InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Introduction to Numerical Mathematics [NMNM211, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 11.01.2018, 2. Year, Matematika, Bachelor's
Líbí se mi krátké shrnutí přednášky na začátku cvičení, které je občas lépe podané a pochopitelné než na přednášce. Myslím si ale, že vzhledem k faktu, že podmínkou zápočtu je splnění zápočtového testu na počítači, by mělo být více času věnováno samotnému programování a také by mělo více času věnováno počítání s papírem a tužkou (zejména ze začátku semestru) jako příprava na příklady, které se mohou objevit ve zkoušce. Oboje na úkor předvádění fungování numerických metod v Matlabu.
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2017, 2. ročník, Matematika, Bachelor's
Více příkladů a obrázků řešit na tabuli před studenty.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Nonlinear Functional Analysis [NMNV402, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Podle mého názoru předmět není odpřednášen kvalitně. Nejde o technické chyby ani nepřesnosti, ale spíše o pedagogickou stránku, prezentaci a připravenost. První dva aspekty vyžadují na zlepšení hodně času a nepřijde mi fér za ně kritizovat. Ale připravenost by se určitě zlepšit dala. Přednášející byl dobře připraven na právě ty věci, které přednášel z učebnice, podle které přednášel. Ale provázanost na jiné zdroje a předměty chyběla. Stejně takchyběly myšlenky důkazů, motivace, zdůvodnění definic nebo vysvětlování "celkového obrázku" tohoto předmětu. A přednášejícímu to mnohdy přišlo v pořádku, přestože jsme se po pár otázkách k výše zmíněnému vcelku často dobrali. Technické důkazy byly v tomto předmětu v naprosto drtivé převaze a v tu chvíli je absence vysvětlování o to více znát. Celkově na mě přednáška působila tak, že je přednášena, protože to tak bylo dříve. Naopak velice kladně hodnotím zkoušku, která z větší části reflektovala výše zmíněné výtky a do těch technickým detailů v podstatě nezabíhala.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Numerical Solution of ODE [NMNV539, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 23.01.2018, 2. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Chyběla podle mého názoru především dynamika a zaujatost pro předmět (ne vždy). Scházelo mi také zapojení matlabu a interaktivita. Také mi chybělo "zdůvodnění" probírané látky. Naopak mi přišlo super, že cvičící byl vstřícný a snažil se vlastně většinu výše vytknutých věcí vylepšit během semestru a u přednesu látky se o ní dalo volně diskutovat.
Comment on course, Nonlinear Functional Analysis [NMNV402, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Cvičení mi přišla docela zajímavá, líbilo se mi, že jsme hodně věcí řešili sami, protože na to vlastně v žádném jiném předmětu nebyl čas.
Comment on course, Nonlinear Functional Analysis [NMNV402, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Předmět je silně podprůměrný z hlediska sylabu. Nedávám hodnocení "špatný" čistě proto, že lze rozhodně navrhnout i horší předmět. Jednak sylabus podle mého názoru nevyžaduje přidělenou časovou dotaci. Co se týče témat, tak hodně (ne zcela úplně) chybí provázanost s přednáškou z lineární funkcionální analýzy a přednáškami z PDR. Probírá se složitější látka a zcela nebo z větší části chybí motivace složitějších pojmů jako například pseudomonotonie. Látka celkově dle mého názoru nezapadá do předmětů numerické a výpočtové matematiky a mám velmi silný pocit, že důvodem pro její výuku je, že už se učila dříve. A stejně tak je přednášena. Jako pozitivní vnímám ideu, že jsme se v prvním semestru naučili nějaké techniky na řešení lineárních problémů $Au=b$ a nyní je snaha rozšířit paletu řešitelných problémů i o příklady kdy $A$ je nelineární. Ovšem z předmět tímto stylem není ani přednášen ani koncipován.
Student has disallowed display of personal data, 18.06.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
celá přednáška je pouze seznam definic a vztahy mezi nimi.
Comment on course, Nonlinear Differential Equations [NMNV535, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 26.01.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Plynule navazuje na to, kde skončila výuka PDR.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html