Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Jiří Blažek [32-KDSS], Start-up or corporation: Introduction to a career in IT [NSWI063, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 05.02.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Super člověk, zajímavě povídá, je lehké udržet pozornost i když je výuka k večeru. Je vidět, že to neučí poprvé a má vychytaný obsah. Všechny materiály a informace byly hezky sdílené v trellu a na jakékoliv dotazy bez zdržení odpovídal. Možná občas člověk nedostal zpětnou vazbu k úkolu, ale pokud by ji chtěl, stačilo si říct a dostane ji (ono bylo stejně nejpřínosnější ten úkol udělat).
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2017, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
prijemny pan
Student has disallowed display of personal data, 25.01.2016, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Člověk z praxe.
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. [32-KDSS], Concepts of Modern Programming Languages [NPRG014, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 15.02.2018, 3. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Pan Bureš je ochotným a dobrým vyučujícím.
Zlepšení: slidy by mohly obsahovat více textu a odkaz na webovou stránku, odkud je brán příklad. Kód by mohl obsahovat komentáře, protože je trochu nerealistický předpokládat, že studenti budou přítomní na KAŽDÉ přednášce. (a pokud student nezúčastní na přednášce, pak nemá šanci pochopit látku a vyřešit domácí úkol)
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2016, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Ještě jsem zapomněl na jednu poznámku k předmětu obecně:
- Myslím, že vyučující by měli zveřejnit slidy a úlohy (pravděpodobně bez DÚ) ke všem jazykům, které mají zpracovány a připraveny k výuce či které vyučovali v předchozích letech. Stačilo by říci, že informace nemusí být aktuální a zájemci by měli k dispozici materiály i k dalším jazykům, na které se v jejich roce nedostane a na které by se chtěli podívat.
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2016, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Výuku pana Bureše hodnotit nemohu, protože jsem na jeho lekcích nebyl, nicméně právě proto bych viděl prostor ke zlepšení slidů a úloh. Slidy říkají, o čem která úloha je a čeho si má student všimnout. Myslím, že tyhle informace mají patřit spíše do úloh samotných, které naopak výrazně postrádají komentáře. Ve slidech by podle mého měly spíše být přehledové informace a vysvětlení o daném jazyce, jak to má druhý vyučující, pan Pech. I díky chybějícím informacím ve slidech a komentářích úloh je občas netriviální dovtípit se, co a jak vlastně některé části úloh dělají, či jak je vyřešit. Zdaleka nejhorším případem byl druhý domácí úkol - tam mi trvalo necelou hodinu, než jsem (doufám, že správně) uhádnul, co se po mně přesně chtělo (jaký "algoritmus" má jedna konkrétní funkce implementovat).

Podobně jako panu Pechovi, i panu Burešovi bych doporučil:
- V úlohách (kódu) bych ocenil více komentářů a strukturování kódu, aby byly přehlednější a daly se rychleji pochopit.

Poznámky k předmětu obecně:
- Velice chválím zveřejnění materiálů k předmětu na GitHubu.
- Bylo-li by to pro vyučující únosné, myslím, že by velmi stálo za to rozšířit výuku předmětu na jednou týdně (nikoliv jednou za dva týdny). Předmět samotný je velice zajímavý a užitečný a měl by podle mého být absolvován všemi, kteří to s programováním myslí vážně nebo ho budou potřebovat pro výkon svého budoucího povolání. Je samozřejmě otázka, jak najít vhodnou rovnováhu mezi rychlostí výuky, hloubkou výkladu jednotlivých jazyků a požadavky k zápočtu, nicméně mně osobně připadá, že 6-7 lekcí tohoto předmětu za semestr je málo. Ano, předmět se nazývá "koncepty moderních jazyků" (nikoliv "moderní jazyky") a koncepty předmět přibližuje skutečně dobře. Můj názor ovšem je, že koncepty by měly být součástí širšího předmětu "moderní jazyky" - je to pouze o tom, jak při výkladu upozornit studenty na daný koncept. Věřím, že 6-7 lekcí za semestr nestačí a že studenti by se měli/chtěli seznámit v jednom dobrém kurzu i s dalšími jazyky. Hned po IO by se skutečně měl alespoň částečně stihnout JavaScript (hlavně v návaznosti na IO, node.js/io.js, ECMAScript, browsery a DOM tree, alespoň jeden package manager pro Javascript, a především bezpečnost JavaScriptu - XSS, XSRF atd.). Neměl by také chybět alespoň jeden jazyk z dvojice Python/Ruby. Když se to vezme kolem a kolem, prakticky každý jazyk může nabídnout něco, co jiný jazyk nemá.
- Myslím, že jedna lekce by rozhodně měla být zaměřena na teorii, obecné informace a "taxonomii" moderních jazyků (statické/dynamické atd.), proč vlastně v poslední době vzniká tolik dynamických jazyků a proč si získávají takovou popularitu, proč by jednou mohly (či dokonce měly) nahradit i jiné dlouho přežívající "jazyky" (např. Shell či Objective-C), jak se jednotlivé jazyky prosadily/prosazují a které jazyky dost možná pohltí ostatní (ať už chceme nebo ne, některé jazyky nesporně získávají navrch před ostatními a co Bůh jednou rozdělil na mnoho částí/jazyků, to zase jednou bude pravděpodobně muset sloučit nebo postupně nechat zemřít).
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. [32-KDSS], Software Engineering for Dependable Systems [NSWI054, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 19.09.2017, 1. Year, , Lifelong learning programme - Interest-oriented
Skvělý, lidský přístup. Hodně jsem se toho dozvěděl a bavilo mě to. Takto učit umí málokdo a není to vůbec jednoduché
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. [32-KDSS], Object and Component Systems [NSWI068, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Pan docent má vynikající styl přednášení, který pozitivně vybízí a odměňuje posluchače ke kladení otázek.
RNDr. Vladimír Matěna [32-KDSS], Embedded and Real Time Systems [NSWE001, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 16.05.2018, 1. ročník, Informatika, Bachelor's
As a student who has sometimes difficulty to reach out for help, his tuition was helpful in the labs. Answers were quick and on topic.
Mgr. Václav Pech [32-KDSS], Concepts of Modern Programming Languages [NPRG014, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 06.01.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Very good English, easy to follow, good explanations
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2016, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Ještě jsem zapomněl na jednu poznámku k předmětu obecně:
- Myslím, že vyučující by měli zveřejnit slidy a úlohy (pravděpodobně bez DÚ) ke všem jazykům, které mají zpracovány a připraveny k výuce či které vyučovali v předchozích letech. Stačilo by říci, že informace nemusí být aktuální a zájemci by měli k dispozici materiály i k dalším jazykům, na které se v jejich roce nedostane a na které by se chtěli podívat.
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2016, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Kvalitní výuka s notnou dávkou přípravy a kvalitními slidy, s ještě lépe připravenými úlohami. Velmi jsem ocenil ruční psaní řešení úloh vyučujícím na svém stroji. Pro mě osobně byly jediné vady na kráse:
1) Občasná velká rychlost výkladu. Není to ovšem velká překážka, neboť mají studenti dva týdny, aby si lekci znovu prošli a pořádně se nad látkou zamysleli.
2) Srozumitelná, nicméně často tichá mluva.
3) V úlohách (kódu) bych ocenil více komentářů a strukturování kódu, aby byly přehlednější a daly se rychleji pochopit.

Poznámky k předmětu obecně:
- Velice chválím zveřejnění materiálů k předmětu na GitHubu.
- Bylo-li by to pro vyučující únosné, myslím, že by velmi stálo za to rozšířit výuku předmětu na jednou týdně (nikoliv jednou za dva týdny). Předmět samotný je velice zajímavý a užitečný a měl by podle mého být absolvován všemi, kteří to s programováním myslí vážně nebo ho budou potřebovat pro výkon svého budoucího povolání. Je samozřejmě otázka, jak najít vhodnou rovnováhu mezi rychlostí výuky, hloubkou výkladu jednotlivých jazyků a požadavky k zápočtu, nicméně mně osobně připadá, že 6-7 lekcí tohoto předmětu za semestr je málo. Ano, předmět se nazývá "koncepty moderních jazyků" (nikoliv "moderní jazyky") a koncepty předmět přibližuje skutečně dobře. Můj názor ovšem je, že koncepty by měly být součástí širšího předmětu "moderní jazyky" - je to pouze o tom, jak při výkladu upozornit studenty na daný koncept. Věřím, že 6-7 lekcí za semestr nestačí a že studenti by se měli/chtěli seznámit v jednom dobrém kurzu i s dalšími jazyky. Hned po IO by se skutečně měl alespoň částečně stihnout JavaScript (hlavně v návaznosti na IO, node.js/io.js, ECMAScript, browsery a DOM tree, alespoň jeden package manager pro Javascript, a především bezpečnost JavaScriptu - XSS, XSRF atd.). Neměl by také chybět alespoň jeden jazyk z dvojice Python/Ruby. Když se to vezme kolem a kolem, prakticky každý jazyk může nabídnout něco, co jiný jazyk nemá.
- Myslím, že jedna lekce by rozhodně měla být zaměřena na teorii, obecné informace a "taxonomii" moderních jazyků (statické/dynamické atd.), proč vlastně v poslední době vzniká tolik dynamických jazyků a proč si získávají takovou popularitu, proč by jednou mohly (či dokonce měly) nahradit i jiné dlouho přežívající "jazyky" (např. Shell či Objective-C), jak se jednotlivé jazyky prosadily/prosazují a které jazyky dost možná pohltí ostatní (ať už chceme nebo ne, některé jazyky nesporně získávají navrch před ostatními a co Bůh jednou rozdělil na mnoho částí/jazyků, to zase jednou bude pravděpodobně muset sloučit nebo postupně nechat zemřít).
prof. Ing. František Plášil, DrSc. [32-KDSS], Object and Component Systems [NSWI068, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2017, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Pan Plášil tento předmět nepřednášel.
Comment on course, Concepts of Modern Programming Languages [NPRG014, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2019, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Good preview of concepts that is used in many languages.
Student has disallowed display of personal data, 06.02.2018, 2. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Předmět byl skvělý, zábavný, s dobrým konceptem. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých věcí. Přednášky byly vždy pripravené. Opravování úkolů muselo zabrat spoustu času, děkuji za něj.

Předmět rozhodně doporučuji každému.
Student has disallowed display of personal data, 06.01.2018, 1. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
The course content was interesting and useful, however I feel that classes would have been less tiring to follow had they been split into two 1.5 hour slots instead of a whole 3 hour slot per week. I thought the effort required to complete homeworks was fair given the amount of credits.
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2017, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Zajímavé koncepty v ne úplně tradičních jazycích. Doporučuji k rozšíření obecného programátorského rozhledu.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 2. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Zajímavý náhled do různých moderních programovacích jazyků. Předpokládá netriviální znalosti o OOP již na začátku, některé úkoly jsou trikové a když si člověk nevzpomene na všechny věci, jak se poměrně rychle probíraly na přednášce, tak je obtížné úkol splnit. Část o Groovy měla horší slajdy, ze kterých se člověk bez výkladu nic nedozvěděl, zbytek přednášek na tom byl lépe. Pomohlo by přednášky nahrávat a zveřejňovat, aby bylo možné se k výkladu v klidu vrátit, protože jsem nestíhal některé části zaráz pochopit, vyzkoušet na příkladu a ještě si je zapsat.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji pěkně připravená cvičení a úkoly. A vůbec zajímavou obsahovou skladbu rozšiřující obzory. Doporučuji absolvovat společně s Objektovými a komponentovými systémy, které mají místy překryv s tímto praktikem.
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2016, 3. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Předmět samotný je velice zajímavý a užitečný a měl by podle mého být absolvován všemi, kteří to s programováním myslí vážně nebo ho budou potřebovat pro výkon svého budoucího povolání.

Velice chválím zveřejňování materiálů na GitHubu a jak jsou vymyšleny úlohy, na nichž jsou studenti vyučováni. Na druhou stranu si myslím, že by úlohy měly obsahovat více komentářů a některé doprovodné slidy by mohly být úplnější/lepší.

Podle mého názoru má předmět velký potenciál a měl by být rozšířen na výuku jednou týdně, přičemž by se neměl pouze zabývat koncepty moderních jazyků, nýbrž moderními jazyky celkově.
Comment on course, Embedded and Real Time Systems [NSWE001, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 16.05.2018, 1. ročník, Informatika, Bachelor's
The labs started with some simple tasks as warm-up, and then advanced into a small project. The project related to the topics in the lectures. Assignment was interesting and clear enough.

It seems that the biggest challenges are about programming itself. This cannot be stressed enough in the course requirements and during the labs. This could be helped with increasing focus on the documentation and showing where to find the relevant info.

The labs are possible to complete with one's own computer and editor, but some extra work is needed then.
Comment on course, Software Engineering for Dependable Systems [NSWI054, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 19.09.2017, 1. Year, , Lifelong learning programme - Interest-oriented
Oceňuji praktické ukázky, tématické miniprojekty a prezentace. To je velmi dobrý způsob výuky. Bylo to velmi podnětné a náročnost byla přiměřená.
Comment on course, Start-up or corporation: Introduction to a career in IT [NSWI063, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 19.02.2018, 2. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Obsah předmětu bohužel tak přínosný nebyl, ale možná je to jen ve srovnání s běžnými předměty, které za sebou mají většinou hlubokou teorii. Co se získaných zkušeností z přípravy virtuálního projektu a návštěv agentury a akcelerátor, myslím že předmět velice dobře plní svůj účel.
Student has disallowed display of personal data, 05.02.2018, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Skvělý předmět, který bych komukoliv doporučila (klidně v prváku bakaláře). Není nijak náročný, takže rozhodně pozitivní poměr vynaloženého času a získaných informací a zkušeností. Hodina je částečně povídaná přednáška a částečně praktické rozvíjení nápadu, který si na začátku skupina vybere. Byla super zkušenost projít si pod vedením zkušeného člověka vývojem projektu od brainstormingu nápadů až po prezentování rozpracovaného nápadu v inkubátoru start-upů. Člověk si poslechne důležité myšlenky (nejen pro kariérní život, ale i pro spokojený osobní život) a občas si uvědomí věci, které by ho samotného nenapadly.
Taky je fajn, že člověk dostane trošku jiný pohled na svět IT, ne jen ten matfyzácký nadšenecký (dělat super věci, protože jsou krásný), ale jak nad těmi super věcmi přemýšlet, aby je i někdo koupil ;o)
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2017, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
velmi zajimavy predmet, velmi uzitecne informace a prijemna atmosfera
Student has disallowed display of personal data, 25.01.2016, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
V rámci předmětu se student opravdu doví to, co je popsané v anotaci. Cvičící je člověk z praxe mluvící o věcech, které opravdu zná a nejenom si je načetl.
Comment on course, Object and Component Systems [NSWI068, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 14.02.2017, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Používané nástroje (především Eclipse EMF) nejsou vždy úplně stabilní a nelze je snadno zprovoznit mimo školní laboratoř. To vadí zejména u semestrální práce, na které závisí celková známka z předmětu. Její zadání by neškodilo rozdělit na několik menších celků, které by se odevzdávaly v průběhu semestru. Vývojové prostředí by potom bylo možné distribuovat například jako obraz VM nebo kontejneru.
Student has disallowed display of personal data, 12.01.2017, 2. ročník, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Cvičení bylo poměrně zajímavé a dobře připravené. Akorát prostředí Eclipse ne vždy úplně dobře fungovalo a myslím, že nikomu z přítomných moc k srdci nepřirostlo.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Velmi pěkně připravená cvičení.
Comment on course, Object and Component Systems [NSWI068, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 2. Year, Informatika, Master's (post-Bachelor)
Líbilo se mi, že byl předmět vyučován v anglickém jazyce. Dále byla na přednášce příjemná atmosféra, takže se člověk nebál položit otázku.