InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. [41-KPSY], Social Psychology I [OBPS13015, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.01.2013, 1. Year, Psychologie, Bachelor's
Výborná příprava a koncepce přednášek (snad až na příliš dlouhé prezentace výzkumných článků námi studenty, které z mého pohledu nejsou tak přínosné.). Informačně zajímavé, dobře a živě podané (kombinace teoretických informací propojených do reálných, zejména školních, situací, úkolů sdílených na moodlu s ostatními kolegy, poskytnutí prezentací jako kostry k přípravě na zkoušku, malé skupinové práce v průběhu přednášky oživily materiál=) vše dobře nakalibrované). Výborná komunikace se studenty. Tento předmět je sám o sobě zajímavý a k tomu výborně vyučovaný.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. [41-KPSY], Educational Psychology I [OBPS13012, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2014, 3. Year, Psychologie, Bachelor's
Vstřícný přístup prof. Štecha k individualizaci výuky považuji za velmi cenný. Předmět je zajímavý; informace v něm získané by jinak byly těžce dostupné, zde jsou navíc podávány komplexně a zasazené do kontextu.
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2014, 3. Year, Psychologie, Bachelor's
V hodinách jsme vlastně žádné cvičení neměli, sice je fakt, že je hodně látky, co je třeba probrat, ale zase nějaké zpestření k spoluúčasti studentů v hodině, formou třeba společné práce, zamyšlení nad nějakou problematikou, by nebylo od věci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html