InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. [41-KAJL], Pragmatics [ON2301002, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 11.08.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Nároky na splnění předmětu byly hodně vysoké, avšak požadavky jasně a včas řečeny. Oceńuji výborné přednášky a nový koncept seminární práce, který umožńuje uvědomit si propojení obsahu předmětu s praktickým užitím.
Student has disallowed display of personal data, 15.09.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Předmět vnímám jako nesmírně náročný.

Mrzelo mě, že jsme test psali v místnosti s posluchači jiných předmětů, kteří měli jiný časový limit na své testy a pak, když dopsali, přes nás "lezli", dělali hluk apod. Rušili jsme se navzájem a i čekání na opravené testy se prodloužilo, protože vyučující pak naráz opravovala třeba 70 testů. Kdyby se to rozdělilo aspoň po dnech, snad by to bylo lepší.
Student has disallowed display of personal data, 12.06.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Předmět vnímám přínosný pro svůj osobní rozvoj, nicméně ne pro rozvoj učitelské profese.

Požadavky na splnění předmětu a jeho obsah absolutně neodpovídají předepsanému rozsahu. Už jenom to, že místo jedné hodiny jsme (ke všemu dobrovolně) chodili na hodiny dvě, abychom stihli probrat všechno, co bylo naplánováno. Pouze četbou z týdne na týden jsem trávila kolem 20-25 hodin týdně, do čehož nepočítám seminární práci a několikadenní intenzivní přípravu na písemný a ústní test. To všechno za jeden kredit, což mi přijde trochu přehnané.

Paní docentka je neuvěřitelně milá, hodná a vstřícná, jenom se obávám, že by bylo vhodné buď změnit požadavky předmětu, nebo přehodnotit časovou a kreditovou dotaci.
Student has disallowed display of personal data, 28.06.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Tento předmět mi přišel vzhledem k našemu pedagogickému zaměření neúměrně náročný. Chápu, že bychom se měli rozvíjet dál i na poli lingvistickém, pokud bych to ale chtěla dělat v takovémto rozsahu, šla bych studovat na Filozofickou fakultu.

Forma testu mi přijde také nešťastná, protože i přes správně uvedenou odpověď v testu nemusíte dostat plný počet bodů z důvodu, že toho vaši kolegové uvedli na zadanou otázku více a tudíž by to bylo nespravedlivé (i před správnost vaší odpovědi.) Otázky testu jsou někdy nesrozumitelně zadané a matoucí a student si musí často domýšlet, co by se ještě do odpovědi hodilo a co je již příliš.

Myslím, že je celkově předmět velice demotivující (i přes vstřícnost a milé vystupování paní docentky během ústní části) a skutečnost, že si z vás dělají ostatní vyučující trochu legraci s tím, že se přece musí pragmatice pochopitelně ustoupit, také něčemu nasvědčuje.

Pro budoucí generace bych prosila o změnu i proto, že dle mých informací jsou již mezi námi pouze lidé, kteří chtějí jednout učit a bylo by škoda, aby toho nemohli jednou dosáhnout jen z důvodu náročnosti předmětu, který se k učitelství nijak neváže.
Student has disallowed display of personal data, 23.06.2015, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Obsah předmětu mi přijde z velké části irelevantní vzhledem k naší budoucí profesi. Uvědomuji si, že součástí vzdělání v tomto oboru je mít přehled o lingvistických disciplínách, nicméně rozsah požadovaných znalostí je vysoko nad rámec základní orientace. Rovněž kreditové ohodnocení vůbec neodpovídá časové náročnosti předmětu.
Student has disallowed display of personal data, 20.07.2015, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Stručně řečeno, test je příliš těžký. Pokusy o jeho napsání mě dovedly k zoufalému přesvědčení, že ať má příprava bude sebelepší, stejně se může stát, že pro mě test zůstane nenapsatelným. Bez nadsázky říkám, že jsem studiem na tento test strávila více času než studiem na soubornou zkoušku z lingvistiky na bc. Jako člověk, který má k dispozici kompletní statistiky úspěšnosti ze tří termínů, bych skoro až chtěla říct, že mluví samy za sebe (obzvlášť výsledky z termínu, ve kterém uspěli dva lidé z jedenácti, navíc jen těsně). Spasilo mě to, že test na posledním termínu byl znatelně snazší.

Jeden z problémů vidím v nevyváženosti náročnosti seminářů v porovnání s testem. Ze seminářů jsem si celý semestr odnášela dojem, že problematika je triviální. Dále, náročnost testované látky z předchozího semestru výrazně vzrostla a zdá se mi, že na té test staví (spíš než na pragmatické části). Myslím, že vyučující jednoduše přeceňuje schopnosti studentů. Mohla jsem se vyvarovat zbytečných chyb (co se týká nekompletnosti a vágnosti odpovědí), kdyby feedback na seminární práci předcházel testu. Uvítala bych, kdybych si při testu mohla psát do textu určenému k analýze. Nevím, co vězí za tímto zákazem, pokud jde pouze o otázku šetření zadání pro další použití, byla bych více než ochotná přinést další papíry, klidně i přispět na toner.

Oceňuji předměty, které jsou výzvou, zvlášť ty, které nelze složit s povrchní znalostí, což je přesně tento, ale takto nastavená obtížnost testu už se mi zdá být skutečně neúnosná.
Student has disallowed display of personal data, 31.08.2015, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Předmět je doslova výsměchem studentům učitelství a je smutné, že ani přes extrémní časovou a materiálovou náročnost nepřinese studentům nic jiného, než odpor k dalšímu studiu. Každý absolvent Pragmatiky ví, že tento předmět (který při střízlivém odhadu zabere 80 procent veškerého studijního úsilí a času domácí přípravy) nemá smysl pro nikoho jiného (!), než pro vážné zájemce o doktorandské studium na úrovni vědeckého bádání. Pro učitele je to předmět naprosto beze smyslu a skutečně nepřinese nic, z čeho by učitel byť jen jediné procento použil pro své povolání (učím intenzivně už 4 roky dva cizí jazyky). Požadavky na četbu i absolvování jsou nepřiměřeně vysoké a předmět se tváří jako nejdůležitější v celém studiu. Kdyby předmět alespoň naučil novou slovní zásobu či cokoliv užitečného, nekritizuji jej. Můj názor se shoduje s názorem většiny mých spolužáků a je potřeba, aby tento komentář někdo k předmětu za většinu kolegů připojil. Je rovněž absurdní, že předměty Textová lingvistika a Pragmatika jsou prerekvizitami takřka pro všechno, ačkoli svým obsahem zcela vybočují z oboru učitelství. Navrhoval bych, aby byla možnost si tyto předměty dokončit nezávisle na sobě.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html