InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. [41-KMDM], Linear algebra [OKB2310N09, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2014, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Bohužel, předmět vedený panem doktorem Jančaříkem je absolutně nepřínosný. Jediné, co jsem si z něj odnesl je, že vím, že na soubornou a statní zkoušku se budu muset připravit sám a úplně znovu, abych něco vůbec uměl. A to mám velkou výhodu v tom, že jsem již Lineární algebru absolvoval na jiné fakultě s mnohem vyšší úrovní výuky. Co se týče mých spolustudentů, tam vidím, že jediní, kteří tuší, co se v Lineární algebře vlastně děje jsou právě ti, kteří to studovali někde jinde. Zároveň je obrovský rozdíl v požadavcích na studenty kombinovaného a denního studia, což mi přijde nelogické, protože to pak znehodnocuje výuku a udělený titul oběcně, když se učí nekonzistentně. Předmět v KS pod vedením pana doktora Jančaříka je vlastně "dávačka", kde jde jen o to, naučit se 3 triviální typy příkladů. Nejraději bych absolvoval tento předmět pod vedením jiného vyučujícího, což bohužel v mém programu nešlo.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html