InquiryInquiry(version: 699)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. [41-KAMV], Final teaching practice I [O01215269, praxe]
Student has disallowed display of personal data, 24.01.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Souvislá praxe pro mě byla velmi přínosná. Vedoucí praxe i fakultní učitelka na ZŠ dávaly zpětnou vazbu, která mi umožňovala se nad sebou zamýšlet a snažit se dále rozvíjet. Všechna setkání byla příjemná - byla vytvořena bezpečná atmosféra sdílení. Při rozborech byl důraz kladen na podněty k rozvoji, ale i na kladné stránky, což působilo velmi motivačně.
Mgr. Barbora Müller Dočkalová [41-KAJL], Seminar to final teaching practice I [O01215169, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 30.01.2014, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Paní magistra přistupuje k praxi jako k součásti vývoje studentů, je sice kritická, ale takovým způsobem, který motivuje, nepodává pouze hodnocení, ale 'feedback' ;-) tím tedy posouvá své studenty k lepším výkonům. V případě nedostatků je schopná poradit, hodnotí objektivně a nezaujatě, 'novýma očima', což je pro studentky určitě přínosné. Děkuji
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school I [O01215017, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2014, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Moc děkuji za vstřícnost a individuální přístup, který mi a mé spolužačce byl prokázán, jakožto erasmus studentkám.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school II [O01215018, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Přednášky byly zajímavé, aktuální. Přednášející jsou skutečné profesionálky v oboru! Jen je škoda, že na přednášky většina studentů nechodila- zkusila bych nějaký způsob, jak studenty na přednášce mít. Není příjemné přednášející, ani třem studentům poslouchat přednášku individuálně- v případě otázek a diskuzí nejsou názory objektivní, protože jsou zastoupeny jen úzkým kruhem studentů.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. [41-KPPP], Alternative schools and innovative programmes I [O01315619, seminář]
Veronika Matějová, 31.01.2017, 4. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Vážená paní doktorko,

náplň Vašich seminářů považuji za velice podnětný. Oceňuji, že jsme měli v průběhu semestru možnost poznat různé hosty z praxe a ptát se na podrobnosti přímo jich.

První dva semináře byly na můj vkus příliš obecné, neboť povědomí o alternativách mám, myslím, dost rozšířené. Ale věřím, že pro některé studenty to může být velmi rozvíjející. Ne každý má široké povědomí o různých alternativních přístupech či metodách.

Absolutně nejvíce mě zaujal seminář o Cyril Mooney. Je to velmi zajímavá a schopná žena.
Za velmi podnětný, inspirující a rozvíjející považuji úkol před seminářem. Těch se nám jinde příliš nedostává.
Myslím si však, že bychom k připravenosti na semináře měli být vedeni striktněji (i v jiných předmětech) - např. náhradní prací, v případě recidivy klidně i "vyhozením" z výuky. Věřím, že mnoho studentů by to motivovalo k lepším výkonům. Když už na seminář jdeme - ať si ho jen neodsedíme.

Skutečně mě zklamala paní ředitelka z Montessori školy (Dostane se k ní tato zpětná vazba?)Montessori přístupu si vážím a považujiho za velmi efektivní rozšíření vzdělávacího systému, neboť pro některé žáky je to nejvýhodnější a nejvíce rozvíjející způsob výuky. Zklamal mě její názor na "Výuku zaměřenou na budování schémat" - i když ve skutečnosti nevím, jak se dívá přímo na tento pojem - zmínila jen jméno prof. Hejného a nevyjádřila se příliš pozitivně. Naopak - přišlo mi, že nás motivovala ve skupinovém názoru, který jsem nesdílela, že neučit tak, jak nás vedou na této fakultě, je jen pozitivní.
Navíc prostředky montessori výuky jsou si v mnohém s VOBS podobné, ve své podstatě velmi podobné. O to více mi to vadilo.

To celé však nemění na tom, že předmět považuji za jeden z nejpřínosnějších pro rozvoj našich pedagogických postojů a hodnot.

Metody a prostředky výuky oceňuji.

S pozdravem a přáním hezkého dne


Veronika Matějová
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. [41-OVC], Didactics of primary school II [O01215018, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Přednášky byly zajímavé, aktuální. Přednášející jsou skutečné profesionálky v oboru! Jen je škoda, že na přednášky většina studentů nechodila- zkusila bych nějaký způsob, jak studenty na přednášce mít. Není příjemné přednášející, ani třem studentům poslouchat přednášku individuálně- v případě otázek a diskuzí nejsou názory objektivní, protože jsou zastoupeny jen úzkým kruhem studentů.
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. [41-OVC], Teaching practice I [O01215019, praxe]
Student has disallowed display of personal data, 11.01.2014, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
V rámci předmětu jsem zažila nejlepší praxe, jaké jsem kdy měla s výbornou vyučující. Líbila se mi pestrost výběru škol. Děkuji tímto za krásný semestr a těším se na ten další.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school II [O01215018, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.06.2015, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Ze seminářů jsem měla pocit, že jsou nám šité na míru. Paní doktorka volila metody, kterými nám představovala didaktické téma a zároveň představovala metodu, což mi přijde velice efektivní. Velmi oceňuji její velkou podporu v průběhu celé praxe i velmi rychlé a konstruktivní konzultace ročníkových prací.
doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school II [O01215018, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Přednášky byly zajímavé, aktuální. Přednášející jsou skutečné profesionálky v oboru! Jen je škoda, že na přednášky většina studentů nechodila- zkusila bych nějaký způsob, jak studenty na přednášce mít. Není příjemné přednášející, ani třem studentům poslouchat přednášku individuálně- v případě otázek a diskuzí nejsou názory objektivní, protože jsou zastoupeny jen úzkým kruhem studentů.
Student has disallowed display of personal data, 09.06.2016, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Didaktika je stěžejní předmět pro tento obor a je škoda, že se s ní zachází, jak s "běžnými" předměty. Přednášková místnost tohoto předmětu by měla být zaplněná do posledního místa, což se bohužel nestávalo. Nejspíš to bylo tím, že přednášce předcházelo dopoledne na praxí a následně seminář didaktiky. Po celém dni aktivní pozornosti i dospělí lidé potřebují chvíli pauzu.
Líbilo se mi, že přednášky byly mnohdy vedeny formou diskuse, byly nám představeny alternativní i inovativní programy, dokonce přijel přednášející z cizí země a přednáška byla v anglickém jazyce. Když už si dá katedra takovou práci s programem přednášek, stálo by za to, aby vyučující nepřednášel pro hrstku studentů.
doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. [41-KPPP], Final teaching practice I [O01215269, praxe]
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Mrzí mě jen, že takto užitečný předmět se vyskytuje až úplně na konci studia. Ráda bych absolvovala nějakou delší praxi a až poté se věnovala některým didaktickým aj. kurzům.
PhDr. Jan Voda, Ph.D. [41-KPPP], Seminar to final teaching practice I [O01215169, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Praxe i seminář pro mne byli přínosné, i když za přínosnější považuji rozbory hodin s třídní paní učitelkou. Seminář má poměrně malou časovou dotaci a i přes jeho výborné a příjemné vedení si nemyslím, že by měl velký praktický význam. Získala jsem z něj zejména potřebné informace o tom, jak bude probíhat hodnocení souvislé praxe.
PhDr. Jan Voda, Ph.D. [41-KPPP], Final teaching practice I [O01215269, praxe]
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Praxe pod vedením zkušeného fakultního pedagoga, ale hlavně zkušené paní učitelky ve škole, která byla schopna provázet kvalitní zpětnou vazbou považuji za jeden z největších přínosů fakulty.
Domnívám se, že pro praxi by měli být třídní učitelé pečlivě vybíráni, aby měla praxe smysl.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html