InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. [41-KCL], Highlights of the world literature [OB2304108, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 12.09.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Děkuji za zakončení předmětu a omlouvám se, že jsem byl při závěrečném dialogu nepříjemný. Předmět je zajímavý, bohužel jsem se v něm někdy ztrácel.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [41-KCL], Theory of literature I [OB2304100, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 24.01.2013, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Naprosto báječný vyučující, umí perfektně zaujmout a jeho semináře jsou zajímavé a podnětné.
Student has disallowed display of personal data, 29.01.2016, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Žádné. Jeden z nejpřínosnějších předmětů tohoto semestru. Děkuji.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [41-KCL], Theory of literature II [OB2304103, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 24.06.2016, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Vyučující skvěle dokáže nadchnout pro předmět, seminář je zajímavý a přínosný. Zkouška na konci patří k těm náročnějším. (Po seminářích budete připraveni na ústní část zkoušky, aby se k ní ale člověk dostal, je nutné projít písemným testem, na který je nutné nastudovat doporučenou literaturu.)
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [41-KCL], Highlights of the world literature I [OB2304106, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2015, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Opět skvělý předmět pod vedením prof. Kubíčka. Přínosné, zajímavé, naplňující.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. [41-KCL], Highlights of the world literature [OB2304108, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 3. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Opět další skvěle vedený předmět díky znalostem a profesionalitě prof. Kubíčka.
PhDr. Josef Peterka, CSc. [41-KCL], Theory of literature I [OB2304100, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 23.01.2017, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Hodiny s doktorem Peterkou byly skvělé a moc mě bavily. Byly pro mě přínosné a obohacující. Navíc je pan doktor Peterka velmi vstřícný, sympatický a dobře se s ním komunikuje.
PhDr. Josef Peterka, CSc. [41-KCL], Theory of literature II [OB2304103, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 25.08.2013, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Náročné, ale po absolvování kurzu jsem měla pocit, že vím, jak se na zkoušku připravit, a že si jsem jistější, co se rozboru literárních děl týče.
Student has disallowed display of personal data, 27.08.2013, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Vynikající předmět, inspirativní, přínosný nejen z odborné stránky, ale takřka obecně pro život. Na praktických příkladech naučí lépe číst a rozumět literárním dílům. Ze strany dr. Peterky vynikající podání, oceňuji také velký důraz na interakci mezi vyučujícím a studenty. Pro mě osobně bezkonkurenčně nejzajímavější a nejpřínosnější předmět z 1. ročníku.
Student has disallowed display of personal data, 16.06.2014, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Pro mě zatím nejlepší předmět ČJ. Velice poutavá forma a metoda výuky, která má smysl.
PhDr. Josef Peterka, CSc. [41-KCL], Highlights of the world literature I [OB2304106, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 24.01.2013, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Tento předmět v podání doktora Peterky je zatím nejkvalitnější, jaký jsem na katedře navštěvovala. Je pouze škoda, že světová literatura je obsažena v předmětech tak málo, když je to největší složka vzučování českého jazyka na středních školách. Podle mě by k seminářům měly patřit i přednášky a světové literatuře by se mělo vymezit celkově mnohem více času.
Student has disallowed display of personal data, 10.01.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Velmi pozitivně mě předmět překvapil, bavil mě a přišel mi přínosný. Naskytl mi širší záběr na čtené knihy. Líbilo se mi, že jsme měli v hodinách i prostor pro diskuzi. Referáty byly zajímavé, pokud si s nimi student dal záležet.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Styl výuky mi vyhovoval. Navrhuji více předmětů tohoto typu (s kritickým přístupem k literatuře i studentům) na úkor podrobného rozebírání dějin národního obrození. Oceňuji zpětnou vazbu naší práce na konci semestru, trochu mi chyběla bezprostředně po referátech, které byly na seminářích hodnoceny jen vyjímečně.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2015, 3. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Úžasný předmět, který rozvíjí kultivovanost a kritické myšlení. Už se těším na další semestr.
PhDr. Josef Peterka, CSc. [41-KCL], Highlights of the world literature [OB2304108, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 06.08.2013, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Tento seminář byl jeden z mála, na který jsem se opravdu těšila, mohu jedině doporučit. Je jen škoda, že se světové literatuře nevěnuje více prostoru, myslím, že studenti by to určitě ocenili.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html