InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. [41-KPG], Social Philosophy [ON23142330, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.07.2014, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Forma předmětu, tedy prezentace spolužáků na různá témata, mi příliš nevyhovovala. Bylo to zejména výběrem témat prezentací, která se někdy dotýkala obsahu předmětu jen velice okrajově (např. rozebrání té divadelní hry s Eliškou Balcarovou- jaké to bylo téma? Osobní rozvoj? Nebo ten facebook- to přece všichni znají!!!).

Na prezentaci nebyly žádné požadavky (délka, forma, povinné body). Za prezentaci jsem byla pochválena, přesto jsem pak z předmětu dostala 2, protože "z toho šlo vytáhnout víc". Vlastně nevím, co jsem udělala špatně, což mě fakt mrzí. Známkování mi přišlo nahodilé, "podle obličeje".
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html