InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. [41-KCJ], Czech Language [ONUZ03103, nic]
Student has disallowed display of personal data, 09.02.2015, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Nejsem si jistá, zda dobře chápu účel této zkoušky. Z mé zkušenosti na ní vyhořeli snad jen studenti cizinci. Nechápu proč, pokud fakulta nemá o studenty z jiných zemí zájem, neměla by je vůbec přijímat.
Student has disallowed display of personal data, 05.01.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Zkouška proběhla standardně, svižně a bez problémů. Nemám výhrad.
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Vyučující zapomněl na termín zkoušky, navíc místnost vypsaná v SISu byla obsazená. Po půl hodině vyučujícího dostihl jeden z čekajících studentů a připomněl mu, že studenti čekají na zkoušku. Zkouška probíhala v improvizovaných podmínkách na katedře českého jazyka.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html