InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. [41-KAJL], Introduction to Linguodidactics [ON2301005, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 10.01.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Jeden z nejlepších a nejpřínosnějších předmětů na PEDAGOGICKÉ fakultě - víc takových
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Na semináři jste často mluvil o nepodstatných věcech, resp. máte takový styl vyprávění jako můj tatínek- dlouho popisuje všechny okolnosti a pozadí, než se dostane k jádru věci.
Seminář byl přínosný, ale možná by šlo stáhnout některé věci na minimum (např. rozkopírovat styly uspořádání lavic ve třídě, takhle jsme ztráceli čas kreslením stolečků a židliček) a třeba by zbylo víc prostoru pro naše micro-teaching. To by se opravdu hodilo, zvlášť před praxí na ZŠ- někteří spolužáci nikdy neučili, pomineme-li soukromé doučování one-to-one.
Konečně ale trocha didaktiky, díky za ní.
Student has disallowed display of personal data, 29.12.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Děkuju, tento předmět měl jako jeden z mála na NMgr smysl.
Student has disallowed display of personal data, 20.01.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Super předmět, super forma.
Ze začátku mi přišlo, že jedeme dost pomalu a že se zabýváme blbostmi, ale musím uznat, že jsme si ujasnili pořádně při diskuzích i při velmi jasném a dobře strukturovaném výkladu ty naprosto základní věci.
Což dokonale odpovídá názvu předmětu.
Rozhodně bych na něm nic neměnila. Obsahoval prvky jasného výkladu, naší diskuze, našich nápadů, i řešení konkrétních situací a nechyběl rozumný počet domácích úkolů s rychlou a důkladnou zpětnou vazbou vyučujícího. Co jsem se měla naučit jsem se naučila snadno, pamatuji si to a přitom mě nikdo nemučil. Jsou předměty, ze kterých je člověk vystresovaný i když to umí pozpátku a týden po zkoušce či zápočtu si tak vzpomene, že si z toho vlastně vůbec nic nemapatuje a už vůbec nic užitečného... a tenhle předmět takový nebyl.
Víc takových předmětů, i vyučujících.
Student has disallowed display of personal data, 31.01.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Hodně teorie, ale podaná přehledně, strukturovaně.
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2017, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Vyučující je velice energický a o tématu přednáší zapáleně - hodiny tak nejsou nudné a mají svižné, přesto ne příliš rychlé tempo. Obsah předmětu byl zajímavý a předmět tak vnímám jako velice přínosný pro svůj profesní rozvoj.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html