InquiryInquiry(version: 716)
In the summer semester of the academic year 2023/2024, data collection is allowed from 27.05.2024 until 15.09.2024. (MFF)
   Login via CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc. [32-KMA], Mathematical Analysis 4 [NMMA204, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 01.06.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Pro pana profesora Huška je všechno triviální, pro mě ne, hodilo by se mi často vysvětlení postupu alespoň na začátku hodiny.
prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. [32-KMA], Operator Algebras 1 [NMMA561, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 13.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, Master's (post-Bachelor)
Líbilo se mi, jak vyučující spolupracovali při výkladu. Primárně přednášel pan profesor Spurný, ale i pan profesor Kalenda výklad doplňoval zajímavými poznámkami.
prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. [32-KMA], Mathematical Analysis 4 [NMMA204, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Velkým přínosem pro mě bylo, že nám pan profesor Spurný na cvičeních zadával dobrovolné teoretické úlohy, kterým jsme se pak na dalším cvičení věnovali. Líbilo se mi, že jsme se věnovali jak příkladům vyžadujícím pouze "tupý výpočet", tak příkladům náročnějším.
 • Děkuji moc.
  prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. [32-KMA], Mathematical Analysis 4 [NMMA204, přednáška]
  Author of entry is known to survey organiser, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Z přednášek s panem profesorem Spurným jsem si odnesl opravdu hodně. Líbilo se mi, že každý krok v důkazu byl poctivě okomentován. V pochopení probíraných témat mi pomohlo i to, že nám pan profesor dal k dispozici rukopis přednášky, který byl někdy srozumitelnější než skripta. A přestože byl u písemné části zkoušky pan profesor Spurný celkem náročný, jsem rád, že jsem celý čtyřsemestrální kurz analýzy absolvoval právě s ním.
 • Moc děkuji.
  Author of entry is known to survey organiser, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Profesor Spurný je na výuku vždy skvělě připraven a je skutečnou studnicí moudrosti.
 • Moc děkuji.
  Author of entry is known to survey organiser, 03.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Analýza 4 s panem profesorem Spurným byla podobná, jako předešlé tři. Pan profesor byl na přednášku vždy dobře připraven, odpovídal na všechny dotazy a občas přidal nějaký vtipný komentář, který byl vhodný k situace. Na přednášky jsem chodil rád. Dál nám také poskytoval své poznámky k přednášce, které byly přehledné. Na stranu druhou má pan profesor rád nealgoritmické příklady a to se také projevovalo na zkoušce. Písemky byly těžké a na přípravu moc nepomáhali ani písemky z minulých let, které byly rozlišitelně lehčí a to i ty z let před koronavirem. Následně u ústní části byl pan profesor příjemný a nebyla tak strašná jako písemná část.
 • Děkuji za komentář. Ohledně nealgoritmických příkladů: Domnívám se, že jedním z cílů studia matematiky by měla být schopnost samostatného řešení problémů, takže částečné zařazování ne zcela algoritmických úloh považuji za vhodnou metodu, jak tohoto cíle dosáhnout.
  Author of entry is known to survey organiser, 11.08.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Pan profesor Spurný opět nezklamal a myslím, že i díky němu jsem se utvrdil, že si za zaměření vezmu analýzu. Všechny věty byly pečlivě a, alespoň jak je to v matematické analýze možné, jasně dokázány. Na přednášky se opravdu vyplatilo chodit, protože všemožné zapletitosti, nad kterými bych doma seděl kdoví jak dlouho, se objasnili během pár minut. Pan profesor také bystře odpovídal na všelijaké dotazy, když nevěděl odpověď hned, tak jste se ji dozvěděli na následující přednášce. Opět velmi oceňuji za zveřejnění psaných poznámek, ze kterých se se spojení nahrávaných přednášek učilo ve zkouškovém nanejvýš dobře. Také oceňuji větší vyrovnanost termínů, což se nedalo v minulém semestru úplně říci. Za mě musím říct, že jsem rád, že jsme měli pana profesora na všechny analýzy. Jeho písemky jsou tedy o pár řádů těžší, než z minulých let, ale myslím, že nás to alespoň trochu "zocelilo".
 • Děkuji moc. Ohledně obtížnosti písemek: Snažil jsem se, aby početní část písemky byla srovnatelná s písemkami z minulých let, takže s výrazem "o pár řádů těžší" ne úplně souhlasím.
  Author of entry is known to survey organiser, 15.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Výklad byl zase o něco srozumitelnější než minulý semestr a musím říct, že i když se mi v prvním semestru analýza vůbec nelíbila, tak teď to byl za mě nejlepší předmět. A oceňuji vaši dobrou náladu a ochotu mi cokoliv vysvětlit pokaždé, když se přijdu podívat na písemku.
 • Moc děkuji.
  Author of entry is known to survey organiser, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Na Prof. Spurném již čtvrtý semestr velice oceňuji jeho komentáře k právě probíranému tématu. Vše bylo dobře motivováno. Profesor dobře upozorňoval na velice podstatné myšlenky jednotlivých témat a poté i v důkazech. Příprava i přednes byly tak precizní a vysoké kvality. Po tom, co jsme se na přednáškách neviděli asi tři týdny dobře v pár minutách shrnul, o co se vlastně celou dobu snažíme a posluchače tak dobře znovu vtáhnul do děje.
 • Moc děkuji.
  Author of entry is known to survey organiser, 01.06.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Na začátku semestru se řešilo něco o udržení náročnosti předmětu, ale můj názor je, že když už se něco vyučuje, tak by tomu měli studenti rozumět, ne to jen "projít". Účast na přednáškách byla procentuálně vždy nejmenší ze všech předmětů.
  Velká část studentů nerozumí během semestru vůbec větám z přednášky, někteří ani po zkoušce. Vyvažovat to nízkou úrovní zkoušky, aby většina prošla, mi nepřijde jako dobré řešení.
  V průběhu semestru je na přednášce čas jen si odříkat věty a definice, takže to je v podstatě audio verze poznámek z přednášky. Na cvičení se věty sice využijí, ale jen některé, a s jejich důkazem se samozřejmě vůbec nepracuje . Takže třeba pro mě osobně bylo ve všech čtyřech analýzách učení se důkazů až otázkou učení se zpaměti ve zkouškovém.
  Nejčastější argument bývá, že lidi na MFF se musí naučit dokazovat, tedy množství vět a důkazů je optimální. To zní velice validně a řekl bych, že to platí pro některé koncepty, jako je dokazování limitních vztahů, integračních vlastností, derivací a podobně.
  Na druhou stranu je i část vět, které slouží pouze k důkazu dalších vět, a důkazy některých vět vůbec nespočívají v porozumění, nebo správném využití definic, ale pouze v zapamatování si série triků, odhadů či nerovností, ze kterých na konci vyjde to, co jsme chtěli. To bych pak určitě nenazval dokazováním, ale třeba zapamatováním si posloupnosti matematických úkonů.
  Myslím si, že na analýze chybí průběžná práce v semestru a opakování. Když bych to porovnal například s algebrou, tak tam se na přednášce stihne výrazně víc příkladů, dovysvětlení, aplikací a souvislostí. Navíc není potřeba si zapisovat, protože všechno je ve skriptech přehledně napsáno, takže může člověk místo svižného psaní radši dávat víc pozor a snažit se porozumět výkladu. Na cvičení z algebry se stihne několik příkladů každého typu a zbytek si může každý sám spočítat doma, protože je k dispozici řešení, se kterým se to dá zkontrolovat.
  Celkově bych zvážil, jestli jde pozměnit formát teoretické části zkoušky tak, aby to neznamenalo dny učení se zpaměti a místo toho klidně zvýšit počet definic, klíčových pojmů a vět, co má zkoušený napsat. A pokud by šlo příštím ročníkům poskytnout zápisky z přednášky, které někteří studenti vytvořili v LaTeXu, tak by to ušetřilo hodně psaní.
 • Děkuji moc za komentář. Jelikož jsem se snažil přednášku i zkoušku nastavit optimálně, je z komentáře zřejmé, že autor příspěvku vidí matematiku i její přednášení dosti jinak, než jak ji vidím já. Vzhledem k tomu, že se jedná o dosti složitou problematiku, tak pokud bude zájem, jsem ochoten tyto diference prodiskutovat. Jen bych však podotkl, že k analýze existují předběžná skripta s řešenými příklady a byly dostupné oskenované poznámky k přednášce, takže mám pocit, že kdo chtěl, mohl se "svižného psaní" vyvarovat.
  Student has disallowed display of personal data, 01.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Po celé 4 semestry si pan Spurný držel vysokou kvalitu a dobrou náladu. U zkoušek je také hodný a spravedlivý.
 • Moc děkuji.
  Student has disallowed display of personal data, 28.05.2023, 2. Year, Obecná matematika, Bachelor's
  Co mi dochází na konci čtvrtého semestru (v porovnání s ostatními předměty), že občas jsou důkazy málo "viditelné" - hodně oceňuju, že všechny důkazy byly rigorózní, ale občas mi chyběla intuice za tím, co vlastně dělám (nicméně nevím, jestli to u některých důkazů vůbec jde).
 • Moc děkuji za komentář. Tam kde jsem viděl předběžnou intuici, tam jsem se snažil ji předat spolu s přesným důkazem, nicméně ne vždy toto považuji za možné, dokonce se domnívám, že intuice je vlastně někdy rigorózním důkazem vytvářena.
  prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. [32-KMA], General Topology 1 [NMMA345, přednáška]
  Samuel Smerčiak, 17.02.2024, 4. Year, Obecná matematika, Bachelor's
  Zúčastnil som sa síce iba jednej prednášky, tam pán profesor prednášal podrobne a zrozumiteľne. Predmet som sa učil zo skrípt, ktorých je pán prof. spoluautorom. Tie sú výbornej kvality, sú obšírnejšie ako prednáška, ale látka je tam písaná síce dôkladne a presne, ale nie zbytočne komplikovane, dôkazy su zrozumiteľné. Topológia patrí medzi ťažšie predmety a aj obsah učiva je väčší, ale na skúške bol pán prof. veľmi zhovievavý, aj keď som sa v jednom mieste v dôkaze zasekol, kládol väčší dôraz na postup a schopnosť dokončiť dôkaz po tom, čo ma nasmeroval správnym smerom. Tento rok tiež odpustil zápočet, ktorý sa udeľoval zároveň so skúškou, ktorá obsahovala aj praktickejšie príklady.
  prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. [32-KMA], Operator Algebras 1 [NMMA561, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 13.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, Master's (post-Bachelor)
  Výklad pana profesora je skvělý, vše dobře a poutavě vysvětluje.
  prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. [32-KMA], Topological and Geometric Properties of Convex Sets 2 [NMMA576, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 21.06.2023, 1. ročník, Matematická analýza, Master's (post-Bachelor)
  Přednášející vysvětluje látku přehledně a pochopitelně. Není problém se ve výkladu zorientovat. Na dotazy reaguje mile a nedělá mu problém cokoli vysvětlit.

  Velmi oceňuji krátká shrnutí látky z předchozí přednášky - usnadňuje to orientaci v právě přednášené látce.

  Jediné, co bych uvítala, by byl seznam vět a definic, který by byl uvedený na webu (věty a definice v plném znění tak, jak byly odpředneseny).
 • Děkuji moc za komentář. Požadavku rozumím, ale nenašel jsem ani čas, ani sílu seznam vyrobit.
  doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. [32-KMA], Mathematical Analysis 4 [NMMA204, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 10.09.2023, 2. Year, Obecná matematika, Bachelor's
  Veľmi mi vyhovovala organizácia cvičenia, pán docent sa snažil počas samostatnej práce chodiť medzi nami, čo mu rozvrhnutie triedy nie vždy dovolilo. Som rád, ak ma riešenie úlohy / myšlienka napadne niekedy počas výkladu a to sa tu dialo, čím chcem povedať, že cvičenie malo podnecujúci efekt. Podľa mňa mal veľmi faktický, odborný a progresívny (podnet z minulej ankety zapracovaný...) a filozoficky zaujímavý prístup k cvičeniu. Ďakujem a odporúčam!
  Author of entry is known to survey organiser, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Klidný, poněkud monotónní, avšak velice dobře pochopitelný a zcela přesný přednes. Příklady byly dobře připravené, nikde nevznikaly záseky. U teoretických příkladů oceňuji jakýsi rychlejší přednes, pouze náznak myšlenky a při jakémkoliv dotazu ochotu danou myšlenku rozvést, upřesnit, detailněji dokázat. Cvičení byla díky tomu dost interaktivní.
  Student has disallowed display of personal data, 01.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Klasický průběh - zopakování teorie, spočítání vzorových příkladů a následně samostatné počítání. Ideální, navíc to pan Zelený často okořeňuje vtipnými historkami.
  Comment on course, Mathematical Analysis 4 [NMMA204, cvičení]
  Author of entry is known to survey organiser, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Důležitou součástí cvičení pro mě byly dobrovolné teoretické úlohy. Teprve při jejich řešení jsem si uvědomil některé souvislosti. Navíc byly dobrou přípravou ke zkoušce - ať už k teoretickému příkladu v písemné části či k implikacím v ústní části.
 • Děkuji moc za komentář, z jistého úhlu pohledu jsou vlastně teoretické problémy jádrem výuky, a proto je považuji za nezbytnou součást procesu.
  Author of entry is known to survey organiser, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Cvičení bylo do značné míry druhou přednáškou a příklady, které se objevily, byly rovněž často teoretického charakteru. Nudné počítání příkladu se zde tak nekonalo.
 • Děkuji moc za komentář. Teoretičnost výkladu roste spolu s ročníkem, takže algoritmické příklady postupně mizí z výuky.
  Author of entry is known to survey organiser, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Na cvičení jsem si vážil míry volnosti pro udělení zápočtu, který byl za pouze 50% docházky. Počítání bylo docela rutinní a relativně nezajímavé, což u těchto kapitol bylo tak nějak nevyhnutelné, pokud měli být dané příklady nějak rozumně spočítatelné. Proto si vážím faktu, že jsme probírali i dost teoretických příkladů. Ty by mohli být někde zveřejněny nebo alespoň jako seznam odkazů do script.
 • Děkuji moc za komentář. Příklady jsem čerpal ze zdrojů vystavených na mých stránkách, takže mám pocit, že nějak dostupné jsou.
  Author of entry is known to survey organiser, 01.06.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Řešené příklady na stránkách o předmětu by byly velmi užitečné, ale některé se dají najít jinde.
 • Děkuji za komentář. Připadá mi však, že předběžná skripta z MA obsahují nemalé množství řešených příkladů, takže jsou tyto příklady poměrně dostupné.
  Student has disallowed display of personal data, 01.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Cvičení týdně bohatě stačí, stihnou se propočítat příklady i zajímavé teoretické úlohy.
 • Děkuji moc za komentář.
  Comment on course, Mathematical Analysis 4 [NMMA204, přednáška]
  Author of entry is known to survey organiser, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Analýza 4 pro mě byla příjemným předmětem se zajímavými tématy a nepříliš složitými důkazy (až na pár výjimek). To bylo super.
  Dále oceňuji její provázanost především s předmětem Pravděpodobnost a matematická statistika. Jen mi přijde trošku škoda, že absolutní spojitost a konvoluce se v analýze dělá až poté, co je v pravděpodobnosti využita.
 • Bohužel, ne vždy je možné optimalizovat sylaby jednotlivých přednášek. Snad se to povede v budoucí akreditaci.
  Author of entry is known to survey organiser, 11.08.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Analýzu 4 hodnotím asi jako nejzajímavější analýzu z koncepčního hlediska, protože Fourierovy řady mě ohromně bavily, stejně tak mocninné řady a trošku méně už absolutně spojité funkce. Obtížnostně je lehce pod analýzou 3, ale to je asi taky dáno tím, že jsme měli v týdnu o přednášku méně. Příklady samy o sobě nebyly kdoví jak těžké, respektive všechny se dali takzvaně umlátit nějakým algoritmem. Věty na druhou stranu byly občas dosti ošemetné, hlavně v části s absolutně spojitými funkcemi. A to samozřejmě nemluvím o větě o monotónní funkci a Hardym. :) Za mě je to pěkné vyvrcholení tetralogie Matematické analýzy.
 • Děkuji moc za komentář; pasáž o absolutně spojitých funkcích osobně považuji za dosti zajímavou, už kvůli otázce, jak dosáhnout požadovaných výsledků s co nejmenší námahou.
  Student has disallowed display of personal data, 27.07.2023, 3. Year, Informatika, Bachelor's
  Co se týče obsahu tak se mi matematická analýza líbí. Co se týče formy, tak mi přijde, že je kladen příliš velký důraz na množství vět, které je třeba znát. Zvláště ty jednodušší jsou často až příliš triviální na to, aby si člověk měl pamatovat, co přesně říkaly. Co mi zase chybí je ta část, kdy se student učí samostatně věci dokazovat. Čtvrtý semestr byl za mě z hlediska matematické analýzy ten první, kde se alespoň do malé míry trénovala schopnost nad důkazy samostatně uvažovat, ale i tak mi to přišlo nedostačující.
 • Děkuji moc za komentář. Samostatné rozmýšlení a dokazování matematických tvrzení jsme se snažili ukázat zejména na cvičení, stejně tak jsem se snažil předestřít rozsáhlé spektrum problémů, které bylo možné řešit. Pokud se má na přednášce předvést požadovaná látka, tak není zas tolik prostoru pro samostatné úvahy. Proto jsem problémové úlohy spíše nabízel eventuálním zájemcům, než že bych na nich stavěl výuku.
  Author of entry is known to survey organiser, 15.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Líbí se mi jak je předmět i následná zkouška jasně strukturovaná. Je to přehledné a pak tomu člověk snadněji porozumí.
 • Děkuji moc.
  Author of entry is known to survey organiser, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Vyvrcholením přednášky byly Fourierovi řady, velice zajímavé téma. Možná mi něco uniká, ale v tomto kontextu jsem moc nepochopil význam a přítomnost kapitoly o AC funkcích, na které jsme jinde nenarazili. U Fourierek jsme se vždy zajímali pouze o BV funkce. Možná tedy tuto kapitolu oceníme až v dalších úsecích studia. Ke konci semestru jsem se znovu vraceli z nějakého důvodu k metrickým prostorům.
 • Děkuji moc za komentář. AC funkce jsou nezbytné pro další studium, takže, jak správně tušíte, znalosti o nich se budou později hodit. Návrat k metrickým prostorům byl nezbytný z podobného důvodu, souvislé prostory se využijí například v komplexní analýze (ale i jinde).
  Student has disallowed display of personal data, 01.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Poslední analýza je jedna z nejzajímavějších, je také pěkné, že z prváckého nejtěžšího předmětu se ve druháku stává nejlehčí předmět :-)
  Vše na sebe navazuje, žádná věta bez důkazu - super.
  Mohl by se alespoň zmínit Abel-Dirichlet (jak pro řady, tak pro integrály, tak pro stejnoměrnou konvergenci) klidně bez důkazu, do všeobecného matematického základu to asi patří a člověk by měl vědět, kam se poohlédnout, když v reálu dostane řadu a neví si s ní rady.
 • Děkuji moc za komentář. Ohledně Abelova-Dirichletova kritéria, dříve se přednášel, ale kvůli odlehčení předmětu byl zahrnut do prosemináře, kde byl také vskutku předveden. Osobně bych toto kritérium do přednášky zařadil, ale to by bylo v nesouladu se záměrem analýzu zlehčit.
  Student has disallowed display of personal data, 28.05.2023, 2. Year, Obecná matematika, Bachelor's
  Celé čtyři semestry byly výborné, přednáška si mě získala (spolu s Teorií Míry) pro Analýzu.
 • Děkuji moc.
  Comment on course, General Topology 1 [NMMA345, přednáška]
  Author of entry is known to survey organiser, 18.02.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
  Zajímavý předmět, který je asi takové první setkání s velice abstraktní matikou. Jelikož se jedná o úvodní kurz, tak je informačně opravdu hodně nabitý, ale to asi jinak ani nejde.
  Comment on course, Operator Algebras 1 [NMMA561, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 13.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, Master's (post-Bachelor)
  Velmi zajímavý předmět. Je lepší ho absolvovat až po FA2, jelikož se v něm hojně využívá výsledků z ní. Ale vyučující byl schopen vše vysvětlit tak, aby bylo možné látku pochopit i bez předchozích znalostí.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html