InquiryInquiry(version: 697)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. [41-KMDM], Set theory [ON2310N008, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Super!
RNDr. Josef Janák, Ph.D. [41-KMDM], Calculus II [OB2310N004, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 13.09.2015, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Bohužel, cvičení z analýzy probíhají tak, že cvičící počítá na tabuli, sám udělá během hodiny několik chyb, studenti přepisují. Když stihnou, zapíší pár poznámek a "fíglů" k příkladu. Pamatuji cvičení na FJFI, které byly dotovány 2+4hodiny týdně, kdy jsme na jednoduché příklady chodili během cvičení postupně všichni, většinou se na nás dostalo i dvakrát. Na složitější ne, nicméně vyučující i studenti měli během semestru přehled o svých vědomostech a znalostech.
 • Dobrý den,
  děkuji za podnět. Vyučující už u nás nepracuje.

  Naďa Vondrová
  doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. [41-KMDM], Econometrics [OB1310107, seminář]
  Student has disallowed display of personal data, 27.05.2013, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Bohužel měl tomuto předmětu předcházet předmět Pravděpodobnost a statistika, paní Tůmová byla dosti překvapena, že opravdu nevíme a nikdy jsme neslyšeli termíny jako hustota pravděpodobnosti, odchylka apod.
  doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. [41-KMDM], Discrete mathematics [OB2310N001, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 19.02.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Spousta otázek, málo odpovědí - bystré studenty to motivuje k dalšímu poznání a studiu. Osobně mě předmět přišel velmi přínosný především vhledem do jevu pravděpodobnost.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Introduction into logic [OBUZ10V001, seminář]
  Student has disallowed display of personal data, 14.02.2016, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Jednoduchý a zábavný předmět, který naučí myslet i lidi, u kterých by už nikdo nedoufal...
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Calculus I [OB2310006, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 19.02.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Moc nechápu, proč se přednáška a cvičení kryje jen zhruba ze 3O% učiva. Větší provázanost by vůbec neškodila. Navíc vzhledem k tomu, že si každý z vyučujících nezávisle na tom druhém vypsal termíny, byl poslední termín zápočtu i zkoušky dost natěsno.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Elementary mathematics seen from abstract perspective [ON2310N002, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 19.02.2014, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
  Předmět mne velice zaujal a inspiroval k dalšímu poznávání. Svoji strukturou se lišil od ostatních, ale to je pro tento předmět jistě lepší. Je pak už pouze na studentovi, jak hluboce bude propojovat jednotlivá témata probíraná na hodinách, či každé uchopí odděleně. Pan profesor mne vždy zaujme svým příjemným výkladem s "fascinujícími" rozměry a přehledem, což vyžaduje téměř 100% soustředění, aby se člověk neztratil. Proto si myslím, že prodloužená hodina pro tento předmět je příliš, ke konci jsem již soustředěnost ztrácel, což mne mrzelo a bylo mi i trapné vůči panu profesorovi. Jediné, co jsem "jsme" si neuměl představit je zakončení předmětu. Probralo se několik témat z rozdílných oblastí matematiky, nevěděl jsem na co se zaměřit, rozsah mi přišel velmi veliký. Po první vypsané zkoušce pan profesor do SISu vypsal jednotlivé otázky, což mnohým z nás pomohlo. Ujasnil jsem si tak oblasti, na které se zaměřit více, i když jsem je z hodin například považoval za méně důležité. Předmět se mi velice líbil a zaujal mne. Kdyby byl předmět podobného typu každý semestr, znalosti studenta by byly jistě komplexnější a souvislejší.
  Student has disallowed display of personal data, 03.02.2015, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
  Velmi zajímavý předmět. Jenom jsme se většinu věcí dozvídali tak trochu "z rychlíku".
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Elementary mathematics seen from abstract perspective [ON2310N002, seminář]
  Student has disallowed display of personal data, 19.02.2014, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
  Předmět mne velice zaujal a inspiroval k dalšímu poznávání. Svoji strukturou se lišil od ostatních, ale to je pro tento předmět jistě lepší. Je pak už pouze na studentovi, jak hluboce bude propojovat jednotlivá témata probíraná na hodinách, či každé uchopí odděleně. Pan profesor mne vždy zaujme svým příjemným výkladem s "fascinujícími" rozměry a přehledem, což vyžaduje téměř sto procentní soustředění, aby se člověk neztratil. Proto si myslím, že prodloužená hodina pro tento předmět je příliš, ke konci jsem již soustředěnost ztrácel, což mne mrzelo a bylo mi i trapné vůči panu profesorovi. Jediné, co jsem "jsme" si neuměl představit je zakončení předmětu. Probralo se několik témat z rozdílných oblastí matematiky, nevěděl jsem na co se zaměřit, rozsah mi přišel velmi veliký. Po první vypsané zkoušce pan profesor do SISu vypsal jednotlivé otázky, což mnohým z nás pomohlo. Ujasnil jsem si tak oblasti, na které se zaměřit více, i když jsem je z hodin například považoval za méně důležité. Předmět se mi velice líbil a zaujal mne.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], History of mathematics [ON2310003, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 28.01.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
  jako vždy perfektní =o))
  Student has disallowed display of personal data, 04.02.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
  Děkuji za vstřícnost.
  prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], History of mathematics [ON2310003, seminář]
  Student has disallowed display of personal data, 04.02.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
  Děkuji za vstřícnost.
  RNDr. František Mošna, Ph.D. [41-KMDM], Calculus III [OB2310N005, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 19.02.2014, 3. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Výklad jasný a srozumitelný. Cvičení byla motivující.
  RNDr. František Mošna, Ph.D. [41-KMDM], Calculus III [OB2310N005, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 19.02.2014, 3. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Přednášky byly přínosné. Občas poněkud nepřehledný zápis.
  Mgr. Derek Pilous, Ph.D. [41-KMDM], Calculus II [OB2310N004, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 13.09.2015, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  Kladně hodnotím jasně strukturovný výklad, když se Derekovi nepodařilo jednu věc vysvětlit, pak ji příště probral znovu a jinak, aby udělal vše pro to, aby mu porozumněl téměř každý.
  Mgr. Derek Pilous, Ph.D. [41-KMDM], Calculus I [OB2310006, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 16.02.2017, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
  K výkladu a průběhu hodin bych si námitky nedokázal snad ani vymyslet, takže tuto část přeskočím, za mě 10/10.
  Následující komentář nepíšu ani tolik kvůli sobě (ačkoli jsem předmět absolvoval poměrně těsně, větší příprava by to vyřešila) , jako kvůli ostatním. V "třídě" tohoto semináře se nacházeli spolužáci s větším pedagogickým potenciálem, než který mám já. Přesto řada z nich v předmětu neuspěla, protože podmínky ke splnění byly na ně příliš rozsáhlé. Snad se jedná o můj omyl, ale mám pocit, že to trochu směřuje proti účelu fakulty, který by měla mít. S nadsázkou řečeno, absolventi studia by neměli být dobrými matematiky, ale učiteli - ty česká společnost akutně postrádá a neadekvátní obtížnost (případně neúměrné převážení teoretické šíře studia vůči prakticky aplikovatelné) oboru této situaci akorát přihorší. Nevím ovšem, kde tento problém vzniká, zda je to dílo kolektivu katedry, fakulty nebo nějaké další nadřazené instance.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html