InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. [41-KG], Morphosyntax of a German Sentence [ON2307002, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Opakování látky z bakaláře. Studenti zpracovávali státnicové otázky, které jsou stejné u bakalářských i magisterských státnic. Látka je snadno dostupná v mluvnici Helbig/Buscha. Proč jsme radši neprobírali státnicové otázky, které jsou u magisterských státnic nové a/nebo pro které není látka tak snadno dostupná (není v mluvnici Helbig/Buscha)?
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Předmě byl obsahově zajímavý, ale měl změnit název, neboť se týkal výhradně rakouské němčiny. Forma prezentací mi nepřijde jako nejúčinnější, vždy je na hodině aktivní jen ten student, který prezentuje.
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Hodiny se odvíjejí od toho, kdo si jak připraví referát.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html