InquiryInquiry(version: 652)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Comment on course, Didactics of Physics I [NDFY043, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. Year, Fyzika, Master's (post-Bachelor)
Na přednášce jsem se dozvěděla spoustu pro mě nových a myslím, že i užitečných věcí. Díky tomuto předmětu jsem získala velký rozhled v různých metodách vyučování. Velmi oceňuji i to, že jsme veškerou probíranou látku viděli i na konkrétních příkladech. Jediná nevýhoda je velké množství úkolů. O všech jsme ale byli informováni s dostatečným předstihem a mohli jsme si je vhodně rozvrhnout.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html