Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Jan Bok [32-IUUK], Linear Algebra Applications in Combinatorics [NDMI028, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Vyučující si byl občas trochu nejistý, ale jinak dobré.
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Cvičení bylo pomalejší než přednáška, občas až moc pomalé, ale věci probrané na cvičení aspoň pochopili všichni (mám pocit).
Mgr. Peter Korcsok [32-IUUK], Combinatorics [NMAG403, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Často to vypadalo, že se vyučující na cvičení vůbec nepřipravoval, většinu doby jsme "sami počítali příklady", pokud se jal cvičící něco vysvětlovat, bylo to většinou zmatečné (často proto, že řešení vymýšlel přímo na místě - to souvisí také se zmatečnou organizací cvičení).
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2017, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Ocenil bych trochu víc interakce cvičícího se studenty. Také by možná stálo za to každou sadu příkladů doplnit 1-2 "lehčími" jenom na pochopení definic, takhle všechny příklady (ačkoliv byly zajímavé) vyžadovaly kromě pochopení definic i nějaký netriviální krok, který je těžké udělat bez pevných základů.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Bylo by asi lepší, kdyby se na cvičení dříve začalo dávat nějaké hinty a ukazovat řešení, případně navádět, které příklady řešit. Tak jak byly cvičení teď, mi často moc nedaly, protože jsme polovinu času přemýšleli střídavě nad různými příklady a u všech byli zaseklí.
Student has disallowed display of personal data, 09.02.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Cvičení mi nepřišlo příliš přínosné. Velkou část cvičení jsme se snažili sami řešit úlohy, aniž bychom pořádně věděli, jak do toho. Možná by bylo přínosnější, kdyby cvičící mezi námi občas prošel a každému zvlášť zkusil trochu poradit, jestli se vydává správným směrem.

Úkoly mi přišly poměrně náročné, respektive dosti trikové. Přijde mi příliš, když nad jednou úlohou přemýšlíme ve třech několik hodin a přesto nejsme schopni ji vyřešit, protože neznáme nějaký trik.

Také mě zarazila pravděpodobně nedostatečná komunikace cvičícího s přednášejícím. Přednášející nevěděl o slibovaných bodech ke zkoušce a naopak na cvičení jsme jen málokdy dělali důkazy, o kterých bylo na přednášce řečeno, že budou na cvičení.

Dále mě poměrně mrzelo, že materiály slíbené cvičícím na začátku listopadu, se na webu objevily až dva dny před prvním termínem zkoušky.
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. [32-KAM], Linear Algebra Applications in Combinatorics [NDMI028, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2019, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Kvalita výkladu byla dobrá, občas trochu rychlejší. Osobně mi to spíše nevadilo, ale vyučující míval pravidelně zpoždění (do akademické čtvrthodinky se vešel).
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Nejdříve musím ocenit styl výkladu, i poměrně složité věci byly dle mého názoru hezky vysvětlené a pečlivě odvozené. Taky se mi líbilo, jak bylo občas vidět, že důkazy jsou konstruované na místě, žádné opisování vzorečků z poznámek. A sem tam padla vtipná poznámka :) .
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2017, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji hluboké znalosti v probírané látce a nadšení pro ni.
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. [32-KAM], Geometric Representations of Graphs I [NDMI037, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Velice svižný výklad a zajímavý. Pan profesor je fajn a odpovídá mile na všechny otázky. Má trošku hůř čitelné písmo, ale pokud člověk slyšel co říká, tak to přečte. Kreslí názorné obrázky (avšak občas když se člověk chvíli nesoustředí, tak neví kde se co vzalo).
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. [32-KAM], Seminar on Combinatorial Problems [NDMI052, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 10.08.2018, 3. ročník, Informatika, Bachelor's
Ještě jsem nezažil předmět na MFF, kde by vyučující nabídl studentům čaj :)
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. [32-KAM], Combinatorics [NMAG403, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Pan profesor umí přednášet hezky a zajímavě, jediné, čeho jsem se v průběhu semestru obával, bylo, že se z jeho poznámek bude špatně učit na zkoušku. Ve zkouškovém jsem však zjistil, že mé poznámky jsou až překvapivě přehledné a srozumitelné, takže ani zde není co vytknout.
Na panu profesorovi je vidět, že ho kombinatorika a grafy baví, občas nám také ukázal otevřený problém týkající se přednášené látky a vybízel nás k jeho výřešení. (A ono platónské zdůvodnění, proč je nyní - možná - vhodná doba k vyřešení otázky existence grafu s jistými vlastnostmi, se mi velice líbilo :-) ).
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2017, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Celý semestr jsem měl pocit, že pan profesor Kratochvíl toho za přednášku stihl víc než jakýkoliv jiný přednášející a navíc všechno vysvětlil srozumitelně, jasně a ještě to doplnil zajímavostmi navíc.
Author of entry is known to survey organiser, 01.02.2017, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Z přednášek prof. Kratochvíla nelze často pořídit pořádné zápisky, jelikož mnoho (dílčích) tvrzení dokazuje tzv. obrázkem, přičemž se často jedná o velmi důležité kroky, které zdůvodnit zcela formálně není nic jednoduchého. Přičemž frekvence obrázkových důkazů s blížícím se koncem semestru roste. Srozumitelnosti jeho přednášek také nepomáhá časté opravování již napsaného, obzvlášť když tam pan profesor udělá chybu záměrně, aby nachytal studenty. Učení se na zkoušku z jeho poznámek není příjemná zkušenost -člověk si prohlíží své zápisky, kde je často jen pár obrázků, trošku textu, jejichž návaznost se je neznámá-, kterou bohudík/bohužel zažívám na MFF poprvé. Pedagogické působení pana profesora má i světlé stránky, jsou jimi zajímavost jeho výkladu, ač se to potom těžko učí, dobře se to poslouchá, a jeho relativní vstřícnost ke studentům, i když ta má své limity, svůj listopadový příslib, že na své webové stránky umístí seznam probrané látky a odkazy na zdroje, totiž splnil až v lednu.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Bylo poměrně obtížné si z přednášky udělat rozumné zápisky. Důkazy sice byly hezky vysvětlované, kdyby se člověk soustředil jen na výklad a na tabuli, ale když jsem si chtěl látku také zapsat, byl pak výklad poměrně rychlý. A když pak byl na tabuli někdy jen obrázek a žádný zápis nebo jen heslovitý, musel jsem přemýšlet, jak si zapsat to, co už bylo řečeno, a pak mi výklad utekl.
Když jsem se učil na zkoušku, některé důkazy jsem pak ze svého sešitu nedokázal dát dohromady, což se mi většinou nestává, zpravidla mi ke zkoušce stačí jen sešit.

Ocenil bych tedy, kdyby byly důkazy lépe zapsané na tabuli, čímž by se i trochu zpomalil výklad a ze samotných přednášek bych si pak odnesl mnohem více.
Student has disallowed display of personal data, 09.02.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Tempo přednášky bylo někdy zbytečně vysoké na úkor detailnosti. Z mého pohledu byl zásadní problém, že prof. Kratochvíl důkaz obyčejně jen nakreslil a rychle okomentoval, díky čemuž bylo nemožné zapsat si rozumné poznámky. Navíc pokud se důkaz na konci přednášky nestihl dodělat, byl odložen na cvičení, kde se ale obyčejně neudělal. Přes veškerou snahu byly mé poznámky z tohoto předmětu velmi chaotické. Celkově se tím neúměrně zvedla obtížnost jinak zajímavého předmětu.
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. [32-KAM], Foundations of Algorithms and Graph Theory [NMIN331, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.07.2018, 1. Year, Matematika, Bachelor's
Výborný přednášející s hlubokým porozuměním a schopností látku srozumitelně podat. Obzvláště obdivuji systematickou práci s tabulí a názorné příklady.
Student has disallowed display of personal data, 01.07.2018, 1. ročník, Matematika, Bachelor's
Výborný přednášející, přijde mi, až škoda, že na jeho přednášky nás chodilo tak málo. Záživné na poslech, zajímavé tématicky, podrobně a srozumitelně odpřednášené. Zkouška překvapivě lehká (mohl jsem si vybrat jakou větu z přiděleného tématu dokáži, "praktická" úloha šla vyřešit velmi přímočaře z definice")
doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. [32-KAM], Combinatorics [NMAG403, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Pan docent přednášel sice jenom několikrát, jeho výklad však byl strukturovaný a zajímavý, není co vytknout.
Comment on course, Linear Algebra Applications in Combinatorics [NDMI028, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Cvičení často vypadalo spíše jako trochu jednodušší přednáška, v zásadě mi to vyhovovalo, ale ke zkoušce toho pak bylo více.
Comment on course, Linear Algebra Applications in Combinatorics [NDMI028, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Líbí se mi propojení lineární algebry a kombinatoriky.
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2019, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Tenhle předmět se mi opravdu líbil. Hezká kombinatorika dokazovaná pomocí lineární algebry, celkově nádherné kousky matematiky podané velmi srozumitelně. Doporučuji.
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2017, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Zajímavý předmět ukazující spojitost mezi lineární algebrou a kombinatorikou. Líbila se mi šíře záběru přednášky a aplikace mnoha znalostí z lineární algebry neočekávaným způsobem. Naopak se mi velmi nelíbil důkaz Lloydovy věty - tříhodinový (a pak ještě část další přednášky) technický důkaz plný triků bez nějakých převratných myšlenek. Myslím, že by neškodilo ho vypustit či ho alespoň nevyžadovat u zkoušky.
Comment on course, Geometric Representations of Graphs I [NDMI037, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Obsah předmětu byl z mého pohledu velmi zajímavý. Bylo by fajn, kdyby k němu byly nějaké písemné materiály. Přednáška byla občas hodně svižná a dělat si při ní pořádně poznámky (včetně obrázků) a zároveň stíhat myšlnkové pochody bylo často náročné. Zkouška byla pohodová, klasický styl papírová příprava s ústní částí. Bylo vyžadováno mít přehled nad všemy tématy vypsanými v požadavcích a ke každému umět povědět něco konkrétního do větší hloubky (algoritsmus či důkaz).
Comment on course, Seminar on Combinatorial Problems [NDMI052, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 10.08.2018, 3. ročník, Informatika, Bachelor's
Byl jsem rád, že jsem se mohl účastnit a přemýšlet o zajímavém problému. Předmět mi přijde jako skvělá příprava, chce-li člověk pracovat ve výzkumu.
Štěpán Šimsa, 21.02.2016, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Bylo velmi zajímavé pokusit se pokročit s řešením složitějšího, volněji zadaného problému. Asi by mi vyhovovalo, kdyby vyučující trochu více usměrňovali, jakým směrem se budeme ubírat. Takto jsme strávili velké množství času opakováním, na co všechno jsme doposud přišli v nesčetných variantách stejného problému.
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2016, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Zajímavé téma, bohužel po půlce semestru jsme se začali točit v kruhu a moc s ničím novým nepřišli. Možná by pomohlo nás víc donutit už během semestru něco sepsat, aby se tak často neopakovalo, co už vlastně víme. Přítomnost pánů Koburova a Kratochvíla určitě semináři pomohla, protože více mentorů může klást více otázek, které je k danému tématu napadají.
Comment on course, Combinatorics [NMAG403, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Jak byla přednáška skvělá (i když trochu neuspořádaná), tak cvičení bylo pouze neuspořádané, cvičící často vůbec nevěděl, co jsme dělali na přednášce (nevím, čí to byla vina) - někdy dokonce ani nevěděl o tom, že bychom měli dodělat některá lemmata z přednášky.
Student has disallowed display of personal data, 16.01.2018, 2. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Nemám co hodnotit, na přednášku jsem nechodil, jsem na Erasmu, ale ten červený pruh v SiSu mě štve, tak Vám to tady vyplňuji s přáním, ať vám to moc nepokazí data, a ať do příště přidáte možnost nechci odpovědět/nevím.
Comment on course, Combinatorics [NMAG403, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Kombinatorika je moc hezký a zajímavý předmět. Jediné, co mi na koncepci předmětu chybělo, byla poněkud lespší organizace přednášených témat (až ke konci pan profesor Kratochvíl zjistil, že některá témata, která se vyskytují u státnic, již přednést nestihne, nabídl nám však ochotně jednu přednášku navíc v LS). Mým dojmem bylo, že na začátku jsme šli celkem pomalu a ke konci se tempo postupně stupňovalo (jak se ukazovalo, že asi všechno nestihneme).
Student has disallowed display of personal data, 16.01.2018, 2. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Nemám co hodnotit, na přednášku jsem nechodil, jsem na Erasmu, ale ten červený pruh v SiSu mě štve, tak Vám to tady vyplňuji s přáním, ať vám to moc nepokazí data, a ať do příště přidáte možnost nechci odpovědět/nevím.