InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. [41-KPG], Social Network [ON23142319, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 19.05.2014, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Není nad praxi. :) Určitě přínosný seminář probíhající v různých zařízeních.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html