Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. [32-KFA], Boundary Layer Physics [NMET002, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Velmi oceňuji snahu vysvětlit věci do nejmenších detailů a zároveň užívání vlastních příkladů, či pomocných obrázků.
Na druhou stranu je výklad často zmatený, přednášky na sebe zdánlivě nenavazují a proto je v předmětech těžší udržet si přehled.
Pro zpřehlednění doporučuji připravit prezentace, či rovnou skripta předmětů. Minimální pomoc by mohla přinést i osnova předmětů - stručné shrnutí nejdůležitějších věcí, které jsou rozřazeny do správných témat (tematických bloků).
Comment on course, Programming in meteorology [NPRF031, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.05.2016, 3. ročník, Fyzika, Bachelor's
klady: Dobrá srozumitelnost výuky, konečně jsem se naučil pořádně programovat
zápory: Žádné