InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc. [32-KFPP], Diploma Thesis Seminar for Students of Surface and Plasma Physics I [NEVF151, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 28.01.2016, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
U obou vyučujících oceňuji individuální přístup a výbornou schopnost nám dávat konstruktivní kritiku naší práce, upozornit nás na nedostatky a zároveň nás vždy povzbudit.
Comment on course, Diploma Thesis Seminar for Students of Surface and Plasma Physics I [NEVF151, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 28.01.2016, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Jako vždy byla náplň semináře do budoucna velmi užitečná, ať už díky získaným informacím z diplomových prací, či jako trénink v psaní posudků a všeobecně odbornějšího textu.
Comment on course, Diploma Thesis Seminar for Students of Surface and Plasma Physics II [NEVF154, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2016, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Opět dobré cvičení, jak experimentální, tak v prezentování. Jediné drobné mínus je, že čas strávený v laboratoři prací na "cvičném" projektu pro seminář mohl být využit na část diplomové práce. Možná by příště mohlo být zadání více svázáno s diplomovou prací, pokud jsem správně pochopila, že hlavním účelem je naučit nás prezentovat výsledky (a nějaké dílčí bychom do diplomky už alespoň měli).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html