InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Jindřich Vodrážka [32-UFAL], Introduction to Robotics [NAIL028, cvičení]
Vít Kološ, 11.02.2024, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Výborný cvičící. Ochotně poskytl srozumitelnou zpětnou vazbu k úkolům, které jsem nevyřešil zcela správně. Snažil se nám předem dát dostatek hintů, abychom věděli, jakým způsobem teoretické úlohy řešit. Při kontrole praktických robotických úkolů sice dbal na to, abychom splnili zadání, ale neměl přehnané nároky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html