01.1900   Platný zobrazit
2805R007 Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami   1646 15.06.2004   Platný zobrazit
2805R008 Chemické látky v životním prostředí   1647 15.06.2004   Platný zobrazit
2805T002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí   1648 02.01.1900   Platný zobrazit
2805T003 Chemie životního prostředí Environmental Chemistry 1649 02.01.1900   Platný zobrazit
2805T004 Procesní inženýrství - chemie a technologie ochrany ŽP   1650 02.01.1900   Platný zobrazit
2805T005 Technologie vody   1651 02.01.1900   Platný zobrazit
2805T006 Technologie ochrany životního prostředí   1652 01.01.2003   Platný zobrazit
2805V002 Chemie a technologie ochrany životního prostředí   1653 02.01.1900   Platný zobrazit
2805V003 Chemie životního prostředí   1654 02.01.1900   Platný zobrazit
2805V005 Technologie vody   1655 02.01.1900   Platný zobrazit
2806R003 Vlákna a textilní chemie   1656 02.01.1900   Platný zobrazit
2806T001 Chemie a technologie dřeva,vláknitých materiálů a kompozitů   1657 02.01.1900   Platný zobrazit
2806T002 Spotřební chemie   1658 02.01.1900   Platný zobrazit
2806T003 Vlákna a textilní chemie   1659 02.01.1900   Platný zobrazit
2806T004 Vlákna a textilní chemie - technologie chemických vláken   1660 02.01.1900   Platný zobrazit
2806T005 Vlákna a textilní chemie - textilní chemie a koloristika   1661 02.01.1900   Platný zobrazit
2807R001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu   1662 02.01.1900   Platný zobrazit
2807R004 Chemické inženýrství   1663 02.01.1900   Platný zobrazit
2807R006 Procesní inženýrství a management podniků   1664 01.01.2003   Platný zobrazit
2807R010 Technicko-manažerské studium pro chemické a jim příbuzné obory   1665 02.01.1900   Platný zobrazit
2807R011 Řízení chemických procesů   1666 02.01.1900   Platný zobrazit
2807R012 Automatizace a řídící technika   1667 02.01.1900   Platný zobrazit
2807R013 Procesní inženýrství, informatika a management   1668 01.01.2003   Platný zobrazit
2807T001 Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu   1669 02.01.1900   Platný zobrazit
2807T002 Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků   1670 02.01.1900   Platný zobrazit
2807T004 Chemické inženýrství   1671 02.01.1900   Platný zobrazit
2807T005 Procesní inženýrství - chemické inženýrství   1672 02.01.1900   Platný zobrazit
2807T007 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob   1673 02.01.1900   Platný zobrazit
2807T008 Procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob - procesy a zařízení   1674 02.01.1900   Platný zobrazit
2807T012 Automatizace a řídící technika   1675 01.01.2003   Platný zobrazit
2807T014 Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů   1676 01.01.2003   Platný zobrazit
2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   1677 01.01.2003   Platný zobrazit
2807V003 Chemická metalurgie   1678 02.01.1900   Platný zobrazit
2807V004 Chemické inženýrství   1679 02.01.1900   Platný zobrazit
2807V009 Řízení a ekonomika podniku   1680 02.01.1900   Platný zobrazit
2808R001 Anorganické a polymerní materiály   1681 02.01.1900   Platný zobrazit
2808R005 Sklářství   1682 02.01.1900   Platný zobrazit
2808R008 Tvorba uměleckého skla   1683 02.01.1900   Platný zobrazit
2808R009 Chemie a technologie materiálů   1684 02.01.1900   Platný zobrazit
2808T002 Chemická technologie kovových a speciálních anorganických materiálů   1685 02.01.1900   Platný zobrazit
2808T003 Chemie a technologie anorganických materiálů   1686 02.01.1900   Platný zobrazit
2808T004 Chemie materiálů   1687 02.01.1900   Platný zobrazit
2808T007 Technologie silikátů   1688 02.01.1900   Platný zobrazit
2808T010 Polymerní materiály a technologie   1689 01.01.2003   Platný zobrazit
2808T011 Anorganické nekovové materiály   1690 01.01.2003   Platný zobrazit
2808T012 Kovové materiály   1691 01.01.2003   Platný zobrazit
2808T013 Polymerní materiály   1692 01.01.2003   Platný zobrazit
2808T014 Materiály pro elektroniku   1693 01.01.2003   Platný zobrazit
2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   1694 01.01.2004   Platný zobrazit
2808T016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   1695 01.04.2004   Platný zobrazit
2808V003 Chemie a technologie anorganických materiálů   1696 02.01.1900   Platný zobrazit
2808V004 Chemie materiálů   1697 01.01.2003   Platný zobrazit
2808V006 Technologie makromolekulárních látek   1698 02.01.1900   Platný zobrazit
2808V007 Technologie silikátů   1699 02.01.1900   Platný zobrazit
2808V016 Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   1700 01.04.2004   Platný zobrazit
2810R001 Biotechnologie   1701 01.01.2003   Platný zobrazit
2810R005 Biochemie a biotechnologie   1702 01.01.2003   Platný zobrazit
2810R006 Obecná mikrobiologie a biotechnologie   1703 15.06.2004   Platný zobrazit
2810T001 Biotechnologie   1704 01.01.2003   Platný zobrazit
2810T002 Kvasná chemie a bioinženýrství   1705 02.01.1900   Platný zobrazit
2810T003 Obecná a aplikovaná biochemie   1706 02.01.1900   Platný zobrazit
2810T007 Biotechnologie a management odpadů   1707 06.04.2004   Platný zobrazit
2810V001 Biotechnologie   1708 02.01.1900   Platný zobrazit
2810V004 Biotechnologie odpadů   1709 01.01.2003   Platný zobrazit
2811R002 Chemie a technologie paliv   1710 01.05.2004   Platný zobrazit
2811R005 Chemie a technologie paliv a prostředí   1711 01.01.2003   Platný zobrazit
2811T001 Chemické a energetické zpracování paliv   1712 02.01.1900   Platný zobrazit
2811T002 Chemie a technologie paliv   1713 02.01.1900   Platný zobrazit
2811T003 Procesní inženýrství - chemie a technologie paliv   1714 02.01.1900   Platný zobrazit
2811T005 Chemie a technologie paliv a prostředí   1715 01.01.2003   Platný zobrazit
2811V001 Chemické a energetické zpracování paliv   1716 02.01.1900   Platný zobrazit
2811V004 Technologie paliv (nejaderných)   1717 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R001 Analýza potravin   1718 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R003 Hodnocení a analýza potravin   1719 01.01.2003   Platný zobrazit
2901R004 Chemie a analýza potravin   1720 01.01.2003   Platný zobrazit
2901R005 Chemie a technologie poživatin   1721 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin   1722 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R011 Potravinářská technologie a kontrola jakosti potravin   1723 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R013 Technologie potravin   1724 01.01.2003   Platný zobrazit
2901R014 Technologie potravinářských výrob   1725 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R015 Výroba a distribuce potravin   1726 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R016 Zpracování mléka   1727 02.01.1900   Platný zobrazit
2901R018 Chemie a technologie potravin   1728 01.01.2003   Platný zobrazit
2901R021 Potravinářská chemie   1729 01.01.2003   Platný zobrazit
2901R024 Potraviny a výživa   1730 15.06.2004   Platný zobrazit
2901T002 Enzymové inženýrství   1731 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T003 Hodnocení a analýza potravin   1732 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T004 Chemie a analýza potravin   1733 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin   1734 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T007 Chemie a technologie sacharidů   1735 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T008 Konzervace potravin a technologie masa   1736 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T010 Potravinářská chemie a biotechnologie   1737 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T012 Technologie mléka a tuků   1738 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T013 Technologie potravin   1739 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T017 Technologie bílkovin   1740 02.01.1900   Platný zobrazit
2901T019 Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin   1741 01.01.2003   Platný zobrazit
2901T020 Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky   1742 01.01.2003   Platný zobrazit
2901T022 Kvalita a bezpečnost potravin   1743 01.01.2003   Platný zobrazit
2901T023 Chemie přírodních látek   1744 01.01.2003   Platný zobrazit
2901V004 Chemie a analýza potravin   1745 02.01.1900   Platný zobrazit
2901V005 Chemie a technologie poživatin   1746 02.01.1900   Platný zobrazit
2901V006 Chemie a technologie poživatin - technologie potravin   1747 02.01.1900   Platný zobrazit
2901V009 Kvasná chemie a technologie   1748 02.01.1900   Platný zobrazit
2901V013 Technologie potravin   1749 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T001 Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu   1750 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T002 Chemická technologie textilní   1751 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T003 Marketing a řízení textilní a oděvní výroby   1752 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T004 Netkané textilie   1753 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T005 Oděvní technologie   1754 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T006 Technologie textilu a oděvnictví   1755 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T007 Textilní materiálové inženýrství   1756 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T009 Textilní technologie   1757 02.01.1900   Platný zobrazit
3106T010 Joint Master   1758 01.04.2004   Platný zobrazit
3106V007 Textilní materiálové inženýrství   1759 02.01.1900   Platný zobrazit
3106V008 Textilní technika   1760 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R001 Chemická technologie zušlechťování   1761 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R002 Mechanická textilní technologie   1762 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R003 Řízení textilních technologických procesů   1763 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R004 Technologie a řízení oděvní výroby   1764 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R005 Technologie textilu a oděvnictví   1765 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R006 Textilní a oděvní návrhářství /Textile and Fashion Design/   1766 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R007 Textilní marketing   1767 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R008 Textilní technologické procesy   1768 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R009 Výrobní a obchodní manager textilu   1769 02.01.1900   Platný zobrazit
3107R010 Textilní materiály a technologie   1770 01.04.2004   Platný zobrazit
3201R001 Technologická zařízení   1771 02.01.1900   Platný zobrazit
3201R004 Obuvnická technologie   1772 02.01.1900   Platný zobrazit
3201T002 Technologie a management   1773 02.01.1900   Platný zobrazit
3201T003 Technologie kůže, plastů a pryže   1774 02.01.1900   Platný zobrazit
3201T005 Obuvnická a galanterní výroba   1775 01.01.2003   Platný zobrazit
3201T006 Obuvnická a galanterní technologie   1776 02.01.1900   Platný zobrazit
3201T007 Konstrukce technologických zařízení   1777 01.01.2003   Platný zobrazit
3201T008 Výrobní inženýrství   1778 01.01.2003   Platný zobrazit
3301T001 Dřevařské inženýrství /Wood Engineering/   1779 02.01.1900   Platný zobrazit
3301T002 Ekonomika a řízení dřevařského průmyslu   1780 02.01.1900   Platný zobrazit
3301T003 Technologie dřeva   1781 02.01.1900   Platný zobrazit
3301T004 Dřevostavby a dřevěné prvky staveb   1782 01.01.2003   Platný zobrazit
3301T005 Nábytek, výrobky a design   1783 01.01.2003   Platný zobrazit
3301T006 Prvovýroba   1784 01.01.2003   Platný zobrazit
3301V003 Technologie dřeva   1785 02.01.1900   Platný zobrazit
3301V007 Technologie zpracování dřeva   1786 02.01.1900   Platný zobrazit
3341R001 Dřevařství /Wood Technology/   1787 02.01.1900   Platný zobrazit
3341R002 Hospodářskosprávní činnost a podnikání v dřevozpracujícím průmyslu   1788 02.01.1900   Platný zobrazit
3341R003 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce   1789 02.01.1900   Platný zobrazit
3441R001 Polygrafie   1790 02.01.1900   Platný zobrazit
3441T001 Polygrafie   1791 02.01.1900   Platný zobrazit
3441T002 Technologie tisku a aplikovaná fotochemie   1792 02.01.1900   Platný zobrazit
3501R002 Architektura   1793 02.01.1900   Platný zobrazit
3501R010 Urbanismus a územní plánování   1794 02.01.1900   Platný zobrazit
3501R011 Architektura a stavitelství   1795 01.01.2003   Platný zobrazit
3501R012 Architektura pozemních staveb   1796 15.06.2004   Platný zobrazit
3501T001 Architektonické inženýrství   1797 02.01.1900   Platný zobrazit
3501T002 Architektura   1798 02.01.1900   Platný zobrazit
3501T005 Prostorové plánování   1799 02.01.1900   Platný zobrazit
3501T009 Urbanismus   1800 02.01.1900   Platný zobrazit
3501T010 Urbanismus a územní plánování   1801 02.01.1900   Platný zobrazit
3501T011 Architektura a stavitelství   1802 01.01.2003   Platný zobrazit
3501V002 Architektura   1803 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V003 Architektura a pozemní stavitelství   1804 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V004 Dějiny architektury a rekonstrukce památek   1805 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V005 Prostorové plánování   1806 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V006 Rekonstrukce a ochrana památek   1807 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V007 Teorie architektonické tvorby   1808 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V008 Teorie urbanistické tvorby a územní plánování   1809 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V009 Urbanismus   1810 02.01.1900   Platný zobrazit
3501V010 Urbanismus a územní plánování   1811 02.01.1900   Platný zobrazit
3602T001 Geografické informační systémy   1812 02.01.1900   Platný zobrazit
3602T002 Geoinformatika   1813 02.01.1900   Platný zobrazit
3602T003 Geomatika   1814 02.01.1900   Platný zobrazit
3602V002 Geoinformatika   1815 02.01.1900   Platný zobrazit
3606R001 Mechanizace budování speciálních staveb   1816 02.01.1900   Platný zobrazit
3606R004 Vojenské stavby   1817 02.01.1900   Platný zobrazit
3606T001 Mechanizace budování speciálních staveb   1818 02.01.1900   Platný zobrazit
3606T002 Mechanizace speciálních staveb   1819 02.01.1900   Platný zobrazit
3606T003 Vojenské pozemní stavby   1820 02.01.1900   Platný zobrazit
3606T004 Vojenské stavby   1821 02.01.1900   Platný zobrazit
3606V004 Vojenské stavby   1822 01.01.2003   Platný zobrazit
3607R020 Stavebně materiálové inženýrství   1823 01.01.2003   Platný zobrazit
3607R038 Management stavebnictví   1824 01.09.2003   Platný zobrazit
3607R039 Správa majetku a provoz budov   1825 05.10.2004   Platný zobrazit
3607T001 Betonové stavby   1826 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T002 Dopravní stavitelství   1827 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T003 Ekonomika a řízení stavebnictví   1828 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T005 Geotechnické a dopravní stavitelství   1829 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T006 Geotechnické a podzemní stavitelství   1830 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T007 Hornické a podzemní stavitelství   1831 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T009 Konstrukce a dopravní stavby   1832 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T010 Konstrukce a materiály   1833 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T011 Management a ekonomika   1834 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T012 Městské inženýrství a stavitelství   1835 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T013 Městské stavitelství a inženýrství   1836 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T014 Podnikání a řízení ve stavebnictví   1837 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T015 Průmyslové a městské stavitelství   1838 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T016 Průmyslové a pozemní stavitelství   1839 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T017 Rekonstrukce a stavební údržba dopravních staveb   1840 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T018 Stavba a obnova silniční sítě   1841 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T019 Stavba a obnova železnic   1842 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T020 Stavebně materiálové inženýrství   1843 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T021 Stavební hmoty a diagnostika staveb   1844 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T022 Technologická zařízení staveb   1845 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T026 Vodní hospodářství   1846 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby   1847 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T028 Vodní stavby   1848 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T030 Building Structures   1849 01.01.2003   Platný zobrazit
3607T031 Computational Engineering in Advanced Design   1850 02.01.1900   Platný zobrazit
3607T032 Informační systémy ve stavebnictví   1851 01.01.2003   Platný zobrazit
3607T033 Projektový management a inženýring   1852 01.01.2003   Platný zobrazit
3607T035 Geotechnika   1853 01.01.2003   Platný zobrazit
3607T036 Dopravní stavby   1854 01.01.2003   Platný zobrazit
3607T037 Konstrukce staveb   1855 01.01.2003   Platný zobrazit
3607T038 Management stavebnictví   1856 01.09.2003   Platný zobrazit
3607V003 Ekonomika a řízení stavebnictví   1857 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V004 Ekonomika a řízení ve stavebnictví   1858 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V007 Hornické a podzemní stavitelství   1859 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V008 Hydrotechnika   1860 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V009 Konstrukce a dopravní stavby   1861 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V012 Městské inženýrství a stavitelství   1862 01.09.2003   Platný zobrazit
3607V020 Stavebně materiálové inženýrství   1863 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V023 Technologie staveb   1864 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V024 Teorie a konstrukce inženýrských staveb   1865 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V025 Teorie konstrukcí   1866 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V027 Vodní hospodářství a vodní stavby   1867 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V029 Zdravotně technické stavby   1868 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V034 Matematika ve stavebním inženýrství   1869 02.01.1900   Platný zobrazit
3607V035 Geotechnika   1870 15.06.2004   Platný zobrazit
3607V038 Management stavebnictví   1871 02.01.1900   Platný zobrazit
3608R001 Pozemní stavby   1872 01.01.2003   Platný zobrazit
3608R004 Stavby pozemní   1873 02.01.1900   Platný zobrazit
3608R008 Konstrukce pozemních staveb   1874 01.01.2003   Platný zobrazit
3608T001 Pozemní stavby   1875 02.01.1900   Platný zobrazit
3608T002 Pozemní stavby a architektura   1876 02.01.1900   Platný zobrazit
3608T003 Pozemní stavby a konstrukce   1877 02.01.1900   Platný zobrazit
3608T006 Budovy a prostředí   1878 01.01.2003   Platný zobrazit
3608T007 Buildings and Environment   1879 02.01.1900   Platný zobrazit
3608T008 Konstrukce pozemních staveb   1880 01.01.2003   Platný zobrazit
3608V001 Pozemní stavby   1881 02.01.1900   Platný zobrazit
3608V005 Teorie a konstrukce pozemních staveb   1882 02.01.1900   Platný zobrazit
3646R001 Důlní měřictví   1883 02.01.1900   Platný zobrazit
3646R003 Geodézie a kartografie   1884 01.01.2003   Platný zobrazit
3646R004 Geodézie a katastr nemovitostí   1885 02.01.1900   Platný zobrazit
3646R005 Geografické informační systémy   1886 02.01.1900   Platný zobrazit
3646R006 Geoinformatika /Geoinformatics/   1887 02.01.1900   Platný zobrazit
3646R007 Inženýrská geodézie   1888 02.01.1900   Platný zobrazit
3646R008 Katastr nemovitostí   1889 02.01.1900   Platný zobrazit
3646T001 Důlní měřictví   1890 02.01.1900   Platný zobrazit
3646T003 Geodézie a kartografie   1891 02.01.1900   Platný zobrazit
3646T007 Inženýrská geodézie   1892 02.01.1900   Platný zobrazit
3646V001 Důlní měřictví   1893 02.01.1900   Platný zobrazit
3646V002 Důlní měřičství   1894 02.01.1900   Platný zobrazit
3646V003 Geodézie a kartografie   1895 02.01.1900   Platný zobrazit
3646V009 Stavebnictví, geodézie a kartografie   1896 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R001 Dopravní stavitelství   1897 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R002 Inženýrské stavitelství   1898 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R003 Inženýrské větve   1899 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R004 Průmyslové a městské stavitelství   1900 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R005 Realizace pozemních a inženýrských staveb   1901 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R006 Stavby inženýrské   1902 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R007 Stavební management   1903 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R008 Stavební obnova   1904 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R009 Stavební obnova památek   1905 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R010 Stavebnictví   1906 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R011 Železniční stavitelství   1907 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R012 Informační systémy ve stavebnictví   1908 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R013 Konstrukce a dopravní stavby   1909 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R014 Management a ekonomika ve stavebnictví   1910 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R015 Vodní hospodářství a vodní stavby   1911 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R016 Building Structures   1912 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R017 Geotechnika   1913 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R018 Městské stavitelství a inženýrství   1914 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R019 Stavební hmoty a diagnostika staveb   1915 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R020 Dopravní stavby   1916 01.01.2003   Platný zobrazit
3647R021 Technologická zařízení staveb   1917 02.01.1900   Platný zobrazit
3647R022 Geomatika   1918 02.01.1900   Platný zobrazit
3647T014 Management a ekonomika ve stavebnictví   1919 01.01.2003   Platný zobrazit
3706R003 Dopravní infrastruktura   1920 02.01.1900   Platný zobrazit
3706T002 Doprava a spoje   1921 02.01.1900   Platný zobrazit
3706T003 Dopravní infrastruktura   1922 02.01.1900   Platný zobrazit
3706T004 Dopravní infrastruktura v území   1923 02.01.1900   Platný zobrazit
3706V005 Dopravní prostředky a infrastruktura   1924 02.01.1900   Platný zobrazit
3707R001 Ekonomika a provoz dopravy   1925 02.01.1900   Platný zobrazit
3707R002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací   1926 01.01.2003   Platný zobrazit
3707T002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací   1927 02.01.1900   Platný zobrazit
3707T003 Provoz a ekonomika letecké dopravy   1928 02.01.1900   Platný zobrazit
3707T004 Provoz a ekonomika silniční, městské a vodní dopravy   1929 02.01.1900   Platný zobrazit
3707T005 Provoz a ekonomika spojů   1930 02.01.1900   Platný zobrazit
3707T006 Provoz a ekonomika železniční dopravy   1931 02.01.1900   Platný zobrazit
3707T007 Řízení a ekonomika letecké činnosti   1932 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R001 Celnictví a spedice   1933 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R002 Diagnostika silničních vozidel   1934 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R003 Dopravní management, marketing a logistika   1935 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R004 Dopravní management, marketing a logistika - provoz pošt   1936 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R005 Dopravní prostředky   1937 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R006 Dopravní prostředky - provoz silničních vozidel   1938 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R009 Dopravní systémy a technika   1939 01.01.2003   Platný zobrazit
3708R011 Letecký provoz   1940 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R012 Logistika a management   1941 01.01.2003   Platný zobrazit
3708R013 Logistika v dopravě a komunikacích   1942 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R014 Management a logistika   1943 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R020 Silniční a městská automobilová doprava   1944 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R025 Technologie a řízení dopravy   1945 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R026 Technologie a řízení dopravy - provozování silniční dopravy   1946 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R027 Technologie a řízení procesů v dopravě   1947 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R028 Technologie dopravy   1948 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R030 Profesionální pilot   1949 02.01.1900   Platný zobrazit
3708R031 Letecká doprava   1950 01.01.2003   Platný zobrazit
3708R032 Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury   1951 01.01.2003   Platný zobrazit
3708R033 Technologie údržby letadel   1952 01.09.2003   Platný zobrazit
3708R034 Logistika v dopravě a telekomunikacích   1953 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T003 Dopravní management, marketing a logistika   1954 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T005 Dopravní prostředky   1955 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T007 Dopravní prostředky - provoz, údržba a obnova   1956 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T008 Dopravní struktura - provoz, údržba a obnova   1957 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T009 Dopravní systémy a technika   1958 01.01.2003   Platný zobrazit
3708T015 Oběhové a přemísťovací procesy   1959 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T016 Organizace a technické prostředky silniční dopravy   1960 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T017 Provoz a řízení letecké dopravy   1961 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T018 Provoz a údržba dráhových vozidel   1962 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T019 Řízení a technologie železniční dopravy   1963 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T020 Silniční a městská automobilová doprava   1964 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T021 Silniční městská automobilová doprava   1965 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T022 Strojní inženýrství - letecký provoz   1966 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T023 Technický provoz telekomunikací   1967 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T025 Technologie a řízení dopravy   1968 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T027 Technologie a řízení procesů v dopravě   1969 02.01.1900   Platný zobrazit
3708T029 Automobilová doprava   1970 01.01.2003