Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. [32-KFA], Regional Climatology and Climatography of the Czech Republic [NMET009, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Zajímavé, faktické i zábavné přednášky.
Mgr. Michal Žák, Ph.D. [32-KFA], Synoptic Meteorology II [NMET036, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Skvělý vyučující s přehledným a skvěle připravených výkladem.
Comment on course, Seminar of meteorological data analysis and interpretation [NAFY046, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 18.05.2016, 3. Year, Fyzika, Bachelor's
klady: Možnost důkladně si vyzkoušet analýzu synoptických map.
zápory: Žádné
Comment on course, Prognostic and observation methods [NAFY049, laboratorní práce]
Student has disallowed display of personal data, 18.05.2016, 3. Year, Fyzika, Bachelor's
Klady: Člověk si prohlédne meteorologické přístroje, které dnes už běžně nejsou k vidění.
zápory: Žádné
Comment on course, Regional Climatology and Climatography of the Czech Republic [NMET009, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Výborný předmět navazující na Všeobecnou klimatologii.
Comment on course, Analysis of weather charts [NMET013, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Skvělá interaktivní výuka předmětu.
Comment on course, Synoptic Meteorology II [NMET036, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Navazující přednáška na Synoptickou meteorologii II doplňuje učivo o další atmosférické jevy. Je skvěle spojena s předmětem Analýza povětrnostní mapy, kde se prakticky využijí zde získané znalosti.
Comment on course, Appliead climatology II [NMET072, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2019, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Předmět navazuje na Užitou klimatologii I, kdy přidává další látku.