InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. [32-FUUK], Molecular and Cell Biology for Biophysicist [NBCM008, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 2. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji, že biologii pro biofyziky učí biolog. Myslím, že je důležité, aby u interdisciplinárního oboru, jako je biofyzika, studenti viděli danou problematiku nejen očima fyzika, ale i z jiných úhlů pohledu. Navíc doktor Kuthan je velmi dobrý pedagog a umí molekulární biologii vysvětli tak, aby studenti látce rozuměli a chápali souvislosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html