InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Summer semester.
Suggestions to education (Summer semester)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. [32-KPMS], Stochastic Analysis [NMTP432, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 29.08.2023, 2. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Master's (post-Bachelor)
Pan vyučující skvěle vysvětluje, vždy jsem od něj vše pochopila. Oceňuji především připravenost na hodinách a rady při řešení úloh, kdy se snaží navést studenty správným směrem, aniž by prozradil celé řešení.
RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. [32-KPMS], Stochastic Analysis [NMTP432, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 29.08.2023, 2. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Master's (post-Bachelor)
Pan vyučující přednášel velmi poutavě a srozumitelně. Oceňuji především podrobné vysvětlování postupů a osnovy k důkazům, které velkou měrou přispěly k porozumění látky. Někdy na mě byl výklad až příliš rychlý a trochu jsem se ztrácela, nicméně vždy stačilo poprosit o dovysvětlení a zpomalení. Za mě je to jedna z nejlepších přednášek, které jsem měla možnost navštěvovat.
Comment on course, Stochastic Analysis [NMTP432, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 29.08.2023, 2. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, Master's (post-Bachelor)
Cvičení byla skvělá, jen mě někdy mrzelo, že jsme většinu času pracovali sami a ke kontrole řešení jsme se nedostali, pouze k výsledkům. To se ale po dotazníku v polovině semestru změnilo a příklady jsme si dovysvětlovali podrobně i s připomínkami, na co si dát pozor. Zápočet mě bavil moc, nebyl extrémně náročný, aby studentům zabral velké množství času, naopak byly úkoly skvěle vytvořené tak, aby se studenti nad probranou látkou pořádně zamysleli a dokázali ji využít v jiných případech.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html