InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Summer semester.
Suggestions to education (Summer semester)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. [32-KDF], Kinetic theory of matter (molecular physics) [NFUF104, přednáška]
Author of entry is known to survey organiser, 28.05.2023, 1. ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Bachelor's
Skvělý přednes prováděný člověkem s neskutečným zápalem pro fyziku.
Comment on course, Kinetic theory of matter (molecular physics) [NFUF104, přednáška]
Author of entry is known to survey organiser, 28.05.2023, 1. ročník, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Bachelor's
Můj nejoblíbenější předmět, nemám výtky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html