Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Didactics of Physics I [NDFY043, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Na přednášce jsem se dozvěděla spoustu pro mě nových a myslím, že i užitečných věcí. Díky tomuto předmětu jsem získala velký rozhled v různých metodách vyučování. Velmi oceňuji i to, že jsme veškerou probíranou látku viděli i na konkrétních příkladech. Jediná nevýhoda je velké množství úkolů. O všech jsme ale byli informováni s dostatečným předstihem a mohli jsme si je vhodně rozvrhnout.