InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil. [41-KG], Practical Language I [OB2307001, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 15.12.2014, 1. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Elisabeth Martschini je úžasnou vyučující! Vždycky vytváří tvůrčí klima a její hodiny jsou nejenom přinosné, ale taky velmi zajímavé.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html