InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Helena Kafková, Ph.D. [41-KVV], Art Education Didactics I,II [OB7321219, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 11.08.2013, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Přínosné poznatky, ale trochu moc požadavků.
Student has disallowed display of personal data, 28.05.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Tent předmět mě opravdu zaujal a vnímala jsem ho jako velmi přínosný, byl to jeden z nejzajímavějších předmětů tento semestr. Výuka v této podobě opravdu má smysl.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html