InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PaedDr. Simona Pišlová, Dr. [41-KCJ], Czech Language [OKNUZ03103, samostatná práce]
Student has disallowed display of personal data, 09.07.2013, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Tento předmět je podle mého názoru zcela zbytečnou "trafikou" pro vyučující, zároveň nechápu přesunutí z bakalářského studia. Domnívám se, že maturitní zkouška z českého jazyka, která je povinná na všech středních školách s maturitou je dostačující pro výkon povolání. Navíc předmět, který nemá docházku a těžko se lze s vyučujícím domluvit aby vysvětlil některé "češtinářské chytáky" je opravdu ztrátou času.
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. [41-KCJ], Czech Language [OKNUZ03103, nic]
Student has disallowed display of personal data, 29.01.2016, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Děkuji.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html