InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PaedDr. Dagmar Švermová [41-KG], Departmental Practice II [ON2307011, praxe]
Student has disallowed display of personal data, 18.01.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Oborová praxe byla velkým přínosem díky podpoře učitelů školy, na které jsem ji dělala. Naopak jsem nebyla spokojená s přístupem dr. Švermové. Napsala nám termín semináře, kde jsme měli praxi reflektovat a pak na něj vůbec nedorazila, protože na to zapomněla. Mnozí z nás kvůli tomu zůstávali několik dní v Praze, když jsme neměli žádnou jinou výuku. A také jsme nedostali zpětnou vazbu k portfoliu a dokonce jsem zaslechla, že jsou ztracená! To by mě mrzelo. Ráda bych portfolio dostala zpět, nejen kvůli státnicím. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby měl praxi na starosti někdo, kdo by měl na nás více času.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html