InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. [41-KPSY], Developmental Psychology and Personality Psychology [OKB231301, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 22.01.2014, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Na doc. Trpišovskou panují rozporuplné názory, mě velmi mile překvapila svoji ochotou, srozumitelným a poutavým výkladem, přednášky jsou precizně připravené, doplněné o názorné příklady a vysvětlení, absolvování předmětu hodnotím jako vysoce přínosné, o psychologii, jako o obor, mám zájem i nadále.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html