InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. [41-KG], Practical Language I [OB2307A01, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 21.01.2015, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Paní doktorka Broukalová dává velký důraz na opakování a prověřování znalostí po celou délku semestru, což vede ke zocelení znalostí a dobré přípravě na závěrečný test. Za mě můžu jenom chválit, opravdu svému oboru rozumí a vytváří příjemnou atmosféru. :)
Christiane Poimer, Mag. phil. [41-KG], Practical Languages I [OB2307A01, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2013, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Vyučující vytváří příjemnou atmosféru a v přístupu ke studentům je naprosto vstřícná. Za všech okolností se ke studentům chová mile, lidsky, přátelsky.

Jakožto rodilá mluvčí je pro české studenty velkým přínosem, co se týče přímého kontaktu s němčinou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html