Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : ORG_TYP
Skupina : Organizační členění
Uživatelský název : Typ organizace
Popis : Typ organizace, externí i interní
Nadčíselník : ORG_NADTYP
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
nadhodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
36 1 - statutární orgány a jejich části akademický senát 1     Platný zobrazit
37 1 - statutární orgány a jejich části děkan 2     Platný zobrazit
38 1 - statutární orgány a jejich části disciplinární komise 3     Platný zobrazit
41 1 - statutární orgány a jejich části komise AS 4     Platný zobrazit
43 1 - statutární orgány a jejich části rektor 5     Platný zobrazit
44 1 - statutární orgány a jejich části správní rada 6     Platný zobrazit
45 1 - statutární orgány a jejich části studentská komora AS 7     Platný zobrazit
46 1 - statutární orgány a jejich části tajemník fakulty 8     Platný zobrazit
47 1 - statutární orgány a jejich části vědecká rada 9     Platný zobrazit
48 1 - statutární orgány a jejich části zaměstnanecká komora AS 10     Platný zobrazit
100 1 - statutární orgány a jejich části komise VR 11     Platný zobrazit
101 1 - statutární orgány a jejich části předsednictvo AS 12     Platný zobrazit
102 1 - statutární orgány a jejich části kvestor 13     Platný zobrazit
65 2 - součásti univerzity fakulta 14     Platný zobrazit
76 2 - součásti univerzity vysokoškolský ústav 15     Platný zobrazit
103 2 - součásti univerzity účelové zařízení 16     Platný zobrazit
104 2 - součásti univerzity jiné pracoviště 17     Platný zobrazit
1 3 - základní administrativní pracoviště děkanát 18     Platný zobrazit
19 3 - základní administrativní pracoviště rektorát 19     Platný zobrazit
50 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště botanické/zoologické zařízení 20     Platný zobrazit
66 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště institut/sekce/modul 21     Platný zobrazit
68 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště katedra 22     Platný zobrazit
69 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště klinika 23     Platný zobrazit
70 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště laboratoř 24     Platný zobrazit
71 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště poradna 25     Platný zobrazit
73 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště středisko/centrum 26     Platný zobrazit
74 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště ústav 27     Platný zobrazit
75 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště vědeckopedagogické pracoviště (jinde neuvedené) 28     Platný zobrazit
77 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště výzkumné centrum 29     Platný zobrazit
49 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště archiv/sbírka 30     Platný zobrazit
105 4 - vědecké nebo pedagogické pracoviště muzeum 31     Platný zobrazit
39 5 - poradní orgány a komise kolegium 32     Platný zobrazit
40 5 - poradní orgány a komise komise/rada (jinde neuvedená) 33     Platný zobrazit
106 5 - poradní orgány a komise rozšířené kolegium 34     Platný zobrazit
107 5 - poradní orgány a komise ediční komise 35     Platný zobrazit
108 5 - poradní orgány a komise inventarizační komise 36     Platný zobrazit
109 5 - poradní orgány a komise náhradová komise 37     Platný zobrazit
110 5 - poradní orgány a komise grantová komise/rada 38     Platný zobrazit
111 5 - poradní orgány a komise historická komise 39     Platný zobrazit
112 5 - poradní orgány a komise stipendijní komise 40     Platný zobrazit
113 5 - poradní orgány a komise knihovní komise 41     Platný zobrazit
2 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor administrativní (jinde neuvedený) 42     Platný zobrazit
3 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor bezpečnostní 43     Platný zobrazit
6 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor kontrolní 44     Platný zobrazit
7 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor obchodní 45     Platný zobrazit
8 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor organizační 46     Platný zobrazit
9 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor péče o zaměstnance 47     Platný zobrazit
10 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor personální/mzdový 48     Platný zobrazit
11 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor právní 49     Platný zobrazit
12 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor pro rozvoj/výstavbu 50     Platný zobrazit
13 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor studijní 51     Platný zobrazit
14 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor technicko-provozní 52     Platný zobrazit
15 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor vědy a výzkumu 53     Platný zobrazit
16 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor vnějších vztahů 54     Platný zobrazit
17 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor zahraničních styků 55     Platný zobrazit
18 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení podatelna/spisová služba 56     Platný zobrazit
20 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení sekretariát 57     Platný zobrazit
25 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení účtárna finanční 58     Platný zobrazit
26 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení účtárna mzdová 59     Platný zobrazit
123 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení archiv/sbírka 60     Platný zobrazit
51 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení ediční/reprografické středisko/tiskárna 61     Platný zobrazit
52 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení hotel/chata/rekreační zařízení 62     Platný zobrazit
53 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení knihkupectví 63     Platný zobrazit
54 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení knihovna/půjčovna/mediatéka 64     Platný zobrazit
55 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení seminář (ubytovací zařízení) 65     Platný zobrazit
56 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení menza/výdejna/bufet 66     Platný zobrazit
57 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení muzeum/galerie 67     Platný zobrazit
58 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení provozně technické zařízení (jinde neuvedené) 68     Platný zobrazit
59 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení redakce/nakladatelství 69     Platný zobrazit
60 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení sportovní centrum 70     Platný zobrazit
61 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení telefonní ústředna 71     Platný zobrazit
62 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení účelové zařízení (jinde neuvedené) 72     Platný zobrazit
63 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení vrátnice 73     Platný zobrazit
64 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení výcvikové středisko 74     Platný zobrazit
114 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení akademický klub 75     Platný zobrazit
115 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení kancelář rektora 76     Platný zobrazit
116 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení kolej 77     Platný zobrazit
117 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor ekonomický/hospodářský 78     Platný zobrazit
118 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor interního auditu 79     Platný zobrazit
119 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor správy majetku/budovy 80     Platný zobrazit
120 6 - administrativní pracoviště a účelová zařízení oddělení/odbor výpočetní techniky 81     Platný zobrazit
35 7 - ostatní, jinde nezařazené kulturně společenské sdružení 82     Platný zobrazit
28 8 - externí organizace a instituce nemocnice 83     Platný zobrazit
29 8 - externí organizace a instituce peněžní ústav 84     Platný zobrazit
30 8 - externí organizace a instituce střední škola 85     Platný zobrazit
31 8 - externí organizace a instituce vysoká škola/univerzita 86     Platný zobrazit
32 8 - externí organizace a instituce vyšší odborná škola 87     Platný zobrazit
33 8 - externí organizace a instituce základní škola 88     Platný zobrazit
34 8 - externí organizace a instituce zdravotní pojišťovna 89     Platný zobrazit
121 8 - externí organizace a instituce Akademie věd 90     Platný zobrazit
122 8 - externí organizace a instituce správa sociálního zabezpečení 91     Platný zobrazit
78 8 - externí organizace a instituce dodavatel 92     Platný zobrazit
79 8 - externí organizace a instituce odběratel 93     Platný zobrazit
501 9 - speciální složka kořen 94     Platný zobrazit
502 9 - speciální složka virtuální složka 95     Platný zobrazit
551 9 - speciální složka virtuální složka (statutární orgány a jejich části) 96     Platný zobrazit
552 9 - speciální složka virtuální složka (vědecká nebo pedagogická pracoviště) 97     Platný zobrazit
553 9 - speciální složka virtuální složka (poradní orgány a komise) 98     Platný zobrazit
554 9 - speciální složka virtuální složka (administrativní pracoviště a účelová zařízení) 99     Platný zobrazit
124 8 - externí organizace a instituce ministerstvo 100     Platný zobrazit
125 8 - externí organizace a instituce statní úřad nebo organizace 101     Platný zobrazit
601 10 - speciální značka veřejný 102     Platný zobrazit
602 10 - speciální značka pracoviště 103     Platný zobrazit
603 10 - speciální značka studium 104     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 104 z 104. Omez na 20 záznamů.
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto