InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. [41-KOVF], The Introduction to Philosophical Discourse [O01112003, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 24.01.2013, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Velice děkuji za způsob vedení výuky, teprve nyní jsem konečně pochopila pravou podstatu a význam některých filosofických názorů a myšlenek.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html