InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. [41-KPPP], Actual issues of pedagogy II [O01215103, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
skvělá ukázka kvalitní výuky dokazující slova vyučující, která právě to, co učila, i konala při své vlastní výuce
vždy připravená vyučující dokázala zaujmout studenty různých povah a zájmů
hodiny byly výborně zpracované
veškerá náplň hodin je zcela využitelná a potřebná v praxi

na tomto semináři jsem se dozvěděla, jak efektivně využít teorii, která nám byla zcela suše a bez souvislostí s praxí vykládána (především v 2. ročníku na didaktice) a také jsem měla prvně možnost vidět, jak výuku individualizovat!
ukázka, jak převést teorii (týkající se Bloomovy taxonomie a Gardnerovy teorie inteligence) do praxe, pro mě byla natolik přínosná, že každá výuka, kterou jsem od té doby připravovala, má dvakrát až třikrát vyšší kvalitu než doposud
nad tématy a přípravami hodin nyní přemýšlím z mnoha dalších úhlů a jsem nanejvýš motivována k využívání všeho, co jsem se na předmětu dozvěděla, v praxi

zároveň vhodné požadavky k zápočtu umožňují každému studentovi, aby se ujistil, že se naučil aplikovat veškeré získané informace.
vážím si, kolik času vyučující věnovala našim pracím - nejen zápočtovým, ale i zpracovávání domácích úkolů, které připravila na další hodinu, abychom s nimi mohli pracovat

úkoly a zadané práce nikdy nebyly samoúčelné, vždy se s nimi dále pracovalo, byly využity k našemu dalšímu rozvoji...

jsem šťastná, že jsem tento předmět mohla mít - je to asi druhý nejpřínosnější předmět za celé pětileté studium (hned po praxi v letním semestru druhého ročníku) kvalitou tento předmět přesahuje veškeré ostatní předměty Pedagogické fakulty UK, kterými jsem dosud prošla
je smutné, že se této kvality může dostat jen třetině absolventů našeho oboru - téma kurzu je přitom natolik zásadní a kurz tak přínosný, že by jím měl projít každý student (alespoň našeho oboru)
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Tento předmět hodnotím jako jeden z nejpřínosnějších a nejlépe provedených za celou dobu studia. Paní Krčmářová má v přednášené oblasti veliký přehled a hlavně zkušenosti z praxe. Praktické zaměření předmětu i s potřebným teoretickým základem je adekvátní pro náš obor. Zejména kladně hodnotím využívání kazuistik, příklad lekce pro mimořádně nadané děti provedený přednášející, a také závěrečnou práci i se zpětnou vazbou, která u mnoha vyučujících schází.
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2014, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
V rámci předmětu jsme se zabývali přesně tím, co jsme měl předmět v názvu. Mnohokrát se mi stalo, že v jiných předmětech nesouhlasil název kurzu s jeho náplní. Líbilo se mi, že byl velký prostor v hodinách na vlastní práci, byl poskytnut prostor pro přemýšlení nad jednotlivými problémy a také, že nám byl poskytnut jakýsi soubor nápadů na práci v praxi - tedy, že nebyla realita zcela odloučena od teorie, kterou jsme se učili.
Student has disallowed display of personal data, 25.01.2017, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Velice přínosný předmět, který poskytuje důležité a pro mnoho z nás nové a zásadní informace v oblasti nadaných žáků. Skrze práci v seminářích, průběžným diskusím v systému Moodle a vytváření zápočtových posterů podněcuje studenty k uvažování nad nadanými žáky také v kontextu jejich vlastní pedagogické praxe. Tím je aktivně vede k posílení a především rozšíření vnímání individuality každého žáka a snaze o naplnění a respektování jeho individuálních potřeb. Kvůli velkému významu informací z tohoto předmětu by si zasloužil být povinným pro budoucí generace studentů.
Mgr. Radmila Svobodová [41-KPPP], Actual issues of pedagogy II [O01215103, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2017, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Chtěla bych pochválit zařazení tohoto předmětu. Pro studenty bez specializace to musel být velký přínos. Pro nás "dramaťáky" ale nebyl o nic menší.
Dost často konstruujeme lekce strukturovaného dramatu apod. Bylo zajímavé seznámit se i s jednoduššími scénáři hodin.
Jednotlivé metody, které paní Svobodová volila, byly přiměřené a poutavé. Vše hodnotím kladně a děkuji a zajímavou a přínosnou výuku

Mgr. Radmila Svobodová [41-KPPP], Actual issues of pedagogy II [O01215103, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.02.2016, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Na tento předmět jsem ráda docházela, bylo příjemné mít v předposledním semestru našeho studia předmět, ve kterém se člověk mohl uvolnit a naučit se něco spontánní hravou činností. Myslím, že jsem se seznámila se základními technikami dramatické výchovy, které se dají dobře uplatnit v různých předmětech na 1. stupni ZŠ. Jsem ráda, že jsme předmět měli společně se skupinou zahraničních studentů, myslím, že to předmětu dodávalo na atraktivitě.
doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. [41-KPPP], Actual issues of pedagogy II [O01215103, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 09.01.2014, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Vyhovovala mi organizace formou delších seminářů. Předmět je velmi přínosný, pokud chcete získat vhled do základních metod a principů RWCT. Paní Tomkovou považuji za jednoho z nejkvalitnější pedagogů, s kterými jsem se na naší fakultě setkala.
PhDr. Jan Voda, Ph.D. [41-KPPP], Actual issues of pedagogy II [O01215103, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 14.02.2016, 6. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Na předměty tohoto vyučujícího vždy chodím ráda a myslím, že ostatní kolegyně také. Doufám, že jsme dostali alespoň začátek návodu k tomu: Jak a čemu máme vlastně děti učit? Za zvláště užitečnou považuji možnost vytvořit vlastní výukové aktivity a prezentovat si je navzájem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html