InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. [41-UVRV], Theory of Schooling [ON23142101, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 16.01.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Jedny z nejlepších přednášek pro mě na této fakultě! Velmi dobře propracovaný výklad, zajímavá témata. Skvělá motivace.
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. [41-UVRV], Theory of Schooling [ON23142101, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 16.01.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Na UVRV mají pro mě přednášky největší hodnotu, vyučují zde skvělí odborníci!
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html