InquiryInquiry(version: 653)
In the summer semester of the academic year 2018/2019, data mining is allowed from 13.05.2019 until 18.09.2019.
   Login via CAS
Suggestions to education (Both semesters)
   
Course: Department:
Type:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Monika Balázsová [32-KNM], Numerical Mathematics [NMAI042, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2016, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Cvičenia sú super, boli veľmi príjemné. Aj zápočtový program mi prišiel nastavený so správnou úrovňou obtiažnosti.
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. [32-KNM], Introduction to Mathematical Modelling [NMNM334, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Prof. Feistauer vykládal přehledně a srozumitelně. Občas bych ocenil větší zdůraznění toho, odkud bereme fyzikální předpoklady. (Všechny matematické úvahy byly pochopitelné, některé fyzikální ne tak docela.)
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2016, 3. Year, Matematika, Bachelor's
Podle mého názoru dobrý přednes, jen by neškodilo častěji opakovat definice/známá fakta a zároveň na začátku a konci každé části opakovat, co se udělá, respektive udělalo.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Numerical Mathematics [NMAI042, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, Bachelor's
Do not know, because it was in Czech and therefore I could not attend
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2016, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Veľmi príjemné prednášky, no občas mi prekážala nízka hlasitosť prednášania. Ináč fakt super.
Student has disallowed display of personal data, 27.06.2016, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Oceňuji velkou ochotu cokoliv zopakovat či vysvětlit znovu. Dobrá připravenost přednášek, odpřednášena byla všechna témata z obsahu přednášky. Bylo fajn, že součástí většiny přednášek bylo promítání textu pdf, který byl psán na tabuli, protože čitelnost písma na tabuli není nejlepší (ale nebyl problém zopakovat co je tam napsané). Skripta jsou dobrá a lze si do nich pohodlně během přednášek doplňovat co je třeba, jen je škoda, že neobsahoval poslední kapitoly (ty byly k dispozici pouze psané ručně, ne příliš čitelně). Přednášející nemluví příliš nahlas, což nevadí, pokud není přítomno příliš mnoho lidí a není v učebně moc velký šum.
Zkouška byla spíše formou naučit se hodně na zpaměť pokud chce člověk skvěle napsat písemnou část, není tam příliš mnoho času na přemýšlení, ale byla možnost absolvovat i ústní část, která vypadal v tomto ohledu pívětivěji (bez nějakého striktního časového omezení).
Student has disallowed display of personal data, 24.05.2016, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Velmi oceňuji to, že jsou skripta k přednášce, které obsahují přesně látku na přednášce. Navíc studenti vědí, které otázky se mohou vyskytnout u zkoušky. Tedy pro přípravu ke zkoušce jsou dobré materiály, z nichž se jde dobře naučit.

Ovšem se zkouškou je jeden problém -- nerozumím tomu, co přednášející sleduje tím, že dává pouze jednu hodinu na !čtyři! velmi netriviální teoretické otázky, z nichž každá ještě obsahuje početní příklad. Jediný způsob jak tento limit stihnout, je naučit se látku v podstatě nazpaměť a během písemky jenom psát a psát a nepřemýšlet. Což se mi zdá, že na MFF není zrovna preferovaný způsob učení a způsobí akorát to, že studenti látku po týdnu navždy zapomenou -- protože jí vlastně nerozumí.
Student has disallowed display of personal data, 10.06.2015, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Přednáška byla perfektní. Pan Felcman přednášel se zaujetím a se zájmem o to, abychom to pochopili. K přednášce sice existoval text, který se přednáší, včetně zkouškových otázek, přesto bylo výhodou na přednášky chodit. Jakmile to člověk slyšel, dával text mnohem větší smysl než jen změť vzorečků spadlých z nebe.

U zkoušky mě zarazilo, že je strašně málo času na vypracování otázek a že jsou hodnoceny poměrně přísně (tedy člověk celou hodinu píše a doufá, že v úpravách neudělá moc chyb, protože pak není moc času na to, je objevit a opravit). Přesto ale zkouška není těžká.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Introduction to Mathematical Modelling [NMNM334, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Doc. Felcman se snaží motivovat, co bude dělat. Nejdřív shrne, co provede, a pak to provede. To je fajn, ale přišlo mi, že občas motivoval až příliš a v důsledku toho jsem se do výkladu občas zamotal tak, že jsem nevěděl, jestli opakuje starší látku, dělá úvod k nové látce, nebo už ji naostro vykládá a mám si dělat zápisky a výkladu rozumět.

Navíc má poněkud uspávací hlas, ale jde si na to zvyknout.
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2016, 3. Year, Matematika, Bachelor's
Podle mého názoru dobrý přednes, jen by neškodilo častěji opakovat definice/známá fakta a zároveň na začátku a konci každé části opakovat, co se udělá, respektive udělalo. K přednášce je dostupný dobrý text.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Introduction to the Finite Element Method [NMNM336, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.06.2017, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Téma přednášky bylo zajímavé, ale někdy byl výklad příliš rychlý na to, aby se dala přednáška s pochopením sledovat.
Student has disallowed display of personal data, 12.06.2016, 4. Year, Matematika, Bachelor's
Zajímavé, srozumitelné.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Functional Analysis [NMNV401, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.02.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přestože fakticky jsme cvičení neměli, je nutno říci, že styl výkladu pana docenta Felcmana byl natolik interaktivní, že jsme se 'cvičili' během výkladu.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Functional Analysis [NMNV401, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.01.2019, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přednášku doplní příjemným vystupováním i častým vtipem.
Student has disallowed display of personal data, 14.01.2019, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přístup doc. Felcmana mi velmi vyhovoval, neboť se snažil celý semestr o to, abychom předmětu rozumněli a dokázali mezi různými kapitolami a jinými předměty vidět souvislosti. Byl vždy ochotný cokoliv zopakovat a vysvětlit velmi dopodrobna, za což jsem byla velmi vděčná.
Tereza Petrášová, 04.02.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Velmi oceňuju krásné zápisy, které pan docent dělá na tabuli - zápisky z Funkcionály pak patří k jedněm z nejpřehlednějších a je radost se z nich učit! Taky mi velmi vyhovuje pomalejší tempo, kdy je čas téměř vše pochopit přímo na přednášce a je i prostor na dotazy.
Student has disallowed display of personal data, 03.02.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Pan docent Felcman přednášel asi nejvíce 'user-friendly' přednášku, kterou jsem zatím na MFF navštěvoval. Látka byla podávána tak, že každý kdo měl zájem zvládal vstřebávat informace a důkazové techniky v průběhu výkladu a velmi pozitivně hodnotím i snahu motivovat problematiku, kterou se zabýváme reálným využitím.
Student has disallowed display of personal data, 21.02.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Oceňuji pomalejší tempo a velký důraz kladený na pochopení látky již na přednášce. Líbilo se mi také, že jsme věnovali pozornost otázkám ke státní závěrečné zkoušce. Vystupování vyučujícího bylo velmi přátelské, atmosféra na přednášce pohodová.
Student has disallowed display of personal data, 19.01.2016, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Výborný přístup ke studentům, cílem je aby studenti pochopili látku.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Mathematical Methods in Fluid Mechanics 2 [NMNV538, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 11.09.2018, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přístup vyučujícího byl skvělý, na přednášky byl dobře připravený a kvalita výkladu byla vysoká. Oceňuji také uvodní přednášku, částečně věnovanou organizaci studia, jelikož se k těmto informacím student často vůbec nedostane.
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Líbilo se mi, že doc. Felcman kladl důraz na pochopení probírané problematiky místo klasického přístupu věta-důkaz. Přednášky byly zajímavé, dobře strukturované a přínosné.
Student has disallowed display of personal data, 29.06.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Někdy by se možná hodilo trochu zpomalit. Na druhou stranu vyučující předvedl spoustu příkladů a struktura přednášky byla dobře zvolena. Chválím taky, že přednášející už jen nepřepisuje poznámky které má na projektoru nebo na internetu. Hodina je tak více osobní a přizpůsobuje ji studentům.
doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. [32-KNM], Introduction to the Finite Element Method [NMNM336, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 29.06.2017, 3. Year, Matematika, Bachelor's
Cvičení byla zábavná, vtipné komentáře rozhodně nechyběly a hlavně celý výklad byl naprosto srozumitelný. A super byly zápočtové úlohy v Matlabu, kde byla konečně vidět nějaká aplikace MKP v praxi.
Mgr. Filip Roskovec [32-KNM], Introduction to the Finite Element Method [NMNM336, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Cvičící se opravdu snažil a obdivuji ho, že to s námi nevzdal. Na to, že jsme neodpovídali i na lehké dotazy, si s výukou poradil velmi dobře.
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. [32-KNM], Numerical Mathematics [NMAI042, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 19.07.2017, 3. ročník, Informatika, Bachelor's
Cvicici je velice ochotny, napr. prodlouzi termin odevzdani ukolu, kdyz student nestiha. Podminky zapoctu jsou ucast na cviceni (7x, takze cca jen 50% ucast) a splneni lehke ulohy (byla opravdu lehka) nebo splneni tezke ulohy.
Student has disallowed display of personal data, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, Bachelor's
Mr Tichy did a really good job in making sure everyone understands. He was constantly asking questions to everyobody and even made us solve exercises on the board so as to learn by practising.
Student has disallowed display of personal data, 10.06.2015, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Na rozdíl od přednášky pana Felcmana mě cvičení moc nebavilo a nezaujalo. Plno času strávil cvičící dokazováním různých vět u tabule (leckdy zmatečně), občas někoho vyvolal k tabuli. Celkově mi cvičení přišlo uspávající a na rozdíl od přednášky mi nic moc nedalo. Navíc zápočet byl částečně za docházku (docházka+lehký zápočtový úkol x těžký záp. úkol), tak se mi nechtělo na něj nechodit.
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. [32-KNM], Numerical Mathematics [NMAI042, 1]
Student has disallowed display of personal data, 04.09.2017, 3. ročník, Informatika, Bachelor's
(prednasajuci doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.) Jedna z najlepsich prednasok na MFF. Vyklad je zrozumitelny, tempo je zvladnutelne. Zopar prednasok bolo v anglictine, na ich uroven to ale nemalo ziaden vplyv. Prednasajuci na viac casto uvadza priklady z praxe, pripadne porovnania "ako sa to robi dnes". Pekne spracovane skripta.
Comment on course, Numerical Mathematics [NMAI042, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, Bachelor's
Very interesting and well-organized.
Comment on course, Numerical Mathematics [NMAI042, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.07.2017, 3. ročník, Informatika, Bachelor's
Prednaska je zrejme pro pochopeni latky opravdu potreba - ze skript se uci tezko.
Obcas byla prednaska v anglictine kvuli zahjranicnim studentum - vsichni sice anglicky nejak rozumime, ale pochopeni latky je pak proste tezsi, no. Ocenil bych, kdyby meli zahranicni kolegove vlastni paralelku.
Student has disallowed display of personal data, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, Bachelor's
Do not know, because it was in Czech and therefore I could not attend
Comment on course, Introduction to Mathematical Modelling [NMNM334, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 29.06.2017, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Chtěla bych moc poděkovat za předem sepsaný seznam otázek ke zkoušce, opravdu hodně mi to pomohlo při učení a tak nějak "ucelilo" některá témata.
Student has disallowed display of personal data, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
V průběhu semestru jsem se neučil, takže jsem se v látce moc neorientoval. To dělám i u jiných předmětů, ale tady bylo výsledkem to, že jsem se neuvěřitelně nudil. Když jsem se pak učil na zkoušku, bylo to stokrát lepší, takže doporučuji průběžné učení. Předmět není těžký a poměr kredity/obtížnost mi přijde skoro až nefér vůči jiným předmětům. Občas mi trošku vadilo, že nebylo poznat, čemu mám rozumět a čemu ne (nějaké fyzikální předpoklady, které prostě předpokládáme a moc neřešíme, odkud se vzaly).

Na zkoušku bych uvítal víc času - téměř celou dobu jsem psal a stejně jsem vše nestihl.
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2016, 3. Year, Matematika, Bachelor's
Ačkoliv se občas stávalo, že nezbývalo než věřit věcem přednášeným (sekce s entropií nebo ), celkově dobře vyvážený předmět, který je společný pro fyziky a matematiky (a tedy se pro obě strany dalo nějaké představování faktů očekávat).
Comment on course, Introduction to the Finite Element Method [NMNM336, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Cílem předmětu bylo hlavně to, aby studenti pochopili, co se v metodě kon. prvků děje. A k tomu bylo cvičení naprosto zásadní, neb tam jsem to doopravdy pochopil. Navíc bylo zajímavé vyřešit si touto metodou konkrétní příklad a zjistit, že ta metoda opravdu dává nějaké výsledky. :)
Comment on course, Introduction to the Finite Element Method [NMNM336, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, Bachelor's
Příjemný úvod do metody konečných prvků. Zaměřený na to, aby student tušil, co se v této metodě dělá, ne na exaktní formulace a důkazy. Účel podle mně plní velmi dobře.
Comment on course, Functional Analysis [NMNV401, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.02.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Kvůli náročnosti sylabu se cvičení nekonalo. Ovšem kdyby se cvičení konalo, trpěli bychom tím nejvíc my, protože bychom si látku museli z velké zčásti dodělávat sami. Je tedy otázka, zda odebrat cvičení a přidat přednášku nebo změnit sylabus. Dle mého názoru toto není chyba přednášejícího nýbrž studijního plánu.
Comment on course, Functional Analysis [NMNV401, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.01.2019, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přednáška je velmi pečlivě připravována s jasným cílem vyzdvihnout to nejpodstatnější. Pan docent Felcman vše vysvětlí do detailu, poctivě zapíše a zdůvodní souvislosti a smysl probírané látky. Celé je to úžasná příprava na státnice, na které není důvod sbírat další materiály.
Student has disallowed display of personal data, 14.01.2019, 1. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Přednáška byla odpřednášena velmi důkladně a kapitoly na sebe plynule navazovaly.
Tereza Petrášová, 04.02.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Rozumná skladba předmětu a při vyplnění cvičení přednáškou se učivo i celkem dalo stíhat :) Vše bylo důkladně probráno a po absolvování předmětu mám pocit, že tomu rozumím.
Student has disallowed display of personal data, 03.02.2017, 1. Year, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Předmět na začátku velmi pěkně doplňuje přednášku Konečných prvků a později i přednášku PDR skrze abstraktní variační úlohu a její úplné řešení na Banachových prostorech. Sedlobodové problémy jsou také hezké, ale možná by stačilo ukázat řešení pouhou reformulací na abstraktní variační problém a ušetřený čas věnovat třeba teorii ohledně slabé konvergence, která není v žádném jiném sylabu, ale přesto je nutná pro přednášku PDR. Spektrální teorie je v dobrém rozsahu. Považuji za důležité vysvětlit a zdůvodnit výkladu rozkladu identity skrze Riemann-Stiltjesův integrál.
Comment on course, Mathematical Methods in Fluid Mechanics 2 [NMNV538, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 11.09.2018, 2. ročník, Matematika, Master's (post-Bachelor)
Probíraná látka byla poměrně málo rozsáhlá, avšak kvalitně odpřednášená. Dostupná a přehledná skripta byla skvělou oporou při studiu ke zkoušce.
Ocenil bych, kdyby se na přednášce probíralo také něco z numerických metod pro řešení Navier-Stokesových rovnic, zejména MKO, popřípadě její kombinace s MKP.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html