InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. [41-KBES], General and evolutionary biology [ON2302012, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2015, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Pokud je tím myšlen seminář s doktorkou Mullerovou, bylo to příjemné interaktivní oživení praktik. Vědomosti z nich člověk čerpal velice často při přípravě na zkoušku. Člověk musel stále nosit úkoly a přemýšlet jak udělat další myšlenkovou mapu, ale bavilo mě to.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html