InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. [41-KPSY], Pedagogical and school psychology [ONPP13101, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.01.2016, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Na můj vkus je předmět koncipován příliš teoreticky - jako bychom nebyli budoucí učitelé, ale pouze někdo, kdo o tom "má něco vědět" (a zdali to použije či nikoliv není důležité). Navrhuji více řešit konkrétní případy, např. vyzkoušet si práci s jednotlivými sociometrickými dotazníky, podívat se na život konkrétního jedince s ADHD apod.
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Překvapuje mě, že odborníci na psychologii připraví takovou strukturu předmětu, která na člověka působí stresově a nemotivuje ho. Přitom to jsou jedny z klíčových otázek pedagogické psychologie.

Několikahodinová přednáška (následující po jiné několikahodinové přednášce) očividně nezaručí plnou soustředěnost a vnímání studentů. Lze oprávněně namítnout, že přednáška přináší jen vhled do odborných diskurzů, ale v této podobě právě trpí už samotný přenos základní struktury.

Byť i s pochopením narychlo načtené publikace problém nevyřeší. Zaručí sice vhled, ale struktura a hlubší znalosti posléze z paměti odpadnou.

Smysluplnější než znalostní test by mi připadalo napsat reflexi na vybranou přečtenou publikaci.

Předpokládám, že množství studentů bude mít z předmětu špatnou známku (pokud jej vůbec zvládnou), jejíž příčina ale dle mého netkví v obtížnosti předmětu či lenosti studentů, ale v jejich demotivaci závisející na koncepci předmětu.
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. [41-KPSY], Pedagogical and school psychology [ONPP13101, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
viz předchozí komentář
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Až na první přednášku byl výklad přehledný a strukturovaný. Velmi přínosný předmět se zajímavými informacemi a souvislostmi mezi psychologií učitele i žáka.
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
V kritické době malých hodinových dotací na všechny předměty mi přišlo, že zde byla vysoký počet hodin v kontextu ostatních předmětů promarněn.
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Oprava testů trvá příliš dlouho.
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Překvapuje mě, že odborníci na psychologii připraví takovou strukturu předmětu, která na člověka působí stresově a nemotivuje ho. Přitom to jsou jedny z klíčových otázek pedagogické psychologie.

Několikahodinová přednáška (následující po jiné několikahodinové přednášce) očividně nezaručí plnou soustředěnost a vnímání studentů. Lze oprávněně namítnout, že přednáška přináší jen vhled do odborných diskurzů, ale v této podobě právě trpí už samotný přenos základní struktury.

Byť i s pochopením narychlo načtené publikace problém nevyřeší. Zaručí sice vhled, ale struktura a hlubší znalosti posléze z paměti odpadnou.

Smysluplnější než znalostní test by mi připadalo napsat reflexi na vybranou přečtenou publikaci.

Předpokládám, že množství studentů bude mít z předmětu špatnou známku (pokud jej vůbec zvládnou), jejíž příčina ale dle mého netkví v obtížnosti předmětu či lenosti studentů, ale v jejich demotivaci závisející na koncepci předmětu.
PhDr. Lidmila Valentová, CSc. [41-KPSY], Pedagogical and school psychology [ONPP13101, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
V životě jsem neviděl tak strašně špatně zkonstruovaný test, jako ty dva, které jsem při zkoušce z tohoto předmětu psal. Nejasné zadání, nejasné odpovědi. V otázce by měli zkoušející zdůraznit, jestli něco "může" nebo "musí" pro dané charakteristiky platit, jinak se přeci nedá správně odpovědět. Dále - Na prvním termínu zkoušky nám sdělili, že ani neví, jak se bude hodnotit, když odpovědi zaškrtneme zčásti dobře a zčásti špatně. To by snad měli zkoušející vědět předem a my také.
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
V kritické době malých hodinových dotací na všechny předměty mi přišlo, že zde byla vysoký počet hodin v kontextu ostatních předmětů promarněn.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html