InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Introduction to the Historical Studies I [OB2305111, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2016, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
přednášky i exkurze se mi líbily
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Facultative Lecture B [OB2305127, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.01.2016, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Kdybych mohl, zapíšu si tuto přednášku každý semestr :)
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Regional History of Bohemian Lands I. [OB23052C2, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Představování lokality a recenze navrhuji doplnit cvičeními/diskuzemi týkajícími se témat probíraných v přednáškách.
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2016, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Jeden z nezajímavějších předmětů. Škoda, že je pouze jednou za 14 dní.
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Regional History of Bohemian Lands I. [OB23052C2, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Oceňuji, že přednáška jako jedna z mála dějepisných probíhá v pracovní době a ne večer.
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Facultative Lecture C [OB2305234, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 05.02.2015, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Tady by bylo všechno dobře, i kdyby pan magistr chodil se závazanýma očima a po rukou.
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Regional History of Bohemian Lands II. [OB2305249, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 20.06.2016, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Opravdu velmi přínosný předmět. Zajímavý a ještě k tomu výborně podaný. Je skvělé, že zde můžeme propojit teoretické znalosti s praxí a ještě v terénu. Škoda, že na vycházky bylo tak málo času.
Mgr. Dušan Foltýn [41-KDDD], Facultative Lecture A [ON2305401, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 29.01.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Velmi přínosné v tomto předmětu byly exkurze, které mi umožnily blíže se seznámit s vyučovanou látkou. Celkově byl předmět výborně sestaven.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html