Centrální správa číselníků   Centrální správa číselníků
Nepřihlášený uživatel (Anonym)
  Univerzita Karlova v Praze

Název tabulky : PER_POVOLANI
Skupina : Personalistika
Uživatelský název : Povolání dle Réva/Oliva
Popis : Povolání
Nadčíselník : (bez nadčíselníku)
Správce :
kód Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota Třídit vzestupněTřídit sestupně
hodnota v českém jazyce - 1.p. j.č. Třídit vzestupněTřídit sestupně
pořadí Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost od Třídit vzestupněTřídit sestupně
platnost do Třídit vzestupněTřídit sestupně
stav Třídit vzestupněTřídit sestupně
5001 Administrativní a spisový pracovník Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti. Zajišťování chodu podatelny a výpravny. Zajišťování skartačního řízení příslušných předpisů. Rozmnožování písemností. 1     Platný zobrazit
1604 Akademický pracovník, lektor Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti, aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely. 2     Platný zobrazit
5069 Analytik Koncipování, koordinace vývoje a realizace komplexních IS. 3     Platný zobrazit
5010 Analytik informačních a komunikačních technologíí Provádění systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů databází a jejich ochrany a údržby. Zajišťování realizace prováděcích projektů zpracování dat. 4     Platný zobrazit
5223 Archivář Archivář 5     Platný zobrazit
5005 Asistent/asistentka Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend a zpracovávání komplexních analýz pro potřeby ústavních činitelů, zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ústavních činitelů. 6     Platný zobrazit
3443 Botanik Určování pracovních a pěstebních postupů. Evidování pěstovaných druhů rostlin. 7     Platný zobrazit
5050 Ediční referent Organizace práce vydavatelství, sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti. 8     Platný zobrazit
5054 Editor textu pro zrakově postižené Konvertování běžných elektronických formátů textu do formátu sledovatelného hmatově nebo sluchově.Vytváření digitální černobílé grafiky. 9     Platný zobrazit
5048 Ekonom Příprava pravidel hospodaření UK na běžný rok. Zpracovávání návrhu rozpočtu UK. Koordinace činností při zpracovávání výroční zprávy o hospodaření UK. 10     Platný zobrazit
5153 Energetik Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby energií na UK. Zpracovávání vnitřních předpisů v oblasti energetického hospodářství 11     Platný zobrazit
5034 Finanční referent Zajišťování financování organizace. Zajišťování úvěrové politiky organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů. 12     Platný zobrazit
1909 Fotodokumentátor Provádění fotografické a makrofotografické dokumentace, zhotovování digitálních fotografií, videozáznamů a jejich zpracovávání. 13     Platný zobrazit
5120 Grafik Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky různých druhů tiskovin, například knih, merkantilní grafiky, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží, tvorba výtvarných projektů. 14     Platný zobrazit
5017 Interní kontrolor Provádění kontrol správnosti vystavených dokladů, hlášení, úředních dokumentů, apod. 15     Platný zobrazit
5118 Investiční referent Příprava a realizace investiční výstavby, zpracovávání investičních záměrů, odborných stanovisek a posudků. 16     Platný zobrazit
5046 Kancléř Zabezpečování výkonu funkce rektora ve vymezené působnosti, zabezpečování činnosti užšího vedení a kolegia rektora. 17     Platný zobrazit
1902 Knihař Vykonávání odborných knihařských prací, vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků. 18     Platný zobrazit
5221 Knihovník Zajišťování chodu knihovny, profilování fondů v knihovnách, knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby. 19     Platný zobrazit
1616 Kongresový pracovník Organizace kongresů, konferencí a sympozií 20     Platný zobrazit
Záznamy 1 - 20 z 205. << (1-20) | < (1-20) | Všechny (1-205) | > (21-40) | >> (201-205)
Helpdesk IS UK
()
©2009 is.cuni.cz/studium
Verze: REL_83_3   Databáze: studuk_dedicated.leto