InquiryInquiry(version: 695)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. [41-KBES], Human anatomy and morphology [OB2302003, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2013, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Přístup k veškerým nám potřebným materiálům Anatomie a morfologie člověka, potažmo k cvičení - vedeném panem Mgr. Edvardem Ehlerem, Ph.D. byl vždy skutečně na perfektní úrovni. Prakticky každý den byl zajištěn přístup ke kostem, učebnicím i dalším učebním pomůckám, které tvořily nezbytnou součást k pochopení celé problematiky. Rovněž jednotlivá cvičení byla po obsahové stránce strukturována a vedena tak, abychom při ústní zkoušce obstáli.
Tomáš Řezáč
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. [41-KBES], Human anatomy and morphology [OB2302003, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2013, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Na přednáškách Anatomie a morfologie člověka - vedené panem doc. RNDr. Václavem Vančatou, CSc. mne zaujala celá řada věcí, na které bych chtěl upozornit. Velmi oceňuji přístup a styl, kterým byly hodiny vedeny. Látka je probírána komplexně, jako ,,celek,, tak abychom ji jako celek vnímali a bezprostředně dokázali její jednotlivé části funkčně a dynamicky propojovat. Takto strukturovaný výklad může být někdy příčinou pocitu, že ,,skáčeme,, vracíme se atd..., ale někdy to skutečně jinak nejde, pokud chcme vnímat celou látku, jako již zmíněný celek. Rovněž se mi líbil aktivní přístup a snaha o propojení výkladu s praktickými prvky ze žívota - sport, film, vtipné zážitky atd.., které opět výrazně napomohly k pochopení celé problematiky.
Tomáš Řezáč
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. [41-KBES], Primate Etho-ecology and Sociobiology [OKN1302038, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 09.07.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Předmět byl zajímavý ale domnívám se, že je zbytečný. V rozsahu studia je zcela "přeprimátologováno".
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. [41-KBES], General and evolutionary biology [ON2302012, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2015, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Pokud je tím myšlen seminář s doktorkou Mullerovou, bylo to příjemné interaktivní oživení praktik. Vědomosti z nich člověk čerpal velice často při přípravě na zkoušku. Člověk musel stále nosit úkoly a přemýšlet jak udělat další myšlenkovou mapu, ale bavilo mě to.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html